Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Pack and develop a visual for InstagramУпакувати і розробити візуал для Instagram

Translated500 UAH

 1. 2195    135  1   1
  2 days500 UAH

  and greetings. I realized what you need.
  I will be glad to help. Portfolio in profile.
  I’m online, I’m waiting for a message.
  Привіт. Зрозумів, що Вам потрібно.
  Буду радий допомогти. Портфоліо в профілі.
  Я онлайн, чекаю повідомлення.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 793    18  0
  2 days500 UAH

  Good day)
  I often work with such projects on the design of profiles.

  I make a post of different complexity.
  I work to the final agreed option and take into account all your requirements.

  Can we discuss more in detail?
  Доброго дні)
  Зачасту працюю з такими проектами по оформленню профілей.

  Виконую пости різної складності.
  Працюю до кінцевого погодженого варіанту та враховую всі ваші вимоги.

  Можемо обговорити детальніше?

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1059    20  0
  2 days500 UAH

  Examples of social networking: Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Приклади оформлення соцмереж: Freelancehunt
  Все портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 423    2  0
  3 days500 UAH

  Good afternoon Alexis!
  I am a graphic designer. Interested in your project, I have 2 years experience in design. I will do the work in 3 days, and at a lower price because I collect reviews on this platform. My portfolio
  Behance
  Congratulations to Margo!
  Доброго вечора, Олексій!
  Я — графічний дизайнер. Зацікавив ваш проект, маю досвід у дизайні 2 роки. Зроблю роботу за 3 дні, та за нижчою ціною, тому що збираю відгуки на цій платформі. Моє портфоліо
  Behance
  З повагою, Марго!

 9. 2518
   105  0

  2 days500 UAH

  Welcome to Alexis.Ready to work, I have experience - case for sending in profile

  Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.

  Writing - Freelancehunt
  My work- Behance
  Review - Freelancehunt🙌✉💼⭐
  Вітаю, Олексій. Готова попрацювати, маю досвід - кейси по посиланню у профілі

  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

  ✉️ Написати - Freelancehunt
  💼 Мої роботи- Behance
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

 10. 490    5  0
  1 day500 UAH

  Good morning Alex. I was interested in the proposal. I will be glad to help.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день, Олексiй. Пропозиція мене зацікавила. Буду радий допомогти.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 11. 168  
  1 day500 UAH

  Hello to you! I am a graphic designer and I suggest you to increase sales by creating a strong sales design.


  I am a graphic designer who:
  I have completed 2 courses;
  has 7 months of work experience.
  I work faster than other designers.

  Here is a link to my portfolio: https://cutt.ly/eImm5Ua
  Здравствуйте! Я графический дизайнер и предлагаю вам увеличить продажи за счет создания сильного продающего дизайна.


  Я графический дизайнер, который:
  - прошел 2 курса;
  - имеет опыт работы 7 месяцев
  - выполняю быстрее, чем другие дизайнеры

  Вот ссылка на мое портфолио: https://cutt.ly/eImm5Ua

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 247  
  2 days500 UAH

  Good morning, I know how to correctly pack the profile that he attracted the attention of c.I have a few good ideas for your niche.As a bonus, I will advise you for free on the account of the profile packaging.Please write in a personal message if you are interested in my offer and we will discuss details.💻
  Доброго дня, знаю, як правильно упакувати профіль, що він привертав увагу ца. Маю кілька крутезних ідей для вашої ніші. Як бонус, я безкоштовно проконсультую вас на рахунок упакування профілю. Напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення, якщо вас зацікавила моя пропозиція і ми обговоримо деталі👩🏻💻

 14. 725    5  0
  5 days500 UAH

  Hello to you!

  I am working on accounting in Sochi. networking for more than three years. Ready to carry out this task. I have experience working in similar projects.

  I can make a beautiful page. Create a logo, a corporate style. To make an Instagram seller to go to your page, the future customer has retained his attention on it and was able to answer the main questions by simply checking the profile.

  What can I do?

  - Forming a profile hat, relevant in a single style;
  Creating an attractive visual page;
  Forming a logo, company style, menu;
  Creation of posts and stories;
  Increase the coverage and audience in social media. the networks;
  Creating and increasing loyalty to the brand;

  I work on graphic editors such as: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Sanva, etc.

  Part of my work is here: Freelancehunt

  I propose to contact in personal messages to discuss the details of the project.

  With respect, Vladislav
  Здравствуйте!

  Занимаюсь оформлением аккаунтов в соц. сетях более трех лет. Готов к выполнению данного задания. Имею опыт работы в схожих проектах.

  Помогу красиво оформить страничку. Создать логотип, фирменный стиль. Сделать продающий Instagram, чтобы заходя на вашу страничку, будущий клиент задержал на ней своё внимание и смог ответить на основные вопросы, просто просмотрев профиль.

  Что я могу?

  - Оформление шапки профиля, актуальных в едином стиле;
  - Создание привлекательного визуала странички;
  - Формирование логотипа, фирменного стиля, меню;
  - Создание постов и историй;
  - Увеличение охвата и аудитории в соц. Сетях;
  - Формирование и повышение лояльности к бренду;

  Работаю на таких графических редакторах, как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Сanva и т.д

  Часть моих работ находится здесь: Freelancehunt

  Предлагаю связаться в личных сообщениях для обсуждения деталей проекта.

  С уважением, Владислав.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. 572    6  0
  7 days500 UAH

  Hello, I was very interested in your project!Ready to take it right now. 🙂 🙂
  I am a SMM specialist and graphic designer.💻I work in graphic editors such as Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc.
  And it will also be conducted the analysis of the CA and the development of the UTP.🎨I will be happy to work with you (good day)
  My portfolio is Behance📈☀
  Здравствуйте, очень заинтересовал ваш проект! Готова взяться прямо сейчас)👩🏽💻
  Я SMM специалист и графический дизайнер. Работаю в таких графических редакторах как Canva, Adobe photoshop, Adobe Illustrator, и тд.🎨
  И так же будет проведён анализ ЦА и разработка УТП. 📈
  Буду рада сотрудничеству с вами) Хорошего дня☀️
  Мое портфолио Behance

 18. 393    2  0
  2 days500 UAH

  Good day !

  I have experience in creating advertising creatives and setting social networks.
  You are now free to implement your project.

  I work with Adobe Photoshop.

  My portfolio can be found by links:
  Behance
  Freelancehunt
  Добрый день!

  Я имею опыт в создании рекламных креативов и оформления соцсетей.
  Сейчас свободна для выполнения вашего проекта.

  Работаю в программе Adobe Photoshop.

  Мое портфолио можно найти по ссылкам:
  Behance
  Freelancehunt

 19. 408    11  0   1
  2 days500 UAH

  Good Morning Alexis. Ready to work with you. Portfolio in profile. Turn on!
  Доброго дня, Олексій. Готова з вами працювати. Портфоліо в профілі. Звертайтеся!

 20. 550    9  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I will make a good design for your profile.
  Examples of my works can be seen in my portfolio:
  Freelancehunt
  I will be happy to cooperate)
  Вітаю!
  Зроблю гарний дизайн для вашого профіля.
  Приклади моїх робіт можете подивитись в моєму портфоліо:
  Freelancehunt
  Буду рада співпраці)

 21. 552
   8  0

  2 days900 UAH

  Welcome, ready to make a visual.
  My portfolio Google Drive I am sure you will like my work.
  I will be happy to collaborate!
  Привіт, готова розробити візуал.
  Моє портфоліо Google Drive Впевнена що вам сподобаються мої роботи.
  Буду рада співпраці!

 22. 4462    70  0
  7 days2500 UAH

  Good day, I am engaged in the layout and management of accounts, and I am the top specialist of this site

  The first option includes: preparing a content plan, working on the account style, creating the current, visual from 9 to 12 posts + up to 10 pages in the account style

  In the second: creating a content plan, profiling, working on style, publishing and creating stories (the number is discussed, an average of 12 publications and 60 stories) + organic methods of promotion.

  In the third: Statistics, scripts, scripts, graphic layouts, which will allow you to increase the attraction and coverage of the statistics.

  Additionally, we can discuss work on your terms or under your budget, the test task is paid.

  You can see more in my portfolio.

  Freelancehunt
  Добрий день, я займаюсь оформленням та веденням аккаунтiв, та являюсь топ спеціалістом цього сайту

  У першу опцію входить: підготовка контент-плану, робота над стилем акаунту, створення актуального, візуал від 9 до 12 постів + до 10 сторіс у стилі акаунту

  У другу: створення контент-плану, оформлення профілю, робота над стилем, публікація та створення сторіс (кількість обговорюється, в середньому від 12 публікацій та від 60 історій) + органічні методи просування.

  У третю: Оформлення сторіс, написання прогрівів, сценаріїв, графічне оформлення, завдяки чому ви зможете підвищити залученість та охоплення на сторіс.

  Додатково можемо обговорити роботу на ваших умовах або під ваш бюджет, тестове завдання оплачуване.

  Більше робіт ви можете переглянути в моєму портфоліо

  Freelancehunt

 23. 598    3  0
  2 days500 UAH

  Good day !
  Ready to perform the task.

  My portfolio and summary: Google Drive
  Доброго дня!
  Готова починати виконувати завдання)

  Мое портфоліо та резюме: Google Drive

 24. 541    2  0
  2 days2000 UAH

  Good day !

  I have experience in developing and designing Instagram pages.
  Get ready for long-term cooperation - let's talk, agree!
  Доброго дня!

  Маю досвід по розробці і оформленню інстаграм сторінок.
  Звертайтеся, готовий до довгострокової співпраці - проговоримо, домовимося!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 722    9  1
  1 day500 UAH

  Good day !
  Interested in your task, ready to discuss and get a good result. I work at Figma.
  Work in the portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to work together, respond quickly and work well.
  Good day !
  Добридень!
  Зацікавило ваше завдання, готове обговорити і дійти гарного результату. Працюю у Figma.
  Роботи в портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці, відповідаю швидко та працюю якісно.
  Гарного дня!

 27. 286  
  2 days500 UAH

  Good for Alex.
  I understand what you want, but I want you to talk more in detail about the project to take into account all your wishes.
  I'm waiting for your message)
  Доброго для, Олексій
  Я зрозуміла що ви хочете, але хочу щоб ви більш детально розповіли за проект, аби врахувати усі ваші побажання
  Чекаю на ваше повідомлення)

 28. 279    4  0   1
  1 day480 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/

 1. 5255
   72  0

  1 day11 111 UAH

  The price depends on the complexity of the design, the level of creativity, and the level of creativity and the complexity of the design according to your financial possibilities.

  The price for each project is individually determined.

  We can discuss more in detail and determine the exact prices and deadlines for execution.

  Get in personal message.
  Ціна залежить від складності дизайну, рівня креативу, ну а рівень креативу та складність дизайну відповідно від ваших фінансових можливостей.

  Ціну на кожний проект визначаю індивідуально

  Можемо обговорити більш детально та визначити точні ціни та термін виконання

  Звертайтесь в особисті повідомлення

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer