Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Webflow (it will also need to write a small JS code)

Translated354 USD

 1. 6901
   68  0

  15 days354 USD

  Welcome to,
  I want to offer my services with the creation and adaptation of the site - under key.
  Please check out the reviews.
  Customer first
  Create a database on airtable/docs.google
  Settings analytics, tag-manager, UA♰GA-4 \ fb pixel (api)

  Examples of realised works


  by www.bud-kram.com/
  HTTPS://www.cargo-ufc
  https://astro-psychology.webflow.io/
  HTTPS://up-universitys-a.webflow.io/
  Вітаю,
  Хочу запропонувати свої послуги зі створення та адаптації сайту - під ключ.
  Будь ласка перегляньте відгуки.
  Client-First
  Створення баз даних в airtable/docs.google
  Налаштування аналітики, тег-менеджера, UA|GA-4 \ фб піксель (api)

  Приклади реалізованих робіт


  https://www.bud-kram.com/
  https://www.cargo-ufc.com
  https://astro-psychology.webflow.io/
  https://up-universitys-a.webflow.io/

 2. 237  
  1 day354 USD

  Good day ! I have been working with webflow for 2 years, connecting various services of the type AutoCode, Membership. Also worked with finsweet very rich experience using filters and slides both cast and built-in in webflow. Rate for a hour $15
  Доброго дня! Працюю з webflow 2 роки, підключав різні сервіси типу AutoCode, Membership. Також працював з finsweet дуже багатий досвід використання фільтрів та слайдерів як кастомних так і вбудованих в webflow. Рейт за годину 15$

 3. Nestor Kopitko Zrobleno Solutions
  1035    6  1
  10 days354 USD

  Good day !
  WebFlow is a priority job for work.

  We are developing sites for different markets in Ukraine, the United States and Europe and during the period of work we have gained understanding of how to adapt sites for each of the markets described so that after submission of the project the customer had real results.

  We set up and connect all the necessary features, connect payment systems, download goods, and also train the work of the administrators of your site.


  Here are examples of our recent websites:

  1) HTTPS://zhilyova.com/ - the brand of the lower beard

  2) HTTPS://wringsstore.com/ - Jewellery theme

  3) HTTPS://nebesite.com/ - brand clothing

  4) HTTPS://camelotlinen.com/ - desktop white

  5) https://vidchutia.com/ - brand clothes and clothes

  Rate – $25

  Could we talk more in detail?
  Доброго дня!
  WebFlow - пріорітетна робота для роботи.

  Розробляємо сайти для різних ринків України, США та Європи та за період роботи отримали розуміння того, як слід адаптувати сайти для кожного з описаних ринків, щоб після здачі проекту замовник мав реальні результати.

  Ми налаштовуємо та підключаємо весь необхідний функціонал, підключаємо платіжні системи, вивантажуємо товари, а також навчаємо роботу адміністраторів вашого сайту.


  Ось приклади наших недавніх сайтів:

  1) https://zhilyova.com/ – бренд нижньої білизни

  2) https://wringsstore.com/ – ювелірна тематика

  3) https://nebesite.com/ - бренд одягу

  4) https://camelotlinen.com/ – постільна білизна

  5) https://vidchutia.com/ - бренд білизни та одягу

  Рейт - 25$

  Чи могли б ми поспілкуватися детальніше?

 4. 1534    14  0
  4 days354 USD

  Good morning, with my previous work, you can read here https://atram.webflow.io/
  Доброго дня, з моїми попередніми роботами, можна ознайомитись тут https://atram.webflow.io/

 5. 750    1  0
  15 days354 USD

  I’m addressing you with a suggestion on the possibility of collaboration, which can be both full-time and part-time, depending on your choice and needs.My experience and skills in web development on the Webflow platform have allowed me to create impressive and effective websites for different customers and industries.I understand that each company has its own unique needs and requirements, so I’m always ready to work together with you on individual solutions that match your goals.My experience is this.

  Webflow expertise: professional possession of the Webflow platform,
  Adaptive design: the development of websites that work perfectly on all devices and screen sizes,
  HTML/CSS: Deep knowledge of HTML and CSS for casting solutions,
  JavaScript and interaction: use JavaScript to create interactive functions,
  SEO Optimization: Search Engine Optimization
  API integration: the connection of third-party services and API,
  Re-design and optimization: modernization and improvement of existing websites,
  Teamwork: the ability to work in a team and to work with other professionals.
  Technical support: solving technical problems and providing support.My approach to cooperation is based on open communication and taking into account your opinions and wishes at every stage of the project.If you are looking for a reliable and experienced web development partner on Webflow,
  Please contact me to discuss further steps and details of cooperation.I am ready to start work on your projects immediately and to contribute to your success.Thank you for your time and attention.I hope for a productive and profitable cooperation.HTTPS://leveyura.webflow.io/
  Я звертаюся до Вас із пропозицією щодо можливості співпраці, яка може бути як full-time, так і part-time, залежно від Вашого вибору та потреб.

  Мій досвід та навички у веб-розробці на платформі Webflow дозволили мені створювати вражаючі та ефективні сайти для різних клієнтів та галузей.
  Я розумію, що кожна компанія має свої унікальні потреби і вимоги, тому я завжди готовий спільно з Вами працювати над індивідуальними рішеннями, які відповідають Вашим цілям.

  Мій досвід - це

  Webflow експертність: професійне володіння платформою Webflow,
  Адаптивний дизайн: розробка сайтів, які прекрасно працюють на всіх пристроях і розмірах екранів,
  HTML/CSS: Глибокі знання HTML та CSS для створення кастомних рішень,
  JavaScript і взаємодія: використання JavaScript для створення інтерактивних функцій,
  SEO оптимізація: оптимізація сайтів для пошукових систем,
  API інтеграція: підключення сторонніх сервісів і API,
  Редизайн та оптимізація: модернізація та покращення існуючих сайтів,
  Командна робота: здатність працювати у команді та співпрацювати з іншими спеціалістами,
  Технічна підтримка: вирішення технічних проблем та надання підтримки.

  Мій підхід до співпраці базується на відкритому спілкуванні та врахуванні Вашої думки та бажань на кожному етапі проекту.

  Якщо Ви шукаєте надійного та досвідченого партнера для веб-розробки на Webflow,
  будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб обговорити подальші кроки та подробиці співпраці.
  Я готовий розпочати роботу над Вашими проєктами негайно і внести свій вклад у Ваш успіх.

  Дякую за Ваш час та увагу. Сподіваюся на продуктивну та вигідну співпрацю.

  https://leveyura.webflow.io/

 6. 1537    15  0
  1 day354 USD

  Good Morning,
  I have completed my full certification and I have the official status of "Certified Webflow Expert".
  I also program on HTML/CSS/JavaScript, I have UI/UX design practices,
  and fully set up the technical SEO web projects,
  I know on Client-First and BEM, Finsweet, Relume.

  1100 UAH/hour

  With examples of my works you can find out in the portfolio,
  I can also add examples and other web projects.
  Доброго дня,
  я пройшов повну сертифікацію та маю офіційний статус "Certified Webflow Expert".
  Також програмую на HTML/CSS/JavaScript, володію UI/UX дизайн-практиками,
  та повністю налаштовую технічне SEO веб-проектів,
  знаюся на Client-First та BEM, Finsweet, Relume.

  1100 грн/год

  З прикладами моїх робіт можна ознайомитися в портфоліо,
  також можу додатково надати приклади й інших веб-проектів.

 7. 3 more hidden bids
 1. 493    1
  6 days354 USD

  Good day !
  I'm ready to complete your order, ready to start right now!
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  I do everything well and quickly!
  25$
  Добрий день!
  Я готовий виконати ваше замовлення, готовий розпочати прямо зараз!
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Виконаю все якісно і швидко!
  25$

 2. 2 more hidden bids

Current freelance projects in the category JavaScript

Plugin (extension) for a browser (Chrome / Firefox)

It is necessary to develop an extension for Chrome / Firefox browsers that will extract data from the current active page for SEO purposes and display it in the application. Language: JavaScript MVP - tags title, description, H1-H6 - site's PageRank - number of pages indexed…

JavaJavaScript ∙ 7 proposals

It is necessary to copy and implement a turnkey website!

A website needs to be developed that will be a functional equivalent of the Mindahome.co.uk / MindMyHouse platform. The site connects homeowners with house sitters who look after the property in the owners' absence. Key functional requirements: User registration and profiles:…

JavaScriptWebsite development ∙ 10 proposals

I am looking for a programmer to copy the website.

I am looking for an experienced programmer to develop a website. All details in private. I am waiting for your proposals regarding the amount.

JavaScriptWeb programming ∙ 32 proposals

Website refinement on WordPress.

Here is a detailed project brief with what needs to be done: https://docs.google.com/document/d/1FUMy9mz5KlCoMSRgAZPD-r7imqZayzgMSmkoE2Hl6FU/edit?usp=sharing

HTML and CSSJavaScript ∙ 10 proposals

Frontend developer consultation.

38 USD

I need consultation from a frontend developer. stack: CSS/CSS3HTML/HTML5JavaScript, TypeScriptFrameworksVue, NuxtAngular I need to conduct code review of two projects.

HTML and CSSJavaScript ∙ 6 proposals

Client
Webby Web Webby
Ukraine Ivano-Frankovsk
Project published
6 months 17 days ago
230 views