Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Fill of goods cards

Translated13 USD

Client's feedback on cooperation with Inna Kushchynska

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Fast and good, I recommend.

Freelancer's feedback on cooperation with Bogdan Oleksiv

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Everything went well, I can recommend Bogdan as a good customer. and thank you.

 1. 940    27  0
  Winning proposal3 days13 USD

  Good Morning, Goddan I can perform your task, with opencard work constantly. Let me write, I’m glad to work together.
  Добридень, Богдан. Можу виконати Ваше завдання, з опенкарт працю постійно. Пишіть, буду рада співпраці.

 2. 996    14  0
  1 day25 USD

  Good Morning, Good Morning Ready to fulfill your task. I often work with OpenCart. Let’s discuss the details)
  Богдане, доброго ранку. Готова приступити до виконання вашого завдання. З опенкарт працюю часто. Пишіть обговоримо деталі)

 3. 109  
  25 days63 USD

  Hi, ready to start right now, 8 years experience, free 24/7. 10 grn / card.
  Здравствуйте, готова приступить прямо сейчас, опыт работы 8 лет, свободна 24/7. 10грн/карточка.

 4. 465    14  0
  1 day13 USD

  Good Morning ! You are familiar with your project and are ready to implement it. Experience in completing the card for IM 7 years. OpenCart is known.
  Доброго ранку! Ознайомилася з Вашим проектом та готова приступити до його реалізації. Досвід роботи по заповненню карток для ІМ 7 років. З opencart знайома.

 5. 122    1  0
  1 day13 USD

  Good day ! Go back, I will help. First I will do the test, if you do everything - we will work together. I wait for details.
  Доброго дня! Звертайтесь, допоможу. Спочатку зроблю тест, якщо все Вас влаштує - будемо співпрацювати. Жду подробиці.

 6. 1546    83  3   1
  1 day13 USD

  Congratulations !

  I will implement your project.
  1 position approximately - from 10 UAH (depend on the time spent)
  .........
  Get to!
  здрастуйте!

  виконаю ваш проєкт
  1 позиція приблизно - від 10 грн (залежить від затраченого часу)
  .........
  звертайтесь!

 7. 162  
  1 day13 USD

  Good evening ! I have experience filling websites with cards for more than 3 years. The price of 1 card is 15-20 UAH. I do everything in good quality and can do a lot of work quickly and in time. Write more in Ls. I can work with you on a permanent basis.
  Доброго вечора! Маю досвід наповнення сайтів карточками більш 3-х років. Ціна 1 картки 15-20 грн. Виконую все якісно та можу робити об'ємну роботу швидко та в сроки. Пишіть детальніше в лс. Можу працювати з вами на постійній основі.

 8. 658    8  0
  1 day13 USD

  Good evening ! Experience as Content Manager 5 years. One of the examples of filling the cards on the open card https://mg-dveri.com.ua were both simple and complex cards with many characteristics.

  Cost of 10 UAH card, or time payment - 100 UAH/year
  Доброго вечора! Досвід контент-менеджером 5 років. Один з прикладів заповнення карток на опенкарт https://mg-dveri.com.ua були як прості, так і складні картки з багатьма характерстиками.

  Вартість 10 грн картка, або погодинна оплата - 100 грн/година

 9. 284    4  0
  1 day13 USD

  Good afternoon. You need to look more in detail on the task to get acquainted. I have previously filled up the cards on Opencart.
  Доброго вечора. Потрібно детальніше подивитися на завдання для ознайомлення. Раніше заповняв картки на Opencart.

 10. 522    18  0
  10 days25 USD

  Good day ! I have experience working with OpenCart. We can agree with the Chinese. I am happy to help.
  Добрий день! Є досвід роботи з Опенкартом. По цыны можемо домовитися! Пишіть рада буду допомогти

 11. 841    23  0
  1 day25 USD

  Good day ! I have a great experience with content manager. He worked a lot with OpenCart. Ready to start work. The price for the card is 10 UAH or 120 UAH per hour. For a more accurate assessment, I would like to see an example of the card. I will be happy to work together.
  Добрий день! Маю великий досвід контент менеджера. З опенкарт багато працювала. Готова вже приступити до роботи. Ціни за карточку від 10 грн або 120 грн за годину. Для більш точної оцінки хотілось би побачити приклад карточки. Пишіть буду рада співробітництву.

 12. 2830    212  0
  1 day13 USD

  Good day !
  Interested in detail your project.
  Write it. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня!
  Цікавлять подробиці Вашого проекту.
  Пишіть. Буду рада співпраці.

 13. 1192    39  0   1
  1 day13 USD

  Good day . Interested in your project.
  The price and deadlines are more accurate - after getting acquainted with the detailed TZ, and a number of filled cards of goods, and discussing all the details. Prepared to fill the test 1-3 cards of the product

  Great experience in filling;
  - Experience working in OpenCart, ocStore, WordPress, simpla, Bitrix, Webasyst, Joomla, PrestaShop,1C, Charity; Prom, OLX, bigl, AutoRIA, Autobazar, RST, Besplatka, Kidstaff, Klubok (and others. Google Docs, Excel and FTP.
  Photo: I work on Adobe software: Photoshop, Lightroom.
  There is basic knowledge of html, php, css, SEO.

  Reviews Freelancehunt
  Examples of work - on request in a personal message.

  Let me write, I am happy to work together.
  Доброго дня. Зацікавив ваш проект.
  Ціна та терміни точніше - після ознайомлення з детальним ТЗ, та кількома заповненими картками товарів, і обговорення всіх деталей. Готовий заповнити тестово 1-3 карточки товару

  - Великий досвід у наповненні;
  - Досвід роботи в OpenCart, ocStore, WordPress, simpla, Bitrix, Webasyst, Joomla, PrestaShop,1С, Хорошоп; Prom, OLX, bigl, AutoRIA, Автобазар, RST, Besplatka, Kidstaff, Klubok (та ін. майданчики); GoogleDocs, Excel; FTP.
  Фото: працюю в софті від Adobe: Photoshop, Lightroom.
  Є базові знання з html, php, css, SEO.

  Відгуки Freelancehunt
  Приклади роботи - за запитом в особисті повідомлення.

  Пишіть, буду радий співпраці

 14. 1044    34  0
  1 day13 USD

  Good morning, I have experience working with opencart, write - let's discuss details
  Добрий день, маю досвід роботи з опенкарт, пишіть - обговоримо деталі

 15. 2318    90  0
  1 day13 USD

  Good Morning, Bogdan! Do you need experience with OpenCart? I have no experience, but I would like to start this work. The price is 5 UAH per card. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, Богдане! Чи потрібен досвід з Опенкарт? Досвіду немає, але хотіла б розпочати таку роботу. Вартість - 5 грн за картку. Буду рада співпраці.

 16. 541    28  1
  1 day13 USD

  Congratulations again! I am engaged in filling the product cards on prom.ua, Wordpress, Tilda and Opencart. The price for 1 product is 8 UAH. I will be glad to work with you!
  Вітаю ще раз! Я займаюсь заповненням карточок товарів на prom.ua, Wordpress, Tilda та Opencart. Ціна за 1 товар - 8 грн. Буду радий з вами працювати!

 17. 408  
  1 day13 USD

  Good day Goddan.
  I want to propose my candidacy as an executive.
  For more than 15 years I have been a content manager with various CMS (including Opencart) and various product themes.
  Goodwill and cautious. Ready to work.
  With respect, Elena.
  Добрый день, Богдан.
  Хочу предложить свою кандидатуру в качестве исполнителя.
  Более 15 лет работаю контент-менеджером с разными CMS (в том числе и с Opencart) и разнообразными тематиками продуктов.
  Добросовестна и внимательна. Готова работать.
  С уважением, Елена.

 18. 583    5  0
  1 day13 USD

  Good day . Ready to start today. I have the ability to work with this platform. We agree on the price.
  Добрий день. Готова приступити сьогодні. Маю доствід роботи з даною платформою. По ціні домовимось.

 19. 1581    41  0   1
  1 day13 USD

  Welcome to. Ready to get acquainted with the project in detail and begin the work after the terms are agreed.
  Вітаю. Готовий детально ознайомитись з проектом та приступити до роботи після погодження умов.

 20. 290    2  0
  1 day13 USD

  Good day !
  I am interested in your project, ready to complete.
  I’m on the network and time is enough.
  Добридень!
  Зацікавив ваш проект, готовий виконати.
  Я постійно в мережі, час для роботи достатньо.

 21. 417    2  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  I have experience working with OpenCart.
  Go back, I will help.
  Вітаю!
  Маю досвід роботи з Опенкарт.
  Звертайтесь, допоможу..

 22. 11486    363  0   7
  1 day13 USD

  Good day Bogdan, I am interested in your project, I will be happy to collaborate.
  I am pleased to find out more details about the TZ and take on the performance.
  Good day to you!)
  Доброго дня Богдан, зацікавив ваш проєкт, буду радий співпраці.
  Із задоволенням дізнаюся більше деталей стосовно ТЗ та візьмусь за виконання.
  Вдалого вам дня!)

 23. 439    7  0
  1 day13 USD

  Good morning, ready to begin your task, on payment and deadlines we will discuss in person.
  Доброго дня,готовий приступити до виконання вашого завдання,по оплаті і терміни обговоримо в особистих.Дякую

 24. 3 more hidden bids
 • Yaroslav Sharaborin
  28 August 2023, 15:06 |

  Добрий день! Скільки всього товарів потрібно наповнити?

 • Bogdan Oleksiv
  28 August 2023, 15:15 |

  багато) потрібно ціну за певну к-ть 

 • Oleksandr Davydiuk
  28 August 2023, 16:20 |

  Якщо у Вас є усі дані для товару, скажімо в ексель, то можливо Вам написати модуль імпорту і всі товари Ви заллєте автоматично?

 • Andrii Khomych
  29 August 2023, 11:11 |

  Доброго дня, ще потрібна людина для виконання?

Current freelance projects in the category Content management

Telegram channel about crypto and trading

151 USD

Project Goal: Managing an informational Telegram channel in Ukrainian language, which will provide users with up-to-date information about cryptocurrency markets and will enable them to receive passive income.

Content management

Data Migration for Prom+Horoshop

25 USD

Automate the site on Horoshop. The donor site is on Promi. It is necessary for the product to be automatically updated from the donor site - price, availability, and product card - if a new card is added to Promi, it should be automatically added to Horoshop. In other words, the…

Content managementData parsing ∙ 5 proposals

Assistant for personal page development (Instagram)

38 USD

Looking for someone to help create an interesting storytelling (from vacation) Design the visual page (there was a photoshoot) Create 3-4 reels Write 3 posts

Content managementSocial media marketing ∙ 16 proposals

Make a file upload for the promo from the WordPress site

13 USD

The task is as follows. We offer cooperation on a fraction and need to create an export file for Prom from our website. To simplify, I will provide our export file, so it will be easier. The main specification is as follows: After uploading the import file to Prom, the…

Content managementData parsing ∙ 2 proposals

Compress images using tinypng.com

You need to compress images using the service https://tinypng.com/ The service allows compressing up to 21 images per operation. The average time for such an operation with our images is 45 seconds. There are 150 folders with 55 images each. This results in 3 operations per…

Content managementData processing ∙ 34 proposals

Client
Bogdan Oleksiv
Ukraine Uzhgorod  14  0
Project published
8 months 25 days ago
247 views