Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Complete text tasks of the Unity game

Translated38 USD

Applications 1

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Iryna Hryntsiv

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Unfortunately, the project has not been completed. Freelancer disappeared from the contact.

 1. 3431
   22  0

  3 days20 USD

  I will make a large number of levels that will be unique and differ from each other. It is creative and responsible as possible. I have repeatedly done a similar thing in this segment (initial-developing applications). Good illustration.
  Зроблю велику кількість рівнів, які будуть унікальними і відразнятися один від одного. Підійду творчо і максимально відповідально. Уже неодноразово робив подібне у цьому сегменті (навчально-розвиваючі додатки). Якісно підберу ілюстрації

 2. 318    1  1
  5 days13 USD

  Good Morning,

  I have learned about the description of your project and I would like to start communicating with you to discuss it more in detail and share information about myself. I have been working in the GameDev industry for more than 5 years and I have a lot of positive reviews. I also got Top-Rated Plus status on Upwork platform.

  I specialize in game development and I have a team, it includes professionals, with: design, animation, testing, creating musical accompaniment for objects, game documentation, level design, VFX and UI/UX design. We work efficiently, always respond quickly and quickly, we have the competence to solve different issues and respond to all your requests.

  Let’s start the communication to discuss all the details of the project and all the questions you are interested in.
  Доброго дня,

  Я ознайомилася з описом вашого проєкту і хотіла б почати спілкування з вами, щоб обговорити його більш детально і поділитися інформацією про себе. Я працюю в індустрії GameDev уже понад 5 років і маю безліч позитивних відгуків. Я також отримала статус Top-Rated Plus на платформі Upwork.

  Я спеціалізуюся на розробці ігор і маю команду, до неї входять фахівці, з: дизайну, анімації, тестування, створення музичного супроводу для проєктів, ігрової документації, дизайну рівнів, VFX та UI/UX дизайну. Ми працюємо ефективно, завжди відповідаємо швидко й оперативно, володіємо компетенцією для вирішення різних питань і відповідаємо на всі ваші запити.

  Давайте почнемо спілкування, щоб обговорити всі деталі проєкту і всі питання, що цікавлять.

 3. 297  
  1 day38 USD

  Hello, call me Alexey, I’m ready to accept your job and I’ll be happy to collaborate. I am an experienced Unity-developer, I have the skills of writing scripts on C# and working in Adobe Illustrator, VSDC Free Video Editor. I have a few examples of simple games that are on my page or in my personal TG message.

  I have skills in programs:
  The Unity
  The Visual Studio (C#)
  The Adobe Illustrator
  VSDC Free Video Editor
  - Adobe After Effects (Basic to change a little)

  Thank you for your attention, good day.
  Привіт, мене звати Олексій, я готовий прийняти вашу роботу і буду радий співпрацювати. Я досвідчений Unity-розробник, маю навички написання скриптів на C# та роботі в Adobe Illustrator, VSDC Free Video Editor. Маю декілька прикладів простих ігор, які знаходяться на моїй сторінці чи в особисті повідомлення ТГ.

  Маю навички у программах :
  - Unity
  - Visual Studio (C#)
  - Adobe Illustrator
  - VSDC Free Video Editor
  - Adobe After Effects (базові , щоб трішки змінити)

  Дякую за увагу, гарного дня.

 4. 1891    113  2   1
  1 day155 USD

  I’m going to do a very unique and interesting task. Experience in working with children (as a lecturer and tutor), more than 7 years in commercial and creative texts. Free English, therefore no Google translator, you will get quality language locations ready for publication.
  Prices and deadlines in the bet.
  Зроблю справді унікальні та цікаві завдання. Досвід роботи з дітьми (як репетитор та тьютор), понад 7 років у комерційних та креативних текстах. Вільна англійська, тож ніякого гугл-перекладача, отримаєте якісні мовні локалізації готові до публікації.
  Ціна та терміни у ставці.

 5. 454    2  0
  4 days63 USD

  Hello to you! I’m called Cofia, and I’m an experienced copywriter and editor with more than two years of work experience. My capabilities include not only creating unique content for websites and blogs, but also editing and correcting texts taking into account the customer’s needs.
  Creating unique content: Text development for a variety of websites and blogs, with a focus on quality and indicated structure, recruitment.
  I can guarantee a high level of uniqueity and relevance
  Привіт! Мене звати Cофія, і я є досвідченим копірайтером та редактором з більш ніж дворічним досвідом роботи. Мої здібності охоплюють не лише створення унікального контенту для веб-сайтів і блогів, а й редагування та корекцію текстів з врахуванням вимог клієнта.Досвід роботи включає в себе:
  Створення унікального контенту: Розробка текстів для різноманітних веб-сайтів та блогів, з фокусом на якість та вказану структуру, рерайтинг.
  Можу гарантувати високий рівень унікальності і актуальності

 6. 309    1  1
  Winning proposal3 days38 USD

  Good afternoon.

  Although in copywriting I am relatively recently, yet I am ready to take your order.

  I speak English freely.

  I can also explore the topics that interest the children of your indicated age and on the basis of the created selection to choose questions and drawings.
  Доброго вечора.

  Хоча у копірайтів я відносно нещодавно, однак я готова взятися за ваше замовлення.

  Англійською володію вільно.

  Зможу також дослідити теми, які цікавлять дітей вказаного вами віку і на основі створеної вибірки підібрати питання і малюнки.

 7. 1213    24  1
  1 day50 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 8. 1 bid hidden
 • Dmitro L.
  7 February, 20:44 |

  Володимир Нова,  Доброго вам.
  то у вас є вже текст та малюнки і вам потрібно просто наповнити?
  чи потрібно придумати тексти ?

 • Volodimir Nova
  8 February, 12:32 |

  потрібно придумати тексти, знайти в мережі малюнки та заповнити префаб-шаблон


Client
Volodimir Nova
Ukraine Ukraine  1  0
Project published
3 months 18 days ago
125 views