Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak

Volodimir Malik

Ukraina Charków, Ukraina
24 dni 21 godzin temu
Tymczasowo nie pracuję tymczasowo nie pracuję
Zakończone 103 Sejfy
2 arbitraże
11 miesięcy 24 dni temu
64 zleceniodawców
w Serwisie 2 lata
 • MySQL
 • курсовые
 • Базы данных
 • ООП
 • Visual Studio
 • дипломные работы
 • прикладное программирование
 • Windows Forms
 • Microsoft SQL Server
 • Лабораторная работа
 • алгоритмы и структуры данных
 • computer science
 • C/CPP
 • C# WinForms
 • C# .NET Core

Ranking

Zakończonych projektów
97%
Średnia ocena
9.85 z 10
Ranking
2001
C i C++
80 projektów
C i C++
9 projektów
Bazy danych
7 projektów
C#
5 projektów
Referaty, rozprawki, prace dyplomowe

Umiejętności i kwalifikacje

Programowanie

Design i sztuka

Usługi


Praca z tekstami

Portfolio


 • 1000 UAH

  Курсовая работа. Программирование на С++

  C i C++
  Тема: программа по учету посещаемости сайта

  Разработать программу, которая использует основные концепции ООП: наследование(простое и множественное), полиморфизм, инкапсуляция. Программа должна иметь возможности:
  а) добавлять объекты в массив, удалять и редактировать их;
  б) осуществлять сохранение результатов выполнения программы в файле и считывать их из файла;
  в) выводить результаты на экран в виде таблицы;
  г) осуществлять сортировку по указанному полю.
 • 1500 UAH

  Praca w C++/WinForms. Program nauczania i kontroli

  C i C++
  Opracowanie programu nauczania i sterowania językiem C++ za pomocą IDE MS Visual Studio 2019 z systemem Windows Forms. Projekt powinien składać się z trzech głównych części, w których należy realizować:
  - wypełnienie i wyświetlanie informacji edukacyjnych
  Wypełnianie i utrzymanie bazy testów
  - testowanie (zawierające datę testowania, nazwisko osoby, która jest testowana, wynik testowania, czas testowania)

  Rozwinięte oprogramowanie musi zapewnić:
  Możliwość autoryzacji użytkownika i administratora
  - wyciągnięcie informacji do nauki z 1. pliku (plik tekstowy)
  - Tworzenie testów dotyczących kwestii przechowywanych w pliku 2 (plik binarny)
  - możliwość wprowadzenia zmian w informacjach na potrzeby szkolenia i testowania.
 • 1500 RUB

  Лабораторная работа по паттернам на C++

  C i C++
  Условие задания: реализовать систему хранения информации о системе обучения.
  Информация опирается на следующие основные классы: Student, Teacher, Course. Эти классы связаны друг с другом посредством агрегации и ассоциации.
  Обеспечить загрузку и сохранение этой базы данных в текстовый файл формата TSV.
 • Gra „Sapper” na C++/SFML

  C i C++
  Rozwój gry "Saper" za pomocą biblioteki graficznej SFML i języka programowania C++.
 • 600 UAH

  Задание для 3 курса университета по MySQL

  Bazy danych
  Задание. При подключении новых проектов обычно требуется рассчитать метрики, чтобы корректно настроить систему фрод-мониторинга исходя из данных уже имеющихся 3 таблиц. Необходимо составить SQL-запрос, чтобы получить таблицу с полями:

  • Project - ID проекта и его название в одном поле через точку и пробел. Например: “15029. OVERWATCH”.
  • Successful_transactions - Число успешных платежей.
  • Successful_transactions_amount - Сумма успешных транзакций в у.е..
  • Average_check - Средний чек в проекте в у.е.
  • Max_amount_for_1_user - Максимальная сумма платежей для одного пользователя в заданном периоде времени.
  • TOP3_most_popular_ps - 3 самые популярные платежные системы в проекте по числу успешных платежей.
  • TOP3_banks - 3 самых популярных банка по числу успешных платежей.
 • 900 UAH

  БД и запросы в SQL Server Management Studio

  Bazy danych
  Создать БД и сделать запросы к БД по требованиям ниже в SQL Server Management Studio.
  Тема: Онлайн портал по изучению английского языка.

  1. Создание БД
  - создать БД
  - создать таблицы
  - проверить введенные данные (LIKE, IN)
  - добавить вычислительную колонку
  - создать первичные и внешние ключи
  - добавить новую колонку
  - удалить созданную колонку

  2. Добавление/изменение данных в БД при помощи INSERT, UPDATE, DELETE

  3. Выборка данных
  - выборка из одной таблицы с условием
  - выборка из нескольких таблиц
  - выборка с использованием левого внешнего объединения
  - запрос с использованием функций даты (MONTH, DAY, YEAR)
  - запрос с группировкой
 • 600 UAH

  Redaktor graficzny . C# i Windows Forms

  C#
  Program jest edytorem graficznym przypominającym Paint.
 • 1000 UAH

  Praktyczna praca na C# i Windows Forms w Visual Studio

  C#
  Zadania 1 :
  Tworzenie redaktora tekstowego za pomocą komponentów dialogowych. Redaktor tekstowy powinien mieć możliwość zmiany koloru i czcionki tekstu, tworzenia, otwierania, przechowywania w nowym kierunku (Zachowaj jako ...) i przechowywania wcześniej utworzonych plików tekstowych bez zmiany ich kierunku (Zachowaj).

  Zadania 2:
  Korzystając z ComboBox i CheckedListBox wykonaj następujące czynności: w ComboBox ustawić wybór elementu wyjścia (ListBox lub DataGridView), w CheckedListBox zapisać 30 liczb przypadkowych do wyboru liczb. Tworzenie programu, w którym użytkownik może wybrać kilka liczb z listy i wykonać nad nimi działania.
  Wyciągnij matrycę z wybranych liczb. Wyciągnij numer linii matrycy zawierającej równą liczbę pozytywnych i negatywnych elementów. Jeśli takie linie nie istnieją, wyciągnij 0.
 • 2500 RUB

  Praca w C# i Windows Forms

  C#
  Opracowanie programu rozróżniania uprawnień użytkowników na podstawie autentyfikacji hasła.

  Program musi działać w dwóch trybach: administrator (użytkownik o stałej nazwie ADMIN) i zwykły użytkownik.
  Interfejs programu powinien być zorganizowany na podstawie okien dialogowych i menu.
  Informacje o zarejestrowanych użytkownikach, ich hasłach, braku blokowania ich pracy z programem, a także włączenie lub wyłączenie ograniczeń do wybranych hasł należy przechowywać w specjalnym pliku.
 • 1300 RUB

  Графика и визуализация данных в среде MATLAB

  Programowanie aplikacji
  Цель работы: знакомство с возможностями MATLAB по визуализации данных и построению графиков.

  MATLAB предоставляет набор встроенных функций для построения 2D и 3D графиков, а также функции визуализации данных. Аргументы графических функций MATLAB определяют вид графиков. Кроме того, сами графики выводятся в соответствующие графические окна, которые имеют свои меню и панели инструментов, содержащие команды, позволяющие при необходимости изменять свойства элементов графика.
 • 1300 RUB

  Программирование в среде MATLAB

  Programowanie aplikacji
  Программирование в среде MATLAB — przykładowe portfolio freelancera w kategorii Programowanie aplikacji
  Цель работы: изучение возможностей MATLAB по составлению файлов-сценариев и файлов-функций, в том числе для организации разветвляющихся и циклических программ.

  В среде MATLAB непродуктивно создавать сложные алгоритмы вычислений при работе в режиме командной строки. Такие вычисления удобнее выполнять в виде программ. Для этого следует набирать команды в окне редактирования Editor, в котором удобнее выполнять отладку программы. Перед запуском программы на исполнение ее требуется сохранить в файле с расширением .m и использовать в дальнейшем при необходимости.
 • 2500 RUB

  Курсовая работа по ООП на С++ №2

  C i C++
  Курсовая работа по ООП на С++ №2 — przykładowe portfolio freelancera w kategorii C i C++
  Разработка программы учета сведений об игроках хоккейной команды

  Сведения об игроках хоккейной команды включают: Ф.И.О. игрока, дату рождения,
  количество сыгранных матчей, число заброшенных шайб, количество голевых передач, количество штрафных минут.
  Вывести 6 лучших игроков (голы+передачи) с указанием их результативности.
 • 550 UAH

  Курсовая работа.Windows Forms и БД MS Access

  C i C++
  Программа с подключенной базой данных MS Access.

  Программа способна:
  1) добавлять данные в таблицы
  2) изменять данные в таблицах
  3) удалять данные из таблиц
  4) искать данные в таблицах
 • 600 UAH

  Практические работы на С++

  C i C++
  Выполнить 3 практические работы:

  1) Программирование с использованием операций с файлами.
  2) Программирование с использованием структурированных типов данных.
  3) Программирование с использованием динамических структур данных.
 • 1500 RUB

  Лабораторная работа С++. Создание бинарного дерева

  C i C++
  Лабораторная работа С++. Создание бинарного дерева — przykładowe portfolio freelancera w kategorii C i C++
  Используя иерархию и композицию шаблонов классов, создать бинарное дерево. У бинарного дерева имеется корневой узел. Предусмотреть возможность добавлять новые и удалять существующие узлы. Добавить функцию обхода в ширину.

Recenzje dotyczące zrealizowanych projektów 101 2

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko i sprawnie wykonuje zadania. Wykonawca wykonał pracę na 10 z 10. Prawdziwy mistrz swojej pracy. Polecam współpracę.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wielkie podziękowania ! Praca została wykonana nieco wcześniej niż termin. Wszystkie wymagania zadań są doskonale spełnione i wyświetlane w programie. Sam program działa bez żadnych problemów, dodatkowo kod zawiera komentarze, więc bez problemów można zrozumieć, co do czego.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Pomógł nawet nie w odpowiednim czasie dla siebie. Dobry czysty, elegancki kod. Wchodzi w pozycję zamawiającego.

3 czerwca 2022 2000 UAH
Diploma ''Ecologist of the Ki'shchina''

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Człowiek wziął pracę i wykonał ją bardzo dobrze i w terminie, ceny nie narusza, odpowiedni wykonawca, będę się do niego skontaktować

30 maja 2022 500 UAH
Zadania na C

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca jest świetna, z szczegółowymi komentarzami. Nawet przed terminem!

29 maja 2022 1000 UAH
Курсова робота C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko dobrze, szybkość i jakość mnie przyjemnie zaskoczył, bardzo życzliwy i przyjemny człowiek w komunikacji, praca za bardzo zadowolony

27 maja 2022 650 UAH
Praca z kurczakiem

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko dobrze, nawet przed terminem.

22 maja 2022 850 UAH
Program c#

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonałem wszystko w porządku, dobrze napisany kod, komentarze do kodu, zawsze wyjdzie na kontakt. Polecam !

19 maja 2022 200 UAH
Course with++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dziękujemy za pomoc i szybką pomoc!

Larisa S. | Indywidualny | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko i dobrze wykonywane prace

17 maja 2022 620 UAH
Course

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko i sprawnie wykonała zadania. Nieco wcześniej od terminu.

Nazar M | Indywidualny | Wzajemna opinia

14 maja 2022 1150 UAH
Program C#, C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca została wykonana dla wszystkich 100 (+ przed terminem). Przyjemna w komunikacji. radzę współpracować

12 maja 2022 200 UAH
Pyton Jz

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zostało zrobione w odpowiednim czasie i w odpowiednim czasie.

4 maja 2022 500 UAH
Zadania na C

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca jest dobrze wykonana, a nawet przed terminem!

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Projekt został zrealizowany w odpowiednim czasie i jakościowo.

18 kwietnia 2022 400 UAH
Лабораторная работа

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko dobrze, a co najważniejsze, na czas.

20 luty 2022 400 UAH
Лаба

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko jest w porządku, szybko, jak trzeba

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

19 luty 2022 350 UAH
Лаба

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko w porządku, wykonane szybko

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko świetnie, szybko, jakościowo, bez pytań

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

31 stycznia 2022 400 UAH
Контрольная по С++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zrobione w terminie i na najwyższym poziomie.

31 stycznia 2022 800 UAH
Parzer tekstu w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Władimir, jak zwykle, dobrze się zajmował. W krótkim czasie zrealizował projekt. Dziękuję !

31 stycznia 2022 500 UAH
Zadania w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca została wykonana szybko i jakościowo. Wynik przekroczył moje oczekiwania. Cena i jakość super. Polecam !

28 stycznia 2022 2000 RUB
Wykonaj pracę w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Bardzo dziękuję za wykonane prace. Wszystko jest dobrze wykonane, nawet przed ustalonymi terminami. Praca wykonana jest wyraźnie i wyraźnie

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko było dobrze i na czas. Cieszę się, że zrobił to, o co prosił.

9 stycznia 2022 700 UAH
Labi po si

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko dobrze, zadowolony z wykonanej pracy

28 grudnia 2021 400 UAH
Лабораторная робота

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zrobił szybko i jakościowo, pomógł rozwiązać powstałe problemy.

Daniil Sokol | Indywidualny | Wzajemna opinia

25 grudnia 2021 400 UAH
Wystarczy napisać 2 kody w C++.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko świetnie, praca wykonana jest w dobrej jakości i w terminie. Polecam wszystkim)

23 grudnia 2021 500 UAH
Wypełnianie zadań MySQL piąte zadania

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonanie zadania w najkrótszym czasie. Dziękuję za pracę.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

швидко виконав проект, вклався в часові обмеження

16 grudnia 2021 600 UAH
Калькулятор

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Проект выполнен очень качественно

14 grudnia 2021 2000 RUB
C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Все условия проекта соблюдены. Быстрое и качественное выполнение поставленных задач.

14 grudnia 2021 2500 RUB
C++ #2

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

The project meets all requirements. Well done.

13 grudnia 2021 350 UAH
Работа 2

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Все выполнено хорошо, без сучка и задоринки

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

12 grudnia 2021 1200 RUB
C++ Задание

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Проект выполнен в срок и качественно.

10 grudnia 2021 500 UAH
Wypełnienie czwartego zadania MySQL

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dziękuję za pracę! Wszystko świetnie

10 grudnia 2021 400 UAH
Лаб работа

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Все быстро, качественно и так как надо. Будем еще работать !

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

8 grudnia 2021 450 UAH
Zadania w języku C

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca została wykonana szybko i dobrze.

7 grudnia 2021 1500 UAH
Лабораторная

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Благодарна Владимиру за оперативность, коммуникабельность и ответственность.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Дуже якісно та швидко виконані завдання! Приємно співпрацювати)

Pompidu Kleo | Indywidualny | Wzajemna opinia

4 grudnia 2021 2500 RUB
Logger z różnym zachowaniem (strategia)

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Doskonały wykonawca, wszystko wykonane w minimalnym terminie

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

1 grudnia 2021 900 UAH
Programowanie C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Doskonały wykonawca, wszystko zostało zrobione w odpowiednim czasie i jakościowo.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

уже в 4-тий раз завдання виконано на отлично, з плюсів швидка робота, комунікабельність, уточнення деталей

25 listopada 2021 400 UAH
Wykonanie zadań MySQL

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko wykonał pracę. Polecam freelancer

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko świetne, dziękuję Projekt został zrealizowany szybko i jakościowo.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko odpowiada.
Z wyprzedzeniem wyjaśnia wszystkie szczegóły.
Zrobił to szybko i dobrze, wszystko w c.
Polecam .

14 listopada 2021 500 UAH
C++ Wykonywanie prac laboratoryjnych

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko odbywa się szybko i w dobrej jakości! Dziękuję za współpracę)

12 listopada 2021 1500 RUB
С++ 1/2 курс вуза

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Код прост и понятен. Есть возможность для дальнейшей доработки.
В данном проекте важна была оперативность и цель достигнута. Рекомендую к сотрудничеству.

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonawca zrezygnował z wykonywania pracy, wstrząsnął na czas, nie ma roszczeń. Łatwo wyszedł na łącznik, żadnych problemów.

21 października 2021 1000 RUB
Wykonanie funkcji w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Jak zawsze – wszystko na wysokości.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

роботу зроблено якісно на повідомлення відповідає швидко

16 października 2021 600 RUB
Rozwój funkcji (obiekt funkcjonalny) w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko, proste i zrozumiałe. Doskonała praca .

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

швидко, якісно, готовий до змін в завданні

28 sierpnia 2021 1000 RUB
Realizacja kolejności z priorytetami w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Bardzo szybko i natychmiast w pełnym zakresie.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

25 sierpnia 2021 250 UAH
Rozwiązanie zadań z komentarzami

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko i w odpowiednim czasie polecam

22 sierpnia 2021 1000 RUB
С++ Класс Вектор

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Супер! Отличная работа!!!!

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

9 sierpnia 2021 250 UAH
Rozwiązanie zadań

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonana jest szybko i dobrze.

1 sierpnia 2021 600 RUB
Zapytaj o sql

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko jest super! Praca odbywa się szybko i w dobrej jakości, a nawet z dodatkowym bonusem)

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zostało wykonane w ustalonym terminie.
Polecam współpracę

14 lipca 2021 1500 UAH
Kurs programowania

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonawca jest zawsze w kontakcie, praca jest wykonywana na czas, wszystkie szczegóły są uwzględnione. Dziękuję za pracę!

2 lipca 2021 500 UAH
Strumień OOP C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zostało wykonane w dobrej jakości i w terminie.
Polecam współpracę

30 czerwca 2021 700 UAH
Wyłączenia OOP C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Prace są napisane w zrozumiałym formacie. Projekt został zrealizowany w określonym terminie

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonana jest profesjonalnie, w najlepszej formie i w krótkim czasie. Mistrz swojej pracy!

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Prace wykonane są w odpowiednich warunkach i polecam współpracę.

23 czerwca 2021 200 UAH
Wpisz blok schematu do kodów z++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zrobiliśmy szybko i jakościowo bardzo dziękuję, polecam!Aż !

22 czerwca 2021 200 UAH
Tworzenie bloku schematu

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zrobiliśmy szybko i jakościowo. Zachęcam do współpracy z nim.

21 czerwca 2021 1000 RUB
С++ экзамен

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Всё отлично. Второй заказ делаю.

Krysa Mysz | Indywidualny | Wzajemna opinia

21 czerwca 2021 600 RUB
Napisz przycisk

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dobry poziom znajomości języka, uważnie słucha TZ, polecam.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

20 czerwca 2021 600 UAH
Labi na 1 kurs (5 prac)

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko, dobrze w komunikacji, dzięki!

19 czerwca 2021 1000 RUB
Napisz program w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonana jest bardzo szybko i w dobrej jakości, polecam!

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

15 czerwca 2021 1000 RUB
Realizacja masywu w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybko, wszystko dokładnie wyjaśnione)

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

15 czerwca 2021 1200 RUB
Wykonanie listy C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wreszcie pracowałem, ale trzeba było to kilka razy robić.
Wreszcie wszystko działało.
Dziękuję .

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

14 czerwca 2021 200 UAH
Szybka praca w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dziękuję za szybkość rozwiązania!

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Bardzo dobry wykonawca: szybko i wysokiej jakości wykonał zadania, zawsze był gotowy do refleksyjnego wyjścia z sytuacji i zaproponować rozwiązanie. Polecam jednoznacznie, ponieważ człowiek nie tylko rozumie to, co robi, ale jest również osobą, z którą dobrze się bawi.

10 czerwca 2021 200 UAH
Trzeba rozwiązać prostą sprawę w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Doskonały wykonawca . Jesteś szybki i wysokiej jakości. Polecam

10 czerwca 2021 800 RUB
C++ Napisz prosty program dla 1 kursu

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko jest w porządku i bez problemów.

8 czerwca 2021 200 UAH
Комментарии

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

В очередной раз, выполнена очень качественная и своевременная работа. Задание и поставленная задача были выполнены идеально!

Denis T. | Indywidualny | Wzajemna opinia

8 czerwca 2021 300 UAH
Лабораторная работа 1

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Как всегда быстро и качественно. Очень доволен выполненным заданием. Сделано все что было задано.

Denis T. | Indywidualny | Wzajemna opinia

8 czerwca 2021 550 UAH
Robot kursowy "Baza danych Muzeum"

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonana jest szybko, bez pytań)

7 czerwca 2021 1100 RUB
Wykonanie zadań w bazie danych SQL

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Władimir wykonał to zadanie szybko i jakościowo.
Polecam mu współpracę!

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

6 czerwca 2021 500 UAH
C++/CLI

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Nie mogę powiedzieć nic złego o człowieku, po prostu źle ocenił oferowaną pracę i nie poradził sobie z zadaniem

5 czerwca 2021 1200 UAH
Interaktywna gra na konsoli w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko było w porządku, podobało mi się. Porady wykonawcy

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dziękuję za zadanie! Bardzo ciekawy przedmiot 🙂

3 czerwca 2021 900 UAH
Wykonanie zadań domowych C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dobry i wykwalifikowany wykonawca, zrobił wszystko, co trzeba.

1 czerwca 2021 600 UAH
Лабораторная работа

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Выполнена хорошая, качественная и быстрая работа. Очень доволен, так как сотрудничаю не первый раз. Всем очень удовлетворен.

Denis T. | Indywidualny | Wzajemna opinia

31 maja 2021 1800 RUB
Kurs pracy w informatyce

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonywana jest bez jakości. Uwielbiam pracować z tym autorem) polecam

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko super jestem zadowolony z terminów w normie i jakości na poziomie

20 maja 2021 200 UAH
Pomoc w pisaniu pól

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko jest super. Szybko pomogło 🙂 Dziękuję

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

19 maja 2021 1500 UAH
Курсовая работа

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Очень быстрая, качественная и своевременная работа. Все сделано на высоком уровне и очень быстро, что и надо было
сделать. Очень доволен.

Denis T. | Indywidualny | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko zostało wykonane szybko i dobrze. Bardzo mi pomogła ta książka, polecam wszystkim!!Aż !

9 maja 2021 1300 RUB
Лабораторная Матлаб

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Работа сдана в срок, все принято. Сотрудничаем дальше.

Profil został usunięty | Indywidualny | Wzajemna opinia

30 kwietnia 2021 1000 UAH
Курсова робота

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Проект виконано вчасно та якісно, з усіма змінами. Дякую за роботу!

Mariia T. | Indywidualny | Wzajemna opinia

28 kwietnia 2021 300 UAH
BD + zapytania msql Laboratorium

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dokonane poprawnie, w terminie

23 kwietnia 2021 500 UAH
Praktyczna praca

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Szybka, szybka i ciężka praca została wykonana. Wszystko zrobione dobrze i profesjonalnie.

21 kwietnia 2021 600 UAH
Zadania testowe dla uniwersalnego

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wszystko jest super. Bardzo uprzejmy i przyjacielski facet. Zrobił to nawet na kilka dni wcześniej, niż było zaplanowane. Jeszcze raz dziękuję!!!

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Prawdziwy pisarz, zawsze proszę o pomoc. Zawsze w kontakcie. Naprawy na żądanie.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

21 kwietnia 2021 200 UAH
Poradnictwo w zakresie OOP na C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Wykonawca bardzo pomógł, człowiek doskonale rozumie się w tej dziedzinie, wyjaśnił wszystko dostępne.
Jestem bardzo zadowolony i polecam współpracę!

18 kwietnia 2021 200 UAH
Prace laboratoryjne C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Zrobił wszystko na najwyższym poziomie, szybko. Wszystkie warunki zostały spełnione. Polecam . Będę jeszcze współpracował.

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Pracownik jest zadowolony z pracy, praca wykonana jest dokładnie i w terminie.

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

10 kwietnia 2021 1000 UAH
Kurs informatyki programowania

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Praca wykonana jest dobrze, z spełnieniem wszystkich wymagań, na czas!
Polecam współpracę. Odpowiedni wykonawca

5 kwietnia 2021 1500 RUB
Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Prace wykonane są w terminie zgodnie z wymaganiami. Nie było pracy. Mam nadzieję na dalszą współpracę, polecam tego autora do wykonania prac)

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

28 marca 2021 200 UAH
Programowanie w C++

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Bardzo dobrze i szybko wykonuje swoją pracę.

24 marca 2021 200 UAH
Racer

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Dobry programista pisze szybko dobry

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Prace wykonane są w sposób jakościowy, zgodnie z warunkami zadań, z pracy wykonawcy zadowolony

Profil został usunięty | Sejf Sejf | Wzajemna opinia

Aktywność

  Ostatnie zgłoszenia 10
Praca laboratoryjna na uniwersytecie Indywidualny projekt
300 UAH
Praca kursowa Indywidualny projekt
650 UAH
Praca kursowa Indywidualny projekt
650 UAH
Egzamin Indywidualny projekt
600 UAH
Program dla kursów Indywidualny projekt
1000 UAH
Kurs języka C na temat "Algorytm Flowida-Worshella" Indywidualny projekt
1200 UAH
Kod dla rankingu "Rejestracja pasażerów w lotnictwie" Indywidualny projekt
1000 UAH
Тести Indywidualny projekt
300 UAH
Praca na lustrach Indywidualny projekt
500 UAH
Freelance projekt
400 UAH