Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Opublikuj swój projekt za darmo i zacznij otrzymywać oferty od wykonawców freelancerów w ciągu kilku minut po ...!

Autoryzacja w Binarze (Binar). Opcje ) Linki - TerminalБот автоторговли (бинар. опционы). Связка - терминал-сайт

Translated3000 RUB

Opinia zleceniodawcy o współpracy z Andrey Yaremchuk

Jakość
Profesjonalizm
Koszt
Zawsze w kontakcie
Terminy

Ewangelia wypełniła cały projekt, a nawet więcej. Nie było żadnej pracy i pisma. W trakcie pracy wszystkie błędy (związane z cechami dostarczonych mi materiałów) zostały szybko i jakościowo naprawione. Cena bardzo i bardzo mi się podobała za to, co dostałem w końcu. W takich zadaniach zamierzam pracować z Eugenem i dalej, czego również wam życzę. To nie sprawi, że będziesz wątpił w profesjonalizm, jakość i adekwatność cen. Dziękuję !

Opinia freelancera o współpracy z Nikolay Rad

Płatność
Opis zadania
Precyzyjność  wymogów
Zawsze w kontakcie

Wszystko jest świetne! Polecam do współpracy.

Andrey Yaremchuk | Sejf Sejf

 1. 369    19  0
  Zgłoszenie, które wygrało3 dni3000 RUB

  Korzystając z # i selenium mogę napisać program, który będzie czytać polecenia z logów pliku i stawiać, za pośrednictwem przeglądarki chrome, na stronie binary.com.

  W programie można będzie określić kwotę transakcji dla wszystkich stawek i czasu pracy. Program będzie handlował ponad dwoma parami walutowymi.

  Za pośrednictwem selenium bardziej niezawodne niż za pośrednictwem rozszerzenia dla przeglądarki.
  Используя с# и selenium могу написать программу, которая будет считывать команды из лог файла и делать ставки, через браузер chrome, на сайте binary.com.

  В программе можно будет указывать сумму сделки для всех ставок и время работы. Программа будет торговать по более чем двум валютным парам.

  Через selenium более надежней, чем через расширение для браузера.

 1.  freelancer już nie pracuje w naszym Serwisie
 2. 73  
  5 dni200 USD

  Mam program, który pobiera dane (live charts) i handluje, ale robi to, klikając przyciski emulacji myszy i klawiatury z opóźnieniami, aby poczekać na aktualizację strony. W konfiguracji współrzędne (w zależności od rozdzielczości ekranu), średni czas oczekiwania na aktualizację strony. Jest to wykonane w c#. Mogę pracować pod Twoją strategią w ciągu kilku dni, aby można było już handlować, a potem mogę napisać opcję za pomocą API (lepiej na Python lub java, aby wszędzie działało). Wykorzystuję pakiety analizy danych do realizacji strategii. Wystarczy, że wpisz się na listę, można omówić różne opcje.
  у меня есть программа, которая скачивает данные (live charts) и торгует, но делается это кликаньем по кнопкам эмуляцией мыши и клавиатуры с задержками для ожидания обновления страницы. В конфиге координаты (зависят от разрешения экрана), среднее время ожидания обновления страницы. Это сделано на c#. Могу доработать под Вашу стратегию за несколько дней, чтобы можно было уже торговать а после этого могу написать вариант с использованием api (лучше на питоне или java, чтобы везде работало). я использую пакеты анализа данных для реализации стратегий. опыт большой.пишите в личку, можно обсудить разные варианты.


Zleceniodawca
Nikolay Rad
Rosja Nowosybirsk  4  0
Projekt został opublikowany
7 lat temu
290 wyświetlenia
Tagi
 • бот
 • приложение
 • форекс
 • кроссбраузерность
 • расширение
 • автоматизация задач в браузере
 • боты
 • создание модулей и плагинов
 • програмиирование
 • javascript разработчик
 • mql