Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Bubble CRM DevelopmentBubble розробка CRM

Translated200 UAH

 1. 1144    7  2
  1 day1000 UAH

  The Cherry

  Welcome to Alexandra!I am glad to respond to your request!We are partners of many CRM and ERP services, so we are actively involved in the development of such products both with them and for our customers.Working on business and advertising process automation has been the main expertise of our company for more than three years, so in the process of cooperation we will be able to advise you more convenient/fast/effective/alternative ways to build the logic of business processes on now and in the future.About the Bubble platform itself: we have only test experience, but our web development qualifications and expertise in working with CRM/ERP systems as a whole, enable you to quickly acquire new environments.It is the forecasting of the company’s and team’s future requirements that is an important factor in building its own CRM product, since in individual cases the customer can face difficulties in the system’s customization already during the first year of use due to the fact that the floors for the implementation of the desired functionality were not placed in the system.So, we are ready to help you first and foremost in writing TZ.From our side on the project can be involved: BA, front-end dev, full-stack dev, project manager, UX/UI designer.In addition, we work well with other teams in communication and project management in the project environment (Jira/Trello anyway).Nearly to the specified start period, we will be able to reserve the time of the required specialists.As the founder of the company, I am taking care of the performance.The cost of an hour of work depends on the specialist and can vary from $20 to $35.Given the durability of the project, we can predict a price reduction according to the number of booked hours.To determine the value for the entire project you need to first develop the TZ, then we will try to starlight you.We would be delighted to continue our conversation in the chat to discuss the project in more detail.
  Черешня

  Вітаю, Олександре!

  Радий відгукнутись на ваш запит!

  Ми є партнерами багатьох CRM та ERP сервісів, тож беремо активну участь в розбудові таких продуктів як разом з ними, так і для наших клієнтів. Робота з автоматизації бізнес та рекламних процесів є основним фахом нашої компанії вже більше трьох років, тож в процесі співпраці ми зможемо порадити вам більш зручні/швидкі/ефективні/альтернативні способи побудови логіки бізнес-процесів на зараз та у перспективі.
  Стосовно самої платформи Bubble: маємо лише тестовий досвід, проте наша кваліфікація у веб-розробці та компетенція у роботі з CRM/ERP-системами в цілому, дозволяє швидко освоювати нові середовища.

  Саме прогнозування майбутніх вимог компанії та команди є надважливим фактором побудови власного CRM-продукту, адже в окремих випадках замовник може зіштовхнутись з складнощами в кастомізації системи вже протягом першого року використання через те, що підвалини для реалізації бажаної функціональності не були закладені у системі. Тож, ми готові перш за все допомогти вам у написанні ТЗ.

  Із нашої сторони на проекті можуть бути залучені: BA, front-end dev, full-stack dev, проектний менеджер, UX/UI-дизайнер.

  Крім цього, ми добре ладнаємо з іншими командами у комунікації та у веденні проекту в проектному середовищі (Jira/Trello абощо).

  Ближче зазначеного періоду старту зможемо зарезервувати час потрібних спеціалістів. Контролем виконання, як засновник компанії, займаюсь я особисто.

  Вартість години роботи залежить від спеціаліста і може різнитись від 20$ до 35$. З огляду на довготерміновість проекту можемо передбачити зниження ціни відповідно до кількості резервованих годин. Для визначення вартості за весь проект потрібно спершу розробити ТЗ, тоді постараємось зорієнтувати вас.

  Були б раді продовжити наше спілкування у чаті аби більш детально обговорити проект.

 • Serhii Zasadinsky
  2 December 2022, 1:22 |

  Черешню я люблю, так само сильно як і писати код ручками)