Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

(c.2) Translate 50+ information articles into English (Canadian)(ч.2) Перекласти 50+ інформаційних статей на англійську(канадську)

Translated15 000 UAH

 1.  freelancer isn't working in the service any longer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 250    1  0
  1 day200 UAH

  Good Morning Andrei!

  I am free of charge in English (C1) and Ukrainian, and I also work in an American company with language carriers. The quality of the translation will be high.

  The price will be 40 UAH/1000 signs. I can translate about 13,000 signs per day.
  Examples of work can be viewed here: Freelancehunt

  I live in Kiev. I will be grateful for collaboration!
  Добрий день, Андрій!

  Я вільно володію англійською (С1) та українською, а також працюю в американскій компанії з носіями мови. Тому за якість перекладу буде на висоті.

  Вартість буде 40 грн/1000 знаків. На день зможу перекласти близько 13.000 знаків.
  Приклади робіт можна подивитись тут: Freelancehunt

  Проживаю у Києві. Буду вдячна за співробітництво!

 4. 466    9  2
  1 day200 UAH

  Good Morning,
  Ready to collaborate. With English familiar as with his native brother (learned 2 years abroad, IELTS - C1). I am living in Himalayas. Examples can be downloaded in PP. On a day I can translate from 6k to 10k, over a week I can and more, but there is another project that I have to spend 4-5 hours a day.
  Price of 75/1000 Sbp
  Доброго дня,
  готовий поспівпрацювати. З англійською знайомий як з ріднимм братом (навчався 2 роки за кордоном, айлетс - С1). Проживаю в Хмельницькому. Приклади можу скинути в ПП. В день можу перекладати від 6к до 10к, через тиждень зможу і більше, але є інший проект, на який мушу тратити по 4-5 годин в день.
  Ціна 75/1000 сбп

 5. 741    30  4
  1 day15 000 UAH

  Good Morning Andrei!

  I am free to speak English (S1) and Ukrainian.

  The English C2
  worked 3 years in UK
  The Regards
  Sandro

  I live in Kiev.
  Добрий день, Андрій!

  Я вільно володію англійською (С1) та українською,

  english c2
  worked 3 years in UK
  regards
  Sandro

  Проживаю у Києві.

 6. 486    9  0
  1 day15 000 UAH

  Good day ! I’m a translator with experience for more than 5 years, I’ve worked at the Canadian Agency and I’ve been engaged in translation of articles, here’s my work published in world magazines: The Independent (https://www.independent.co.uk/news/business/use-your-iq-by-choosing-a-robot-to-manage-your-trading-a7219546.html ), Express (https://www.express.co.uk/sponsoredfeatures/sport/f1-autosport/584876/What-does-speed-mean-to-you ) , London Love Business (https://londonlovesbusiness.com/making-your-money-work-for-you/
  Over the course of this year I’ve been more engaged in translation of websites, not articles, but I don’t see any problems with this.
  - 1000zn - 95grn
  3 to 5k
  Examples of works are stated above.
  - now Spain (through 2 Miss Calgary)
  The Mother Language
  by C1
  Доброго дня! Я перекладач з досвідом вже більше 5 років, працювала у Канадському агенстві і займалася перекладом статей, ось мої роботи опубліковані в світових журналах: The Independent (https://www.independent.co.uk/news/business/use-your-iq-by-choosing-a-robot-to-manage-your-trading-a7219546.html ), Express (https://www.express.co.uk/sponsoredfeatures/sport/f1-autosport/584876/What-does-speed-mean-to-you ) , London Love Business (https://londonlovesbusiness.com/making-your-money-work-for-you/
  Протягом цого року більше займалась перекладом сайтів, не статей, але не бачу проблем з цим.
  - 1000зн - 95грн
  - 3-5к
  - вище вказала приклади робіт саме статей
  - зараз Іспанія ( через 2 міс Калгарі)
  - рідна мова
  - C1

 7. 289    1  0
  1 day15 000 UAH

  Good day !
  The cost of the work is 40 UAH/1000 ZBP. In a day, I can work about 15,000, maybe more.
  I have an example of my translation in my portfolio.
  I live in the day.
  Ukrainian is free, and I am free.
  Level of English C1.
  Доброго дня!
  Вартість роботи 40 грн/1000 збп. За день зможу опрацювати приблизно 15 000, можливо і більше.
  Маю у портфоліо приклад свого перекладу.
  Проживаю у Дніпрі.
  Українська - рідна, володію вільно.
  Рівень знання англійської С1.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 1425    58  0
  1 day15 000 UAH

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 2520    94  2
  7 days15 000 UAH

  Good Morning Andrei!

  Interested in your project.

  I answer your questions:
  The cost of the work in the arguments for 1000 characters: 160.
  How many signs per day can you translate: about 10 thousand.
  Where to see examples of your work: I can send in a personal message.
  The place of residence is Kiev.
  The level of knowledge of the Ukrainian language: native.
  Level of knowledge of English (Canadian) language: I have a language almost at the level of wearer, also my team has a wearer English. language (for example, Canadian), which will check every translation for errors. This is included in the priced price.

  If you are really interested in a professional, high-quality translation - contact us!
  Доброго дня, Андрію!

  Зацікавив Ваш проєкт.

  Відповідаю на Ваші запитання:
  Вартість роботи в гривнях за 1000 знаків: 160.
  Cкільки знаків на день можете перекладати: близько 10 тис.
  Де глянути приклади ваших робіт: можу надіслати в особисті повідомлення.
  Місто проживання - Київ.
  Рівень знання української мови: рідна.
  Рівень знання англійської(канадської) мови: володію мовою майже на рівні носія, також у моїй команді є носій англ. мови (до речі, канадець), який перевірятиме кожен переклад на помилки. Це входить у вказану ціну.

  Якщо Вас цікавить дійсно професійний, високоякісний переклад - звертайтеся!

 1. 451

  5 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 2. proposal concealed by freelancer