Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Chab-bot for calculating students' working hours in practiceЧаб-бот для обліку робочого часу студентів на практиці

Translated

 1. 487
   2  1

  1 day1000 UAH

  Hello, I will help you implement your project.
  Здравствуйте - помогу реализовать ваш проект... Пишите в личку....

 2. 394  
  20 days6000 UAH

  Good day !
  I will implement your project on the smart sender platform.

  Here is my case:
  HTTPS://cases.customer.smartsender.eu/lp/zS8uoIwj

  Do we plan a zoom, talk about details?
  Доброго дня!
  Реалізую ваш проект на платформі smart sender.

  Ось мої кейси:
  https://cases.customer.smartsender.eu/lp/zS8uoIwj

  Заплануємо зум, обговоримо деталі?

 3. 543    8  0
  1 day1000 UAH

  Good Morning, Dmitry
  My name is Anton, having passed the courses from genius.space from creating a chat bot, I’m glad to help you. I create on the Manychat or SmartSender design with the CRM calendar integration according to your needs, etc. To fully evaluate the project I need a technical task to develop a chat bot, but since I don’t have so much experience, the price will not be so high. I'm glad to help you, let's do it together.
  Доброго ранку, Дмитро
  Мене звати Антон, проходив курси від genius.space зі створення чат бота, буду радий Вам допомогти. Створю на конструкторі Manychat або SmartSender з інтеграцією CRM-календар за вашими вимогами і т.д. Щоб повністю оцінити проект мені потрібно технічне завдання до розробки чат бота, але так як у мене не так багато досвіду, ціна буде не така велика. Радий вам допомогти, давайте зробимо це разом?)

 4. 2109    31  0
  3 days3000 UAH

  Hello to you.

  I’m developing bots for telegram on NodeJS. Ready to take. Let’s write, we will discuss.
  Здравствуйте.

  Разрабатываю ботов для телеграма на NodeJS. Готов взяться. Пишите, обсудим.

 5. 1144    7  2
  15 days14 998 UAH

  Good Morning, Dmitry

  I am glad to respond to your request!

  Ready to take on your project as I have more than three years of experience working with CRM systems and web programming.

  To optimize the process of production practice students, I will write to you Telegram chat-bot, taking into account all of your desires and requirements to its structure.
  I can show an example of the work I have done.
  I will provide the desired functionality, including conducting chat-bot integration with the CRM, so that the data will be transmitted to this system.

  The technologies I use in the development process:
  1) PHP 5.4/8, Laravel 7;
  2) to think;
  JavaScript, Vue.js, vuex and jQuery

  In addition to developing a chat-boat, I optimize the necessary processes (working hours, reports, documents) using the CRM system - I will help to choose and set the optimal option!

  I would be glad to get acquainted with the detailed TZ and talk in the chat!
  Доброго дня, Дмитре!

  Радий відгукнутись на ваш запит!

  Готовий взятись за виконання вашого проекту, оскільки маю більше трьох років досвіду у роботі з CRM-системами та веб-програмуванні.

  Аби оптимізувати процес виробничої практики студентів, напишу для Вас Телеграм чат-бот, врахувавши всі ваші побажання та вимоги до його структури.
  Можу показати приклад схожої роботи, виконаної мною.
  Забезпечу бажаний функціонал, в тому числі проведу інтеграцію чат-боту з CRM, аби дані передавались в цю систему.

  Технології, які я використовую при розробці:
  1) PHP 5.4/8, Laravel 7;
  2) MySQL;
  3) JavaScript, Vue.js, vuex, jQuery;

  Окрім розробки чат-боту, оптимізую потрібні процеси (облік робочого часу, звіти, документи) за допомогою CRM-системи - допоможу підібрати та налаштувати оптимальний варіант!

  Був би радий ознайомитись з детальним ТЗ та поспілкуватись у чаті!

 6. 443    1  0
  3 days1000 UAH

  Hello to you! Ready to make a bot. I will write on Python. I will make the order quickly and quality. Write, we will discuss all questions.
  Здравствуйте! Готов реализовать бота. Буду писать на python. Заказ выполню быстро и качественно. Пишите, все вопросы обсудим.

 7. 800    7  0
  3 days5000 UAH

  Good day . Our team can accomplish the task as quickly as possible, working both day and night. We can contact you for a detailed discussion.
  Доброго дня. Наша команда може реалізувати максимально швидко задачу, працюючи і в день і вночі. Можемо связаться для детального обговорення ТЗ.

 8. 476    1  0   1
  2 days201 UAH

  Good day ! I’ve been working on chat bots for more than two years. I’ve already done such projects. Ready to do the work in one or two days. Write in a personal message, let’s discuss details.
  Доброго дня! Займаюсь розробкою чат-ботів більше 2 років. Вже робив подібні проєкти. Готовий виконати роботу за один-два дні. Пишіть в особисті повідомлення, обговоримо деталі.

 9. 348    1  2
  8 days2100 UAH

  Good day, the task is quite clear, in a week you can cope with the performance, in Personal Messages we can burn the details
  Добрий день, завдання цілком зрозуміле, за тиждень можна впоратися з виконанням, в Особистих Повідомленнях можемо обгорити подробиці


Client
Dmytro Cde
Ukraine Borispol
Project published
2 months 1 day ago
106 views
Labels
 • CRM системы
 • разработка ботов
 • чат-бот
 • Разработка чат-ботов
 • чат бот для телеграм
 • телеграм-бот
Invited to project