Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of the calendar

Translated

 1. 5348
   70  0

  10 days135 USD

  A better view of the resource:
  Welcome to contact.⭐⭐⭐⭐⭐Portfolio
  Freelancehunt
  Кращий погляд ресурсу:⭐⭐⭐⭐⭐
  Вітаю, звертайтесь.
  портфоліо
  Freelancehunt

  УВАГА! ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ТЕНДЕНЦІЮ ПРАЦЮВАТИ НА ВИЩОМУ РІВНІ! .............................. МОСКАЛЬ НЕ МАМОНТ - САМ НЕ ВИМРЕ! 10% на ЗСУ!

 2. 1308
   19  0

  3 days13 USD

  Ready for your task.
  It will provide high quality results and timely performance.
  Ready to start work today!
  Готова взятися за ваше завдання)
  Забезпечу високоякісний результат та вчасне виконання.
  Готова розпочати працю сьогодні!

 3. 686
   7  0

  3 days31 USD

  Welcome to! I would be happy to work with you!
  I have experience in creating calendars, I can send an example.
  We can discuss all the details of the project in personal messages.
  It’s important for me that you are happy with the result, so I’m ready to put all your directions :)

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! З радістю співпрацювала би з вами!
  У мене є досвід у створенні календарів, можу надіслати приклад.
  Можемо обсудити всі деталі проєкту в особистих повідомленнях.
  Для мене важливо, щоб ви були задоволені результатом, тож я готова внести всі ваші правки :)

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 4. 1380
   8  0
  Work samples:
  Calendar of Cancellation
  5 days104 USD

  Good day .
  Ready to develop a calendar of any complexity, prepare for printing. Write, we will discuss more in detail. Prices after the detailed TZ.
  Доброго дня.
  Готова разработать календарь любой сложности, подготовить к печати. Пишите, обсудим детальнее. Цена-сроки после детального ТЗ.

 5. 6768
   276  0
  Work samples:
  Advertising Design for the Fitness Club "Feromon"
  4 days182 USD

  Hello to you. Ready to implement your project.
  You are guaranteed to get a great result!
  There is a lot of experience.

  The portfolio:
  Freelancehunt Behance
  Здравствуйте. Готов выполнить Ваш проект.
  Гарантированно получите отличный результат!
  Есть большой опыт.

  Портфолио:
  Freelancehunt Behance

 6. 265    1  0
  5 days52 USD

  Good night !
  I'm working more with the illustration, but it's interesting to try myself in this!
  Prepared for the test for 1 month, for example)
  Link to the portfolio Behance
  Good day !
  Добрий вечір!
  Працюю більше з ілюстрацією, але цікаво спробувати себе в цюму!
  Готова виконати в тестово 1 місяць, для прикладу)
  Посилання на портфоліо Behance
  Гарного дня!

 7. 1302    15  0
  7 days78 USD

  Welcome to! I am a professional graphic designer. I have Adobe Photoshop and Figma. It quickly and efficiently creates the design you need. Turn to!
  Freelancehunt
  Вітаю! Я професійний графічний дизайнер. Відмінно володію adobe photoshop та figma. швидко та якісно створю для вас потрібний дизайн. Звертайтесь!
  Freelancehunt

 8. 1714    87  2   1
  2 days34 USD

  Hello to you!
  I will be happy to implement the design of the calendar.
  Experience in working with polygraphic products.
  Examples of work Freelancehunt
  Здравствуйте!
  Буду рада выполнить дизайн календаря.
  Большой опыт работы с полиграфической продукцией.
  Примеры работ Freelancehunt

 9. 523    8  1
  5 days130 USD

  Good day !
  Interested in your project, ready to start your work!
  Working at Figma
  My portfolio: Behance

  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проект, готовий приступити до роботи !
  Працюю у Figma
  Моє портфоліо: Behance

  Буду радий співпраці!

 10. 2957    83  1   4
  5 days83 USD

  and greetings. Strong Order

  I am pleased to apply for participation in the project. I have more than 5 years of experience working with illustration design, as well as knowledge of Illustrator, Photoshop, etc.
  As a leading designer, I create the same for you.
  I am very interested in discussing your role in more detail. I have a few questions about your request. I am available for an interview as soon as possible. Thank you for your time and attention.
  Some of my work Behance
  With respect,

  The Government
  Привіт. Круте замовлення

  Я радий подати заявку на участь у проекті. Я маю понад 5 років досвіду роботи з дизайном ілюстрацій, а також знання Illustrator, Photoshop тощо...
  Виступаючи в якості провідного дизайнера, я створю для вас таку ж.
  Мені дуже цікаво обговорити вашу роль більш детально. У мене є кілька запитань щодо вашого запиту. Я доступний для співбесіди якнайшвидше. Дякуємо за ваш час і увагу.
  Деякі мої роботи Behance
  З повагою,

  Влад

 11. 567    6  0
  1 day13 USD

  Good day !
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 12. 1896    85  0   1
  4 days156 USD

  Good day !
  Interested in your project, ready to discuss and work on it.
  Link to the portfolio: Behance
  You will get a good outcome.

  and guaranteed:
  Operational reversal connection;
  compliance with deadlines;
  A good work result.
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, готова обговорити і попрацювати над ним )
  Посилання на портфоліо: Behance
  Ви отримаєте класний результат.

  Гарантую:
  - оперативний зворотний зв'язок;
  - дотримання термінів;
  - якісну роботу результат.

 13. 255  
  4 days39 USD

  Hello to you!
  Interested in your project! Ready to start work!
  Here is my portfolio: Behance
  Здравствуйте!
  Заинтересовал ваш проект! Готова приступить к работе!
  Вот моё портфолио: Behance

 14. 453  
  1 day26 USD

  I am interested in your project, ready to take the job and already agree to perform it, I have experience working with calendars!
  Зацікавив ваш проєкт, готовий взятись за роботу та вже сьгодні її виконати, маю досвід роботи з календарями!

 15. 268  
  4 days104 USD

  Hello, I will be happy to help you! There is experience in developing landing pages! I can begin to do it immediately after the discussion.
  привіт, з радістю допоможу вам! є досвід у розробці лендинг сторінок! можу почати виконувати відразу після обговорення

 16. 398  
  4 days31 USD

  Good health ! Ready to work, I will be happy to fulfill your order. My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго здоров'я! Готовий до співпраці, із задоволенням виконаю Ваше замовлення. Моє портфоліо: Freelancehunt

 17. 937    17  0
  3 days26 USD

  Good day . Ready to implement your project.
  I will develop a few options.
  Portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate.
  Добрий день. Готова виконати Ваш проект.
  Розроблю декілька варіантів.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці.

 18. 613    11  0
  4 days31 USD

  Good Morning.
  I am a designer with great experience. I’ll make a calendar for you, I’ll prepare everything for the print. Write, I will download the sample of the calendars made in a personal message.
  Добрий ранок.
  Я дизайнер з великим досвідом. Розроблю для Вас календар, якісно підготую все до друку. Пишіть, скину зразки зроблених календарів в особисте повідомлення.

 19. 651    7  0
  3 days26 USD

  Hello to you! I will be glad to help. I will do everything quickly in accordance with your wishes. Example Google Drive
  Здравствуйте ! Буду рад помочь. Сделаю все оперативно с учетом ваших пожеланий. Пример Google Drive

 20. 420    3  0
  5 days31 USD

  Good Morning)

  Ready to fulfill your task!

  I will do it in good time and at a good price.

  Free to full approval!

  Examples of some works in the profile:

  Freelancehunt

  Write to the directory to discuss the details of the work.
  Доброго дня)

  Готовий виконати ваше завдання!

  Зроблю вчасно,якісно і по хорошій ціні)

  Правки безкоштовно до повного затвердження!

  Приклади деяких робіт в профілі:

  Freelancehunt

  Пишіть в дірект обговорим деталі роботи.

 21. 15 more hidden bids
 • Andrii Protsko
  6 December 2023, 9:47 |

  Уточніть, який це має бути календар, на стіл, на стіну, розмір, формат?

Current freelance projects in the category Banners

Creating banner of advertising creatives for a tattoo course

new

and greetings. I need to create advertising creatives to launch ads on FB and inst on the course "Tattoos Foundations" Instagram / FB Rolex – 5 options 5 options - 5 options. The address of the site was added to the "Course"

BannersSocial media advertising ∙ 54 proposals

Creating banners, logotype, billboard for the eBay store

new
13 USD

You need to create a 1280*290 12 MB store billboard, 300 x 300 category photos and 300 x 300 logo. and also for Etsy you will just need to match the size of the finished files for eBay The style of the store Write and offer options. We can cooperate long-term.

Icons and pixel graphicsBanners ∙ 31 proposals

Simple banders for the site

new

You need to develop the 2nd banner on the site in minimalist and corporate style Text and Photo Our website is Kari-shop.com Examples of banners are https://prnt.sc/NDFDEJvBy2EC and https://prnt.sc/bOi7wtmq72eQ Examples of work and price. Also with the further possibility…

BannersCorporate style ∙ 70 proposals

Creation of Creativity

new

Shop-Express is looking for a designer and video maker for short videos - for the development of creatives and videos for social networks and graphic materials (cover for videos on YouTube, static plugins, banners, video in stream, rolls, etc.). Work is constant, the volumes can…

BannersVideo processing ∙ 17 proposals

Video with moush design and banner for advertising campaigns

new

We Taxi UA, supplement with discounts for taxi drivers - https://taxiua.app/ In search of the creative moushn of the designer to create advertising videos and banners (continuous or single cooperation is discussed). It is desirable to work in the After Effects program and to…

Banners ∙ 11 proposals

Client
Albert Ischenko
Ukraine Odessa  1  0
Project published
2 months 18 days ago
250 views