Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creation of implementations in 1C

Translated
1C

 1. 5567
   77  0

  1 day49 USD

  Welcome to. I can do this today, write if I can do it quickly.
  вітаю. можу зробити це сьогодні, пишіть якщо актуально можу виконати швидко

 2. 154  
  2 days14 USD

  Welcome to. I will help to solve this question.
  There is experience in the implementation of similar tasks, for example, when conducting a self-written document, a plan of payments, creating and conducting payment instructions.
  Вітаю. Допоможу з вирішенням даного питання.
  Є досвід реалізації схожих задач, наприклад при проведенні самописного документа план оплат, створення та проведення платіжних доручень

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 105    1  0
  1 day41 USD

  Good morning, ready to help you solve this issue.
  Доброго дня, готовий допомогти Вам у вирішенні данного питання.

 6. 1320    20  1
  1 day27 USD

  I do as you want.
  I do as you want.
  I do as you want.
  виконаю так як ви хочете
  виконаю так як ви хочете
  виконаю так як ви хочете

 7. 267    1
  1 day22 USD

  Ready to take a task. Also processing, reports, PF, integration - all can be done by agreement, or by TZ.
  Готов взяться за задачу. Также обработки, отчеты, ПФ, интеграции - все могу выполнить по договоренности, или по ТЗ.

 8. 2511    95  0
  5 days49 USD

  Good day .
  I do your task.
  The price is indicated for the task.
  Доброго дня.
  Виконаю вашу задачу.
  Ціна вказана за виконану задачу.

 9. 1590    66  1   2
  1 day14 USD

  Good day
  The price is “under the key”.
  If relevant, write, I will perform.
  Доброго дня
  Вартість вказав «під ключ».
  Якщо актуально - пишіть, виконаю

 10. 127  
  1 day27 USD

  A good wg! Ready to work, offer the optimal solution to your problem
  Доброго вг! Готовий працювати,запропонувати оптимальний варіант вирішення Вашого питання

 11. 117  
  1 day44 USD

  Good day ! We can accomplish this task. Some questions need to be discussed in more detail, for example, what to do in case the remainder is not enough, or the user can make changes to the order after it is carried out. After the discussion, it can be done.
  Доброго дня! Зможемо реалізувати дане завдання. Деякі питання потрібно проговорити детальніше, до прикладу, що робити у випадку, якщо залишку недостатньо, чи може користувач вносити зміни у замовлення після його проведення. Після обговорення можна буде виконувати.

 12. 559    2  0
  1 day57 USD

  Good day . Interesting task. Ready to perform.
  Logic realization can be done through the signature of the event by a separate module, so when you update your pre-working configuration will not be affected.
  Добрий день. Цікава задача. Готовий взятися за виконання.
  Реалізація логіки може бути виконана через підписку на подію окремим модулем, таким чином при оновленні вашої конфігурації доопрацювання не будуть затронуті.

 13. 760    36  5
  1 day33 USD

  Good time, ready to discuss and fulfill your task.
  Доброго времени суток, готов обсудить и реализовать Вашу задачу.

 14. 245    5  0
  2 days14 USD

  Good day ! Ready to fulfill the task. $500 for a task. Go back, I will do it quickly and well.
  Добрий день! Готовий виконати задачу. Ціна 500 грн за задачу. Звертайтеся, зроблю швидко і якісно.

 15. 164    1  0
  1 day22 USD

  I will do it quickly and efficiently.
  In advance, it is necessary to discuss all the details of the creation and execution of the RTU.
  Зроблю швидко та якісно.
  Попередньо необхідно обсудити всі деталі створення та проведення РТУ.

 • Dima F.
  8 February, 12:36 |

  Чому не створювати тоді одразу реалізацію, забудьте про документ замовлення?Так як ви хочете зробити це неправильно!