Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Master of HistoryМагістерська з історії

Translated1200 UAH

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 867    59  0
  15 days1500 UAH

  Good afternoon Lily. Interested in your proposal. There is experience in writing scientific and student works. So you are ready to start your project. Seriousness, responsibility and timely delivery of the order, I guarantee!)
  If you are interested in my candidacy as an executive, ready to discuss all the details of our cooperation with you, in personal messages.
  I will be happy to cooperate with you. Go back ! )
  Congratulations to Nickelodeon!
  Доброго вечора, Ліліє. Зацікавила Ваша пропозиція. Є досвід в написанні наукових та студентських робіт. Тож, готова приступити до виконання Вашого данного проекту. Серйозність, відповідальність та вчасну здачу замовлення, гарантую!)
  Якщо Вас зацікавила моя кандидатура як виконавця, готова обговорити всі деталі нашої з Вами співпраці, в особистих повідомленнях.
  Буду рада співпрацювати з Вами. Звертайтесь!)
  З повагою, Нікітюк Ольга!

 2. 5569
   166  8

  Winning proposal14 days1200 UAH

  Good day . Ready to perform the work.Author's experience is more than 15 years. Let’s talk about the details.
  добрий день. готова якісно виконати дану роботу.досвід автора більше 15 років. звертайтесь, обговоримо деталі.

 3. 3015    99  0   1
  30 days4000 UAH

  Good day !
  ready to help you.
  Experience in writing works significant, quality guaranteed.
  to turn. I am in contact all the time. The price indicated not a low, but an adequate volume and structure of the work, as well as its quality performance.
  and thank you.
  Доброго дня!
  Готовий Вам допомогти.
  Досвід написання робіт значний, якість гарантую.
  Звертайтесь. Я весь час на зв'язку. Ціну вказав не занижену, а адекватну обсягу і структурі роботи, а також її якісному виконанню.
  Дякую.

 4. 337    3  0   1
  3 days4000 UAH

  Good afternoon, I do your work well and well. If you talk, we will discuss everything.
  Доброго вечора,виконаю вашу роботу гарно та якісно. Якщо що звертайтесь все обсудимо

 5. 1825    83  0
  14 days2000 UAH

  Good day . I can take the job in execution. Experience in writing graduate works over 4 years. Turn to!
  Добрий день. Зможу взяти роботу в виконання. Досвід написання дипломних робіт більше 4 років. Звертайтесь!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 6368    186  2   2
  10 days5000 UAH

  Good day . Interested in your task. I have great experience in writing coursework, graduate and masterwork. I love you to do your task.
  Добрий день. Зацікавило ваше завдання. Маю великий досвід з написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Залюбки виконаю ваше завдання.

 8. 521    84  1
  5 days1200 UAH

  Good afternoon. I do the work efficiently and quickly according to the methodological recommendations. Experience in work over 8 years. Go back, I'll be happy to help.
  Доброго вечора. Виконаю роботу якісно та швидко згідно з методичними рекомендаціями. Досвід роботи більше 8 років. Звертайтесь, з радістю допоможу

 9. 1490
   34  2

  5 days2000 UAH

  Good evening ! Ready to carry out your project professionally, at the highest level.
  I have experience in writing for students over 5 years. I am also working on a diploma in history. I perform your diploma quickly, quality, in accordance with the TZ and with respect for high uniqueity.
  In addition to the quality of work, I guarantee comfort, contact and understanding in cooperation with me. Go back, let’s discuss the details. I will be happy to help!
  Доброго вечора! Готова виконати Ваш проект професійно, на найвищому рівні.
  Маю досвід написання ВКР для студентів понад 5 років. Зараз також працюю над дипломною з історії. Виконаю Вашу дипломну швидко, якісно, згідно з ТЗ та з дотриманням високої унікальності.
  Також окрім якості роботи гарантую комфорт, контактність та розуміння при співпраці зі мною. Звертайтесь, обговоримо деталі. Буду рада допомогти!

 10. 3053    180  0
  30 days2500 UAH

  I have great experience in writing similar works. I will write your work. to turn.
  Маю великий досвід написання аналогічних робіт. Якісно напишу Вашу роботу. Звертайтесь.

 11. 356  
  5 days1500 UAH

  Hello to you! Ready to fulfill your task! I have 5 years experience in writing works with high % uniqueity!
  Здравствуйте! Готова выполнить Ваше задание! У меня 5ти летний опыт в написании работ с высоким % уникальности!

 12. 6692    198  0
  7 days4000 UAH

  Good day .
  Author of candidate theses, scientific articles, hundreds of graduate and master's works (writing from 2010).)
  I do it properly and timely.
  Доброго дня.
  Автор кандидатських дисертацій, наукових статей, сотень дипломних і магістерських робіт (пишу з 2010 р.).
  Виконаю якісно та вчасно.

 13. 433  
  14 days3000 UAH

  Good Morning
  I have great experience in writing student works, including master's
  Guaranteed speed and high quality.
  I do work according to methodological recommendations and DSTU
  Accordingly, I will treat the selection of used sources, minimize the level of plagiarism.
  I can provide screenshots of the plagiarism of previous, completed work
  We will be happy to accept your order.
  On this resource of reviews I still don’t have, but I can provide them from the freelance stock market of Kabanchik, on which I still work.
  Доброго вечора
  Маю великий досвід в написанні студентських робіт, в тому числі магістерських
  Гарантую швидкість та високу якість
  Оформлюю роботу згідно методичних рекомендацій та ДСТУ
  Відповідально ставлюсь до підбору використаних джерел, мінімізую рівень плагіату
  Можу надати скріншоти перевірки на плагіат попередніх, виконаних робіт
  Із задоволенням візьмусь за Ваше замовлення
  На цьому ресурсі відгуків поки не маю, але можу надати їх з біржі фрілансу Кабанчик, на якій досі працюю

 14. 618    26  0   1
  20 days2500 UAH

  Good evening .
  I have a lot of experience writing on such a topic.
  I can write your master's work.
  Turn on!
  Добрий вечір.
  Маю значний досвід написання робіт на подібну тему.
  Можу написати вашу магістерську роботу.
  Звертайтеся!

 15. 350  
  5 days1500 UAH

  I was very interested in your work. There is experience in writing. Ready to get into work...
  Доброго дня мене зацікавила ваша робота. Є досвід в написання. Тож готова вступити до роботи....

 16. 145  
  30 days5000 UAH

  Good day . I can perform. I have a great experience in writing. In addition to the master. In the last year, I made 6 works. In addition to the work itself, the cost includes preparation and printing of the report at the conference.
  Доброго дня. Можу виконати. Маю величезний досвід написання робіт. В тому числі і магістерських. За останній рік підготував 6 робіт. Крім самої роботи, у вартість входить підготовка і друк доповіді на конференції

 17. 1108
   16  0

  4 days1200 UAH

  I have a great experience working with students. I have been writing 15 years of diploma and courses. I know about the topic. Love will help.
  Маю великий досвід роботи зі студентами. 15 років пишу дипломи та курсові. Знаюся на темі. Звертайтеся, залюбки допоможу

 18. 333    3  0
  7 days1900 UAH

  Good morning, ready to do your work in time and quickly. I have been writing scientific works for more than five years. I will be happy to cooperate
  Доброго дня, готова вчасно та швидко виконати вашу роботу. Вже більше п'яти років займаюсь написанням наукових робіт. Буду рада співпраці

 19. 768    27  9
  10 days1000 UAH

  I am a teacher of history, a great experience, write, agree
  Виконаю, викладач історії, величезний досвід, пишіть, домовимося

 20. 243    5  1
  15 days1500 UAH

  Ready to go to work. The result of writing courses, copywriting, re-righting, SEO texts, articles and prose. Unicity text without water and spam. Free possession in Ukrainian and Russian
  Готова взятися до роботи. Дослід написання курсових, копирайтинга, рерайтинга, СЕО-текстів, статей і прози. Унікальні тексти без води і спама. Вільне володіння українською і російською

 21. 466    10  0
  14 days2000 UAH

  Welcome to!

  Ready to fulfill your task. I have a free Ukrainian language, and in the winter I completed the master's writing project, where the text was more than 90 percent unique.
  If there is a desire, we can discuss details in personal messages.
  Turn to!
  Вітаю!

  Готова виконати Ваше завдання. Вільно володію українською мовою, взимку завершила проєкт з написання магістерської, де унікальність тексту становила більше 90%.
  Якщо є бажання, можемо обговорити деталі в особистих повідомленнях.
  Звертайтесь!

 22. 212  
  14 days2500 UAH

  З радістю виконаю Ваше замовлення. Написала вже більше 20 курсових робіт, кожна з яких була захищена не менше ніж на оцінку В.