Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Formation of goods cards

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 4768
   175  0

  1 day14 USD

  Welcome to Vladislav.Instead of empty promises, I will tell you about myself in numbers:
  250+ successful projects
  100% unique design
  In connection with 24/7.🏆🖇🕙I have been working stable for 3 years, ready for permanent cooperation.

  Result guarantee: If you do not satisfy the result, I will return the money!Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.

  Writing - Freelancehunt
  My work- Behance
  Review - Freelancehunt

  *The price is indicated.🙌✉💼⭐For an accurate assessment, please contact me to clarify the project details!
  Вітаю, Владислав. Замість пустих обіцянок розкажу про себе в цифрах:
  🏆 250+ успішних проєктів
  🖇 100% унікальний дизайн
  🕙 На зв'язку 24\7. Стабільно працюю 3 роки, готова до постійної співпраці

  Гарантія результату: якщо не задовільнить результат - поверну кошти!
  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

  ✉️ Написати - Freelancehunt
  💼 Мої роботи- Behance
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

  *Ціна вказана орієнтовна. Для точної оцінки, будь ласка, зв'яжіться зі мною для уточнення деталей проєкту!

  Freelancer is in the TOP-10 of his category!

 2. 1143
   53  0

  1 day13 USD

  Welcome to. Vladislav will develop the design of goods cards in a quality and in a minimum time. Thro the day on the contact, write to discuss details, in the portfolio there are examples.

  Examples of work Freelancehunt
  I will be happy to cooperate. and thank you.
  Вітаю. Владиславе Розроблю дизайн карток товарів якісно та в мінімальні терміни. Протягом дня на зв'язку, пишіть для обговорення подробиць, в портфоліо є приклади.

  Приклади робіт Freelancehunt
  Буду радий співпраці. Дякую.

 3. 1334
   27  0

  1 day13 USD

  Welcome to Vladislav!
  Experience in creating banners. I will develop a few options of banners for your choice. I have all the wishes about work. Ready to start your project.
  Вітаю, Владислав!
  Є досвід створення банерів. Розроблю кілька варіантів банерів на Ваш вибір. Врахую всі побажання щодо роботи. Готовий приступити до Вашого проекту.

 4. 1738
   23  0

  3 days13 USD

  Good night, I will develop a template for the product cards, I will do it in a single stylist. I send the map for editing.
  Freelancehunt
  Write to me to discuss details (wartoys and working hours)
  Добрий вечір, розроблю шаблон для карток товарів, зроблю у єдиній стилістиці. Передам макет для редагування.
  Freelancehunt
  Напишіть мені для обговорення деталей (вартості та термінів роботи)

 5. 276  
  1 day15 USD

  They were healthy. Ready to work with your project, contact us
  Portfolio Freelancehunt
  Здоровенькі були. Готовий до роботи з вашим проєктом, звертайтесь
  Портфоліо Freelancehunt

 6. 523    1  0
  2 days13 USD

  Good day !
  I am engaged in the development of advertising banners, analyze the target audience and competitors to create unique concepts.
  I guarantee the operational execution of the project, providing you with high quality and fast results.
  I am ready to start work immediately after your consent and providing all the necessary materials.
  1 banner - 200 UAH, reside - 50 UAH, portfolio in the profile.
  Добрий день!
  Я займаюся розробкою рекламних банерів, аналізую цільову аудиторію та конкурентів для створення унікальних концепцій.
  Гарантую оперативне виконання проекту, забезпечивши вам високу якість та швидкий результат.
  Я готова розпочати роботу відразу після вашої згоди та надання всіх необхідних матеріалів.
  1 банер – 200 грн, ресайз – 50 грн, портфоліо у профілі.

 7. 1024    41  0
  2 days13 USD

  Welcome to. My portfolio is Freelancehunt
  Let’s write, let’s discuss details.
  Вітаю. Моє портфоліо - Freelancehunt
  Пишіть, обговоримо деталі.

 8. 372  
  2 days13 USD

  Good Morning,

  I was interested in your vacation. I will be happy to discuss details and opportunities for further cooperation.

  With the best wishes,
  Ivan Dmitry
  Доброго дня,

  Мене зацікавила Ваша вакансія. Буду радий обговорити деталі та можливості подальшої співпраці.

  З найкращими побажаннями,
  Іван Дмитраж

 9. 393    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to Vladislav!

  Interested in your project. Ready to start performing.

  The theme of the project is clear.
  Let’s talk in personal messages.

  I'm looking forward to your answer) Good day!
  You can see the work here:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю, Владислав!

  Зацікавив ваш проєкт. Готова почати виконання.

  Тематика проекту зрозуміла.
  Давайте обговоримо в особистих повідомленнях?

  Дуже чекаю вашу відповідь) Гарного дня!
  Тут можна побачити роботи:
  Freelancehunt
  Behance

 10. 813    15  0
  2 days13 USD

  Good day !

  Your project is ready to start right now.

  I have great experience in creating banners for social networks.

  The portfolio:
  Behance

  Google Drive

  Write, I will be happy to help!
  Добрий день!

  Зацікавив Ваш проєкт, готова почати прямо зараз.

  Маю великий досвід у створенні баннерів для соцмереж.

  Портфоліо:
  Behance

  Google Drive

  Пишіть, буду рада допомогти!

 11. 1250    52  3
  1 day13 USD

  Hello, I will be happy to help.
  Details will be discussed.

  I will be happy to cooperate!
  Turn to it :)
  Привіт, з радістю допоможу.
  Деталі обговоримо.

  Буду радий співпраці!
  Звертайтеся:)

 12. 493    10  1
  3 days13 USD

  Welcome to
  I will be happy to work with you.
  Freelancehunt
  Behance
  Good and peaceful day!
  Вітаю
  Буду рада попрацювати з вами
  Freelancehunt
  Behance
  Гарного та мирного дня!

 13. 4188    255  1   8
  1 day13 USD

  Welcome to. I have 10 years experience in design. Now is free,
  I will be happy to cooperate.
  I count all the wishes.
  Portfolio Freelancehunt Behance
  Вітаю. маю досвід 10 роік в дизайні. Зараз вільний,
  буду радий співпраці.
  Врахую всі побажання.
  Портфоліо Freelancehunt Behance

 14. 1080    27  0
  1 day14 USD

  Welcome to! Interested in your order. I will do it properly and timely.
  Let's write, let's discuss all the details. I will start work right now.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше замовлення. Зроблю якісно та вчасно.
  Пишіть, обговоримо всі деталі. Розпочну роботу прямо зараз.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 15. 766    36  0
  4 days38 USD

  Hello to you! I will develop banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн банерів, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 16. 1197    28  0
  1 day13 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I have 3 years of experience in design.
  I work in different styles and directions.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Я маю 3 роки досвіду у дизайні.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 17. 622    9  0
  2 days15 USD

  Welcome to! I am pleased to accomplish my task. I have sufficient experience in developing creatives, websites and banners so I will be able to help realize your wishes. I do it quickly, in a few hours. Write in a personal message to discuss the price of the work. My portfolio:

  Freelancehunt
  Вітаю! З радістю виконаю поставлену задачу. Маю достатній досвід з розробки креативів, сайтів та банерів тому зможу допомогти реалізувати Ваші побажання. Виконаю швидко, протягом декількох годин. Напишіть в особисті повідомлення для обговорення ціни роботи. Моє портфоліо:

  Freelancehunt

 18. 571    7  0
  1 day13 USD

  Good Morning Vladislav!
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня Владислав!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 19. 4 more hidden bids
 1. 1558
   14  1

  4 days100 USD

  Good day !

  Developing a similar design is - look at the portfolio.

  I will be happy to get a project. My portfolio and detailed information about me in the profile: Freelancehunt

  Thank you,
  With respect,
  Maxim Skvortsov
  Доброго дня!

  Розробка подібного дизайну є - переглядайте портфоліо.

  Буду радий отримати проєкт. Моє порфтоліо і детальна інформація про мене у профілі: Freelancehunt

  Дякую,
  З повагою,
  Максим Скворцов

 2. 1511    40  0
  3 days25 USD

  Good day !
  I will develop a card template in Figma. I offer a few design options.
  I work in different styles.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Розроблю шаблон картки у програмі Figma. Запропоную кілька варіантів дизайну.
  Працюю в різних стилях.
  Портфоліо: Freelancehunt

 3. 306    4  0
  1 day18 USD

  Hello to you! I will do it today at a low price. We will work well, we will agree on everything. Experience is great.
  Здравствуйте! Выполню сегодня, по заниженной цене. Выполню качественно, обо всем договоримся. Опыт большой.

 4. 425    2  0
  2 days25 USD

  Good day, I'm glad to work with you.
  Please write me and we will discuss all the details.
  Here is my portfolio.
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня , буду радий попрацювати з вами
  Напишіть будь ласка мені і обговорим всі деталі
  Ось моє портфоліо
  Behance
  Freelancehunt

 5. 5 more hidden bids

Current freelance projects in the category Banners

Improve presentation design

Welcome! We already have a presentation with 25 slides developed, colors are chosen, text is already written Task: make a more stylish design, make the layout of text and images more interesting to capture more viewer attention, if you have ideas to add or remove something - we…

BannersSocial media page design ∙ 8 proposals

Make 5 video banners for advertising

Need to create advertising banners for FB/Insta videos Quantity 5 pcs All should be in different styles and not similar to each other We provide text and wishes personally We are looking for a candidate for permanent cooperation, will need to create from 20 to 50 videos per…

BannersVideo advertising ∙ 15 proposals

Billboard sign 60*120cm

20 USD

A design for a signboard needs to be developed and prepared for printing. Outdoor signboard for a beauty salon. signboard size 60*120 cm information similar to the attached file or suggest your own version

Banners ∙ 30 proposals

Logo

A logo is needed for OLX + a banner there Shop for automotive Eva, textile and rubber mats

BannersLogo design ∙ 68 proposals

Develop three banners for an online store

28 USD

Welcome. It is necessary to create three banners for the store: 1. Track lights: lighting solutions for any space 2. Filament lamps: a combination of classic and modernity 3. Flashlights: don't be afraid of the dark! Sizes: 523x523 for mobile, 1755x615 for PC format PNG…

Illustrations and drawingsBanners ∙ 52 proposals

Client
Vladislav Sich
Ukraine Kyiv  7  0
Project published
6 months 6 days ago
232 views