Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Python is a 30-40 hours project. The Bot-ClickerPython 30-40 годин проект. (Бот-Клікер)

Translated

 1.  freelancer isn't working in the service any longer
 2. 515    15  3
  123 days12 345 UAH

  Good morning, write to private messages, discuss the details of the project
  We are prepared to spend 4-5 hours on project.
  Доброго дня, напишіть до приватних повідомлень, обговоримо деталі проєкту
  готовий приділяти 4-5годин на проєкт

 3. 355    5  0
  30 days9999 UAH

  Experience in programming in Python. I have been working on freelance for more than 5 years (not on this site)

  Good acquainted with everything written in task except kameleo automation

  I do not work timely but for a project (technical task)
  I’m reading the technical task and tell you the amount I’ll make it for.
  Free every day from 17:00 to late night.

  We can discuss cooperation in personal messages.

  I will be glad to work with you.
  Congratulations, Vitaly
  Великий досвід програмування на Python. Працюю на фрілансі більше 5 років (не на цьому сайті)

  Добре знайомий зі всім що написано в завданні крім kameleo automation

  Працюю не погодинно а за проект (технічне завдання)
  Я читаю технічне завдання і кажу суму за яку його зроблю.
  Вільний кожного дня від 17 00 до пізної ночі.

  Можемо обговорити співпрацю в особистих повідомленнях

  Буду радий працювати з Вами
  З повагою, Віталій

 4. 204  
  1 day500 UAH

  Good night Elia.
  I have experience working with telegram bots and selenium.
  You need to clarify some details - write in personal messages. Let’s discuss everything to the smallest details. Ready to spend 5 hours a day on the project.
  Добрый вечер , Илья.
  Имею опыт работы с телеграм ботами и selenium.
  Необходимо уточнить некоторые детали - пишите в личные сообщения. Обсудим все до мельчайших подробностей. Готов выделять на проект по 5 часов в день.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1666    28  2   2
  1 day1000 UAH

  I am a Python developer, with more than 4 years of work experience, and more than 3 years in the parsing field. When working I use such modules as Selenium, requests, beautifulsoup and others. He developed a variety of bots and parsers from simple parsers to complex bots to automatize actions on social networks. Examples of work can be provided in private messages.
  I know the technology is well known to me, I can give 4-6 hours a day.
  There are a few questions, write in a private message.
  Доброго дня, я Python розробник, з досвідом роботи більше 4х років, та більше 3х років у сфері парсингу. При роботі використовую такі модулі як Selenium, requests, beautifulsoup та інші. Розробляв різноманітні боти та парсери від простих парсерів до складних ботів для автоматизації дій в соціальних мережах. Приклади робіт можу надати в приватних повідомленнях.
  Стек технологій мені добре відомий, в день зможу приділять 4-6 годин.
  Є декілька питань, пишіть в приватні повідомлення.

 7. 532    5  0
  7 days9000 UAH

  Good afternoon, Elia!
  The project is ready to take 7-8 hours a day (starting from 7-8 in the morning).

  I have experience with the library of Selenium. Multiple precision will not be a problem either. With Kameleo worked, at the time with the API. I also have experience working with SQLAlchemy, PeeWee (SQLite, PostgreSQL, MySQL)
  He also created telegram bots (pytelegrambotapi, aiogram, telethon)

  I would like to see TZ, or personally discuss the details of the project.

  Peaceful Heaven!
  Доброго вечора, Ілля!
  На проєкт готовий виділяти по 7-8 годин в день(починаючи з 7-8 ранку).

  Маю досвід з бібліотекою селеніум. Багатопоточність також не буде проблемою. З Kameleo працював, в часності з API. Також маю досвід роботи з SQLAlchemy, PeeWee (SQLite, PostgreSQL, MySQL)
  Також створював телеграм-ботів(pytelegrambotapi, aiogram, telethon)

  Дуже хотів би побачити ТЗ, або особисто обговорити деталі проекту

  Мирного неба!

 8. 879    14  0   2
  123 days450 UAH

  Good day .
  Get acquainted with your requirements, not especially familiar with kameleo automation - will learn. He also worked with multiple (proc/flow) but has no great practice. He is a well-known person, ready to work.

  A day of 5-7 hours depends on the situation.
  I am waiting for a reply)
  Доброго дня.
  Ознайомився з вашими вимогами, не особливо знайомий з kameleo automation - навчуся. Також з мульти(проц/поток) працював, але не має великої практики. З рештою досить добре знайомий, готовий працювати.

  В день 5-7 годин, залежить від ситуації.
  Очікую на відповідь)

 9. 313  
  1 day200 UAH

  1. Python 5+ років
  2. pytelegrambotapi юзав як і aiogram
  3. selenium - використовував, але(так як всі кому не лінь детектять селеніум) потім перейшов на playwright бо може замінити фінгерпринт.
  4. Peewee ORM + SQLite використовував для тг ботів в основному
  5. Рідко використовував мультипроцесинг адже потоки набагато краще себе показували для значної кількості акаунтів.
  Можу працювати по 6-8 годин на день. 18$ в годину
  Якщо є якісь сумніви в телеграмі (mizqe) або в лс обговоримо.

 10. proposal concealed by freelancer