Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Report on the History of UkraineРеферат по Історія України

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2.  freelancer isn't working in the service any longer
 3.  freelancer isn't working in the service any longer
 1. 533  
  1 day500 UAH

  Good evening ! I can help you with writing a reference, there is a great experience in this.
  I will perform the work quickly and quality with compliance with the conditions of the task (unicity 80%).
  I am working immediately after discussing all the conditions of work.
  I will be happy to help you and thank you for advancing!
  Доброго вечора! Можу вам допомогти з написанням реферату, є великий досвід в цьому.
  Роботу виконаю швидко та якісно з дотриманням умов завдання (унікальність 80%).
  До роботи візмуся одразу ж після обговорення всіх умов праці.
  Буду рад вам допомогти та дякую вам заздалегіть!

 2. 297    1  0
  1 day500 UAH

  Good evening !
  I have a philosophical education, so I can easily and well write a reference for you!
  Turn on!
  Доброго вечора!
  Маю філологічну освіту, тож можу легко та якісно написати реферат для Вас!
  Звертайтеся!

 3. 1056    20  0
  2 days750 UAH

  Good Morning, Sergey
  I am a journalist and copywriter.
  I have worked with texts for more than 7 years.
  I have been interested in the history of Ukraine for a long time, so this topic is close to me.
  I will perform your task properly and timely.
  Turn on!
  Доброго дня, Сергію!
  Я журналіст та фахівець із копірайтингу.
  Працюю з текстами понад 7 років.
  Цікавлюся історією України дуже давно, тому ця тема є мені близькою.
  Якісно та вчасно виконаю Ваше завдання.
  Звертайтеся!

 4. 433    11  0
  1 day400 UAH

  Good afternoon, ready to help you perform the work. We can discuss the details.
  Доброго вечора, готова допомогти вам у виконанні роботи. Можемо обговорити деталі)

 5. 225    4  0
  6 days500 UAH

  Welcome to. I am writing references myself. For the close circle of people, it would be so to speak. History of Ukraine is not the most important my specificity, but everything you need can be overwhelmed, especially if you know where.
  The main question, on which platform to make a reference?
  Вітаю. Сам займаюся написанням рефератів. Для ближнього кола людей, так би мовити. Історія України не найголовніша моя специфіка, але усе що потрібно можна загуглити, особливо якщо знати де..)
  Головне питання, на якій платформі робити реферат?

 6. 327    4  0
  3 days300 UAH

  Good day, ready to do this task. Quality and unique guarantees. The term is possible and short.
  Examples of work: Google Drive
  Добрий день, готова виконати дане завдання. Якість та унікальність гарантую. Термін можливий і коротший.
  Приклади робіт: Google Drive

 7. 334  
  3 days300 UAH

  Welcome, Sergey, I can get to work right now.
  I have experience working with referrals, concepts, courses, etc.
  I know the Ukrainian language (born).
  The number is unlimited.
  We will discuss the details in the private message.
  I thank you!The !
  Вітаю, Сергій, можу взятись за роботу вже зараз.
  Маю досвід роботи з рефератами, конспектами, курсовими та ін.
  Добре володію українською мовою (рідна мова).
  Кількість правок необмежена.
  Обговоримо деталі у приватні повідомлення.
  ДЯКУЮ!!!

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 267    7  1   1
  2 days450 UAH

  I make a reference. Two days will be enough.

  Please write and discuss all the other details.
  Виконаю реферат. 2 дні буде достатньо.

  Напишіть будь ласка та обговоримо усі інші деталі.

 10. 474    13  0
  3 days200 UAH

  Good day . Ready to fulfill your task. I have a philosophical education and I have been working for a long time in writing scientific works for students. After the conclusion of the details, I can immediately begin the work.
  Доброго дня. Готова виконати ваше завдання. Маю філологічну освіту та довгий час займаюсь написанням наукових робіт для студентів. Після узгодження деталей можу одразу приступити до виконання роботи.

 11. 356    4  1
  5 days600 UAH

  Good day . I prepare a reference according to the requirements and with a high level of uniqueity. The deadline depends on the subject of the work. Higher education is historical. I look forward to cooperation.
  Доброго дня. Підготую реферат згідно вимог та з високим рівнем унікальності. Термін виконання залежить від теми роботи. Освіта вища історична. Чекаю на співпрацю.

 12. 253  
  5 days300 UAH

  Good day . Ready to implement the project quickly and efficiently. I have experience in writing courses and references. Responsible and punctual. Turn to!
  Доброго дня. Готова виконати проєкт швидко і якісно. Маю досвід в написанні курсових та рефератів. Відповідальна і пунктуальна. Звертайтесь!

 13. 270  
  1 day450 UAH

  I have been writing referrals for more than 12 years. Ready to help, write.
  Понад 12 років займаюсь написанням рефератів. Готова допомогти.Пишіть

 14. 697    22  5
  1 day400 UAH

  Good Morning Sergey.
  I have great experience in writing works for students and students.
  Quality and duration of performance, and unique is a guarantee.
  to turn.
  Contact you 24/7.
  Доброго дня, Сергій.
  Маю великий досвід у написанні робіт для студентів та школярів.
  Якість та термін виконання, та унікальність - гарантую.
  Звертайтеся.
  На зв'язку з Вами 24/7.

 • Oleksandr Mischan
  29 September, 20:01 |

  Доброго дня! Щоб сформувати ціну, треба знати хоч приблизну тему. Озвучте , будь ласка! 

 • Sergej Stoliarenko
  29 September, 20:17 |

  якщо цікаво то робіть ставку.

 • Anton T.
  29 September, 20:10 |

  Тема та оплата праці обгуворюється окремо. 

  Окремо від чого?

 • Sergej Stoliarenko
  29 September, 20:18 |

  це означає що обговорювати будемо окремо з кожним кандидатом оплату праці, враховуючи терміни виконання та рейтинг виконавця)

 • Anton T.
  29 September, 20:21 |

  Оплату праці, термін виконання і рейтинг Ви побачите у кожного в його ставці, тут обговорювати нічого

 • Viktoriya Neizvestnaya
  5 October, 10:18 |

  Рейтинг - не дуже важливий показник, так як його на Фрилансхант можна підвищувати різними способами.  Особисто я його заробляю своїм трудом. Удачі в пошуках.