Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a methodology for English grammar

Translated137 USD

Client's feedback on cooperation with Oleksandra Nakonechna

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great work. Quick, quality and responsible. I thank you.

Freelancer's feedback on cooperation with Denys Art

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Interesting project and unproblematic cooperation! Thank you 🙂

 1. 325  
  3 days27 USD

  Welcome to! Ready to begin performing. I am studying foreign philosophy and I have experience working in the field of teaching. Let’s talk about the details)
  The deadlines are given with the reserves.
  Вітаю! Готова приступити до виконання. Навчаюся на іноземній філології та маю досвід роботи у свері викладання. Давайте обговоримо деталі)
  Терміни вказала із запасом.

 2. 1096    25  1
  10 days165 USD

  Welcome to!
  I am an English language translator. I work as a teacher at the U.S. I have experience in teaching English language. Ready to implement your project. As an example, I can send a few lessons from my own guide and agree with all the nuances (exercise, plan for 30 lessons, or more). The cost is approximately high, we can discuss it. Let me write, I’m glad to work together.
  Вітаю!
  За освітою я перекладач англійської мови. Працюю викладачем у ВНЗ. Маю досвід у складанні посібника з навчання англійської мови. Готова виконати ваш проект. Як приклад можу надіслати декілька уроків із мого власного посібника і узгодити всі нюанси (вправи, план на 30 уроків, або більше). Вартість приблизна, можемо це ще обговорити. Пишіть, буду рада співпраці.

 3. 313    3  0
  10 days165 USD

  Good day ! I am a certified English teacher in German. I know how to file the material correctly. It has already taught more than 160 people English.
  Доброго дня! Я - сертифікований викладач англійської на німецької мов. Знаю як правильно подати матеріал. Навчила уже більше 160 людей англійської мови.

 4. 4456    254  0   1
  30 days165 USD

  Good day ! I will be glad to develop a quality methodology with English language grammatics, my level C2. I have worked as a teacher at the Department of Foreign Languages for more than three years, I have experience in setting methods.
  Доброго дня! Буду рада якісно розробити методичку з граматики англійської мови, мій рівень C2. Працювала викладачем на кафедрі іноземних мов понад три роки, маю досвід укладання методичок.

 5. 501    9  1
  20 days151 USD

  Good day ! The task is interesting. I studied philosophy, I have an understanding of English grammatics. It would be interesting to find out about the details of the work. I will be happy to cooperate.
  Добрий день! Завдання цікаве. Я навчалася на філології, маю поняття про англійську граматику. Було б цікаво дізнатися про деталі роботи. Буду рада співпраці.

 6. 476    6  0
  10 days165 USD

  Good day, Dennis, I was interested in your offer.I am a teacher of English for education (graduate in the Sardinic Pedagogical College and the University of Nizhny Novgorod), I have teaching experience over 2 years, and I have taught more than 100 students,
  So I know how to explain difficult topics with simple words, ready to help with the performance))
  I have experience in writing concepts and methods on order.👩🏫🍋I do it properly and in the specified deadlines.I'm waiting for you in personal messages to discuss details.💪
  Добрий день, Денисе, зацікавила Ваша пропозиція.
  Я вчитель англійської мови за освітою (закінчила Сарненський педагогічний коледж та Ніжинський університет) , маю досвід викладання понад 2 роки 👩🏫, та навчила вже понад 100 студентів,
  тому знаю як пояснити складні теми простими словами, 🍋 готова допомогти із виконанням))
  Маю досвід в написанні конспектів та методичок на замовлення.
  Виконаю якісно та в зазначені терміни.
  Чекаю Вас в особистих повідомленнях для обговорення деталей 💪

 7. 710    31  1   1
  Winning proposal15 days137 USD

  Welcome to Denise!

  Ready to take the project.
  I know English at the level C1+, I understand how logically broken material should be and how to make it as accessible as possible. I understand the techniques of fast memory and learning, so I will be able to implement in text elements of interaction.

  Are you wondering if the final product will be in the form of text lessons? Or will you make the material in the video/cards? It will also be very helpful if you provide an example of the one you want to see the final result (the range of one lesson, the presence of exercises, etc.).

  I will be happy to discuss all the details in private messages!
  Вітаю, Денисе!

  Готова взятися за проєкт.
  Володію англійською на рівні С1+, розумію, як має бути логічно розбитий матеріал і як зробити його максимально доступним. Розуміюся на техніках швидкого запам'ятовування і навчання, тому зможу імплементувати в тексти елементи інтерактиву.

  Цікавить, чи фінальний продукт буде у вигляді текстових уроків? Або ж ви оформлюватимете матеріал у відео/картки? Також дуже допоможе, якщо ви надасте приклад того, яким хочете бачити фінальний результат (обсяг одного уроку, наявність вправ, тощо).

  Буду рада обговорити всі деталі в приватних повідомленнях!