Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creation of the Brandbuck Sunset EnterpriseСтворення БрендБука насінневого підприємства

Translated5000 UAH

Client's feedback on cooperation with Ira Striga

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great work. Despite the difficulty with the availability of electricity, everything is done in time and quality. I recommend it.

Freelancer's feedback on cooperation with Oleg Gladky

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

It was a pleasure to work with Olga. A well-established task of TZ. Always in contact.
I recommend it.

Thank you for work. Call if that is.

Ira Striga | Safe Safe

 1. 1183    3  0
  Winning proposal10 days5000 UAH

  Dress up! I will perform your task quality and at the time. I accept all the demands and wishes.

  There are three options to choose with the preferred.
  I work until full affirmation.
  Let’s discuss all the nuances in the personal letter. The

  portfolio here---> Freelancehunt
  logos here---> Behance
  дравствуйте! Выполню Ваше задание качественно и в поставленные сроки. Учту все требования и пожелания.

  ⦁ Предоставлю 3 варианта на выбор с доработкой понравившегося
  ⦁ Работаю до полного утверждения
  ⦁ Давайте обсудим все нюансы в личной переписке. .

  портфолио тут---> Freelancehunt
  логотипы тут---> Behance

 1. 2511    166  1   6
  10 days5000 UAH

  Good day ! I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 361    2  0
  7 days5000 UAH

  Good day ! I will create an individual logo for you that will be remembered. In the first stages of work, I will develop the concept painting with a pen (from 10 to 20 options). We will be able to choose from them the most interesting and on their basis make a logo. I work to complete fixation. I will also be able to animate your logo for further display in the video. All typographical products listed by you will be prepared for printing with the technical requirements. I will be happy to work with you! Let me write!
  Добрий день! Розроблю для Вас індивідуальний лого, який запам'ятовується. на перших етапах роботи розроблю концепт-малюнки олівцем (від 10 до 20 варіантів). Ми зможемо обрати з них найцікавіші і на їх основі зробити логотип. Працюю до повного затверждення. Також зможу анімувати Ваш лого для подальшого викроистанні у відео. Всю перераховану Вами типографічну продукцію підготую до друку з урахуванням технічних вимог. Буду рада попрацювати з Вами! Пишіть!

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 573    9  0
  20 days5000 UAH

  Good day
  I will develop your brandbook professionally, stylish and quality
  I will be happy to cooperate)
  Добрий день
  Розроблю ваш брендбук професійно, стильно і якісно
  Буду рада співпраці)

 7. proposal concealed by freelancer
 8. the bid is rejected for the rules violation
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 498    14  0
  10 days5000 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 11. 1537    74  1   1
  7 days5000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to make a business style for you.
  Great work experience, I’ll offer a few options, I’m working to complete approval.
  Ready to talk about the details and begin to perform.
  Вітаю!
  Буду рада виконати фірмовий стиль для Вас.
  Великий досвід роботи, запропоную декілька варіантів, працюю до повного затвердження.
  Готова оговорити деталі та приступити до виконання.

 12. 2279    81  0   1
  16 days10 000 UAH

  ✌Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 13. 693    26  2
  14 days5000 UAH

  Welcome to. I have significant experience in creating logos, developing and designing brands.
  Ready to discuss the details of the project. Final budget and deadline after the task is clarified. Examples of works:
  Logotypes: Google Drive
  Brands: Google Drive
  Вітаю. Маю значний досвід зі створення логотипів, розробки і оформлення брендбуків.
  Готовий обсудити деталі проекту. Остаточний бюджет і термін виконання після уточнення завдання. Приклади робіт:
  Логотипи: Google Drive
  Брендбуки: Google Drive

 14. 551
   2  0

  10 days5000 UAH

  My name is Lightning.
  I am moving full of self-giveness, love for work and the unlimited desire to bring beauty to the world!
  I am glad to participate in this project. I guarantee good and fast work.
  Write a message for further cooperation.
  My work is Freelancehunt
  Добрий вечір!Мене звати Світлана.
  Мною рухає повна самовіддача, любов до роботи та безмежне бажання приносити красу у світ!
  Рада взяти участь у цьому проекті. Гарантую якісну та швидку роботу.
  Пишіть у повідомлення для подальшої співпраці.
  Мої роботи Freelancehunt

 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. 639    15  0
  20 days5000 UAH

  Good day !
  I will do everything, at a high level, according to the budget set.

  My portfolio is: Behance Freelancehunt

  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.

  Turn on!
  Добрий день!
  Зроблю все, на високому рівні, згідно поставленого бюджету.

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt

  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.

  Звертайтеся!

 18. 588    14  0   1
  10 days5000 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project. My name is Anna, I am a graphic and brads designer.
  I’ll make a stylish brand style for you and make a brandbook.
  Let’s discuss the details of the project.
  Portfolio Behance
  The price depends on the volume of the work, I can understand it only after discussing the details
  Доброго дня, зацікавив ваш проект. Мене звати Анна я графічний та бредз-дизайнер.
  Розроблю для вас стильний фірмовий стиль та оформлю брендбук.
  Давайте обговоримо деталі проекту.
  Портфоліо Behance
  Ціна залежить від об'єму роботу, це я можу зрозуміти лише після обговорення деталей

 19. 279    2  0
  5 days20 000 UAH

  Good Morning ! In addition to simple graphics, I create a visualization of identics in 3D.
  Behance
  You have the choice of the executive!
  Добрий ранок! Окрім простої графіки створюю візуалізацію айдентики в 3д.
  Behance
  Вдалого вам вибору виконавця!

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 859
   19  0
  Work samples:

  21 days10 000 UAH

  Oleg Good Morning! I will help you implement the key project. Experience: development of TM Baba Shura as well as design of seed packaging and not only, development of TM Leader Snack and firm style for the company. Prices and deadlines are discussed
  Олег доброго дня! Помогу Вам в реализации проекта под ключ. Опыт работы: разработка ТМ Баба Шура а так же дизайна упаковки семечек и не только, разработка ТМ Leader Snack и фирменного стиля для компании. Цена и сроки обсуждаются

  Similar completed project: Обновленение логотипа и дизайна упаковки

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 1993    47  0
  15 days12 000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 24. proposal concealed by freelancer
 25. proposal concealed by freelancer
 26. 1110
   6  0

  14 days5000 UAH

  Welcome to Oleg.
  I am looking forward to working on your project.
  There is experience in the development of firm style and printing designs.
  Turn to!
  Freelancehunt
  Вітаю, Олег.
  Маю бажання попрацювати над вашим проектом.
  Є досвід у розробці фірмового стилю та макетів у друк.
  Звертайтесь!
  Freelancehunt

  ✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 198  
  12 days5000 UAH

  Welcome to! My name is Micita, I am the manager of a team of specialists who are engaged in creating websites, packaging and promoting small and medium-sized.We are very interested in your offer and we really want to make you truly beautiful and convenient brandbook design! Portfolio of our designer:
  Behance
  5000 - previous price (debated in the process)
  We can discuss more detailed cooperation and stages of work .I look forward to your answer!
  Вітаю! Мене звати Микита, я менеджер команди спеціалістів, які займаються створенням сайтів, упаковкою та просуванням малого та середнього бізнесу.Нас дуже зацікавила ваша пропозиція і ми дуже хочемо зробити для вас дійсно красивий та зручний дизайн БрендБуку! Портфоліо нашого дизайнера:
  Behance
  5000 - попередня ціна (обговорюється в процесі)
  Можемо обговорити детальніше співпрацю та етапи роботи .Чекаю на вашу відповідь!

 29. proposal concealed by freelancer
 • Stanislav O.
  17 November 2022, 18:51 |

  трохи подивитись категорії важче, ніж пхати кудись наобум? 🤔

  image

 • Oleg Gladky
  17 November 2022, 19:14 |

  Нє зрозумів запитання.

 • Yevhenii Milka
  17 November 2022, 19:24 |

  Вам потрібен фірмовий стиль а вже до нього робити БрендБук. Чи у Вас вже є фірмовий стиль?

 • Kristina M.
  17 November 2022, 20:09 |

  5к? Или бюджет обсуждается?

 • Serhii Kulikov
  17 November 2022, 21:36 |

  З всією повагою, але бюджет дуже малий 


Client
Oleg Gladky
Ukraine Kherson  5  0
Project published
2 months 15 days ago
270 views
Labels
 • дизайн
 • баннер
 • визуализация
 • визитка
 • графический дизайн
 • дизайн визитки
 • дизайн баннера
 • дизайн логотипов
 • дизайн полиграфии