Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The Google SheetТаблиця google sheet

Translated500 UAH

 1. 559
   1  0

  1 day500 UAH

  Good day, I will do without any questions, quickly and quality, please contact us. Term 1 day
  Добрий день, виконаю без питань, швидко та якісно, звертайтесь. Термін 1 день

 2. 740    25  1
  2 days1000 UAH

  In essence, you need an analysis of the database of performed works/services by different parameters and general statistics. He did such projects with a link to the cloud. Write and discuss.
  По сути Вам нужен анализ базы данных выполненных работ\услуг по разным параметрам и общая статистика. Делал подобные проекты с привязкой к облаку. Напишите и обсудим.

 3. 1333
   46  2

  1 day500 UAH

  Good day
  The task is done, everything is clear. I did that way.
  Prepared for the project today.
  Добрий день
  Із завданням ознайомився, все зрозуміло. Робив таке.
  Готовий виконати проект сьогодні.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 452    2  1
  3 days500 UAH

  Good day, ready to fulfill your order.
  I’m working on the Java/Spring Boot. Let’s talk about it all.
  Добрий день, готов виконати ваше замовлення.
  Разробляю ботів для телеграм на java/spring boot. Пишіть в лс все обговоримо.

 7. 415    1  1
  1 day800 UAH

  Good morning, I have worked with the processing of a large amount of data on python, I have 3 years of experience and I want to offer my application for the performance of a task, a period of 1 day. Details in the personal message))
  Доброго дня, працював із обробкою великої кількості даних на python, маю досвід 3 роки та хочу запропонувати свою кандидатуру на виконання завдання, термін 1 день. Подробиці в особисті повідомлення))

 8. 456    19  0
  1 day500 UAH

  Hello to you. Ready to perform the task. I will be happy to cooperate. turn to
  Здравствуйте. Готова выполнить задание. Буду рада сотрудничеству. Обращайтесь

 9. 202    1  0
  2 days500 UAH

  Good Morning, Dmitry I am ready to start my work.
  There are a few questions.
  I can realize using built-in features or Google scripts, so in any case what you can’t do with features I will do through scripts.

  In one day I will not guarantee what I will do because I work not on speed but on quality.
  Let’s think about how to make a table better.
  Доброго дня, Дмитро. Я готовий розпочати роботу.
  Є деякі питання.
  Реалізувати можу за допомогою вбудованих функцій або Google скриптів, тому в будь-якому випадку те що не можна зробити функціями зроблю через скрипти.

  За один день не гарантуватиму що зроблю тому що працюю не на швидкість а на якість.
  Давайте разом обдумаємо як краще оформити таблицю?

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. 223  
  2 days500 UAH

  We can do the following things:
  - data input via a table or Google form (comfortable from the mobile);
  - to introduce beauty in the same base (falling lists, evidence, automatic filling of info on the basis of the introduced data, etc.and the
  - the bonus we create a dashboard in the data studio (in the portfolio there are a couple of works);
  In the process of implementation, there are a lot of interesting things.

  The price is minimal. The final price will be determined by the result of the work.
  Можемо зробити наступні речі:
  - ввід даних через таблицю або гугл-форму (зручно з мобільного);
  - навести красоту в самій базі (випадаючі списки, довідники, автозаповнення інфи на основі введених даних і т.п.);
  - бонусом створимо дашборд в data studio (в портфоліо є пару робіт);
  - ну і по ходу реалізації ще безліч цікавих речей.

  Ціна поставив мінімальну. Фінальну ціну визначите самі по результату роботи.

 13. 202  
  3 days1000 UAH

  Prepared to organize analytics and customer accounting in the table. The main thing will be the number of the car, then we all draw by the number of the car. All details will be discussed
  Готова организовать аналитику и учет клиентов в таблице. За основное будет номер авто, далее все подтягиваем по номеру авто. Все детали обсудим

 • Maksim Kramarenko
  4 July, 17:39 |

  Доброго дня. Чому ви саме вирішили зупинитися на таблиці на гугл-драйві.
  С часом у вас буде так багато інформації по різним клієнтам ( дай бог процвітання вашому бізнесу ), що парсити постійно таблицю й переобновлювати данні буде все складніше, та й ваше власне користування нею буду зовсім не зручне.
  Зробіть краще один раз, але добре - хостинг, домін, скрипт+ База Даних і у вас можливість доопрацьовувати його і розширювати - як ви захочете.
  Я на днях робив схожого типу таблицю - яка дуже була б зручна вам.
  Не поскупіться якщо є можливість!