Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Web Design

Translated1200 USD

 1. 1153
   13  0
  Work samples:
  Design of the web-studio
  123 days1234 USD

  Hello. My experience in web design is over 8 years and I love my job. You can view my portfolio here Freelancehunt
  Figma is my main tool. I create design prototypes so that every client can see how their website will look with all the transitions and animations even before coding - a link to the portfolio is attached to many works and you can check it out.
  I will be glad to familiarize myself with your technical task and, in the future, cooperate.
  Здравствуйте.
  Мой опыт в веб дизайне более 8 лет и я обожаю свою работу. Мое портфолио можете посмотреть здесь Freelancehunt
  Figma – мой основной инструмент. Делаю прототипирование дизайна, чтобы каждый клиент еще до верстки видел как будет выглядеть его сайт со всеми переключениями и анимациями – в портфолио ко многим работам прикреплена ссылка и Вы можете это посмотреть.
  Буду рада ознакомиться с Вашим ТЗ и, в дальнейшем, сотрудничать.

 2. 6804
   51  0

  4 days1200 USD

  Hello, I am interested in your project.
  I specialize in:
  - Graphic design;
  - UI/UX (Game/Mobile/Desktop);
  - 2D Art (raster/vector).
  Portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble
  Write to me, let's discuss the details, price, and deadlines.
  Feel free to contact me, I will be happy to collaborate.
  Здравствуйте, Заинтересовал ваш проект.
  Специализируюсь на:
  -Graphic design;
  -UI/UX(Game/Mobile/Desktop);
  -2D Art(raster/vector).
  Портфолио:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble
  Пишите, обсудим детали, цену и сроки.
  Обращайтесь буду рад сотрудничеству.

 3. 1306
   7  0

  5 days1200 USD

  Hello. I work in Figma, creating websites with no-code. Familiar with all types of these solutions, ready to cooperate. Check out the portfolio here: Freelancehunt. Let me know if you have a technical task available.
  Привіт. Працюю в Фігмі, створюю сайти на ноу-кодах. Ознайомлений з усіма видами цих рішень, готовий на співпрацю.
  Переглянути портфоліо тут: Freelancehunt
  Скажіть чи маєте наявне технічне завдання?

 4. 4907
   49  0

  8 days1200 USD

  Hello
  I will design a website in Figma
  3 years of experience. Have experience in different fields, can provide examples in Figma
  Portfolio Freelancehunt
  Здравствуйте
  Сделаю дизайн сайта в Figma
  Опыт работы 3 года. Есть опыт в разных сферах , примеры в Figma могу скинуть
  Портфолио Freelancehunt

 5. 260  
  7 days1200 USD

  Hello!
  My name is Natalia, I am a UI/UX designer with over 2 years of experience, with whom you will find it convenient to work. I design websites in Figma, and do the layout in Weblium.

  My portfolio: Freelancehunt
  https://canadianrealestate.weblium.site/
  Вітаю!
  Мене звати Наталія, я UI/UX дизайнер з досвідом роботи понад 2 роки, з яким Вам буде зручно співпрацювати. Дизайн сайту роблю в Figma, верстку в Weblium.

  Моє портфоліо Freelancehunt
  https://canadianrealestate.weblium.site/

 6. 944    4  0
  12 days1200 USD

  Hello!
  I specialize in creating mobile and web interfaces. I use Auto Layout and Components in my work. I create a light and convenient design) I can show other works that are not currently in the portfolio. I will be happy to discuss all the details and nuances with you.
  My portfolio: Behance
  Вітаю!
  Займаюсь створенням мобільних та веб інтерфейсів. В роботі використовую Auto Layout та Сomponents. Створю легкий та зручний дизайн) Можу показати інші роботи, яких немає наразі в портфоліо. Буду рада обговорити з Вами усі деталі та нюанси.
  Моє портфоліо: Behance

 7. 348    1  0
  12 days1200 USD

  Good day 👋

  My name is Alexander, I am an experienced UI/UX Designer.
  I have sufficient level in creating landing pages, websites, mobile applications.
  I have been working for more than 1 year on outsourcing in the IT company TOPVIZIO
  (development, redesign, identity, branding..).
  Just finished UI/UX Design of a Mobile Dating App.
  Ready to create something beautiful with you again.

  My portfolio:
  Behance
  Dribbble
  Доброго дня 👋

  Мене звати Олександр, я досвідчений UI/UX Designer.
  Маю достатній рівень у створенні лендінгів, сайтів, мобільних додатків.
  Більше 1го року працюю на аутсорсі в ІТ компанії TOPVIZIO
  (розробка, редизайн, айдентика, брендінг..).
  Щойно закінчив UI/UX Design Мобільного додатку для знайомств.
  Готовий знову створювати щось прекрасне з Вами.

  Моє портфоліо:
  Behance
  Dribbble

 8. 759    3  0
  7 days1200 USD

  Hello!
  I am a UX UI designer with 2 years of work experience.
  I have designed interfaces for mobile applications, web services, and landing pages.
  I participated in a Ukrainian startup of a mobile application in the tourism industry, which is currently in the development stage at https://mandry.app/.
  My portfolio: Freelancehunt
  Behance
  If you like my style of work, please write to me and we will discuss all the details.
  Have a great day!
  Вітаю!
  Я UX UI designer з 2 річним досвідом роботи.
  Розробляла інтерфейс мобільних додатків, веб сервісів та лендінгів.
  Брала участь в українському стартапі мобільного застосунку у сфері туризму, який наразі на етапі розробки https://mandry.app/.
  Моє портфоліо Freelancehunt
  Behance
  Якщо вам до вподоби мій стиль виконання, напишіть мені та ми узгодимо всі деталі.
  Гарного дня!

 9. 849    4  0
  10 days1200 USD

  Hello,
  My name is Anastasia and I would like to learn more about your project.

  ☺️ I have my own team of specialists with whom we provide all services related to business design and promotion.

  👩💻 We have been working in various fields for more than 5 years and with clients from different countries.

  ‼️ 80+ projects. We worked on the website design for a huge and well-known Ukrainian organization🔝

  Link to my portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  I also have a presentation for you with examples of other projects, I will send it in a personal message.
  I will be glad for your interest!
  Вітаю,
  Мене звати Анастасія і я
  хотіла б ознайомитися детальніше з Вашим проєктом.

  ☺️ Маю власну команду спеціалістів, разом з якими надаємо усі послуги щодо дизайну та просуванню бізнесів.

  👩💻Працюємо більше 5ти років в різних напрямках і з замовниками з різних країн)

  ‼️80+ проектів. Працювали над дизайном сайту для величезної і всім відомої української організації🔝


  Лінк на моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  Також маю для вас презентацію з прикладами інших проектів, надішлю в особисті повідомлення)
  Буду рада Вашій зацікавленності!)

 10. 542    4  0
  7 days1200 USD

  Good day!
  I am a UX\UI designer, specializing in creating Landing Page and Website, working in Figma.
  I have significant experience in this industry and I am ready to bring all your wishes to life!
  I would like to familiarize myself with the detailed technical task, the style of your brand, and the requirements for information content. The implementation period of your project will depend on the amount of work and information, but I can orient you that it will take up to 7 days, although, as a rule, I do it faster.
  Looking forward to starting cooperation!
  My portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Я UX\UI дизайнер, спеціалізуюсь на створенні Landing Page та Website, працюю в Figma.
  Маю значний досвід в даній індустрії, та готова втілювати в життя всі Ваші побажання!
  Я б хотіла ознайомитися з детальним ТЗ, стилістикою вашого бренду та вимогами до інформаційного наповнення. Термін реалізації Вашого проєкту будуть залежати від обсягу роботи та інформації, але можу орієнтувати вас, що це займе до 7 днів, хоча, як правило, я справляюся швидше.
  З нетерпінням чекаю на початок співпраці!
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 11. 758    5  0
  14 days1200 USD

  Hello, any website designer by default should be able to work with Figma and can confidently claim to be able to design landing pages.
  Unlike most specialists, I can build prototypes of conceptual ideas with sketches, create graphics from scratch, animations. Thanks to the skills listed, you will be able to get exactly the author's vision.
  Main portfolio:
  Freelancehunt
  Feel free to contact me, it will be interesting to familiarize myself with your task.
  здравствуйте, любой дизайнер сайтов по умолчанию должен уметь работать с фигмой и без проблем может утверждать что может делать дизайн лэндингов
  в отличии от большинства специалистов могу строить прототипы концептуальных идей с набросками, делать графику с нуля, анимации благодаря перечисленным навыкам вы сможет получить именно авторское радения
  основное портфолио
  Freelancehunt
  обращайтесь, будет интересно ознакомится с вашей задачей

 12. 949    9  0
  7 days1200 USD

  Hello!

  I am ready to help with creating the design of a one-page website. My rate is $15 per hour.
  I suggest we have a personal conversation and after reviewing the technical task, I will be able to provide exact deadlines and cost of work.

  - 100% unique design
  - 2 years of work experience

  Portfolio: Behance and Freelancehunt
  Здравствуйте!

  Готова помочь с созданием дизайна одностраничного сайта. Моя ставка 15$ в час.
  Предлагаю побеседовать лично и после ознакомления с техническим заданием смогу назвать точные сроки и стоимость работы.

  ✔️ 100% уникальный дизайн
  ✔️ 2 года опыта работы

  Портфолио: Behance и Freelancehunt

 13. 285    1  0
  4 days1200 USD

  Hello. I work as a UX/UI designer. My clients are startups, private entrepreneurs (education sector, beauty industry, e-commerce), and others. My tool for work is Figma, where I create designs and interactive prototypes. My skills: website design, app design, UX research, creating interactive prototypes. I am open to new tasks, so I will be happy to complete your task quickly and qualitatively!
  Вітаю. Працюю UX/UI дизайнером. Мої клієнти це стартапи, приватні підприємці (сфера освіти, індустрія краси, є-комерція) та інші. Мій інструмент для роботи це Figma, де я створюю дизайни та інтерактивні прототипи. Мої навички: дизайн вебсайтів, дизайн додатків, UX дослідження, створення інтерактивних прототипів. Я відкрита для нових завдань, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 14. 303  
  1 day1200 USD

  Hello!
  I am interested in your project.
  4 years experience in design.
  My works 👉 Behance
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проєкт.
  Досвід у дизайні 4 роки.
  Мої роботи 👉 Behance

 15. 2182    93  0   1
  5 days1200 USD

  Good day! I work in Figma, examples of websites in the portfolio
  Quickly and qualitatively
  10 years of experience
  Available 24/7
  Portfolio: Behance
  Добрый день! Работаю в фигме, примеры сайтов в портфолио
  Быстро и качественно
  Опыт 10 лет
  На связи 24/7
  Портфолио: Behance

 16. 275    1  0
  7 days1200 USD

  Good day!! My name is Valeriia) I will gladly work on your project. I use Figma and I am ready to take into account all your design preferences. I can start working on it right away.
  Dribbble
  Добрий день!! Мене звуть Валерія) Із задоволенням попрацюю над Вашим проектом. Я використовую Figma і готова врахувати усі Ваші побажання щодо дизайну. Приступити до виконання можу одразу.
  Dribbble

 17. 157  
  7 days1200 USD

  Hello! I have over 10 years of experience in web design. I work on projects of any level, from promotional to marketplaces and SaaS. I am ready to discuss your project.

  You can see some of my work here: Google Drive
  Здравствуйте!
  Имею опыт в веб-дизайне более 10 лет. Проекты любого уровня от промо до маркетплейсов и saas. Готов обсудить ваш проект.

  Часть моих работ можно увидеть здесь Google Drive

 18. 285  
  7 days1200 USD

  Hello! Designer with over 2 years of experience. I create modern and functional designs, primarily from a marketing perspective: writing text, creating a selling structure. I also specialize in comprehensive website development on the Webflow platform, so I am ready to take full responsibility for developing a website for your project. My goal is to provide you with quality and functional design that will help you stand out among competitors and increase the number of sales of your services.

  Portfolio: Behance

  P.S. The price and deadline are conditional, details to be discussed after individual communication.
  Вітаю! Дизайнер з досвідом понад 2 роки. Створуюю сучасний та працюючий дизайн, в першу чергу з точки зору маркетингу: написання тексту, створення продаючої структури. Також, займаюсь комплексною розробкою сайтів на платформі Webflow, тому готовий взяти на себе всю відповідальність за розробку сайту для вашого проєкту. Моя мета - забезпечити вам якісний та працюючий дизайн, який допоможе виділитися серед конкурентів та підвищити кількість продажів ваших послуг.

  Портфоліо: Behance

  P.S. Ціна та термін є умовними, детальніше узгоджую після індивідуального спілкування.

 19. 966    8  0
  1 day1200 USD

  Hello! We are the outsourcing company Devevo, providing services of professional developers and designers. Thanks to our cooperation, orders are completed quickly and with high quality. We have a large portfolio with a variety of projects developed using a wide range of technologies: Python, JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Ruby, C, C++, C#, Haskell, and more.
  Приветствую Вас! Мы - аутсорсинговая компания Devevo, предоставляем услуги профессиональных разработчиков и дизайнеров. Благодаря нашей скооперированности, заказы выполняются максимально быстро и качественно. У нас есть большое портфолио со множеством различных проектов, разработанными с помощью большого спектра технологий: Python, JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Ruby, C, C++, C#, Haskell и больше

 20. 571    3  0
  3 days1200 USD

  I will gladly create a logo for you that fits your brand. I have worked with clients from many countries in the field of graphic design, logo design. Please write, we will consider all your wishes.
  З радістю зроблю для вас лого, яке відповідає вашому бренду. Працював із клієнтами із багатьох країн в сфері graphic design, logo design. Будь ласка пишіть розглянемо всі ваші побажання.

 21. 649    2  0
  5 days1200 USD

  Hello! I am interested in your project, I can help you with it! I have 2 years of experience in design! I work quickly and efficiently! I will be happy to cooperate!
  My portfolio:
  - Behance
  - Dribbble
  Привіт! Зацікавив ваш проєкт, можу допомогти вам з ним! Маю досвід у дизайні 2 роки! Працюю швидко та на результат! Буду рада співпраці!
  Мої портфоліо;
  - Behance
  - Dribbble

 22. 587    6  0
  5 days1200 USD

  Hello! Your proposal caught my interest.

  I am a UX/UI designer with one year of experience, specializing in creating landing pages, multi-page websites, social media design, simple graphics, and copywriting.

  I am actively looking for interesting projects and expanding my portfolio. You can check it out at the following link - Behance

  A 7-block landing page + responsive design will take 5-7 days, depending on revisions the deadlines may be extended, as I work for a quality result that will also satisfy you 100%. I organize the layout in a way that does not delay the development.

  Looking forward to collaborating :)
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція.

  Я ux/ui-дизайнер із річним досвідом, спеціалізуюсь на розробці лендінгів, багатосторінкових сайтів, дизайну соціальних мереж, створенні простої графіки, написанні копірайтингу.

  Зараз активно шукаю цікаві проєкти і поповнюю портфоліо. З ним можете ознайомитися за посиланням - Behance

  Лендінг на 7 блоків + адаптив - 5-7 днів, в залежності від правок терміни можуть бути збільшені, оскільки я працюю на якісний результат, який до того ж задовольнить вас на 100%. Організую макет таким чином, щоб не затягувати верстку.

  Буду рада співпраці)

 23. 212  
  5 days1200 USD

  Hello!
  I am a UI/UX designer, working in Figma.
  I will create a modern and user-friendly single-page website for you.
  My portfolio: Behance
  Привіт!
  Я UI/UX дизайнер, працюю у Figma.
  Розроблю для вас сучасний та зручний у користуванні односторінковий сайт.
  Моє портфоліо Behance

 24. 604    4  0
  14 days1200 USD

  Good day, my name is Vitaliy. I have experience in developing UI/UX websites and applications, as well as their adaptation and prototyping.
  I perform all main tasks in the Figma program.
  For more creative solutions, I sometimes use Photoshop and Illustrator.
  My portfolio: Behance
  Добрый день, меня зовут Виталий. Имею опыт работы в разработке UI/UX сайтов и приложений, а также их адаптива и прототипирования.
  Все основные задачи я выполняю в программе Figma.
  Для более креативных решений иногда использую Photoshop и Illustrator.
  Мое портфолио: Behance

 25. 3817    93  0   4
  10 days1200 USD

  Good time of the day. My name is Vladislav, I am a UI/UX Designer.
  Ready to work on your project.
  My portfolio on freelance: Freelancehunt
  Доброго времени суток. Меня зовут Владислав, я UI/UX Дизайнер.
  Готов выполнить ваш проект.
  Мое портфолио на фрилансе: Freelancehunt

 26. 456  
  7 days1200 USD

  Hello!
  I will implement high-quality design of the corresponding level, I will be able to start designing in the near future. I will take into account all your wishes and offer my own ideas for improving the website design.
  Can you provide more information about the project and what field it belongs to?
  You can familiarize yourself with my portfolio at the following link: Behance
  Вітаю!
  Реалізую якісний дизайн відповідного рівня, зможу приступити до дизайну в ближайщий час. Врахую всі ваші побажання та запропоную власні ідеї для покращення дизайна сайту.
  Можете більше надати інформації про проєкт та до якої сфери відноситься?
  З моїм портфоліо можете ознайомитись за посиланням: Behance

 27. 540    2  0
  10 days1200 USD

  Good evening.
  I have 2 years of experience in web design. I work in Figma. Your project has caught my interest, I would like to discuss the details with you in more detail.
  I work towards results, additional revisions are free of charge. I will complete the order on time.
  Portfolio link:
  Behance
  Добрый вечер
  В сфере веб дизайна 2 года. Работаю в Figma. Меня заинтересовал Ваш проект, хотелось бы поподробнее обсудить с Вами детали.
  Работаю на результат, дополнительные правки в работе – бесплатно. Выполню заказ вовремя .
  Ссылка на портфолио:
  Behance

 28. 2097    67  0
  5 days1200 USD

  Hello!
  I am interested in your project, will create high-quality and beautiful design
  I work in Figma program
  Experience in UX/UI design for 5+ years
  ----------------------------------------------
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble
  Здравствуйте!
  Интересует ваш проект, сделаю качественный и красивый дизайн
  Работаю в программе Figma
  Опыт в проектировании UX/UI 5+ лет
  ----------------------------------------------
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble

 29. 356  
  2 days1200 USD

  Hello! I am interested in collaborating. I will create a modern, functional design. I work in Figma and have a high level of proficiency. Do you have a detailed brief? Please write to me, let's discuss. You can view my portfolio: Behance
  Здравствуйте!
  Заинтересована в сотрудничестве. Выполню современный, функциональный дизайн. Работаю в Figma, владею на высоком уровне.
  Есть ли у Вас полностью прописанное тз? Напишите мне, пожалуйста, обсудим
  Можете просмотреть мое портфолио: Behance

 30. 927    8  0
  14 days1200 USD

  Good day!

  I am interested in your project and I would be happy to start working on it right away!

  What will be the theme of your website? Let's discuss the requirements more thoroughly!

  You can find my portfolio on my profile page:
  Freelancehunt
  as well as on the website: Behance

  I have recently completed work on another project and I am ready to start working immediately after discussing the details!
  Добрий день!

  Мене зацікавив ваш проект, і я із задоволенням
  хочу відразу приступити до його виконання!

  На какую тематику будет ваш сайт?
  Давайте обговорим ТЗ более детально!

  Моє портфоліо ви можете знайти на сторінці профілю:
  Freelancehunt
  а також на сайті: Behance

  Нещодавно закінчив роботу над іншим проектом і готовий відразу
  після обговорення розпочати роботу!

 31. 5189    153  0   3
  5 days1200 USD

  Hello.
  I offer timely and high-quality task execution. Always in touch and promptly take into account all wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Вітаю.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 32. 396  
  14 days1200 USD

  Hello Will,
  Creating modern, adaptive, user-friendly, and visually appealing UI/UX is my main expertise. I have experience in designing for business websites and SaaS solutions. I work in Figma.
  Examples of my work:
  - design for an online store of leather accessories: https://freelancehunt.com/showcase/work/ui-ux-dizayn-dlya-lucky-store/1802546.html;
  - website design for a service company: https://isitlab.com/
  I will be happy to provide more relevant examples and design proposals after a more detailed review of your requirements.
  Вітаю Will,
  Створення сучасних, адаптивних, зручних для користувача та візуально привабливих UI/UX - моя основна експертиза. Маю досвід створення дизайнів для бізнес сайтів та SaaS рішень. Працюю у Figma.
  Приклади робіт:
  - дизайн для онлайн магазину шкіряних аксесуарів: https://freelancehunt.com/showcase/work/ui-ux-dizayn-dlya-lucky-store/1802546.html;
  - дизайн вебсайту сервісної компанії: https://isitlab.com/
  Буду радий надати більш релевантні приклади та пропозиції дизайну після більш детального ознайомлення з вашими вимогами

 33. 952    15  0
  6 days1199 USD

  👋 Hello

  ◾ I will build a website based on expertise (if needed)
  ◾ I will draw 3-4 visual concepts to determine the style
  ◾ All revisions are free (if any)
  ◾ Work until your full approval
  ◾ We work until we achieve perfection!

  8+ years of UX/UI design experience, check out the portfolio
  Behance
  Freelancehunt

  💬 Contact me directly - let's make a deal
  👋 Здравствуйте

  ◾ Построю сайт на основе экспертизы (если требуется)
  ◾ Нарисую 3-4 визуальные концепции, чтобы определить стиль
  ◾ Все правки бесплатные (если они вообще будут)
  ◾ Работа до полного Вашего утверждения
  ◾ Работаем пока не получим идеал!

  Опыт UX/UI design 8+ лет, ознакомьтесь с портфолио
  Behance
  Freelancehunt

  💬 Пишите в личные – договоримся

 34. 481    1  0
  5 days1200 USD

  Good day! I have been developing websites for over 3 years. I work with various niches. I have experience working with marketers. I know how to structure a website to meet the requirements of search engines. My main focus is modern minimalism. I work in Figma.

  Here is my portfolio:
  Behance
  Dribbble

  Please advise on the theme of the website. What business goal does the project have? Who is your target audience?

  How would you prefer to fill out the brief: independently or shall we have a call together?

  Best regards, Victoria
  Добрый день! Более 3-х лет занимаюсь разработкой сайтов.
  Работаю с разными нишами. Есть опыт совместно с маркетологами. Знаю как построить структуру, чтобы она соответствовала требованиям поисковых систем.
  Мое основное направление - современный минимализм.
  Работаю в Figma.

  Здесь мое портфолио:
  Behance
  Dribbble

  Подскажите, какая тематика сайта? Какая бизнес-задача стоит перед проектом?
  Кто ваша целевая аудитория?

  Как вам удобнее заполнить бриф: самостоятельно или вместе можем выйти на созвон?

  С уважением, Виктория

 35. 330  
  6 days1150 USD

  Hello, I would like to work with you and will work until you are satisfied. First, I have about 1 year of experience.
  Here are examples of my work:
  Behance
  Recent works:
  https://www.msgarage.sk/?page_id=13
  https://www.circussezam.com/
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate.
  Have a nice day.
  Вітаю,хотів би попрацювати з вами буду робити до того часу поки вам все не сподобається спочатку досвід близько 1 року
  Ось приклади робіт
  Behance
  Останні роботи
  https://www.msgarage.sk/?page_id=13
  https://www.circussezam.com/
  Пишіть буду радий співпраці
  Гарного дня

 36. 264  
  14 days1150 USD

  Good day. I am interested in your project. I work with Figma and know all the necessary functions to implement not only a beautiful, but high-quality and user-friendly design.
  My portfolio Freelancehunt
  Добрый день. Меня заинтересовал ваш проект. Я работаю с Figma и знаю все необходимые функции, чтобы реализовать не только красивый, но качественный и удобный дизайн.
  Мое портфолио Freelancehunt

 37. 279    1  0
  7 days1200 USD

  Hello! I am interested in your project. I will be happy to create an interesting and creative, and most importantly, conversion-oriented website for you that will definitely set you apart in the market. I have over 3 years of experience in web design, you can check out my work in the portfolio.

  Here is my portfolio:
  Google Drive
  Behance

  I work on the website in several stages:
  1. Analysis of competitors and target audience
  2. Moodboard (search for the site style)
  3. Actual design (if necessary with animations)

  Please write in private messages to discuss the details.
  Здравствуйте! Меня заинтересовал ваш проект. С удовольствием сделаю для вас интересный и креативный, а главное конверсионный сайт, который точно выделит вас на рынке. У меня более 3 лет опыта работы в сфере веб дизайна, можете ознакомиться с моими работами в портфолио

  Вот мое портфолио:
  Google Drive
  Behance

  Над сайтом я работаю в несколько этапов:
  1. Анализ конкурентов и целой аудитории
  2. Мудборд ( поиск стиля для сайта )
  3. Непосредственно сам дизайн (при необходимости с анимациями)

  Пишите в личные сообщения оговоренные детали

 38. 2617    35  2
  5 days1200 USD

  Good day. I am interested in your project.
  I will create high-quality adaptive design for your website.
  I work in Figma.
  To understand if my style suits you, we can create test first 1-2 screens and if you like it - start working on the project.
  I will provide you with references in several different styles so you can choose the one that suits you best.
  My works: Freelancehunt Behance Dribbble
  Доброго дня. Зацікавив ваш проект
  Зроблю якісний адаптивний дизайн для вашого сайту
  Працюю у фігма
  Для того щоб зрозуміти чи підходить вам мій стиль, можемо зробити тестові перші 1-2 екрани і якщо все сподобається - почати роботу над проектом)
  Підберу для вас референси в декількох різних стилях аби ви могли обрати який підійде саме вам
  Мої роботи: Freelancehunt Behance Dribbble

 39. 471    1  0
  7 days1200 USD

  Good evening. My design solutions are based on a deep understanding of user needs, taking into account not only functionality, but also visual perception. I strive to create a unique user experience that combines aesthetics and ease of use, so that every user feels comfortable and can interact with the product as effectively as possible. I suggest discussing in more detail in private. | Behance Dribbble
  Доброго вечора.Мої дизайнерські рішення ґрунтуються на глибокому розумінні потреб користувачів, враховуючи не лише функціональність, а й візуальне сприйняття. Я прагну створювати унікальний користувацький досвід, який поєднує в собі естетику та зручність використання, щоб кожен користувач відчував себе комфортно та міг максимально ефективно взаємодіяти з продуктом.Пропоную детальніше обговорити в особистих. | Behance Dribbble

 40. 324  
  12 days1200 USD

  Hello! I am interested in your project. Ready to start work, creating high-quality and modern design, always bringing it to perfection. I work in Figma. Do you have a detailed brief? My portfolio: Behance Freelancehunt I will be glad to cooperate!
  Здравствуйте!

  Меня заинтересовал ваш проект. Готова начать работу, создаю качественный и современный дизайн, всегда довожу до идеала.
Работаю в Figma.
  Есть ли у вас подробный бриф?

  Мое портфолио Behance Freelancehunt

  Буду рада сотрудничеству! 41. 249  
  14 days1200 USD

  Hello.
  I have 1 year of work experience.
  I work quickly and carefully.
  I use Figma.
  I can start right now.
  I will be happy to cooperate.
  I want to learn more about the project.
  Вітаю.
  Маю досвід роботи 1 рік.
  Працюю швидко та уважно.
  Використовую Figma.
  Можу почати прямо зараз.
  Буду рада співпраці.
  Хочу більше дізнатися про проєкт.

 42. 1921    23  0
  111 days11 111 USD

  Hi, Will👋
  We're experts in web design and ready to provide top-notch UI/UX solutions by creating design deliverables for your website.

  ✦ Here are a couple of our previous web design projects:
  Dribbble
  Dribbble
  Dribbble
  Dribbble
  Dribbble

  ✦ Kindly check the links below, to get a better understanding of our expertise:
  - Behance portfolio: Behance
  - Dribbble portfolio: Dribbble
  - Website:https://dreamxweb.com/
  - Clutch: https://clutch.co/profile/dreamx

  📅 Just press the "message" button and let's set up an initial call with our team to e-meet each other and discuss our design solutions for your website.

  Kind regards,
  Alex

 43. 2051    35  0
  30 days1200 USD

  Hello Will.
  I work in Figma.
  Ready to create a one-page website in a modern style.
  Currently finishing a similar project.
  I also have my own developer.
  My portfolio:
  Behance
  Привет Will.
  Работаю в Figma.
  Готов создать одностраничный сайт в современном стиле.
  Сейчас закрываю похожый проект.
  Также есть свой версталющик.
  Мое портфолио:
  Behance

 44. 367  
  7 days1200 USD

  Good day, Will!
  I have experience in creating such websites. I will be happy to help you create a landing page in a modern style.

  You can view my portfolio here:
  Freelancehunt
  Добрий день, Will!
  Маю досвід у створенні таких сайтів. Із задоволенням вам допоможу створити лендінг у сучасному стилі.

  Моє портфоліо можна подивитись тут:
  Freelancehunt

 45. 262    1  0
  10 days1200 USD

  Good day.
  I am a web designer with over 2 years of experience.
  I use Figma, Illustrator in my work.
  Ready to create a modern and functional design for you.
  Portfolio link: Freelancehunt
  Write to me! I will be glad to cooperate.
  Добрый день.
  Я веб дизайнер с опытом работы более 2х лет.
  В работе использую Figma, Illustrator.
  Готов сделать современный и функциональный дизайн для Вас.
  Ссылка на портфолио: Freelancehunt
  Пишите! Буду рад сотрудничеству.

 46. 318  
  10 days1200 USD

  Good day! I will design the website in Figma. I would like to familiarize myself with the detailed Technical Specification, the stylistics of your brand, and the requirements for the informational content. The implementation deadlines will directly depend on the amount of information on the site, but I can guide you that it may take up to 5 days, although, as a rule, I manage faster.
  I am looking forward to the opportunity for a more detailed discussion and the start of cooperation. My portfolio: Behance
  Добрий день! Сделаю дизайн сайта в Figma. Я бы хотела ознакомиться с подробным ТС, стилистикой вашего бренда и требованиями к информационному наполнению. Сроки реализации будут напрямую зависеть от объема информации на сайте, но я могу ориентировать вас, что это может занять до 5 дней, хотя, как правило, я справляюсь быстрее.
  С нетерпением жду возможности более подробного обсуждения и начала сотрудничества. Мое портфолио: Behance

 47. 483    2  0
  10 days1200 USD

  Good day!
  Interested in your project.
  Will create a design according to your requirements until you are completely satisfied!
  Working in Figma. Have experience working with Webflow.

  Portfolio:
  Behance
  https://katerinas-portfolio-5695fe.webflow.io/
  Добрый день!
  Заинтересовал Ваш проект.
  Сделаю дизайн в соответствии с Вашими требованиями, пока вы не будете полностью довольны!
  Работаю в Figma. Есть опыт работы с вебфлоу.

  Портфолио:
  Behance
  https://katerinas-portfolio-5695fe.webflow.io/

 48. 571    1  0
  25 days1200 USD

  Good day! Ready to collaborate.

  I have been developing websites with Vue for over three years (currently using Vue3 + CompositionAPI, vue-router, vuex).

  Markup: HTML5+CSS3/SCSS(SASS)/Tailwind/Bootstrap+JavaScript/Typescript+Handlebars.

  Experience in deployment through Webpack.

  For backend technologies, I have worked with NodeJS, ASP.NET Web API,

  MongoDB databases.

  I also work with React.

  One of my templates with responsive design for example
  https://kreker2112.github.io/Tourism-template.io/
  All design data were taken from Figma.
  Добрый день! Готов к сотрудничеству.

  Разрабатываю сайты на Vue больше трех лет (на данный момент мой стек Vue3 + CompositionAPI, vue-router, vuex).

  Верстка: HTML5+CSS3/SCSS(SASS)/Tailwind/Bootstrap+JavaScript/Typescript+Handlebars.

  Опыт в развертывании через Webpack.

  По бекенд-технологиям работал с NodeJS, ASP.NET Web API,

  Базы данных MongoDB.

  Так же работаю с React.

  Один из моих шаблонов с адаптивной версткой для примера
  https://kreker2112.github.io/Tourism-template.io/
  Все данные для дизайна брались из Figma.

 49. 732    1  0
  21 days1200 USD

  Good day

  I am interested in your project, ready to help with the design implementation
  2 years of experience as a UI/UX designer

  My works:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/pro-assist-agency/1832879.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sozy-nest/1795705.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/traffic-booster/1784237.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/digital-marketing/1784236.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/video-edition-landing/1784211.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/tressor-bakery/1784242.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/handyman-24-7/1784226.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/wedding-photography-landing/1784218.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/inspire-california-website/1784182.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/zentriflex-software-website/1753759.html
  Доброго дня

  Зацікавив ваш проєкт, готовий допомогти із реалізацією дизайну
  Досвід роботи 2 роки як UI/UX designer

  Мої роботи:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/pro-assist-agency/1832879.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sozy-nest/1795705.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/traffic-booster/1784237.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/digital-marketing/1784236.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/video-edition-landing/1784211.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/tressor-bakery/1784242.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/handyman-24-7/1784226.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/wedding-photography-landing/1784218.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/inspire-california-website/1784182.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/zentriflex-software-website/1753759.html

 50. 8030    206  3   5
  12 days1200 USD

  Good day!
  I am very interested in your project.
  I am ready to create a modern and stylish design.
  I will complete the work, always in touch, taking into account all wishes.
  I work until full approval.

  I suggest discussing the details in private messages and starting work.

  Behance
  Доброго дня!
  Дуже зацікавив ваш проект.
  Готова зробити сучасний та стильний дизайн.
  Доведу роботу до кінця, завжди на зв'язку, зважаю на всі побажання.
  Працюю до повного затвердження.

  Пропоную обговорити деталі у п.п. та приступати до роботи.

  Behance

 51. 336  
  7 days1200 USD

  Hello, Will Brell!
  I am excited to start working with you on creating a modern, high-converting landing page. Your website will be focused on sales with an understanding of your target audience's needs. I will find interesting modern design solutions for the new site.

  After briefing and detailed project discussion, I will select beautiful modern references that you will like and start creating the Wireframe of the site, and then the design itself. The next step will be to finalize the design of the main screen (and possible edits to it). After that, we will finalize the main page, and then the entire site.
  I am confident that you will like the final result!

  I have over 2 years of experience. I love creating unique designs for landing pages and e-commerce sites. I work in Figma, and I can also use Adobe Photoshop and Adobe Illustrator in my work.

  My portfolio: Behance
  Вітаю, Will Brell!
  Я з задоволенням готова почати співпрацю з вами над створенням сучасного продаючого лендінгу. Ваш вебсайт буде націлений на продаж з розумінням потреб вашої цільової аудиторії. Знайду цікаві сучасні рішення для дизайну нового сайту.

  Після брифування та детального обговорення проєкту я підберу гарні сучасні референси, що вам сподобаються, і по яким почну створювати Wireframe сайту, а потім і сам дизайн. Наступним етапом буде узгодження дизайну головного екрану (та можливі правки по ньому). Після цього узгодимо головну сторінку, а потім і весь сайт)
  Впевнена, що кінцевий результат вам сподобається!

  Маю досвід роботи понад 2 роки. Люблю створювати унікальні дизайни лендінгів та e-commerce сайтів. Працюю у Figma, також в роботі можу використовувати Adobe Photoshop та Adobe Illustrator.

  Моє портфоліо: Behance

 52. 1057    6  0
  30 days1200 USD

  Hello, I will be happy to complete your order. I am a web designer and developer with over 2 years of experience. I create visually appealing designs in accordance with usability principles and modern trends, draw adaptively for various devices, and mainly work with Figma. Please write to me and we will discuss the details. I am looking forward to collaborating with you! My recent projects: [list of URLs]
  Здравствуйте, с удовольствием выполню ваш заказ. Я веб дизайнер и разработчик с опытом работы более 2х лет.
  Создаю индивидуальные визуально привлекательные дизайны в соответствии с принципами юзабилити и современными тенденциями, отрисовываю адаптив под различные устройства, работаю в основном с Figma.
  Напишите мне и мы обсудим подробности.
  Буду рада сотрудничеству!
  Мои последние проекты:
  https://cf-ukraine.org/
  https://dkcorp.kz/
  https://likrealty.pl/
  https://stretch.palletdvor.com.ua/
  https://denyslab.com.ua/
  https://lp.guru-autoservice.com.ua/
  https://raventattoos.com/
  https://smincomposites.com/
  https://ibt-stroy.com.ua/

 53. 2785    67  1
  15 days1200 USD

  I will create a modern, sophisticated design for your store.

  I develop a comprehensive solution: briefing, marketing, analysis of the target audience and competitors, prototype, mood board, design, layout + optimization. I set up and upload the project to hosting.

  The price is approximately from ... UAH, the term is from 18 days. I will be able to give a detailed answer when we compose a detailed TOR.

  Projects in the portfolio: Freelancehunt
  Реалізую сучасний, вишуканий дизайн для вашого магазину.

  Розробляю комплексне рішення: брифінг, маркетинг, аналіз ЦА та конкурентів, прототип, мудборд, дизайн, верстка + оптимізація.
  Налаштовую та завантажую проект на хостинг.

  Ціна приблизно від …к\грн, термін від 18 днів. Точно зможу відповісти коли складемо докладне ТЗ.

  Проекти у портфоліо: Freelancehunt

 54. 1021    21  1   1
  7 days1200 USD

  Good day
  I will complete your project
  Analyze competitors, meet deadlines

  If you have any questions, write in private messages

  Kristina
  Добрый день
  Выполню ваш проект
  Анализирую конкурентов, не подвожу по срокам

  Если есть вопросы, пишите в личные сообщения

  Кристина

 55. 3902    24  0
  22 days1200 USD

  Good day!

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Work samples!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Доброго дня!

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 56. 538    4  0
  7 days1200 USD

  Hello, my name is Mykyta. I am very interested in your proposal and would like to offer my candidacy.
  I have skills in creating both desktop versions of websites and mobile ones. I have 4 years of experience in web design.
  You can view my portfolio at the following links: Freelancehunt
  Behance
  https://www.figma.com/file/LpDUFxrm2t6pxoSdFzjg8W/Portfolio-Mykyta-Naidonov-Kiriiak?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=MWHf8T5QAv0QWMzq-1
  Вітаю, мене звати Микита. Дуже зацікавила ваша пропозиція та хотів би запропанувати свою кандидатуру.
  Володію навичками створення як десктоп версій сайтів так і мобільних. Досвід роботи в веб-дизайні 4 роки.
  Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance
  https://www.figma.com/file/LpDUFxrm2t6pxoSdFzjg8W/Portfolio-Mykyta-Naidonov-Kiriiak?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=MWHf8T5QAv0QWMzq-1

 57. 43 more hidden bids
  3 more hidden bids
 • Aleksey Yefanov
  23 May, 17:06 |

  Коллеги, кому ещё ответили поставьте лайк пожалуйста. Есть подозрение на скам.

 • Kristina Lernichenko
  23 May, 21:30 |

  Это развод, не ведитесь
  Со мной списывался этот "заказчик"

 • Kristina Lernichenko
  23 May, 21:27 |

  Это развод, не ведитесь
  Со мной списывался этот "заказчик"

 • Viktoriia Kotliar
  24 May, 11:39 |

  Зі мною також списувався та зник. Змахує на скам.

 • Anastasia Chaban
  24 May, 12:08 |

  Це развод)) Крипто мошенікі😆 

 • Irina Koryachenko
  24 May, 13:14 |

  «Заказчик» предлагает оплатить проект с криптобиржи, которую даже Google поиск не находит))) 

 • Anastasia Chaban
  24 May, 13:19 |

  Цьому розводу вже більше року, якщо що) 

 • Katerina T.
  24 May, 13:42 |

  А в чому сенс? він хоче безкоштовний дизайн? чи там  якійсь крипто розвод?

 • Irina Koryachenko
  24 May, 13:50 |

  До разгадки дело не дошло, переписку поспешно удалили, а меня заблокировали)

  Есть подозрение, что дело именно в бирже, потому что он настаивает конкретно на одном варианте, мол, там какой-то у него лимит и на другие кошельки он оплату перевести не может. А биржа, мягко говоря, не вызывает доверие.

 • Anastasia Chaban
  24 May, 14:03 |

  Да да! Типо лимит перевышен у него! И просит перейти на свой же сайт кошелек, там и самая главная афера! Деньги не сможешь получить пока не закинешь сто баксов на этот же кошелек, ну тут дальше стало понятно
  Переписка со мной почищена, никто ничего после этого не знает)
  Уже больше года эта афера тут)

 • Anastasia Chaban
  24 May, 14:00 |

  Він, або вони, не знаю, може там в загалі ціла групка
  Просять перейти в телеграм, там ведуть переписку
  Кидають завданя "аля на завтра зробити, або на якийсь термін" Після здачі проекту починають свою пісню що можуть заплатити тільки криптою, на Бінанс в них рахунок заблокований і вони скидують свій же створений сайт крипти.
  На сайті ти не можеш отримати свої кошти тому що потрібно на гаманець типу свій, закинути сто баксів, після цього і отримаєш свої гроші

 • Aleksey Yefanov
  24 May, 14:03 |

  Я ради интереса с ноута-камикадзе зарегался там, она даже верификацию емейла не потребовала, но следующий шаг был верификация - и просила  Passkey и прочие приватные штуки. Видимо этот скам-сайт молодой, нашёл инфу только на одном форуме, в этот понедельник кто то спрашивал - безопасная ли она ) 

 • Anastasia Chaban
  24 May, 14:06 |

  Там з самого початку як реєструєшся на сайті все стає зрозуміло, підтвердження не приходить та все інше просто не працює)

 • Irina Koryachenko
  24 May, 14:27 |

  Да там даже регистрация не нужна, этот сайт и поисковиком то не пробивается нигде.
  Состряпано все очень кустарненько)

Current freelance projects in the category Interface design

Transfer design from PSD to FIGMA

500 USD

Transfer design from PSD to FIGMA About 16 pages Design of medium complexity with many color and element details After transfer, it is necessary to refine, preferably experience with AI for generating elements From the performer, it would be desirable to see their work to…

Interface designWeb design ∙ 50 proposals

Adult games

12 USD

Looking for a designer who draws in adult themes. Waiting for bids with examples. Will write to those who are interested.

Interface designMobile apps design ∙ 5 proposals

Draw the design of the main page of the game provider

Hello, it is necessary to design the gaming provider project. At the first stage, only the main page needs to be designed. Reference - https://bgaming.com/- https://betsoft.com/- https://platipusgaming.com/ru More detailed specifications will be sent to candidates…

Interface designWeb design ∙ 51 proposals

Design screenshots for publication on Google Play / App Store

Design screenshots for a mobile game. It should be bright and catchy for the user's eye. I expect to see your portfolio and prices from you. Here are examples of what the result should look like: For any questions, leave an application, we will talk in private messages.

Interface designMobile apps design ∙ 9 proposals

Integration of Keenthemes into php Rootpanel

Welcome! It is necessary to fully integrate the Keenthemes template into the Rootpanel billing panel written in PHP. Template: Documentation: https://preview.keenthemes.com/html/keen/docs/index Demo: https://preview.keenthemes.com/keen/demo1/index.html Rootpanel:…

PHPInterface design ∙ 1 proposal

Client
Profile banned


Project published
25 days 18 hours ago
705 views