Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

An animated film at a dental clinicАнимационный ролик в стоматологическую клинику

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 1322    17  0
  3 days4000 UAH

  Good time of day
  Free to cooperate.
  Portfolio - Google Drive
  I looked at the brochure - and there are great options of how to show this information compactly, beautifully and laconically.
  Contact Ls at any time.
  Доброго времени суток
  Сейчас свободен к сотрудничеству
  Портфолио - Google Drive
  Просмотрел брошуру - и есть отличные варианты того как показать эту информацию компактно, красиво и лаконично
  Обращайтесь в ЛС в любое время

 2. 495    6  0
  5 days2000 UAH

  Good night, ready to complete your order.
  My portfolio is Behance
  Доброй ночи, готов выполнить ваш заказ
  Мое портфолио - Behance

 3. 992    7  0
  3 days5900 UAH

  Good day !
  I will adapt the information of the booklet to the script, make a scratch, agree with the style, select music for the background (license or free).
  My portfolio:
  HTTP://surl.li/dvtep
  and similar work
  https://youtu.be/vsAJDifJfRc
  Добрий день!
  адаптирую информацию буклета под сценарий, сделаю раскадровку, согласуем стиль, подберем музыку для фона (лицензия или бесплатная).
  мое портфолио:
  http://surl.li/dvtep
  и похожая работа
  https://youtu.be/vsAJDifJfRc

 4. 1284    45  0
  3 days3000 UAH

  Good day) Ready to take your job right now, great experience in installation.
  There are already certain thoughts about how to make a beautiful film, and what a scenario.
  It will be done quickly and with the highest quality.
  Write to Ls and discuss all details.
  Добрый день) Готов взять вашу работу прямо сейчас, большой опыт в монтаже.
  Есть уже определенные мысли как сделать красивый ролик, и какой сценарий.
  Будет сделано быстро, и максимально качественно
  Пишите в лс обсудим все детали

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 392    1  0
  5 days5000 UAH

  Welcome to!
  We can do both the easiest animation of the text from the booklet with the addition of infographics, as well as freezing and painting on each point a separate scene with interesting elements that are remembered (e.g. Point 4 - on the map of the world (globus) countries are illuminated and united into one network)
  It all depends on your request.
  My work is Dribbble
  Вітаю!
  Можемо зробити як від найпростішої анімації тексту з буклету з додаванням інфографіки, так і заморочитись і промалювати на кожен пункт окрему сценку з цікавими елементами, що запам'ятаються (наприкл. пункт 4 - на мапі світу (глобус) підсвічуються країни і з'єднуються в одну мережу)
  Все залежить від Вашого запиту)
  Мої роботи Dribbble

 7. 210    1  0
  4 days2000 UAH

  Good time for the day! I am pleased to fulfill your order.
  My portfolio: Google Drive
  Доброго времени суток! С удовольствием выполню ваш заказ.
  Мое портфолио: Google Drive

 8. 8275    169  0   1
  6 days3000 UAH

  Hello to
  Examples are:
  HTTPS://youtu.be/q5C0VAdkuRs
  HTTPS://youtu.be/x8PC3RWF8vo
  HTTPS://youtu.be/6bMnRRt4aSQ
  HTTPS://youtu.be/jQr-OiCergQ
  HTTPS://youtu.be/yh45T9bLvUA
  Здравствуйте
  Примеры:
  https://youtu.be/q5C0VAdkuRs
  https://youtu.be/x8PC3RWF8vo
  https://youtu.be/6bMnRRt4aSQ
  https://youtu.be/jQr-OiCergQ
  https://youtu.be/yh45T9bLvUA

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 295    2  0
  3 days750 UAH

  Good day .
  I'll make an animated, advertising film based on a brochure.
  I will discover and make sure 10 reasons to choose your implant system.
  My examples: Google Drive
  The price and deadlines will be agreed.
  Добрий день .
  Зроблю анімаційний, рекламний ролик на основі брушури.
  Максимально розкрию і переконаю 10-причинами обрати Вашу систему імплантів.
  Мої приклади: Google Drive
  За ціною і сроками - домовляймося )

 11. 3045    67  2   2
  3 days2500 UAH

  Good day . Ready to develop an animated film for a dental clinic. Here is my work - https://www.youtube.com/channel/UCl3ZqdQ1ORuI8jw1DXvlPCg/videos?view_as=subscriber
  The cost is 2,500 SEK.
  Добрый день. Готов разработать анимационный ролик для стоматологической клиники. Вот мои работы - https://www.youtube.com/channel/UCl3ZqdQ1ORuI8jw1DXvlPCg/videos?view_as=subscriber
  Стоимость 2 500 гривен.

 12. 2411
   49  0

  5 days4000 UAH

  Good day ! I am a professional moush designer, I realize a quality, stylish roll.

  The level of my work:
  HTTPS://youtu.be/OF3-uNmWxtc
  HTTPS://youtu.be/yoUPjGeda6s
  https://youtu.be/aFRmxil0t0M
  Добрый день! Я профессиональный моушн дизайнер, реализую качественный, стильный ролик.

  Уровень моих работ:
  https://youtu.be/OF3-uNmWxtc
  https://youtu.be/yoUPjGeda6s
  https://youtu.be/aFRmxil0t0M

 13. 659    9  0
  11 days1111 UAH

  2D Animator

  (All of the graphics and animations)
  Examples are:
  https://www.youtube.com/watch?v=DDpYt7iLHKs

  HTTPS://www.youtube.com/playlist?list=PLp9IBb2e-XQ5TLcOnNMPLqiHvG7tl_3j
  2D-АНИМАТОР

  (всю графику и анимацию)
  примеры:
  https://www.youtube.com/watch?v=DDpYt7iLHKs

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9IBb2e-XQ5TLcOnNMPLqiHHvG7tl_3j

 14. 752    10  1
  7 days2000 UAH

  Good day . I can offer my services. You can view the portfolio here: Freelancehunt
  Do you need a screenshot or not?
  I’m waiting for answers)
  Доброго дня. Можу запропонувати свої послуги. Портфоліо можете переглянути ось тут: Freelancehunt
  Озвучка для ролику потрібна чи ні?
  Буду чекати відповіді)

 15. 286  
  7 days5000 UAH

  Good day !
  My name is Dmitry, and I was very interested in your project, I would very much like to deal with it.
  Immediately openly: on this website a novice and literally passed the verification. However, this does not reduce my experience in the field of animation and computer graphics. For this project it is very suitable for the Explorer - an animated video instructions that fully and clearly explains the whole essence, indicating all the advantages and helping the customer quickly discover the subtles and make the right choice.
  The cost I calculated based on your previous task. Ready to discuss details, deadlines and cost.
  Links to my, similar to your work:
  https://www.youtube.com/watch?v=RfhTS9volvA
  HTTPS://youtu.be/0acv8eHvJSU
  https://www.youtube.com/watch?v=uFwI_xJsC18
  https://www.youtube.com/watch?v=3E3pXELthhg
  Behance
  Добридень!
  Моє ім'я Дмитро, і мене дуже зацікавив Ваш проєкт, дуже хотів би ним зайнятися.
  Відразу відверто: на цьому сайті новачок і буквально пройшов верифікацію. Однак це не зменшує мій досвід у сфері анімації та комп'ютерної графіки. Для даного проекту дуже підходить Експлейнер - анімаційна відео-інструкція, яка повністю і зрозуміло пояснює всю суть, вказуючи на всі переваги і допомагаючи клієнту швидко розібратися в тонкощах і прийняти правильний вибір.
  Вартість я розрахував, виходячи з Вашого попереднього завдання. Готовий обговорити деталі, терміни та вартість.
  Посилання на мої, подібні до Вашої роботи:
  https://www.youtube.com/watch?v=RfhTS9volvA
  https://youtu.be/0acv8eHvJSU
  https://www.youtube.com/watch?v=uFwI_xJsC18
  https://www.youtube.com/watch?v=3E3pXELthhg
  Behance

 16. 3625    61  0   1
  7 days7500 UAH

  Bonjure, my specialization is creativity, video advertising, animation, sound design.

  Examples of video for reset:
  Altitude Platform LED screen promo youtu.be/7mTKQDFJcys
  L.Vuitton MECO (corporate overview) youtu.be/05shnq-Pr48
  L.Vuitton CO200 (corporate overview) youtu.be/vmIBXAQ5gHU

  The Medical Theme:
  Dental Store youtube.com/shorts/HNex3Y4-Cco?feature=share
  DiagnoCat youtu.be/oH4T4DQz7uc
  Up&Do Dental Workshop youtube.com/shorts/QG84UvKJLkU?feature=share
  DocRadar youtu.be/lBAKkwa2yZY

  The Others:
  NINU youtube.com/shorts/ZtiNTfOLDwo?feature=share
  GoSauda youtube.com/shorts/2ay9LfOwRcE?feature=share
  Roliki youtu.be/hdX5Xbimabw
  • • • • • •
  Personal contract with progressive commission from 8% to 4%:
  freelancehunt.com/project/add/for/418564?r=D571k
  Бонжур, моя специализация - креативы, видеореклама, анимация, саунд-дизайн.
  ---
  Примеры видео для ресепшена:
  Altitude Platform LED screen promo youtu.be/7mTKQDFJcys
  L.Vuitton MECO (corporate overview) youtu.be/05shnq-Pr48
  L.Vuitton CO200 (corporate overview) youtu.be/vmIBXAQ5gHU
  ---
  Медицинская тематика:
  Dental Store youtube.com/shorts/HNex3Y4-Cco?feature=share
  DiagnoCat youtu.be/oH4T4DQz7uc
  Up&Do Dental Workshop youtube.com/shorts/QG84UvKJLkU?feature=share
  DocRadar youtu.be/lBAKkwa2yZY
  ---
  Другие:
  NINU youtube.com/shorts/ZtiNTfOLDwo?feature=share
  GoSauda youtube.com/shorts/2ay9LfOwRcE?feature=share
  Roliki youtu.be/hdX5Xbimabw
  ----------------------
  Персональный контракт с прогрессивной комиссией от 8% до 4%:
  freelancehunt.com/project/add/for/418564?r=D571k

 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. 2418    41  0
  7 days4000 UAH

  Good day !The !
  I really understand that from the brochure can only be used these?The ?
  There is too much information to put in the video.. It will be a very disturbed call to action..
  This is what you need to do to create a scripture. Confirming him.
  And then engage in an animation with the use of the video from the goods... as one guardian...
  HTTPS://youtu.be/EPRMM51oNkg
  HTTPS://youtu.be/xSKTQ5FkPsc
  or an animation of the characters.. as a second option
  HTTPS://youtu.be/vGsm9nOnFYA
  HTTPS://youtu.be/k52hzS1WjiY
  HTTPS://youtu.be/P-sl72S1wv8
  HTTPS://youtu.be/r_javQ0jfmE

  I recommend discussing the options in PM!The !
  The Creatives
  HTTPS://bit.ly/3NjTCQf
  Infographic, animation, video instructions and video views.
  HTTPS://bit.ly/3wmEgow
  2D animation. Expline Video
  HTTPS://bit.ly/3yF2OsR
  LOGO AND INTRO
  HTTPS://bit.ly/3MmulEW

  In video and animation from 2005.
  Доброго дня!!
  Я вірно розумію, що з брошюри можна використовувати лише тези??
  Там занадто багато інформації, для розміщення в відео.. Буде дуже розмитий заклик до дії..
  Над цим питанням треба пропрацювати.. Створити скріпт. Затвердити його..
  А потім займатись вже анімацією з використанням відео зі стоків... як один вартант...
  https://youtu.be/EPRMM51oNkg
  https://youtu.be/xSKTQ5FkPsc
  Або суто анімацією персонажів.. Як другий варіант
  https://youtu.be/vGsm9nOnFYA
  https://youtu.be/k52hzS1WjiY
  https://youtu.be/P-sl72S1wv8
  https://youtu.be/r_javQ0jfmE

  Пропоную обговорити варіанти в ПМ!!
  Креативи
  https://bit.ly/3NjTCQf
  Інфографіка, анімація, відеоінструкції та відеоогляди.
  https://bit.ly/3wmEgow
  2D Анімація. Єксплейн відео
  https://bit.ly/3yF2OsR
  Лого та Інтро
  https://bit.ly/3MmulEW

  В відео та анімації з 2005-го року.

 20. 1114    33  4   3
  3 days4100 UAH

  Good day
  We develop scenario, scanning, layout and animation. Dictator if needed.

  Go to turn. Price and time depends on style and complexity.

  The examples. https://www.youtube.com/watch?v=QlQnLKT4N2Y&list=PLXNjq27rHpEvLabm3ZuDEBYQ5_sMxLPgh&index=3
  You can specify your budget roll under the key, and we will offer options. The packages are free. Stage work, payment by fact.
  Добрый день
  Разработаем сценарий, раскадровку, оформление и анимацию. + диктор, если нужен

  Обращайтесь. Цена и срок зависит от стиля и сложности

  Примеры. https://www.youtube.com/watch?v=QlQnLKT4N2Y&list=PLXNjq27rHpEvLabm3ZuDEBYQ5_sMxLPgh&index=3
  Вы можете указать свой бюджет ролика под ключ, и мы предложим варианты. Правки бесплатные. Работа по этапная, оплата по факту.

 21. 988    6  0
  5 days7000 UAH

  Hello to you! Create an animated video in After Effects

  My works:
  HTTPS://youtu.be/DTRdP4h5cRg
  HTTPS://youtu.be/qfgDw-jjf6M
  HTTPS://youtu.be/etn1TnxRUQA
  HTTPS://youtu.be/mJ3ku8aEk18
  HTTPS://youtu.be/L-HYo6aFGJI

  HTTPS://youtu.be/2o3yeUWc_FI

  With respect, Philip. The peaceful sky!
  Здравствуйте! Создаю анимационные видео в After effects

  Мои Работы:
  https://youtu.be/DTRdP4h5cRg
  https://youtu.be/qfgDw-jjf6M
  https://youtu.be/etn1TnxRUQA
  https://youtu.be/mJ3ku8aEk18
  https://youtu.be/L-HYo6aFGJI

  https://youtu.be/2o3yeUWc_FI

  С уважением, Филипп. Мирного неба!

 22. 287    3  0
  2 days800 UAH

  Ready to perform quality installation!

  There is experience in dentistry.
  Look at the portfolio
  The video

  HTTPS://youtu.be/eXlxyITOmx8
  HTTPS://youtu.be/fxa3g3gYGvo

  and other videos on the channel
  готов выполнить качественный монтаж!

  есть опыт именно в тематике стоматологии!
  смотрите портфолио
  видео

  https://youtu.be/eXlxyITOmx8
  https://youtu.be/fxa3g3gYGvo

  и другие видео на канале

 23.  freelancer isn't working in the service any longer
 24. proposal concealed by freelancer
 1. proposal concealed by freelancer

Client
Vitaly S.
Ukraine Kyiv  131  0
Project published
1 month 28 days ago
182 views
Labels
 • анимация
 • видеомонтаж
 • видеореклама
 • 2D анимация
 • анимационные видеоролики