Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of Firm PackagesДизайн фірмових пакетів

Translated2000 UAH

Client's feedback on cooperation with Svetlana Sidorenko

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for the proposed options!

Freelancer's feedback on cooperation with Anastasiia Nechiporenko

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for cooperation.
The customer is pleasant in communication, I hope for further cooperation. I recommend

Svetlana Sidorenko | Safe Safe

 1. 393  
  5 days3000 UAH

  Welcome to Anastasia!
  I am the most modern graphic designer with whom you know exactly how to interest and stylish your projectI will help you develop a package design that meets your needs, for a good feedback and a symbolic fee.✅⚡I count all your wishes, all the details we can discuss in PP .💌I will be happy with our cooperation!❤
  Вітаю, Анастасія!👋🏻
  Я найсучасніший графічний дизайнер з який точно знає як зацікавити й стильно виконати Ваш проєктДопоможу розробити для Вас дизайн пакетів, що відповідає Вашим вимогам✅, за гарний відгук та символічну плату⚡️.
  Врахую усі ваші побажання, всі деталі можемо обговорити у ПП 💌. Буду рада нашій співпраці!❤️

 2. 1550    67  0
  4 days2000 UAH

  Good day !
  I'm interested in your project, I'll be happy to work together.
  Link to the portfolio: Behance

  and guaranteed:
  Operational reverse connection;
  compliance with deadlines;
  A good work result.
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці)
  Посилання на портфоліо: Behance

  Гарантую:
  - Оперативний зворотний зв'язок;
  - дотримання термінів;
  - якісну роботу результат.

 3. 3386
   77  3

  3 days2000 UAH

  Good day ! Turn on!
  Freelancehunt
  Доброго дня! Звертайтеся!
  Freelancehunt

 4. 2612    37  1
  5 days2000 UAH

  I do, call me. The Prof. Examples of portfolio work
  Сделаю, обращайтесь. Профи. Некоторые примеры работ в портфолио

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 2424    168  1   6
  7 days2000 UAH

  Good day !
  I have a great experience in writing and preparing for printing.
  My work can be viewed:
  Polygraphy Behance
  logos Behance
  Доброго дня!
  Маю великий досвід розробки і підготовки до друку.
  мої роботи можна переглянути:
  поліграфія Behance
  логотипи Behance

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 565    1  0
  3 days2000 UAH

  and greetings. I'm interested in your project, I'm happy to work together.
  2 or 3 options to choose, we’re working.
  Examples of work in the profile and Behance
  Let us discuss details.
  Привіт. Мене зацікавив ваш проект, буду радий співпраці
  Розроблю 2-3 варіанти на вибір, обраний допрацюємо
  Приклади робіт в профілі та Behance
  Пишіть обговоримо подробиці

 9. 532

  3 days2000 UAH

  Доброго дня! Зможу Вам допомогти, на пакет можна розмістити цікавий паттерн, або яскравий слоган "Майструємо Україну", все зроблю вчасно та професійно, працюю без вихідних, тому завжди на зв'язку, пишіть про все домовимось!

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 1470
   103  2

  7 days2000 UAH

  Interested in your project!
  Can we discuss the details of the project?
  Freelancehunt
  Зацікавив ваш проект!
  Можемо обговорити деталі проекту?
  Freelancehunt

 12. 1010    21  0
  7 days1900 UAH

  Good day !
  I’ll make a great design for you, not boring, but noticeable and even viral.
  It’s something that tightenes the legendary packages of the ATB.

  I respect your brand and I enjoy the product, and I will be very pleased to participate in the development.

  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Turn to!
  Добрий день!
  Зроблю для вас класний дизайн, не нудний, а помітний і навіть вірусний.
  Щось таке, що затьмарить легендарні пакети АТБ.

  Поважаю ваш бренд і користуюсь продукцією, дуже буду радий взяти участь у розвитку.

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Звертайтесь!

 13. 5135
   68  0

  6 days4000 UAH

  Realize the project with pleasure.
  Budget and deadlines for implementation - after detailed discussion of the TZ project
  Portfolio: Freelancehunt
  – – –
  Some of the realised catalogues/journals/presentations:
  HTTPS://issuu.com/jetpilot13
  HTTPS://www.yumpu.com/user/JetPilot
  звертайтесь, реалізую проект із задоволенням
  бюджет та терміни виконання - після детального обговорення ТЗ проекту
  Портфоліо: Freelancehunt
  ----------
  Деякі з реалізованих каталогів/журналів/презентацій:
  https://issuu.com/jetpilot13
  https://www.yumpu.com/user/JetPilot

 14. 5067    126  2   4
  3 days2000 UAH

  Welcome to! I can do your project! The design of the coat (including packages) is the leading profile of my work.
  Examples of work in the portfolio: Behance or Freelancehunt.
  The exact price and deadlines will be agreed after a detailed review of your project.
  Turn to!
  Вітаю! Можу виконати ваш проєкт! Дизайн обгортки (в тому числі і пакетів) – провідний профіль моєї роботи.
  Приклади робіт у портфоліо: Behance або Freelancehunt.
  Точну вартість та терміни узгодимо після детальнішого розгляду вашого проєкту.
  Звертайтесь!

 15. 2177    83  0   1
  3 days2000 UAH

  Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 16. 2292    33  0   1
  3 days2000 UAH

  I know what you need, I will do it in the best way.
  See my portfolio https://freelancehunt.com/freelancer/aivodogray
  Behance
  Зрозуміла що вам потрібно, зроблю в найкращому вигляді
  Дивіться моє портфоліо https://freelancehunt.com/freelancer/aivodogray
  Behance

 17. 875
   7  0

  4 days2000 UAH

  Anastasia is good.
  I am a graphic designer, specializing in the development of corporate style and logos.
  I will develop a stylish design for packaging packages.
  My portfolio is Freelancehunt
  Let me write, I’m glad to work together.
  Анастасія,добрий .
  Я графічний дизайнер, спеціалізуюсь на розробці фірмового стилю та логотипів.
  Розроблю стильний дизайн для пакувальних пакетів.
  Моє портфоліо Freelancehunt
  Пишіть, буду рада співпраці.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 412    2  1
  3 days2000 UAH

  Good day !
  Make the package design.

  Behance
  Добрий день!
  Зроблю дизайн пакетів

  Behance

 20. 535    5  0
  5 days2000 UAH

  Good day ! It’s very interesting to work on your project)) I love when my designs come out not only in the digital but will be in the home life)))
  My portfolio is Behance

  Write in person, let’s discuss details.)
  Доброго дня! Дуже цікаво буде попрацювати над вашим проектом)) Дуже люблю коли мої дизайни виходять не тільки в діджитал а щє й в побутове життя)))
  Моє портфоліо Behance

  Пишіть в особисті, обговоримо деталі))

 21. 1544
   30  0

  3 days2000 UAH

  👋Good day !I am pleased to develop the design of company packages, I worked on such projects.I will respect all your wishes and propose my decisions.Ready to discuss the project in personal messages.Experience of 5+ years
  Maximum attention to details
  Compliance with deadlines and fast communication✅✅✅
  👋 Добрый день!
  С удовольствием разработаю дизайн фирменных пакетов, я работала над подобными проектами. Учту все ваши пожелания и предложу свои решения. Готова обсудить проект в личных сообщениях.

  ✅ Опыт работы 5+ лет
  ✅ Максимальная внимательность к деталям
  ✅ Соблюдение сроков и быстрая коммуникация

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. 270  
  5 days2000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to get the order from your company.
  Having experience in the development of packages (and gifts as well), I will present you a few options among which you will be able to choose the most suitable for you. Create a design that will not be forgotten.
  Вітаю!
  Буду рада взятися за замовлення від вашої компанії.
  Був досвід у розробці пакетів (і подарункових також), представлю вам кілька варіантів серед яких ви зможете вибрати найбільш вам підходящий. Створимо такий дизайн який точно не забудеться.

 25. 3621    51  1   1
  15 days6000 UAH

  Good day ! Experience working with modern brands and large networks.
  I’m going to follow the main book, I’m going to offer new options and some of them.
  Knowledge of Driving Technology and Polygraphic Printing.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня! Досвід роботи з сучасними брендами та великими мережами.
  Дотримаюсь основного бредбуку, запропоную нові варіанти та деяку їх кількість.
  Знайомий з технологіями шофкографії та поліграфічного друку.
  Буду радий співпраці.

 26. 305  
  2 days2000 UAH

  Good day
  I am interested in your project and I am pleased to take it on. I work with Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Examples of works can be viewed in the portfolio.
  I will be happy to cooperate
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект, з радістю візьмусь за його виконання. Працюю в Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо.
  Буду рада співпраці

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 1024
   8  0

  7 days2000 UAH

  I will be happy to complete the project! I know what it is and how to work with it. Experience over 15 years.
  Let’s talk!
  Behance
  Allah
  Буду рада виконати проект! Знаю що таке кліще і як з тим працювати. досвіл понад 15 років.
  Обговорімо!
  Behance
  Алла

 29. 256  
  7 days3500 UAH

  Good day . I’m a designer for 6 years and I’ve worked for this time with various tasks and packaging including. You can see my work here:
  Behance

  I have experience in creating packaging design and other advertising products with different Ukrainian brands. I will be happy to work with you.
  Доброго дня. Я дизайнер вже 6 років і працювала за цей час з різними задачами і з упаковкою в тому числі. Мої роботи можна подивитись тут:
  Behance

  Маю досвід в створенні дизайну упаковки і інших рекламних продуктів з різними українськими брендами. Буду рада працювати з вами.

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 446    1  0
  5 days2000 UAH

  Good day !

  Interested in your order. I will make the design of the company packages quality and taking into account your wishes. Let us write and discuss details!

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Freelancehunt

  Good day !
  Добрий день!

  Зацікавило Ваше замовлення. Зроблю дизайн фірмових пакетів якісно та з урахуванням Ваших побажань. Пишіть та обговоримо деталі!

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Freelancehunt

  Гарного дня!

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 286    2  0
  5 days1999 UAH

  Welcome to!
  Interesting project, I’ll be happy to work with you.
  Ready to create the perfect option for you, I’m working to the other direction.
  Behance here you can view my work
  Вітаю!
  Цікавий проєкт, буду рада попрацювати із вами.
  Готова створити ідеальний варіант для вас, працюю до останьої правки.
  Behance тут можете переглянути мої роботи

 34. proposal concealed by freelancer
 35. proposal concealed by freelancer
 1. proposal concealed by freelancer