Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of stickers for telegramДизайн стикеров для телеграм

Translated

 1. 451    2  0
  2 days200 UAH

  Good day !Interesting idea, I could realize it in life.
  I get to the right, always in touch.I will be happy to cooperate!Portfolio
  Freelancehunt

  Behance

  Dribbble👇👇👇
  Добрий день! Цікава задумка, змогла б реалізувати її в життя)
  До правок ставлюся адекватно, завжди на зв'язку.
  Буду рада співпрацювати!
  Портфоліо 👇👇👇
  Freelancehunt

  Behance

  Dribbble

 2. 475    3  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! I have the desire to work on your order.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Маю бажання попрацювати над Вашим замовленням.
  Буду рада співпраці!

 3. 562    7  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  I often do strawberries, I can take examples.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Часто роблю стікери, можу скинути приклади.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 4. 2447
   38  0

  1 day300 UAH

  Hello Max, interesting, I am ready to discuss details. Experience for this I have more than enough, examples in my profile, and some more I can show only in personal post. (The price is 300 dollars, it is necessary to discuss.)
  Вітаю Max, цікаво, я готовий обговорити деталі. Досвіду для цього у мене більш ніж достатньо, приклади у моєму профілі, та ще деякі я можу показати тільки у особистому листуванні. ( ціна приииииблиизно гривень 300, необхідно обговорити....)

 5. 273  
  2 days300 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  Details can be discussed (price, terms, style)
  I work in the vector, I guarantee quality work.

  Portfolio of Dribbble
  Добрий день, зацікавив ваш проект.
  Деталі можемо обговорити (ціну, терміни, стилістику)
  Працюю в векторі, гарантую якісну роботу

  Портфоліо Dribbble

 6. 2327
   48  0

  2 days500 UAH

  Good day !
  Ready to make a collection of stickers for you.
  I have a lot of experience working with sticker in different styles.
  My portfolio is Freelancehunt
  The cost and time will be clarified after the TZ discussion
  Добрый день!
  Готов сделать для вас коллекцию стикеров
  Имею немалый опыт работы со стикерами в разных стилях
  Моё портфолио Freelancehunt
  Стоимость и сроки уточним после обсуждения ТЗ

 7. 281    1  0
  7 days200 UAH

  Good morning) A little experience in such a job, you can see my portfolio here. And I also add the eating on another some stickers made by me on the Google disc, Write, agree))
  Google Drive
  The price of 50-100 UAH per stickers depends on the amount of work
  Доброго дня) Мала досвід у такій роботі, можете глянути моє портфоліо тут. А також додаю поилання на ще деякі стікери виконані мною на гугл дисску, Пишіть, домовимось))
  Google Drive
  По ціні 50-100 грн за стікер залежно від обєму роботи

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 729    15  0
  1 day700 UAH

  Good day !

  I am pleased to complete your project, bring the directions if necessary! Go to the ideal! Fast and quality!

  Experience in working as a web designer for more than 5 years!
  Portfolio Freelancehunt
  Доброго дня!

  Я з радістю виконаю ваш проект, внесу правки при необхідності! Доведу до ідеалу! Швидко та якісно!

  Досвід роботи увеб-дизайнером більше 5 років!
  Портфоліо Freelancehunt

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 2062    78  0   3
  2 days1000 UAH

  Welcome Max, I'm glad to take your project,with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Max, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 12. 231  
  3 days500 UAH

  Good day ! I am interested in your project and I am pleased to work with it. Experience in creating stickers. I guarantee quality work in a short time.
  Portfolio: Freelancehunt
  Добрый день! Заинтересовал ваш проект, с удовольствием с ним поработаю. Есть опыт создания стикеров. Гарантирую качественно выполненную работу в короткий срок.
  Портфолио: Freelancehunt

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 500    2  0
  2 days500 UAH

  Good day, I will be happy to work with you. Fast and quality I will do your task) I have a higher education in graphic designer. I draw in a vector graph. From the hand and on the graphic tablet. Here is my portfolio Freelancehunt
  Добрый день, буду рада сотрудничать с вами. Быстро и качество сделаю вашу задачу) Имею высшее образование графического дизайнера. Рисую в растровой, векторной графике. От руки и на графическом планшете . Вот моё портфолио Freelancehunt

 15. 320  
  2 days270 UAH

  Good afternoon, ready to work.
  Examples of works can be viewed in the profile.
  Доброго вечора, готова виконати роботу)
  Приклади робіт можна глянути в профілі

 16. 922    43  0
  1 day222 UAH

  Welcome, I have more than 15 years of work experience.
  Let’s try at least one to do, then I can call the exact price, and you’ll decide if I fit you.
  My Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  thank you.
  Приветствую,мой опыт работы более 15 лет,
  давайте попробуем хоть один сделать, тогда смогу назвать точную цену, а вы решите подхожу ли я вам.
  Мое фолио:
  Behance
  Баннеры:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Спасибо.

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 221  
  3 days500 UAH

  Good day
  I am interested in your project, so I am ready to work together.
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект, тож я готовий до співпраці.

 19. 361  
  1 day400 UAH

  Welcome to! I have experience in the development of stickers, I work quickly. I find the delfines. I will be happy to cooperate.
  Вітаю! Маю досвід в розробці стікерів, працюю швидко. Дотримуюсь дедлайнів. Буду радий співпраці.

 20. 199  
  2 days250 UAH

  I'm ready to start doing today, I have a little experience with the stickers) I'm glad to get to work, and I'm going to do everything in the best way)
  Готовий приступити до робити сьогодні ж,маю трохи досвід з стикерами) Буду радий взятись за роботу,та виконаю все в найкращому вигляді)

 21. 1176    12  0
  2 days300 UAH

  Welcome to!
  I’ll make a good stick-pack for you.
  Loyal to the Right
  Behance
  Вітаю !
  Зроблю для вас класний стікер-пак
  Лояльна до правок
  Behance

 22. 590    13  1
  1 day500 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, I also work in the vector and have experience in creating sticker.
  We will discuss the options and choose the right one.
  I am ready to work and I will be happy to cooperate.
  Добрый день
  Я художница и иллюстратор, также работаю в векторе и есть опыт в создании стикеров
  Обсудим варианты и выберем подходящий
  Готова приступить к работе и буду рада сотрудничеству

 23. 480    9  0
  1 day200 UAH

  Hello, I was interested in your offer. I work in Adobe Photoshop, Figma, and Canva. Experience with the creation of telegrams. I propose to discuss details.

  The portfolio:
  Behance
  Google Drive
  Здравствуйте, заинтересовало ваше предложение. Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Canva. Ечьь опыт создания телеграм стикеров. Предлагаю обсудить детали.

  Портфолио:
  Behance
  Google Drive

 24. 601    4  0
  5 days1000 UAH

  Good evening Max! I have made the screenshots of the photo for the telegram, I know the requirements for the layout. If you have examples of the expected result, please send it. The rate is oriented, depending on the volume will be corrected.
  Доброго вечора, Максе! Робила стікери з фото для телеграму, знаю вимоги до оформлення. Якщо маєте приклади очікуваного результату, надішліть, будь ласка. Ставка орієнтовна, в залежності від об'єму буде відкоригована.

 25. 602
   4  0

  2 days1000 UAH

  Hello to you. Ready to develop a collection of stickers. I am a professional digital artist specializing in illustrations. I guarantee a quality result. I attach my work below, if necessary I can show more.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1637896.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1608581.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/cat-space-suit-floating/1626035.html
  Write to discuss the project and the exact cost.
  Здравствуйте. Готова разработать колллекцию стикеров. Я профессиональный цифровой художник, специализирующийся на иллюстрациях. Гарантирую качественный результат. Прикрепляю свои работы ниже, при необходимости могу показать больше.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1637896.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/stiker-nashivka/1608581.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/cat-space-suit-floating/1626035.html
  Пишите для обсуждения проекта и точной стоимости.

 26. 5446    166  10   5
  1 day500 UAH

  Good day .I can create a stickers for you by photo.I can offer both illustrations based on photos and a simple colage photo + text.Case with Illustrated Stokes:
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeri-dlya-rozrobnika-saytiv/1637917.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/rozrobka-variantiv-stilyu-dlya-stikerpaku/1349245.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikerpak-dlya-telegramu-personazhem-brendu/1320818.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikerpak-dlya-staff-clothes/1146672.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/personazh-ta-stikeri-dlya-studiyi-liberty/1182978.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/personazh-ta-stikeri-dlya-studiyi-fotomurr/1264222.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeri-dlya-kompaniyi-itl/1303580.html
  If you need a pack only from a photo, then I will do it for 1 day and it will cost 30-50 UAH for one stickers (depending on it you need to retouch the photo and/or paint a little).If you need illustrations, then the price is 350 UAH for one stickers, periods ~ week (depending on the number of stickers).Go, open to offers by price and deadlines (if you need cheaper and faster - ready to submit)
  Доброго дня. Можу створити для вас стікерпак по фото.
  Можу запропонувати як ілюстрації на основі фото, так і просто коллаж фото+текст.
  Кейси з ілюстрованими стікерами:
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeri-dlya-rozrobnika-saytiv/1637917.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/rozrobka-variantiv-stilyu-dlya-stikerpaku/1349245.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikerpak-dlya-telegramu-personazhem-brendu/1320818.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikerpak-dlya-staff-clothes/1146672.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/personazh-ta-stikeri-dlya-studiyi-liberty/1182978.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/personazh-ta-stikeri-dlya-studiyi-fotomurr/1264222.html
  • https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeri-dlya-kompaniyi-itl/1303580.html
  Якщо вам потрібен пак тільки з фото, то зроблю за 1 день і коштувати це буде 30-50 грн за один стікер (залежно від того треба ретушувати фото та/або підмальовувати трохи).
  Якщо потрібні ілюстрації, то ціна 350 грн за один стікер, строки ~ тиждень(залежно від кількості стікерів).
  Звертайтесь, відкрита до пропозицій по ціні та строкам (якщо потрібно дешевше та швидше - готова уступити)

 27. 1165    28  0   1
  1 day1000 UAH

  Hello, interesting task, there is a understanding of how to do it, I'll be glad to collaborate )
  Portfolio with similar works - Behance
  Здравствуйте, интересная задача, есть понимание как её выполнить, буду рад сотрудничать )
  Портфолио с похожими работами - Behance

 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. 901    9  0
  1 day200 UAH

  Hello to
  The task is clear, I will be happy to cooperate :)
  Portfolio: Freelancehunt
  Здравствуйте
  Задача понятна, буду рад сотрудничеству :)
  Портфолио: Freelancehunt

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 405    1  0
  4 days250 UAH

  Good day .
  If you were interested in your project, I would be happy to work on it. Examples of work are in the profile
  Добрый день.
  Заинтересовал ваш проект, была бы рада над ним поработать. Примеры работ есть в профиле

 33. 1887    41  0   2
  1 day222 UAH

  Ready to get to work.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 34. 903    17  0
  1 day250 UAH

  Hello to you!
  Experience in creating sticker.
  I will be happy to cooperate!
  My portfolio is: Freelancehunt
  With respect, Christina
  Здравствуйте!
  Есть опыт в создании стикеров.
  Буду рада сотрудничеству!
  Мое портфолио: Freelancehunt
  С уважением, Кристина

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 1936    29  2
  2 days500 UAH

  Hi, there is a huge experience in graphic design and illustration, ready to discuss.

  Examples of my work are Freelancehunt
  Здравствуйте, есть огромный опыт в графическом дизайне и иллюстрации, готов обсудить.

  Примеры моих работ - Freelancehunt

 37. 5590    106  3   1
  1 day600 UAH

  Good day ! Make creative and high-quality stores. My portfolio with stucks can be viewed at https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi/1404831.html p=1450018894249689088https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite https://irynapetrenkoo.wixsite.com/animatorsite . The cost of the stickers 600 UAH, the creation period of 2 stickers 1 day, also create an animation so we can revive
  Доброго дня! Зробимо креативні та якісні стікери. Моє портфоліо зі стікерами можна переглянути за посиланнями https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi/1404831.html p=1450018894249689088https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite https://irynapetrenkoo.wixsite.com/animatorsite . Вартість стікеру 600 грн, термін створення 2 стікерів 1 день, також створюю анімацю тому можемо оживити

 38. proposal concealed by freelancer
 39. 432    16  0   1
  2 days1234 UAH

  Good day ! I can create high-quality stickers for you. I propose to discuss the project in detail so that it can name the cost and time.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день! Смогу создавать для вас качественные стикеры. Предлагаю подробнее обсудить проект, чтобы смог назвать стоимость и сроки.

  Мое портфолио: Freelancehunt

 40. 1682
   33  0

  1 day400 UAH

  400 grams per sticker
  Portfolio: Freelancehunt
  A little about me:
  * Experience in work - more than 20 years;
  I am in the top in a number of categories on one of the famous freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons" and TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Interface and Game Design" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Mobile App Design";
  My primary priority in the work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * Work until the final approval of the results within the framework of the initially agreed requirements;

  I will be happy to collaborate, please!
  400грн за стикер
  Портфолио: Freelancehunt
  Немного обо мне:
  * Опыт работы - более 20 лет;
  * Я вхожу в ТОП в ряде категорий на одном из известных фриланс-сервисов. В частности, ТОП-1 в категориях "Презентации" и "Иконки" и ТОП-5 в категориях "Баннеры", "Шрифты", "Дизайн интерфейсов и игр" и "Картография", а также ТОП-10 в категории "Дизайн мобильных приложений";
  * Моим главным приоритетом в работе являются бизнес-цели моих клиентов. Я не просто «делаю красивую картинку», я разрабатываю дизайн, который помогает моим клиентам достигать их коммерческих целей, - дизайн, который продает;
  * Работаю до окончательного утверждения результатов в рамках изначально согласованных требований;

  Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!

  Looking forward to hearing from you!

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 302  
  2 days350 UAH

  Good Morning, I will be happy to help you with the creation of the telegram notes.
  Доброго дня, з радістю допоможу вам зі створенням наліпок для телеграму

 43. 238  
  1 day500 UAH

  Welcome to!

  I am interested in your project, I can take it for me.

  Portfolio in the profile.
  Вітаю!

  Зацікавив ваш проект, можу взятись за виконання.

  Портфоліо у профілі.


Client
Max Yakov
Ukraine Ukraine  6  0
Project published
1 month 29 days ago
286 views