Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of the Table Module to the WebsiteДизайн табличного модулю до сайту

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 468    5  1
  3 days500 UAH

  Good afternoon, I can start even today, I will do everything quickly and stylish.
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  from me:
  Free amendments
  I am always in contact.
  I do everything in time.
  I also guarantee that you will be 100% happy with my work.
  Let’s talk more and more in detail.
  I can do it in a day, but for the stock I take a few days in case there is no light.😎
  Добрий день, зрозумiла завдання, можу приступити хоть сьогодні, виконаю все швидко якісно та стильно😎
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Від мене:
  Безкоштовні поправки
  Я завжди на зв'язку
  Виконаю все точно в термiн
  Також я гарантую вам що ви будете задоволені моєю роботою на всі 100%
  Давайте обговоримо все більш детально
  Взагалі можу зробити за день, але про запас беру декілька днів на випадок якщо не буде світла

 3. 588
   3  0

  1 day1000 UAH

  Good day .
  Ready to do. Now is free.
  portfolio: Behance
  Добрый день.
  Готова сделать. Сейчас свободна.
  портфолио: Behance

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1717
   34  0

  2 days850 UAH

  Portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

  Looking forward to hearing from you!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 610    4  0
  4 days1500 UAH

  Welcome to call me Mickey. I was very interested in your proposal and would like to offer your candidacy.
  I have the skills of creating both desktop versions of websites and mobile. Experience in web design for 3 years.
  You can view my portfolio at: Freelancehunt
  Вітаю, мене звати Микита. Дуже зацікавила ваша пропозиція та хотів би запропанувати свою кандидатуру.
  Володію навичками створення як десктоп версій сайтів так і мобільних. Досвід роботи в веб-дизайні 3 роки.
  Моє портфоліо можете переглянути за посиланням: Freelancehunt

 9. 1136    11  0
  2 days2000 UAH

  Good Morning Arthur!
  Now I am actively engaged in patriotical and historical projects, so I am pleased to fulfill your tasks.
  You can see my work at Freelancehunt or Behance Behance
  I work up to the last straight quality and quickly.
  Always in touch to discuss details available in any convenient messenger for you
  Examples of projects:
  HTTPS://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/suchasniy-portret-nacii/
  HTTPS://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/portret-nacii/
  HTTPS://talents.elle.ua/category.php
  HTTP://leadlls.com/index.php
  HTTPS://heleum.studio/

  The desired price can be discussed.
  We are looking forward to your answer!
  Доброго вечора, Артур!
  Зараз активно займаюсь патріотичними та історичними проєктами, тому з радістю виконаю ваше завдання
  Мої роботи Ви можете побачити у мене на сторінці Freelancehunt або ж на Behance Behance
  Працюю до останніх правок якісно та швидко
  Завжди на зв'язку для обговорення деталей, доступна в будь-якому зручному для Вас месенджері
  Приклади втілених проектів:
  https://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/suchasniy-portret-nacii/
  https://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/portret-nacii/
  https://talents.elle.ua/category.php
  http://leadlls.com/index.php
  https://heleum.studio/

  Бажану вартість можемо обговорити
  З нетерпінням чекатиму на Вашу відповідь!

 10. 541    11  0
  1 day300 UAH

  Welcome to Arthur!

  We are ready to help you and fulfill your order quickly and quality!
  Вітаю, Артур!

  Готов Вам допомогти і виконати Ваше замовлення швидко та якісно!

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 770    3  0
  1 day2000 UAH

  Welcome, your publication was interested, I want to make you a good website that will bring direct benefit to your business. I got acquainted with the information you provide and would like to discuss more in detail your specific wishes.

  My goal as a specialist is first and foremost to make your personal brand recognized, to structure information about your product/service, to save you time and to increase the number of customers.

  Difference from others: a complete process of analyzing the target audience of the site and potential competitors with the unquestionable consideration of your desires at all stages of work.

  My portfolio is Freelancehunt
  Behance - Behance
  My CV is https://www.figma.com/proto/BTJ7G3kVa0KvNqCpKBEXpx/CV?page-id=0%3A1&node-id=215%3A279&viewport=-125%2C116%2C0.13&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=45%3A17
  Вітаю, зацікавила ваша публікація, хочу зробити вам крутий сайт, котрий принесе безпосередню користь вашому бізнесу. Ознайомився з наданою вами інформацією і хотів би більш детально обговорити ваші конкретні побажання.

  Моя мета як спеціаліста в першу чергу це зробити впізнаваним ваш особистий бренд, структурувати інформацію про ваш продукт/послугу, зекономити вам час і збільшити кількість клієнтів.

  Відмінність від інших: повний процес аналізу цільовової аудиторії сайту та потенційних конкурентів з безперечним врахуванням ваших побажань на всіх етапах роботи.

  Моє портфоліо - Freelancehunt
  Behance - Behance
  Моє CV - https://www.figma.com/proto/BTJ7G3kVa0KvNqCpKBEXpx/CV?page-id=0%3A1&node-id=215%3A279&viewport=-125%2C116%2C0.13&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=45%3A17

 13. 348  
  3 days1500 UAH

  Welcome to! As a simple task, I can do it. As soon as I work at Figma, I do there web design, I know it at a high level. Your task is quite clear to me, I will only need content to work (what to write in the fields of the table, what fields, what values, etc.)
  The deadline will be done in 2-3 days.
  The budget is 1500 UAH for all the work, the fees are free.
  My portfolio and summary is Freelancehunt
  Вітаю! Як на мене, досить просте завдання, можу його виконати. Як раз працюю у Figma, роблю там дизайн сайтів, знаю її на високому рівні. Ваше завдання мені цілком зрозуміле, мені потрібен буде тільки контент для роботи (що писати у полях таблички, які поля, які значення і т.п.).
  По термінам - виконаю за 2-3 дні.
  Бюджет 1500 грн за всю роботу, правки надаю вам безкоштовні.
  Моє портфоліо і резюме - Freelancehunt

 14. proposal concealed by freelancer

Client
Artur Stepanovskyi
Ukraine Vinnytsia  13  0  2
Project published
2 months 5 days ago
164 views
Labels
 • веб-дизайн
 • Web-дизайн
 • дизайн сайта
 • графический дизайн
 • Веб-дизайн сайтов
 • UI/UX Design
 • figma