Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Convertible Creativity Designer for Advertising (FB, Insta)

Translated

 1. 1667
   22  1

  1 day26 USD

  Welcome to!
  I am a monter, moush designer, animator, installation director.
  I work in the UA, Premier Pro, Capcat, Photoshop
  There is a paid signature on the commodity resource of Envato Elements.
  For more than three years I have been working on social media.
  Examples of my work will only be presented in private.
  I'm waiting for your fitback, thank you.
  вітаю!
  я монтажер, моушн дизайнер, аніматор, режисер монтажу.
  працюю в АЕ, Премьер про, капкат, фотошоп
  є платна підписка на стоковому ресурсі Енвато Елементс.
  більше 3 років роблю контент для соцмереж.
  приклади своїх робіт надам тільки в приват.
  чекаю ваш фітбек, дякую.

 2. 704    11  1
  1 day13 USD

  Good day ! I will be happy with our cooperation.
  The portfolio:
  HTTPS://annahanna-portfolio.my.canva.site/

  Freelancehunt
  Добрий день! Буду рада нашій співпраці
  Портфоліо:
  https://annahanna-portfolio.my.canva.site/

  Freelancehunt

 3. 1245    28  0
  1 day13 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I have 3 years of experience in design.
  I work in different styles and directions.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Я маю 3 роки досвіду у дизайні.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 4. 427    2  0
  7 days28 USD

  Good day ! I create an animated advertising rollers (under key). Such advertising is not removed and cared for to the end, as it contains a fun character and is suitable for placing on entertainment sites: FB, Instagram and YouTube. Examples of works:
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=AJIinfmLV8k
  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=6eNyBnGYTWU
  https://www.youtube.com/watch?v=UdtAQe5wn-A
  https://www.youtube.com/watch?v=FCnRGgPOdRw
  https://www.youtube.com/watch?v=Sbq4dpPIwnM
  Добридень! Створюю анімаційні рекламні ролики (під ключ). Таку рекламу не вимикають і доглядають до кінця, оскільки вона містить у собі розважальний характер і підходить для розміщення на розважальних майданчиках: ФБ, Інстаграм та Ютуб. Приклади робіт:
  https://www.youtube.com/watch?v=AJIinfmLV8k
  https://www.youtube.com/watch?v=6eNyBnGYTWU
  https://www.youtube.com/watch?v=UdtAQe5wn-A
  https://www.youtube.com/watch?v=FCnRGgPOdRw
  https://www.youtube.com/watch?v=Sbq4dpPIwnM

 5. 2932    77  0
  1 day28 USD

  Good Morning, Mikhail

  Take right now.
  I work quality and quickly.
  Call us, we will discuss everything.

  Portfolio: Behance
  Добрый день, Михайло

  Возьмусь прямо сейчас
  Работаю качественно и оперативно
  Обращайтесь, всё обсудим

  Портфолио: Behance

 6. 802    5  1
  2 days26 USD

  Welcome, I’m interested in your offer, I’m doing a creo for advertising in the social media. The networks
  Portfolio https://www.youtube.com/channel/UCKzTJ6TnTN96G_vmtrzq08Q
  Google Drive
  Вітаю, зацікавила ваша пропозиція, роблю крео для реклами в соц. мережах
  Портфоліо https://www.youtube.com/channel/UCKzTJ6TnTN96G_vmtrzq08Q
  Google Drive

 7. 300  
  10 days26 USD

  Welcome to
  Transfer my mobile program to the YouTube platform
  How to pick a Rubik Cup? Answer in five short videos, here I showed how consistently and without experience to make a Rubik cup,
  Documentation translated into 8 languages: English, German, French, Ukrainian, Russian, Arabic, Chinese and Spanish

  Behance
  Привіт
  Перенесення моєї мобільної програми на платформу Ютуб
  Як зібрати кубик Рубіка? відповідь у п’яти коротких відеороликах, тут я показав, як послідовно і без досвіду складати кубик Рубіка,
  документація перекладена на 8 мов: англійську, німецьку, французьку, українську, російську, арабську, китайську та іспанську

  Behance

 8. 213    1  0
  2 days26 USD

  Good day ! I want to offer you my services. After Effects, Premier Pro
  Portfolio: Behance
  Доброго дня! Хочу запропонувати вам свої послуги. Працюю в After Effects, Premier Pro
  Портфоліо: Behance

 9. 757    12  0
  1 day15 USD

  Good day !
  Latest work: Google Drive
  Creatives: https://freelancehunt.com/showcase/work/baneri/1791389.html
  Product cards https://freelancehunt.com/showcase/work/kartki-tovaru/1792197.html
  More: Behance
  Congratulations, Ludmila
  Доброго дня!
  Останні роботи: Google Drive
  Креативи: https://freelancehunt.com/showcase/work/baneri/1791389.html
  Картки товару https://freelancehunt.com/showcase/work/kartki-tovaru/1792197.html
  Більше: Behance
  З повагою, Людмила

 10. 267    1  0
  2 days18 USD

  Welcome to. My portfolio is https://youtube.com/playlist?list=PLsluUJQaANGFjNepDI-XdFWXv0euWd2--&si=spHg35SUFxBx32Z9

  HTTPS://youtube.com/playlist?list=PLsluUJQaANGE1dd5F_nE8q8uEBu0y8ovC&si=k2X-MAfGCNXFKYQy

  The price depends on the
  Вітаю. Моє портфоліо https://youtube.com/playlist?list=PLsluUJQaANGFjNepDI-XdFWXv0euWd2--&si=spHg35SUFxBx32Z9

  https://youtube.com/playlist?list=PLsluUJQaANGE1dd5F_nE8q8uEBu0y8ovC&si=k2X-MAfGCNXFKYQy

  Вартість залежить від ТЗ

 11. 553    4  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  I am a graphic and moushn designer who is well understood in the required programs, has a desire to constantly develop, and a great stock of creative thinking.
  Do not waste time and start working.

  You can find my jobs here.
  Google Drive
  Вітаю!
  Я графічний та моушн дизайнер, який добре розбирається в потрібних програмах, має бажання постійно розвиватись, та великий запас креативного мислення
  Тож пропоную не гаяти час й починати працювати

  Мої роботи ви можете знайти тут
  Google Drive

 12. 462    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to! I am pleased to do my work, I am engaged in statistical and video creations. Examples of work: Freelancehunt
  I perform tasks quality, fast and cheap, corrections are accepted, attentive to my customers, I have great work experience. Turn on!
  Вітаю! З радістю зроблю роботу, займаюся статичними та відеокреативами. Приклади робіт: Freelancehunt
  Виконую завдання якісно, швидко та недорого, корективи приймаються, уважна до своїх клієнтів, маю великий досвід роботи. Звертайтеся!

 13. 291  
  1 day15 USD
 14. 7983    202  0   2
  1 day77 USD

  Good afternoon, ready to start the task. I’ve been working on video and animation for over 5 years. I work efficiently and quickly. Let’s write, let’s discuss details.

  The portfolio has examples of my work: Freelancehunt

  I will be happy to work together)
  Доброго дня, готова приступити до завдання. Займаюсь обробкою відео та анімацією понад 5 років. Працюю якісно та оперативно. Пишіть, обговоримо деталі.

  У портфоліо є приклади моїх робіт: Freelancehunt

  Буду рада співпрацювати)

 15. 522    7  0
  1 day13 USD

  Good day

  Ready for cooperation!👋✅I do it in good time and at a good price.

  Free to full approval!✅✅Portfolio: Freelancehunt

  I'm looking for projects for reviews, so I'm interested in performing the work as well as quality as possible.🎨👍💥I will be grateful for the answer!✍
  Доброго дня 👋

  ✅ Готовий до співпраці!

  ✅ Роблю вчасно,якісно і по хорошій ціні

  ✅ Правки безкоштовно до повного затвердження!

  🎨 Портфоліо: Freelancehunt

  👍 Шукаю проекти для відгуків, тому зацікавлений у виконанні роботи максимально якісно💥.

  ✍️ Буду вдячний за відповідь!

 16. 853    20  0
  1 day13 USD

  Welcome to!
  Ready for work)
  I work efficiently, quickly and creatively
  I do everything in mind of the customer's wishes.
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!
  Готовий до роботи)
  Працюю якісно, швидко та креативно
  Роблю все з урахуванням всіх побажань замовника
  Портфоліо: Freelancehunt

 17. 795    8  0
  1 day13 USD

  Welcome to!I am Alina and I am a web designer with a rich experience of work.I can satisfy your request in the shortest time.

  Send me a private message to discuss details.

  My portfolio is: Freelancehunt✔🗯
  Вітаю!

  Я Аліна і я веб-дизайнер із багатим досвідом роботи. Можу якісно виконати Ваш запит в найкоротші терміни✔️

  Напишіть мені в приватні повідомлення для обговорення деталей🗯️

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 18. 1096    24  0
  1 day13 USD

  Good Morning)
  I’m interested in the work) Video I install constantly, I have experience.
  You can view my portfolio in my profile.
  Freelancehunt

  I hope for a successful cooperation.
  All details are waiting for you)
  Добрий день)
  Зацікавила робота) Відео монтую постійно, маю досвід.
  Моє портфоліо можете переглянути у мене в профілі)
  Freelancehunt

  Сподіваюсь на плідну співпрацю)
  Усі подробиці чекатиму в ОП)

 19. 3 more hidden bids

Current freelance projects in the category Animation

Motion designer needed

13 USD

Good day! We need a motion designer to join our team on a permanent basis, creating simple animations. The work will be regular.

Animation

Animation

Several scenes need to be created. Illustrations are ready in vector format and prepared for animation. There are characters in the scenes, but nothing complicated. Attach relevant works, it's important. I will send detailed brief in a private message.

Animation ∙ 16 proposals

Video editing and adding a voiceover to the avatar

128 USD

It is necessary to edit the finished video - replace the link in the line on the screen recording and replace the speaking avatar with voiceover (created using AI) strictly with experience working with similar AI.

AnimationAudio and video editing ∙ 7 proposals

Animation designer

128 USD

We are looking for an experienced motion graphics video designer for advertising on YouTube. The video lasts 30 seconds and will be 100% animated. Here is an example video: https://www.youtube.com/watch?v=dHgkTr4iJG0 Deadline: 24.04 Please apply for this by writing "I HAVE…

Animation ∙ 10 proposals

Create an animated picture for the Telegram channel avatar.

13 USD

I need an animated picture for about 2 seconds. I will give all the specifications in private messages. Attached a video of what we roughly want to get.

AnimationLogo design ∙ 10 proposals

Client
Mihaylo Abramov VortexFlow
Ukraine Odessa
Project published
1 month 11 days ago
158 views