Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a website design and layout on Webflow

Translated

 1. 452    6  0
  1 day63 USD

  Good day !
  Experience in webflowing over 2.5 years.

  I will comply with your requirements. Write to clarify details)
  Добрий день!
  Досвід роботи із вебфлов більше 2,5 роки.

  Ваших вимог дотримаюсь. Пишіть для уточнення деталей)

 2. 289  
  10 days379 USD

  Good Morning, Rostislav!

  I am a Webflow developer and will be happy to work on your project. I can create a quality website with a customer approach in time.

  I possess perfectly:
  The Webflow,
  Web design in Figma.
  Creating an animation site,
  optimization of the site for different devices and screen sizes,
  Set up the basic SEO.


  Take a look at the examples of my latest projects:
  HTTPS://www.mv.if
  HTTPS://ogphotographer.webflow.io
  HTTPS www.diff-studio.com

  At the end of the project, if necessary, I will teach you to edit or add content to the site.

  Send TZ and design to Figma to learn.

  When is it convenient for you to discuss details?
  Добрий день, Ростислав!

  Я розробник Webflow, буду рада працювати над вашим проєктом. Я можу вчасно створити якісний вебсайт із підходом до клієнта.

  Я досконало володію:
  - розробкою на Webflow,
  - вебдизайн у Figma,
  - створення анімації сайту,
  - оптимізацією сайту для різних пристроїв і розмірів екрану,
  - налаштування базового SEO.


  Перегляньте приклади моїх останніх проєктів:
  https://www.mv.if.ua
  https://ogphotographer.webflow.io
  https://www.diff-studio.com

  В кінці проєкту, якщо буде потрібно, я навчу вас редагувати або додавати контент на сайт.

  Надішліть ТЗ та дизайн у Фігма для ознайомлення.

  Коли вам зручно обговорити деталі?

 3. 712    3  0
  7 days152 USD

  Good day .
  An interesting project I would like to work with you.
  I am a web designer with many years of experience. My specialization is to create a modern and convenient design for websites.
  I work in Figma, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator.
  I have been working with Webflow for more than 2 years.

  My work:
  Freelancehunt
  Behance

  Let us create an impressive web project together!
  Доброго дня.
  Цікавий у вас проєкт хотів би попрацювати з ним.
  Я веб-дизайнер з багаторічним досвідом. Моя спеціалізація - створення сучасного та зручного дизайну для веб-сайтів.
  Я працюю в Figma, Adobe photoshop та Adobe illustrator.
  Працюю з Webflow більше 2 років.

  Мої роботи:
  Freelancehunt
  Behance

  Давайте разом створимо вражаючий веб-проєкт!

 4. 805    5  0
  7 days177 USD

  Good day.There is experience in design,verks and WordPress. All projects here (https://github.com/divinebang). We can discuss all the steps. We are ready to start the work as soon as we set up the details.
  Добрий день.Є досвід у дизайні,верстці та WordPress. Усі проекти тут (https://github.com/divinebang). Ми можемо обговорити всі кроки. Готовий розпочати роботу, як тільки врегулюємо деталі.

 5. 2 more hidden bids
 1. 750    1  0
  5 days126 USD

  Hello, I’m asking you with an offer on the possibility of collaboration, which can be both full-time and part-time, depending on your choice and needs.My experience and skills in web development on the Webflow platform have allowed me to create impressive and effective websites for different customers and industries.I understand that each company has its own unique needs and requirements, so I’m always ready to work together with you on individual solutions that match your goals.My experience is this.

  Webflow expertise: professional possession of the Webflow platform,
  Adaptive design: the development of websites that work perfectly on all devices and screen sizes,
  HTML/CSS: Deep knowledge of HTML and CSS for casting solutions,
  JavaScript and interaction: use JavaScript to create interactive functions,
  SEO Optimization: Search Engine Optimization
  API integration: the connection of third-party services and API,
  Re-design and optimization: modernization and improvement of existing websites,
  Teamwork: the ability to work in a team and to work with other professionals.
  Technical support: solving technical problems and providing support.My approach to cooperation is based on open communication and taking into account your opinions and wishes at every stage of the project.If you are looking for a reliable and experienced web development partner on Webflow,
  Please contact me to discuss further steps and details of cooperation.I am ready to start work on your projects immediately and to contribute to your success.Thank you for your time and attention.I hope for a productive and profitable cooperation.With respect,
  The Left Yuri
  Webflow Developer
  HTTPS://leveyura.webflow.io/
  Привіт, звертаюсь до Вас із пропозицією щодо можливості співпраці, яка може бути як full-time, так і part-time, залежно від Вашого вибору та потреб.

  Мій досвід та навички у веб-розробці на платформі Webflow дозволили мені створювати вражаючі та ефективні сайти для різних клієнтів та галузей.
  Я розумію, що кожна компанія має свої унікальні потреби і вимоги, тому я завжди готовий спільно з Вами працювати над індивідуальними рішеннями, які відповідають Вашим цілям.

  Мій досвід - це

  Webflow експертність: професійне володіння платформою Webflow,
  Адаптивний дизайн: розробка сайтів, які прекрасно працюють на всіх пристроях і розмірах екранів,
  HTML/CSS: Глибокі знання HTML та CSS для створення кастомних рішень,
  JavaScript і взаємодія: використання JavaScript для створення інтерактивних функцій,
  SEO оптимізація: оптимізація сайтів для пошукових систем,
  API інтеграція: підключення сторонніх сервісів і API,
  Редизайн та оптимізація: модернізація та покращення існуючих сайтів,
  Командна робота: здатність працювати у команді та співпрацювати з іншими спеціалістами,
  Технічна підтримка: вирішення технічних проблем та надання підтримки.

  Мій підхід до співпраці базується на відкритому спілкуванні та врахуванні Вашої думки та бажань на кожному етапі проєкту.

  Якщо Ви шукаєте надійного та досвідченого партнера для веб-розробки на Webflow,
  будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб обговорити подальші кроки та подробиці співпраці.
  Я готовий розпочати роботу над Вашими проєктами негайно і внести свій вклад у Ваш успіх.

  Дякую за Ваш час та увагу. Сподіваюся на продуктивну та вигідну співпрацю.

  З повагою,
  Леве Юрій
  Webflow розробник
  https://leveyura.webflow.io/

Current freelance projects in the category Web programming

Stretch the layout to some cms and put it on hosting and domain

35 USD

Good day, you need to implement the layout on some cms so that you can then change the text and add photos and teach how to use it, the design is ready, the layout will be in 6-7 days, a business card website with 5 small pages, and add it to hosting the domain sz or some other…

Web programmingCMS installation and configuration ∙ 14 proposals

A programmer is needed to fix errors in page indexing

13 USD

We need a programmer specifically to fix indexing errors on the website pages, looking forward to your proposals.

Web programmingOnline stores and e-commerce ∙ 3 proposals

A news website is needed in Python from scratch

758 USD

We already have an existing website, but it is in WP. It is necessary to parse the content and transfer it to the website made from scratch. It is preferable that the programmer already has a portfolio from which examples can be chosen.

PythonWeb programming ∙ 9 proposals

I need software for sending messages on Instagram.

253 USD

Task: send newsletters to our Instagram followers. We have a social project and we inform followers about news. I need a program that I can install on my laptop.

PythonWeb programming ∙ 6 proposals

Website design and installation on Wordpress

106 USD

It is necessary to layout the site based on the ready-made FIGMA layout and connect it to WordPress. Without using plugins like Elementor, etc. With a minimum of plugins. There are inaccuracies in the FIGMA layout, it needs to be checked before layout, if necessary, make…

HTML and CSSWeb programming ∙ 12 proposals

Client
Rostislav Boyko
Ukraine Poltava  23  0
Project published
6 months 7 days ago
154 views