Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Convert the fileКонвертувати файл

Translated500 UAH

Applications 1

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Vyacheslav Gayday

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is great, fast and quality! Thank you !

Freelancer's feedback on cooperation with Anastasiia Poviichuk

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Great, pleasant communication...

Vyacheslav Gayday | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 883
   10  0

  2 days500 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 332    2  0
  1 day200 UAH

  Good day
  Ready to implement your project
  I have all the demands and requests.
  Portfolio - Freelancehunt
  Доброго дня
  Готовий виконати ваш проект
  Врахую всі вимоги та побажання
  Портфоліо - Freelancehunt

 5. 1715    31  0   1
  1 day500 UAH

  Ready to take the project.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  All the necessary files.
  Готовий взятись за проект.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  Всі потрібні файли додаю

 6. 377    15  2   2
  2 days200 UAH

  Good day ! I will prepare logos for graving taking into account TZ. Ready to discuss details, in particular, the logo No. 1 (additional drawing?)
  Добрый день! Подготовлю логотипы к гравировке с учетом ТЗ. Готова обсудить детали, в частности, логотип №1 (дополнительная прорисовка?).

 7. 812    12  0
  1 day300 UAH

  Ready to perform the task during the day. Experience as a designer 1 year. Study at the California Institute of Arts online program.
  My work here:
  Behance
  Готовий виконати завдання протягом дня. Досвід роботи дизайнером 1 рік. Навчався за онлайн програмою Каліфорнійського інституту мистецтв Cal Arts
  мої роботи тут:
  Behance

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 1821    64  0
  1 day500 UAH

  Hi, I am interested in your project.
  I am a designer with professional education, work experience over 7 years
  Examples of my work are in the profile Freelancehunt and at the link Google Drive
  Let’s talk about the details in L.S.
  The price and deadlines are discussed.
  I’m in the top 60 on the web page.
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект
  Я дизайнер с профессиональным образованием, опыт работы более 7 лет
  Примеры моих работ есть в профиле Freelancehunt и по ссылке Google Drive
  Давайте обсудим детали в лс
  Цена и сроки обсуждаются!
  ВХОЖУ В ТОП 60 ПО ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКЕ НА САЙТЕ!

 10. 792    6  0
  1 day400 UAH

  Good day !
  I can perform your task quickly and efficiently. Let me write, I’m glad to work together.
  and thank you.
  Доброго дня!
  Можу виконати оперативно і якісно Ваше завдання. Пишіть, буду радий співпраці.
  Дякую.

 11. 1078    70  3   2
  Winning proposal2 days500 UAH

  Welcome to!
  I have painted in roast / vector for more than a decade, examples of work Freelancehunt
  Ready to make a picture, make a line if needed
  Вітаю!
  Малюю в растрі / векторі більше десяти років, приклади робіт Freelancehunt
  Готовий зобразити, внести правки, якщо знадобиться

 12. 697    22  5
  2 days400 UAH

  Good Morning Anastasia.
  I have great experience in creating sketches for Daddy.
  I will easily accomplish your task.
  Quality and duration of warranty.
  to turn.
  Доброго дня, Анастасія.
  Маю великий досвід у створенні ескізів для тату.
  Вашу задачу з легкістю виконаю.
  Якість та термін виконання гарантую.
  Звертайтеся.

 • Tetyana T.
  30 August, 19:13 |

  Для гравіювання не обов"язковий вектор. 


Client
Anastasiia Poviichuk
Ukraine Berdichev  3  0
Project published
3 months 6 days ago
174 views
Labels
 • Логотипы
 • векторная графика
 • Векторная отрисовка
 • Adode Illustrator
 • векторная иллюстрация