Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logo for ParkingЛоготип для паркінгу

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 447    4  0
  3 days900 UAH

  Good day !

  I will develop 3 logos, one we select and work out.

  After completion of the work you will receive:
  1 . Presentation with visualization on the wear.
  The 2nd Different options of the logo: vertical, horizontal, icon, inverter, on the window background.
  3 . Archive with files in the formats: AI, PDF, PNG, JPG.

  You can view my work at: Freelancehunt
  Behance

  I will be happy to cooperate.
  Добрий день!

  Розроблю 3 концепти логотипу, один обираємо і допрацьовуємо.

  Після завершення роботи Ви отримаєте:
  1. Презентацію із візуалізацією на носіях.
  2. Різні варіанти логотипу: вертикальний, горизонтальний, іконка, інверсія, на прозорому фоні.
  3. Архів із файлами у форматах: AI, PDF, PNG, JPG.

  Мої роботи можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance

  Буду рада співробітництву.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 1888    157  0
  1 day500 UAH

  Good day ! My name is Olga, I am a graphic designer. I have experience in creating logos. Go to the number show your work and we will discuss the details of your order. My portfolio is Freelancehunt
  I have a lot of questions, I recommend discussing.
  Добрий день! Мене звати Ольга, я графічний дизайнер. Маю досвід створення логотипів. Звертайтесь в лічку покажу свої роботи і обговоримо деталі вашого замовлення. Моє портфоліо Freelancehunt
  Питань багато, пропоную обговорити)

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 163    3  1   2
  2 days500 UAH

  Good day, I am called Daniel. We are ready to help you with the logo. Let us discuss details in private messages? I will make a few options for your choice. The rights are unlimited.
  I am sure you will be satisfied with the result.
  Thank you for your attention, I'm waiting for your message.
  Добрий день, мене звати Данило. Готовий вам допомогти з логотипом. Давайте обговоримо деталі в приватних повідомленнях? Зроблю декілька варіантів на ваш вибір. Правки безлімітні.
  Впевнений, що результатом будете задоволені
  Дякую за вашу увагу, очікую вашого повідомлення

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 528    1  0
  2 days1000 UAH

  Good day !
  I am engaged in creating logos, monograms, branding and illustration.
  I know the vector graphics. I am pleased to work on your project, I will offer a few graphic arrangements.
  The number of routes is unlimited, the final option will be sent in all the necessary formats.
  My portfolio is Behance
  Добрий день!
  Займаюсь створенням логотипів, монограмів, брендингом та ілюстрацією.
  Знаюсь на векторній графіці. Із задоволенням попрацюю над ваши проєктом, запропоную декілька графічних розв'язань.
  Кількість правок необмежена, кінцевий варіант відправлю у всіх необхідних форматах.
  Моє портфоліо Behance

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. 462    1  0
  2 days600 UAH

  Hello, I was very interested in your project.You are ready to start and solve your task.Delivery until full agreement.🤝🔥Write to me and I can help you.
  Здравствуйте, очень заинтересовал Ваш проект.
  Готова УЖЕ СЕЙЧАС приступить и решить Вашу задачу. 🤝

  🔥Правки до полного согласования.

  Напишите мне, и я смогу Вам помочь

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 213  
  1 day400 UAH

  Good day . I do everything at a higher level. Ready to start work today.
  Добрий день. Виконаю все на вищому рівні. Готова сьогодні починати роботу.

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 1051    6  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to)
  Create a logo according to your wishes.
  I can start now)
  You will get the results quickly and quality.
  Здравствуйте)
  создам для Вас логотип согласно Ваших пожеланий)
  Приступить могу сейчас )
  Результат получите быстро и качественный)

 21. 643    15  1
  1 day500 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in creating a banner.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені банера
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 22. proposal concealed by freelancer
 23. proposal concealed by freelancer
 24. 334    2  0
  3 days1000 UAH

  and greeting!) Interesting idea, ready to start work right now!
  I will develop for you 3 concepts of the logo, 2 in line with your desires, and 1 from yourself, with your idea and vision, you choose 1 + any directions to your chosen logo - free!)
  Please look at my portfolio.
  Freelancehunt
  Привіт!) Цікава ідея, готова приступити до роботи прямо зараз!
  Розроблю для вас 3 концепції лого, 2 вдповідні вашим побажанням, та 1 від себе, зі своєю ідеєю та баченням, ви вибираєте 1 + будь які правки до вибраного вами лого - безкоштовні!)
  Запрошую подивитись мої роботи в портфоліо
  Freelancehunt

 25. proposal concealed by freelancer
 26. proposal concealed by freelancer
 27. 2599    72  3   6
  3 days777 UAH

  Good day ! Go back, please!
  Freelancehunt
  доброго дня! Звертайтеся, будь ласка!
  Freelancehunt

 28. 1907    43  0   2
  2 days1800 UAH

  Hello to you! You have an interesting project that you want to create in life. Write me, I have a few questions and suggestions.I am ready to work with you.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Привіт! В тебе цікавий проект який хочеться створити в житя. Напиши мені, маю декілька питань та пропозицій.Готовий до співпраці саме з тобою.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. 756    20  1
  3 days500 UAH

  Welcome, ready to fulfill your order. Go to turn! Portfolio - Freelancehunt
  Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ. Обращайтесь! Портфолио - Freelancehunt

 32. 6060    207  1   6
  4 days789 UAH

  Welcome to!
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 33. 4540
   119  0

  2 days1000 UAH

  Welcome to. 3 options for logos + pre-working.
  I propose timely and efficient performance. Always in contact and quickly account for all the wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Вітаю. 3 варіанти лого на вибір + доопрацювання.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 527    4  0
  2 days500 UAH

  Welcome, I have rich experience in creating logos. We will create an adaptive, modern logo. I worked on another site, so the profile has not yet been drawn up.

  Behance
  Вітаю, маю багатий досвід створення логотипів. Створю для Вас адаптивний, сучасний логотип. Працював до цього на іншій площадці, тому профіль ще не оформленний.

  Behance

 36. proposal concealed by freelancer
 37. 453    3  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your order. I propose a few different concepts. I will do an unlimited number of straight until you are fully satisfied with the result.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю! Готова виконати ваше замовлення. Пропоную декілька різних концепцій. Роблю безлімітну кількість правок, доки ви будете повністю задоволені результатом.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 38. 523    1  0
  7 days1000 UAH

  Congratulations to Rome! It would be interesting to work on your logo! I offer options for choice. My portfolio can be viewed here: Behance
  Вітаю ,Романе! Цікаво було б попрацювати над вашим логотипом! Надам варіанти для вибору. Моє портфоліо можна переглянути тут: Behance

 39. 588    14  0   1
  3 days1000 UAH

  Good Morning, Roman! I’m a graphic designer and brand designer. I’m going to create a stylish parking logo for you. We offer three options for implementation. You are selected to approval. All the necessary files and sizes.
  Let us discuss the details of the project personally.
  Portfolio - Behance
  Добрий день, Романе! Мене хвати Аня, я графічний та бренд-дизайнер. Розроблю для вас стильний логотип для паркінгу. Запропоную 3 варіанти реалізації. Обраний вами допрацьовую до затвердження. На виході усі необхідні файли та розміри.
  Давайте обговоримо деталі проекту особисто
  Портфоліо - Behance

 40. 8710
   60  0

  4 days4000 UAH

  Hi, I will be happy to work with you.
  Examples of my work you can see in my profile.
  I offer a minimum of 3 options and a refinement of what I like if necessary.
  Здравствуйте буду рад поработать с вами.
  Примеры моих работ вы можете посмотреть у меня в профиле.
  Предлагаю минимум 3 варианта и доработку понравившегося при необходимости

 41. 9202    93  1   4
  3 days3600 UAH

  Good day .

  Ready to discuss the nuances in a personal letter,

  I will do it properly, taking into account all your wishes.

  I work until the full approval of the project.

  • • • • • • • •

  Portfolio Freelancehunt
  Добрый день.

  Готова обсудить нюансы в личной переписке,

  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.

  Работаю до полного утверждения проекта!

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Портфолио Freelancehunt

 42. 2511    166  1   6
  4 days1000 UAH

  Good day ! I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 43. 783    11  0
  1 day700 UAH

  Good Morning, Roman. I opened the light, I can work. I will do it today until the end of the day.
  I work in Photoshop and Illustrator.
  I develop polygraphic products, logos, infographics, presentations, banners for social networks.

  I am looking for a long-term cooperation.

  Please see my portfolio: Behance
  Добрий день, Романе. Світло включили, можу працювати. Зроблю вже сьогодні до кінця дня.
  Працюю Photoshop та в illustrator (векторна графіка).
  Розробляю поліграфічну продукцію, логотипи, інфографіку, презентації, банери для соціальних мереж.

  Шукаю довготривалу співпрацю.

  Будь ласка, подивіться моє портфоліо: Behance

 44. 273  
  5 days4000 UAH

  Let’s make a few options. Rich demand in logos. Always in contact. to turn.
  Зробимо декілька варіантів. Багатий попит в логотипах. Завжди на зв’язку. Звертайтесь.

 45. 293  
  1 day500 UAH

  Good day ,
  I have experience with logos. I have an idea about your performance. Write in personal details.

  Portfolio of Behance
  Добрий день,
  Маю досвід виконання логотипів. Маю ідею щодо вашого виконання. Для подробиць пишіть в особисті

  Портфоліо Behance

 46. proposal concealed by freelancer
 47. proposal concealed by freelancer
 48. 3125    13  0
  1 day800 UAH

  Welcome to.
  ready to discuss the project.

  The party is agreed.

  - Experience
  - Quality
  - Operativity
  вітаю.
  готовий обговорити проект.

  ВАРТІСТЬ ДОГОВІРНА.

  - досвід
  - якість
  - оперативність

 49. 1172    25  0
  3 days600 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  Is it possible to turn the seeds around as a place of parking?
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  Можливо обіграти сімки як розмітку парковочних місць?

 50. 478    2  0
  1 day500 UAH

  Good day, I will do
  The portfolio can be viewed on my page.
  Freelancehunt
  Добрый день, сделаю
  Портфолио можно посмотреть на моей странице.
  Freelancehunt

 51. 365  
  1 day500 UAH

  Good Morning, Roman
  I have experience in creating logos and working with them. I will do everything quickly and well. You can view my portfolio in the profile or here: Behance
  I will be very pleased to collaborate! A good evening!
  Доброго вечора, Роман!
  Маю досвід створення логотипів та роботи з ними, доробки. Зроблю все швидко та якісно. Можете переглянути моє портфоліо в профілі або тут: Behance
  Буду дуже рада співпраці! Гарного вечора!

 52. 950    15  0
  3 days800 UAH

  Hello, I am ready to work on your project.
  I will offer options.
  I understand all the wishes.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Предоставлю варианты.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 53. 1492    112  4   5
  2 days1000 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 54. proposal concealed by freelancer
 55. 1993    47  0
  8 days3000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 56. 214  
  1 day700 UAH

  Hello, I can take a project. I do it quality and quickly. I have a portfolio in my profile.
  Здравствуйте, могу взяться за проект. Сделаю качественно и быстро. Портфолио у меня в профиле.

 57. 1068
   11  0
  Work samples:

  3 days800 UAH

  Welcome to. Ready to fulfill your order. There are two options: with the car and with the aircraft. Go back ;)
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення. Зроблю 2 варіанти: і з авто, і з літаком. Звертайтесь ;)

 58. 605    14  0   1
  1 day700 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7

 59. 7421
   103  1
  Work samples:

  3 days2000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated in the application. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  There are two options to choose with the preferred.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны в заявке. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Предоставлю 2 варианта на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 60.  freelancer isn't working in the service any longer
 61. 402    3  0
  1 day250 UAH

  Good morning with betrayal I will fulfill your order Exact time from 1-2 hours
  Portfolio in Profile
  Добридень зрадістю виконаю ваше замовлення Якісно термін від 1-2год
  Портфоліо у профілі

 62. 255    1  0
  2 days400 UAH

  Good night !
  It would be interesting to work with you!
  There is experience in creating logos, ready to discuss.
  Behance - you can view my work
  Добрий вечір!
  Було би цікаво попрацювати із вами!
  Є досвід в створені логотипів, готова вже обговорити.
  Behance - можете переглянути мої роботи

 63. 437    3  0
  3 days1500 UAH

  Good day ! If you are interested in your project, I will be happy to collaborate. Ready to make you a stylish and modern design in corporate colors. I will develop up to three - five options of the logo, selected by the work taking into account your wishes. I’m ready to start immediately, I’m working quickly and I’m going to be in contact. Always open to the discussion of the design and ready to make directions. I offer the output file in all the necessary variants, color, black and white and reverse, in vector format and with the print version. I'll show you how the design will smooth on the wear. Turn to!

  My work can be viewed here: https://en.99designs.de/profiles/3850954 or in the profile
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, буду рада співпраці. Готова зробити для вас стильний та сучасний дизайн у фірмових кольрах. Розроблю до трьох - п'яти варіантів лого, обране допрацюю з урахуванням ваших побажань. Готова приступити одразу, працюю швидко і буду на зв'язку. Завжди відкрита до обговорення дизайну та готова внести правки. Надам вихідний файл у всіх необхідних варіантах, кольоровому, чорно-білому та інверсному, у векторному форматі та з версією для друку. Презентую, як саме дийзайн вигладатиме на носіях. Звертайтесь!

  Мої роботи можна подивитись тут: https://en.99designs.de/profiles/3850954 або у профілі

 64. 285  
  3 days500 UAH

  Welcome to. What is your logo in which format (if there is a work file)?
  There are ideas. Ready to start work.
  Вітаю. Ваше лого в якому форматі у Вас (чи є робочий файл)?
  Є ідеї. Готова приступити до роботи.

 65. 738    2  0   2
  5 days2000 UAH

  Good Morning Roman. I have experience in creating brand logos. With 777 you can create options with a car and aircraft to choose from. It will be interesting to work on this topic.
  My portfolio is Freelancehunt
  Добрий день Роман. Маю досвід у створенні брендових логотипів. З 777 можна створити варіанти з авто і літаком на вибір. Буде цікаво попрацювати над цією темою.
  Моє портфоліо Freelancehunt

 66. 267  
  2 days300 UAH

  Good day
  Ready to help you create a logo.
  I work in such programs: Illustrator, Photoshop, InDesign
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день
  Готова вам допомогти у створенні ЛОГО
  Працюю в таких програмах: Illustrator, Photoshop, InDesign
  Буду рада співпраці!

 67. proposal concealed by freelancer
 68. 3424    117  0
  10 days6000 UAH

  Good day . Let us cooperate!
  Ready to discuss the details of your project and start its implementation.
  Do you need a logo or a guide to it? I also specialize in the design of a company style.

  My portfolio in the profile, you can also further view the work here: Behance
  The budget is conditional and tailored after the details of the project are clarified. I will be happy to cooperate. Turn to!
  Добрий день. Давайте співпрацювати!
  Готова обговорити деталі вашого проекту та розпочати його виконання.
  Потрібний лише логотип чи ще керівництво до нього? Також спеціалізуюся на розробці фірмового стилю.

  Моє портфоліо у профілі, також додатково переглянути роботи можна тут: Behance
  Ставка бюджету умовна та редагована після уточнення деталей проекту. Буду рада співпраці. Звертайтесь!

 69. proposal concealed by freelancer
 70. 1084
   19  0
  Work samples:

  3 days500 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts

  My examples of work:
  Freelancehunt
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

  Мои примеры работ:
  Freelancehunt

 71. 639    15  0
  4 days400 UAH

  Good day !
  I’ll make a logo for you.
  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  Welcome to please!
  Добрий день!
  Зроблю для вас логотип.
  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Ласкаво прошу!

 72. 368    3  0
  7 days1000 UAH

  Good day ! I would be happy to work on this project.
  You can see my work here: Behance .
  I am looking forward to your answer :).

  All of the best! Congratulations to Solomya Lesov.
  Добридень! З радістю хотіла б попрацювати над таким проектом.
  Мої роботи ви можете переглянути тут: Behance .
  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь :).

  Всього найкращого! З повагою, Соломія Лесів.

 73. 369    1  0
  3 days1500 UAH

  Good day .
  Ready to take the task.
  Create a logo in a minimalist style.
  You can get acquainted with my work here Behance
  Доброго дня.
  Готова взяти завдання у роботу.
  Створюю лого у мінімалістичному стилі.
  Ознайомитись із моїми роботами можна тут Behance

 74. proposal concealed by freelancer
 75. 616

  4 days1500 UAH

  Good day ! There are three options for the logo to choose.

  • Portfolio: Behance
  More than 7 years in graphic design
  Work with a 50% prepaid or by Safe/Safe Transaction
  • All fees are included in the cost of work!
  Добрый день! Предложу 3 варианта логотипа на выбор.

  • Портфолио: Behance
  • Более семи лет в сфере графического дизайна
  • Работа по предоплате 50% или через Сейф/Безопасная сделка
  • Все правки включены в стоимость работы!

 76. 852    18  1
  2 days700 UAH

  Good day, ready to start the task!
  I will give you a few options.
  I am chosen to the final right.

  Portfolio can be viewed here:
  Behance
  Добрий день, готова приступити до завдання!
  Надам декілька варіантів.
  Доопрацюю обраний до кінцевих правок.

  Портфоліо можна переглянути тут:
  Behance

 77. 492    1  0
  4 days1500 UAH

  Good day !
  I have experience working with logos and branding business.
  Examples can be viewed in the profile or by reference
  Behance
  Working with me you will get:
  1) 2-3 concepts to be selected according to the brief you fill in before the work;
  2) free of charge;
  3) All necessary files for printing and all PDF and AI files formats;
  4) Logo with detailed information on the use of the logo with selected firm fonts and colors;
  5) Help in using the logo even after the work is completed.
  Write, I will be happy to work with you.
  Доброго дня!
  Маю досвід роботи з логотипами та брендування бізнесу.
  Приклади можете переглянути в профілі або за посиланням
  Behance
  Працюючи зі мною ви отримаєте:
  1) 2-3 концепти на вибір згідно брифу, який ви заповнюєте перед роботою;
  2) Безкоштовні правки;
  3) Всі необхідні файли для друку та всі файли PDF та AI форматів;
  4) Логобук з детальною інформацією по використанню логотипу з підібраними фірмовими шрифтами та кольорами;
  5) Допомога у використанні логотипу навіть після закінчення роботи.
  Пишіть, буду рада співпраці з вами.

 78. 301  
  1 day1500 UAH

  Good night ! I will make a stylish logo and develop everything I need.
  Experience in design year, all your wishes and directions will be fulfilled
  I work quickly, always in contact.
  The portfolio here has examples of business style and logo - Behance
  Добрий вечір! Зроблю стильну лого та розроблю все що потрібно)
  Досвід в дизайні рік, всі ваші бажання та правки виконаю
  Працюю оперативно, завжди на зв‘язку!
  Портфоліо тут є приклади фірмового стилю та лого - Behance

 79. 248    0  1
  1 day700 UAH

  Good day, an interesting project. I am ready to start immediately :)
  (We can discuss any options)
  Viber - 380966837759
  Or write to LS. We are going to be friends with you :)
  Добрый день, интересный проект. Готов приступить немедленно:)
  ( можем обсудить любые варианты )
  Viber - 380966837759
  либо пишите в ЛС. Мы с вами подружимся:)

 80. 334    1  0
  1 day700 UAH

  Welcome to!I will re-work your logo in the direction that you downloaded the reference.I hope 3 options of the logo, if you like one of them, then we will take it and we will take care of the corrections)😉
  Вітаю!
  Залюбки перероблю для Вас лого, в такому напрямку, як ви скинули референс.
  Надам від 3-х варіантів лого, якщо сподобається один із, то оберемо його і будемо займатися правками)😉

 81. 212  
  1 day700 UAH

  Good day . I have a few interesting ideas for your needs.
  The number of amendments is unlimited, if something doesn’t happen you can always change.
  Доброго дня. Маю пару цікавих ідей для ваших потреб.
  Кількість поправок необмежена, якщо щось не підійте завжди зможете змінити.

 1. the bid is rejected for the rules violation