Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logotype for SSUЛоготип для ЗСУ

Translated500 UAH

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 572    7  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 2. 2060    78  0   3
  1 day500 UAH

  Welcome to Michael, I'm glad to take your project, with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Михайло, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 3. 422    6  0
  2 days500 UAH

  Welcome to,
  I work with vector graphics.
  I am pleased to fulfill your project.
  Вітаю,
  працюю з векторною графікою.
  Із задоволенням виконаю ваш проєкт.

 4. 526    1  0
  1 day500 UAH

  Welcome to your order.
  I would like to work with you!
  Here is my portfolio: Freelancehunt
  Вітаю,привернуло увагу ваше замовлення.
  Хотіла б з вами співпрацювати!
  Ось моє портфоліо: Freelancehunt

 5. 1278
   26  0

  1 day500 UAH

  I will be happy to collaborate!
  Examples
  The portfolio:
  Behance
  Буду рада співпраці!
  Приклади
  Портфоліо:
  Behance

 6.  freelancer isn't working in the service any longer
 7. 340  
  1 day500 UAH

  Good day . I am honored to do this work. There is experience. You can see all the work in the portfolio.
  Доброго дня. За честь виконаю таку роботу. Є досвід . Усі роботи можете подивитися у портфоліо

 8. 221  
  2 days500 UAH

  I wish health!
  Ready to take your project right now with the attention to the details and your wishes.
  Congratulations to ZSU!
  Бажаю здоров'я!
  Готовий взятись за ваш проект прямо зараз з увагою до деталей та ваших побажань.
  Слава ЗСУ!

 9. 723    20  0
  1 day500 UAH

  Good night
  Make a job in 1 day maximum.
  The woman with the originator
  turn to
  Добрый вечер
  Сделаю роботу за 1 день максимум
  Дам с исходником
  Обращайтесь

 10. 302  
  2 days500 UAH

  Good day
  I work with logos.
  I am happy to make a logo for you.
  Доброго дня
  Працюю з логотипами
  З радістю зроблю для вас логотип

 11. 556
   2  0

  1 day500 UAH

  My name is Lightning.
  I am moving full of self-giveness, love for work and the unlimited desire to bring beauty to the world!
  I am glad to participate in this project. I guarantee good and fast work.
  Write a message for further cooperation.
  My work is Freelancehunt
  Добрий вечір!Мене звати Світлана.
  Мною рухає повна самовіддача, любов до роботи та безмежне бажання приносити красу у світ!
  Рада взяти участь у цьому проекті. Гарантую якісну та швидку роботу.
  Пишіть у повідомлення для подальшої співпраці.
  Мої роботи Freelancehunt

 12. 754    20  1
  1 day500 UAH

  Welcome, ready to fulfill your order. Go to turn! Portfolio - Freelancehunt
  Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ. Обращайтесь! Портфолио - Freelancehunt

 1. 2508    132  1
  1 day500 UAH

  Good day . I'm going to do everything properly and beautifully in the vector. Great experience in work – get to know!The !
  Доброго дня. Зроблю все акуратно і красиво у векторі. Великий досвід роботи - звертайтеся!!!