Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Marketing/SMM Manager (Junior)

Translated196 USD

 1. 418    1  0   1
  30 days196 USD

  Congratulations! I specialize in digital marketing, where I set up advertising campaigns on platforms such as Instagram and Facebook. I am a beginner SMM specialist, but I understand this very well. I would be very grateful if you give me the opportunity to work with you for a small fee. I develop strategies to attract audiences, create advertising creatives. I am ready to help you! Looking forward to your response for detailed discussion.
  Вітаю ! Я займаюся цифровим маркетингом, де я налаштувую рекламні кампаній на платформах, таких як Instagram та Facebook. Я ще початковий SMM спеціаліст , але дуже добре в цьому розуміюсь , дуже буду вдячна , якщо дасте таку можливість попроцювати з Вами за невелику плату .
  Розробляю стратегії для залучення аудиторії , створюю рекламні креативи Готова допомогти вам ! Чекаю відповіді для детального обговорення

 2. 309  
  1 day196 USD

  Good day!

  We, the Magma team, offer our experienced marketer/SMM manager for the active development of your brand on social networks.
  Our specialist has significant experience in generating ideas for development, including creating strategies to increase subscribers on Instagram and LinkedIn. He effectively works with visual content, using tools such as Figma and Midjourney, and has skills in creating viral TikToks and Reels. In addition, he is able to generate unique content using ChatGPT, which contributes to constant audience engagement.

  We are ready to help grow your brand and offer innovative ideas to increase your popularity and interaction with customers.

  We would be happy to discuss your needs and implement effective strategies to achieve your goals!

  Sincerely,
  Magma Team
  Добрий день!

  Ми, команда Magma, пропонуємо нашого досвідченого маркетолога/SMM-менеджера для активного розвитку вашого бренду в соціальних мережах.
  Наш спеціаліст має значний досвід у генерації ідей для розвитку, що включає створення стратегій збільшення підписників на Instagram і LinkedIn. Він ефективно працює з візуальним контентом, використовуючи інструменти такі як Figma і Midjourney, та має навички в створенні вірусних тіктоків та рілсів. Крім того, він здатний генерувати унікальний контент за допомогою ChatGPT, що сприяє постійному залученню аудиторії.

  Ми готові допомогти зростанню вашого бренду та запропонувати інноваційні ідеї для підвищення вашої популярності та взаємодії з клієнтами.

  Будемо раді обговорити ваші потреби і впровадити ефективні стратегії для досягнення ваших цілей!

  З повагою,
  Команда Magma

 3. 377    8  0   1
  30 days367 USD

  Good day!
  Over 10 years of experience in creating and promoting businesses on social media on various topics.
  I will be glad to cooperate!
  Доброго дня!
  Понад 10 років досвіду в створенні та просуванні бізнесів у соціальних мережах на різні теми.
  Буду рада співпраці!

 4. 241  
  30 days367 USD

  Good day!

  My name is Lisa, I am interested in your vacancy for an SMM specialist. I have 1 year of experience in social media and internet marketing, successfully implemented several projects in this field.

  My key competencies:

  Development and implementation of SMM strategies
  Creating content plans and publication schedules
  Working with major social networks (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
  Analysis and reporting on the results of advertising campaigns
  My approach is focused on achieving high results and increasing audience engagement. In previous projects, I was able to increase the number of subscribers by 20% and improve the level of interaction with content by 30%.

  I will be happy to discuss the details of cooperation and answer your questions. Thank you for your attention!
  Доброго дня!

  Мене звати Ліза, я зацікавлена у вашій вакансії СММ спеціаліста. Я маю 1 рік досвіду в сфері соціальних медіа та інтернет-маркетингу, успішно реалізувала кілька проектів у цій галузі.

  Мої ключові компетенції:

  Розробка та реалізація SMM-стратегій
  Створення контент-планів та графіків публікацій
  Робота з основними соціальними мережами (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
  Аналіз та звітність за результатами рекламних кампаній
  Мій підхід орієнтований на досягнення високих результатів та підвищення залученості аудиторії. В попередніх проектах мені вдалося збільшити кількість підписників на 20% та підвищити рівень взаємодії з контентом на 30%.

  Буду рада обговорити деталі співпраці та відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу!

 5. 341  
  30 days240 USD

  Good day!🤗

  This is BIM💬Solutions - an outsourcing department for marketing and internet sales with over 5 years of experience. We specialize in promoting businesses online and increasing sales and profits for their owners.

  🟢 We provide a full range of services in performance marketing and internet sales, including SMM, creating videos, websites, advertising on Meta or Google, marketing, targeting, business consultations.

  💼 More details about our services and cases can be found in our portfolio.

  🔥 With our help, your project will reach a new level, optimize its work processes, and attract a large number of new interested clients. We are a reliable partner that you can count on for many years. And we already have ideas for the development of your business)

  Let's discuss your project in more detail! Write to us in private messages 💬
  Доброго дня!🤗

  Це BIM💬Solutions - аутсорсинговий відділ маркетингу та інтернет продажів із понад 5-річним досвідом. Ми займаємося просуванням бізнесів в інтернеті та збільшенням продажів та прибутку їх власникам.

  🟢 Ми надаємо повний спектр послуг з performance маркетингу та інтернет-продажів, включаючи SMM, створення відеороликів, сайтів, реклама в Meta чи Google, маркетинг, таргет, бізнес-консультації.

  💼 Більш детально з нашими послугами та кейсами можна ознайомитися в нашому портфоліо

  🔥 З нашою допомогою ваш проект вийде на новий рівень, оптимізує свої робочі процеси та отримає велику кількість нових зацікавлених клієнтів. Ми надійний партнер, на якого можна розраховувати довгі роки.
  І вже маємо ідеї щодо розвитку вашого бізнесу)

  Давайте обговоримо більш детально ваш проект! Напишіть нам в приватні повідомлення 💬

 6. 454    1  0
  30 days294 USD

  Not interested in your project - it won't work
  Не цікавить ваш проект - це не буде працювати
  ___________________________________________________

 7. 433    3  0
  3 days198 USD

  Good day! Your project looks very promising. Ready to start work and complete it at the highest level.
  Добрый день! Ваш проект выглядит очень перспективным. Готов начать работу и выполнить его на высшем уровне.

 8. 4 more hidden bids

Current freelance projects in the category Social media advertising

Set up advertising for Instagram for eyelash extensions in Poland

12 USD

Here is the translated HTML snippet: Here is the Instagram: alicja.lash My sister manages the Instagram, and I want to help her. We live in a small town in Poland called Mlawa, with a population of around 30k (many Ukrainians). We need to attract clients for eyelash…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 10 proposals

Setting up targeting, FB

73 USD

Good day, a fairly specific service is needed, namely: It is necessary to check the level of demand for a new product by launching targeted FB advertising that will lead to a landing page. The goal is to get the first orders (10-20 requests), within the first week and a half.…

Lead generation and salesSocial media advertising ∙ 16 proposals

Traffic Arbitrage Creative Director

Hello, We are a thriving performance marketing firm based in Miami, FL and specializing in affiliate marketing/traffic arbitrage. Currently, we are looking for a creative director who will be responsible for ad creation process from start to finish focused on optimizing…

Project managementSocial media advertising ∙ 1 proposal

Targetologist for Telegram channel

24 USD

Hello! We are a media buying team, running our Telegram channel about marketing, media buying, useful tips, interviews, etc. Currently, we need a good targetologist to test advertising on our Telegram channel. Test budget up to $500. If you have experience and cool cases,…

Social media marketingSocial media advertising ∙ 10 proposals

Traffic on Telegram channel

171 USD

Drive traffic to Telegram from TikTok or other Telegram channels. Topic: Refund Earning Scheme People who have experience working with Telegram and traffic are needed

Social media marketingSocial media advertising ∙ 3 proposals

Client
Valsy Dev
Ukraine Odessa
Project published
23 days 23 hours ago
123 views