Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Subtitles to StoresНакладення субтитрів на сторіс

Translated1000 UAH

 1. 296    4  0
  2 days1000 UAH

  Good day !
  I offer my help, but not the iPhone.
  I understand that you should prescribe what the doctor says, but if the doctor is well heard, then there is no problem.
  Light disconnection, not by schedule, so I can miss for a while, although I try to always be in contact.
  If I come, let’s write, let’s talk about it.
  Доброго дня!
  Пропоную свою допомогу, але не айфон.
  Розумію, що треба прописати те, що говорить лікар, але якщо лікаря добре чути, то без проблем.
  Відключення світла, не по графіку, тому можу пропадати на деякий час, хоча стараюсь завжди бути на зв'язку.
  Якщо підходжу, пишіть, обговоримо ТЗ.

 2. 2426    42  0
  2 days999 UAH

  I'm doing the video in Adobe Atter Effectc and Prime Minister Pro.
  I really understand what is Reels in Insta or in Tick Stream?
  I am talking about PM.

  The Creatives
  HTTPS://bit.ly/3NjTCQf
  Infographic, animation, video instructions and video views.
  HTTPS://bit.ly/3wmEgow
  2D animation. Expline Video
  HTTPS://bit.ly/3yF2OsR
  LOGO AND INTRO
  HTTPS://bit.ly/3MmulEW

  In video and animation from 2005.
  Роблю відео в Адобе Афтер Єффектc і Премьер Про.
  Я вірно розумію, що це Reels в Інсту або в Тік Ток?
  Пропоную обговорити в ПМ

  Креативи
  https://bit.ly/3NjTCQf
  Інфографіка, анімація, відеоінструкції та відеоогляди.
  https://bit.ly/3wmEgow
  2D Анімація. Єксплейн відео
  https://bit.ly/3yF2OsR
  Лого та Інтро
  https://bit.ly/3MmulEW

  В відео та анімації з 2005-го року.

 3. 656    25  0
  1 day1000 UAH

  Good Morning Olivia! Get acquainted with your task. I am sure you will be satisfied with the result.
  I have been working in the video industry for three years. I am currently working on Adobe Premiere Pro 2022. Good acquainted with this program, in which you can trust in the portfolio.
  I will be grateful if you allow me to work with you!
  Thank you for attention!
  Good and quiet day!
  Доброго дня, Олеся! Ознайомився з вашим завданням. Упевнений, що ви будете задоволені результатом.
  Працюю у сфері відеомонтажу вже три роки. На даний момент працюю в Adobe Premiere Pro 2022. Добре знайомий з цією програмою, в чому Ви можете переконатися в портфоліо.
  Буду вдячний, якщо дозволите попрацювати з Вами!
  Дякую за увагу!
  Гарного та спокійного дня!

 4. 303    2  0
  1 day1000 UAH

  I am pleased to take the installation, faced with such an example of work. Ready for implementation)
  I suggest the price to discuss at LS.
  Examples of work we do to customers with whom we currently work
  With the bloggers:
  1. https://vm.tiktok.com/ZMNQhswpE
  2. https://vm.tiktok.com/ZMFNpy4aN/
  3. https://www.instagram.com/reel/CjFxpr2IFQs/?igshid=NzNkNDdiOGI=
  4. https://youtube.com/channel/UCk8kyw0kYCjkNZcTsm-n3w

  The portfolio:

  Google Drive

  We will be happy to cooperate with you too.)
  С радостью возьмусь за монтаж, сталкивались с таким примером работ . Уже готов к выполнению)
  Предлагаю цену обсудить в ЛС
  Примеры работ которые делаем клиентам, с которыми на данный момент сотрудничаем
  С блогерами:
  1. https://vm.tiktok.com/ZMNQhswpE
  2. https://vm.tiktok.com/ZMFNpy4aN/
  3. https://www.instagram.com/reel/CjFxpr2IFQs/?igshid=NzNkNDdiOGI=
  4. https://youtube.com/channel/UCk8kyw0kYYCjkNZcTsm-n3w

  Портфолио:

  Google Drive

  Будем рады сотрудничать и с вами)

 5. 366    6  1
  1 day1000 UAH

  Good day ! This is my job, I do video assembly, I write a script for the YouTube channels, I move the Instagram and I do the assembly for the tectus.
  I work in different styles, submit to you, I do everything as quickly as possible.
  There is experience working in advertising rolls, wedding, different formats for youtub channels (reporting, culinary, sports, daily (logs), news, entertainment, including children), also installed tactus in different styles

  All the videos on this disk are my work.
  Scenario and video installation.
  Google Drive


  I know English, Russian and Ukrainian languages (level B2)
  I work with American customers on a permanent basis.
  He went through top courses as a monter, screenwriter, content maker and photographer.
  Доброго дня! Це робота за моєю спеціальністю, я роблю відеомонтаж, пишу сценарій для ютуб каналів, просуваю інстаграм та роблю монтаж роликів для тікток.
  Я працюю в різних стилях, підлаштовуюсь під Вас, виконую все максимально швидко.
  Є досвід роботи в рекламних роликах, весільних, різних форматів для ютуб каналів (репортажних, кулінарних, спортивних, повсякденних (влоги), новинних, розважальних, у тому числі і дитячих), також монтувала тиктоки у різних стилях

  Всі відео на цьому диску – це мої роботи.
  Cценарій та монтаж відео.
  Google Drive


  Чудово знаю українську, російську та англійську мову (рівень B2)
  Працюю з американськими замовниками на постійній основі
  Проходила топові курси монтажера, сценариста, контент-мейкера та фотографа.

 6. 8263    169  0   1
  2 days1000 UAH

  Hello to
  HTTPS://youtube.com/shorts/nL2kpsz7tQU?feature=share
  I have made these subtitles, God.
  There is an affinity idea for you. Write to LS if you’re interested in the style of soups
  Здравствуйте
  https://youtube.com/shorts/nL2kpsz7tQU?feature=share
  Я этих субтитров переделал, дай бог.
  Есть афигенная идея для вас. Пишите в лс если интересно стиль субов

 7. 286  
  1 day1000 UAH

  Good Morning Olivia.
  I'm doing a similar plan with Storis and Reels
  Videoleap app... iPhone
  I can try the test video.
  It’s okay and I hope we’ll work together.
  Доброго дня Олеся..
  роблю подібного плана сторіс і Reels
  Videoleap додаток... Iphone
  Можем спробувати тестове відео..
  На все добре і маю надію що ми будем співпрацювати)

 8. 330    1  0
  2 days1000 UAH

  Good Morning Olivia! Interested in your project. I have experience in posting subtitles on the video. I install on iPad, quality and timely.
  The cost:
  15 - 30 seconds - 70 UAH
  45-60 seconds - 100 UAH
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, Олеся! Зацікавив ваш проект. Маю досвід у накладанні субтитрів на відео. Монтую на iPad, якісно та вчасно.
  Вартість:
  15-30 секунд - 70 грн
  45-60 секунд - 100 грн
  Пишіть, буду рада співпраці!

 9. 352  
  1 day1000 UAH

  Welcome to! Ready to implement your project. I have experience working with mobile installations. Here is an example: Google Drive

  15s, 30s - 50 UAH
  45s, 60s - 100 UAH
  Вітаю! Готовий виконати Ваш проект. Маю досвід у роботі з мобільними додатками для монтажу. Ось приклад: Google Drive

  15с, 30с - 50 грн
  45с, 60с - 100 грн

 10. 431    11  0
  1 day1000 UAH

  Good day . Do you just put the subtitles and everything? 100 UAH . 10 seconds .
  Добрый день. Вам только субтитры наложить и все? 100 грн. 10 секунд.

 11. 240    1  0
  1 day1000 UAH

  Hello, I am doing audio and video installation, I have experience in sound processing and songing.  I work on such programs as: Ableton Live, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Cubase 12.  I do my work quickly and efficiently, ready for long-term cooperation.
  Хай,я займаюсь аудiо та вiдео монтажем,маю досвiд в обробцi звука та зведеннi пiсень.  Працюю у таких программах , як: Ableton Live,Adobe After Effects,Adobe Premiere Pro,Cubase 12.  Свою роботу виконую швидко і якісно,готовий до співпраці на довгострокову перспективу.

 12. 810    7  1
  2 days1000 UAH

  Good day ! Behind the back there is experience in video assembly and filming about 2 years. I am ready to make your order in a short time, and you can agree on the payment account. I adapt quickly to any style and type of video. The work is already done.
  The portfolio:
  Google Drive

  Google Drive

  Google Drive

  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=fXAPMc-EvGc
  Добрий день! За спиною є досвід у відеомонтажі та зйомці роликів близько 2х років. Я готовий виконати для Вас замовлення у короткий термін, та на рахунок оплати можна домовитись. Швидко адаптуюсь під будь-який стиль та тип відео. Є вже виконані роботи.
  Портфоліо :
  Google Drive

  Google Drive

  Google Drive

  https://www.youtube.com/watch?v=fXAPMc-EvGc

 13. 473    2  1
  1 day1000 UAH

  Hello to
  I can make your order quickly and quality, intended for long-term cooperation
  I am always in contact.
  The price and details can be discussed.
  Здравствуйте
  Смогу сделать ваш заказ быстро и качественно, намерен на долгосрочное сотрудничество
  На связи нахожусь всегда
  Цену и детали можем обсудить

 14. 490    5  0
  1 day1000 UAH

  Good day Alessia. Interested in your proposal. Experience with subtitles. I will be happy to work with you. I do not delay the deadlines. Write to me for a further discussion of the project.
  Добрый день, Алеся. Заинтересовывался вашим предложением. Есть опыт работы с субтитрами. С удовольствием буду работать с вами. Сроки не задерживаю. Напишите мне в лс для более дательного обсуждения проекта.

 15. 3086    73  0
  1 day1111 UAH

  Good Morning Alessia

  I take right now.
  I work efficiently and quickly.
  Go back and talk about everything.

  Portfolio: Behance
  Доброго дня, Алеся

  Візьмуся прямо зараз
  Працюю якісно та оперативно
  Звертайтесь, все обговоримо

  Портфоліо: Behance

 16. 350  
  1 day1000 UAH

  Good day .
  I am pleased to put the subtitles on the stores.
  15 = 50 UAH
  30 = 100 UAH
  45 = 150 UAH
  60 = 200 UAH
  I will be happy and grateful for your collaboration.
  I can start right now.
  In this role,
  HTTPS://youtu.be/8h2UiJbDQ5c
  HTTPS://youtu.be/AgxmrPHnoKE
  HTTPS://youtu.be/R4OJrromO7c
  You can see my work in this playlist:
  HTTPS://youtube.com/playlist?list=PLd9pSveVdmP5SvbH7SHIZs5S887miaTdq
  You can watch my channels and videos here:
  https://www.youtube.com/channel/UCYAnngwCOUVAXSYSV3i4wMg
  HTTP://www.youtube.com/c/VadimSenna
  Here is my collaboration with the channels:
  https://www.youtube.com/c/LovePoemsandStories
  HTTPS://www.youtube.com/channel/UCl9VTc53en1fQ909aFktbLQ
  Добрий день.
  Із задоволенням зроблю Накладення субтитрів на сторіс.
  15=50 грн
  30=100 грн
  45=150 грн
  60=200 грн
  Звертайтеся, буду радий та вдячний співпраці.
  Можу розпочати прямо зараз.
  На прикладі цього ролика -
  https://youtu.be/8h2UiJbDQ5c
  https://youtu.be/AgxmrPHnoKE
  https://youtu.be/R4OJrromO7c
  Мої роботи можете переглянути в цьому плейлисті:
  https://youtube.com/playlist?list=PLd9pSveVdmP5SvbH7SHIZs5S887miaTdq
  А тут можете переглянути мої канали та ролики:
  https://www.youtube.com/channel/UCYAnngwCOUVAXSYSV3i4wMg
  http://www.youtube.com/c/VadimSenna
  А тут моя співпраця з каналами:
  https://www.youtube.com/c/LovePoemsandStories
  https://www.youtube.com/channel/UCl9VTc53en1fQ909aFktbLQ

 17. 319    1  0
  1 day1000 UAH

  and greetings. I can put subtitles on your video without changing colors.

  Examples of previous works are in the profile.

  I will do the work well and with adequate money.

  Write in private – let’s discuss the details.
  Привіт. Можу накласти субтитри на ваше відео без зміни кольорів.

  Приклади попередніх робіт є в профілі.

  Роботу виконаю якісно і за адекватні гроші.

  Пишіть в приват -- обсудимо деталі.

 18. 675    5  1
  1 day1000 UAH

  Hello, I’m installing and recording the video, I’m providing a project where the app has made the subtitles – shorturl.at/vNQ58

  Examples of other works
  Vertical video - shorturl.at/vyBR0 and shorturl.at/ahr49
  Studio collection + installation - https://youtu.be/MRhc5317PrE
  Report - https://youtu.be/a1YZiB-iy9s
  Animation - https://www.youtube.com/shorts/_FxvmXP819o and https://youtu.be/YiDYHj7xkGo

  The cost of the deal, if the project is long-term, can be discussed on permanent cooperation
  Привіт, монтую та знімаю відео, надаю проект де додатком були зроблені субтитри - shorturl.at/vNQ58

  Деякі приклади інших робіт
  Вертикальні відео - shorturl.at/vyBR0 та shorturl.at/ahr49
  Студійна зйомка + монтаж - https://youtu.be/MRhc5317PrE
  Репортаж - https://youtu.be/a1YZiB-iy9s
  Анімація - https://www.youtube.com/shorts/_FxvmXP819o та https://youtu.be/YiDYHj7xkGo

  Вартість договріна, якщо проект довгостроковий , можна обсудити постійну співпрацю

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 427
   1  0

  4 days2000 UAH

  I’m working on a computer in DaVinci Resolve Studio 17, I’ve been doing this for more than 5 years. I fulfill all the wishes. Video 15 seconds will cost 40gn, 30 - 75, 45 - 110, 60 - 140. I'm looking for a job for a portfolio, so as you can not doubt)
  Працюю на ПК в програмі DaVinci Resolve Studio 17, займаюся цим вже понад 5 років. Виконаю зі всіми побажаннями. Відео 15 секунд буде коштувати 40грн, 30 - 75, 45 - 110, 60 - 140. Шукаю роботи для портфоліо, тому в якості можете не сумніватисть)

 22. 186  
  2 days1000 UAH

  I’ve been working on Vegas Pro 18 for a year.
  I can make the video in different styles.
  I can make your video funny, interesting, dynamic, informative.
  Працюю в програмі Vegas Pro 18 вже як 1 рік
  Вмію зробити монтаж відео в різних стилях
  Зможу зробити ваше відео смішним, інтересним, динамічним, інформативним.

 23. 270  
  1 day1000 UAH

  Good morning, ready to perform the first task as a test, for a comment. 100 UAH in 60 seconds
  Добрый день, готов выполнить первое задание как тестовое, за комментарий. Далее 100 грн за 60 сек

 24. 201    1
  1 day1000 UAH

  Hello is ready to help with your task.Even though I don't have here reviews and customers so the first 2 videos I'll make for free.Change of color occurs if the program is wrongly set up,the wrongly chosen color range or gamma.But it's not a problem.With the subtitles I'll also deal with.The link now depends not on us so 100% on the link I don't guarantee to be.But I'll do everything necessary for this.The price after two free videos we'll discuss separately.Scribe with pleasure I'll help you.
  Привіт готовий допомогти з ваши завданням.Поки ще немаю тут відгуків та клієнтів тому перші 2 відео зроблю безкоштовно.Зміна кольору відбувається якщо неправильно налаштована програма,неправильно вибраний кольоровий діапазон або гамма.Втім це не проблема.З субтитрами теж впораюсь.Звязок зараз залежить не від нас тому 100% на звязку не гарантую бути.Але зроблю все для цього необхідне.Ціну після двох безкоштовних відео обговоримо окремо.Пишіть з радістю вам допоможу.