Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Painting the cover to the book (Fantasy)Намалювати обкладинку до книги (жанр: фентезі)

Translated2000 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 958    41  0
  2 days2000 UAH

  I am engaged in the design of storage, websites, advertising banners for different spheres of activity. I was familiar with the project. I am pleased to cooperate
  Добрий день, займаюся дизайном обкладинок, сайтів, рекламних банерів для різних сфер діяльності. З проектом ознайомився. Буду радий співпраці

 3. 1999
   24  0
  Work samples:
  Children's Books Illustration
  3 days2000 UAH

  Good day, more than 15 years of experience, I will do very good. Look at my portfolio. He did similar work.
  Добрый день, более 15 лет опыта, сделаю очень круто. Посмотрите мое портфолио. Делал схожие работы

 4. 487    3  0
  4 days2000 UAH

  Hello to you. Interested in your project. I draw you a cover. According to your tz. contact https://www.artstation.com/serjomaksimov/albums/all
  Здравствуйте. Заинтересовал ваш проект. Нарисую вам обложку. согласно вашему тз. обращайтесь https://www.artstation.com/serjomaksimov/albums/all

 5. 3348    141  2   2
  2 days2000 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задачу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 6. 470    2  0
  2 days2000 UAH

  Welcome to Anastasia! I can perform your task) Please show your picture in a private message)
  Вітаю, Анастасія! Можу виконати ваше завдання) Покажіть будь ласка Вашу замальовку в приватні повідомлення)

 7. 1138    39  1
  2 days2000 UAH

  Good day, can you show your ideas and paintings? Maybe it will be ready today.
  добрий день, можете показати свої ідеї та замальовки? можливо сьогодні буде готово

 8. 565    4  0
  5 days2000 UAH

  Anastasia is welcome! Interesting your idea and I will be happy to make an illustration on the cover. Go back and talk.
  Анастасія, вітаю! Цікавить ваша ідея та із задоволенням виконаю ілюстрацію на обкладинку. Звертайтесь, обговоримо)

 9. 2776    61  1   2
  3 days2000 UAH

  and greetings. Strong Order

  I am pleased to apply for participation in the project. I have more than 5 years of experience working with illustration design, as well as knowledge of Illustrator, Photoshop, etc.
  As a leading designer, I create the same for you.
  I am very interested in discussing your role in more detail. I have a few questions about your request. I am available for an interview as soon as possible. Thank you for your time and attention.
  Some of my work Behance
  HTTPS://instagram.com/1nexd_designer?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=

  The Government
  Привіт. Круте замовлення

  Я радий подати заявку на участь у проекті. Я маю понад 5 років досвіду роботи з дизайном ілюстрацій, а також знання Illustrator, Photoshop тощо...
  Виступаючи в якості провідного дизайнера, я створю для вас таку ж.
  Мені дуже цікаво обговорити вашу роль більш детально. У мене є кілька запитань щодо вашого запиту. Я доступний для співбесіди якнайшвидше. Дякуємо за ваш час і увагу.
  Деякі мої роботи Behance
  https://instagram.com/1nexd_designer?igshid=Zjc2ZTc4Nzk= З повагою,

  Влад

 10. 910    21  0
  3 days2000 UAH

  Good Morning Anastasia!
  Your ideas from the sketches will be converted into a good storage. to turn.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Добридень, Анастасія!
  Ваші ідеї з ескізів перетворю на гарну обкладинку. Звертайтеся.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 11. 1707    17  0
  3 days2000 UAH

  Good day ! Intensive order, I have good experience in illustration, I do the tasks carefully, I listen to all the wishes. I will be happy to work with you. Write to discuss details.
  Here you can encourage my vector and disaster work.
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня! Цікве замовлення, я маю хороший досвід в ілюстрації, виконаю завдання старано, прислухаюсь до всих побажань. Буду рада з вами попрацювати. Пишіть для обговорення деталей.
  Тут можна подтивитись мої векторні та растрові роботи
  Freelancehunt
  Behance

 12. 2768    81  0
  4 days2000 UAH

  Good Morning, I am interested in your project!
  I have experience in creating books.
  I will do it properly and timely. Ready to discuss details and begin the work.
  Behance
  Freelancehunt
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, зацікавив ваш проект!
  Маю досвід в створенні обкладинок до книг.
  Зроблю якісно та вчасно. Готова обговорити деталі та приступити до роботи.
  Behance
  Freelancehunt
  Пишіть, буду рада співпраці!

 13. 406    1  0
  1 day2000 UAH

  Good day ! Ready for cooperation. My portfolio is Freelancehunt
  Добрий день! Готовий до співпраці. Моє портфоліо Freelancehunt

 14. 792    6  0
  3 days2000 UAH

  Welcome to!
  I am interested in a project, ready to get into work.
  Examples of performance can be viewed in the profile and by reference:
  HTTPS://www.artstation.com/bohov
  The term may be different, depending on the complexity.
  I will be happy to cooperate!
  Вітаю!
  Зацікавив проект, готовий взяти в роботу.
  Приклади виконання можна переглянути в профілі та за посиланням:
  https://www.artstation.com/bohov
  Термін може бути іншим, в залежності від складності.
  Буду радий співпраці!

 15. 256    1  0
  2 days1900 UAH

  Welcome to! I love to take this task. Examples of styles and drawings can be seen in my portfolio: Freelancehunt
  I look forward to our collaboration, with respect, Polina)
  Вітаю! Залюбки візьмуся за це завдання. Приклади стилів і малюнків можете побачити в моєму портфоліо: Freelancehunt
  З нетерпінням чекаю на нашу співпрацю, з повагою, Поліна)

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 324    5  0
  4 days2000 UAH

  Hello, a very interesting proposal.
  My portfolio is Freelancehunt
  If you are interested in my skills then I will be happy to collaborate with 3 years experience robot.
  I will perform the task in the shortest time.
  Здравствуйте, очень интересное предложение
  Мое портфолио Freelancehunt
  Если вас заинтересовали мои навыки то буду рад сотрудничеству Опыт роботы 3 года.
  Выполню задание в кротчайшие сроки

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 2421    39  0   1
  5 days2000 UAH

  I know what you need, I will do it in the best way.
  See my portfolio Freelancehunt
  Behance
  I'm waiting for your scratch.
  Зрозуміла що вам потрібно, зроблю в найкращому вигляді
  Дивіться моє портфоліо Freelancehunt
  Behance
  чекаю на ваш ескіз

 21. 1352    24  0
  5 days2000 UAH

  Welcome to! We are pleased to create a design for you. I propose to perform a aquarella, with pre-working in Adobe Photoshop or an add-on in a vector.
  I plan work as follows:
  1 . Experience with the detailed tz, harmonization of all the nuances necessary for work
  The 2nd Creation and agreement of the sketch, introduction of the right
  3 . Creation of work. Possible introduction of unknown rights.
  and 4. Transfer of files in tiff, jpg, pdf format

  Go back, we will be happy to work together!
  Вітаю! З задоволенням створю дизайн обкладинки для Вас. Пропоную виконання аквареллю, з доопрацюванням в Adobe Photoshop або доповненням у векторі.
  Планую роботу наступним чином :
  1. Ознайомлення з детальним тз, узгодження всіх нюансів необхідних для роботи
  2. Створення та узгодження ескізу, внесення правок
  3. Створення роботи. Можливе внесення незначних правок.
  4. Передача файлів у форматі tiff, jpg, pdf - за домовленістю

  Звертайтесь, буде рада співпраці!

 22. 1561    16  0
  2 days2000 UAH

  Welcome to!
  I am an illustrator, I work on foreign freelance markets,
  I have experience in drawing and creating illustrations.
  My work here.
  Freelancehunt
  Behance

  I'm happy to work with me, I'm listening to the customer's wishes and I'm doing the result)
  I am happy to accomplish your project!
  Вітаю!
  Я ілюстратор, працюю на зарубіжних фриланс-біржах,
  Маю досвід в малюванні та створенні ілюстрацій
  Мої роботи тут
  Freelancehunt
  Behance

  Зі мною приємно працювати, я прислуховуюсь до побажань замовника і роблю на результат)
  З радістю виконаю Ваш проєкт!

 23. 340  
  16 days2000 UAH

  Good Morning, Anastasia
  I can make for you a coat in a minimalist style without the image of people.
  I have professional knowledge of composition, color theory and styling. I have experience working in a variety of programs and with a variety of styles over 4 years. I’m also looking forward to polygraphy.
  I’m responsible and I’m doing everything in time, according to Dedlin.
  My portfolio:
  Behance

  Freelancehunt
  Доброго дня, Анастасія
  Я можу зробити для вас обкладинку в мінімалістичному стилі без зображення людей.
  Маю професійні знання з композиції, теорії кольору та стилізації. Маю досвід роботи в різноманітних програмах та з різноманітними стилями більше 4 років. Також поверхнуво розбираюсь у вимогах до поліграфії
  Я відповідальна та роблю все вчасно, згідно дедлайнів.
  Моє портфоліо:
  Behance

  Freelancehunt

 24. 914    14  0
  5 days2000 UAH

  Good Morning, a great project.
  You can see my work in the profile.
  I work quickly and well.
  Details can be discussed.
  I will be happy to work together)
  Доброго дня, чудовий проект)
  Мої роботи можете переглянути в профілі.
  Працюю швидко і якісно.
  Деталі можемо обговорити.
  Буду рада співпрацювати)

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 799
   3  0
  Work samples:
  Illustration of “Arts of Space”
  5 days2000 UAH

  Welcome to Anastasia! I am a book illustrator.
  I was interested in your project and would like to offer you my help in the creation of the storage.
  I would like to know more about your idea of arrangement.

  Working on the illustration, I’m creating for you a couple of sketches, from which you’ll choose one that we’ll take the delif to work. I am pleased to embody your wishes and directions at the stages of sketches and work with colours. The final work can also be brought to two small directions, so we will get as close as possible to your idea or even improve it in the process. During the work I keep a constant connection with the customer to a better result.
  Вітаю, Анастасіє! Я книжковий ілюстратор.
  Я зацікавилась вашим проєктом та хотіла б запропонувати вам свою допомогу у створенні обкладинки.
  Хотілось би більше дізнатись про ваш задум щодо оформлення.

  Працюючи над ілюстрацією, я створюю для вас пару ескізів, з яких ви обираєте той, що ми візьмемо даліф в роботу. Я із задоволенням втілю ваші побажання та правки на етапах ескізів та роботи з колорами. В фінальну роботу також можна буде внести до двох незначних правок, тож ми максимально наблизимось до вашого задуму або навіть покращимо його в процесі. Під час роботи я тримаю постійний звязок з клієнтом для досягнення кращого результату.

 27. proposal concealed by freelancer
 28. proposal concealed by freelancer
 29. 757    8  0
  5 days2000 UAH

  Interested in your project. You only need examples and your wishes. Portfolio click on the name.
  Зацікавив ваш проект. Потрібні лише приклади та ваші побажання. Портфоліо клік на ім'я.

 30. 546    4  0
  2 days2000 UAH

  Good morning, I will be happy to work with you. I will quickly and efficiently do your task) I have a higher education in a graphic designer. I am painting in vector graphics. From the hand and on the graphic tablet. Here is my portfolio Freelancehunt
  Доброго дня, я буду рада співпрацювати з вами. Швидко та якісно зроблю ваше завдання) Маю вищу освіту графічного дизайнера. Малюю в растровій, векторній графіці. Від руки та на графічному планшеті. Ось моє портфоліо Freelancehunt

 31. 5009
   38  0

  6 days2000 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  I specialize in:
  UI / UX (Game / Mobile / Desktop)
  Graphic Design
  2D Art
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Let's write, let's discuss all the details.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Специалізуюсь на:
  -UI/UX (Game/Mobile/Desktop)
  -Graphic design
  -2D Art
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Пишіть, обговоримо всі деталі.
  Звертайтесь буду радий співпраці.

 32. 270  
  3 days2000 UAH

  Welcome to! I am interested in your project, I have experience working with comics and characters, illustrations to books, coverings. I work in a variety of techniques.
  You can review the portfolio: https://content.freelancehunt.com/snippet/b6b7f/aa3ac/1689151/Grechanuyk+Portfolio.pdf
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Зацікавив Ваш проєкт, маю досвід роботи з коміксами та персонажами, ілюстраціями до книг, обкладинками. Працюю в різноманітних техніках.
  Попередньо ознайомитись з моїм професійним рівнем Ви можете розглянувши портфоліо: https://content.freelancehunt.com/snippet/b6b7f/aa3ac/1689151/Grechanuyk+Portfolio.pdf
  Буду рада співпраці!

 33. 440    7  0
  2 days2000 UAH

  Welcome to! Interested in your project. Ready to start work.
  My portfolio: Behance
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект. Готова приступити до роботи.
  Моє портфоліо: Behance

 34. 451    3  0
  5 days2000 UAH

  Good Morning Anastasia!

  I was interested in your project, I would like to paint a cover for you.
  I have to go all the time and I can start my work.

  Ready to work, and I'm waiting for a reply!
  Good day !
  Добридень, Анастасія!

  Мене зацікавил ваш проект, я би хотіла для Вас намалювати обкладинку.
  Треба узгодити всі моменти і я можу вже розпочати роботу.

  Готова до співпраці, та чекаю на відповідь!
  Гарного дня!

 35. 1249    5  0
  2 days2000 UAH

  Good day with pleasure take for this work, there is experience working on fantasy illustrations, and in casual, minimalist styles, good transmission in illustration, the spirit of fantasy, mysticism or other necessary feelings for you.
  Доброго дня з задоволенням візьмусь за цю роботу, є досвід роботи над фентезі ілюстрацяюми, та в казуальних, мінімалістичних стилях, добре передам в ілюстраці, дух фентезі, містики чи інших потрібних для вас відчутів.

 36. 434    10  0
  5 days2000 UAH

  My portfolio is Behance
  I am happy to work on what you need!
  Доброго дня , моє портфоліо - Behance
  Я з радістю попрацюю над тим, що вам потрібне!

 37. 766    3  0
  5 days2000 UAH

  Hello Anastasia.
  I specialize in the illustration of books/albums.

  Could you provide more information for illustration? Write to me and we will discuss all the details for your idea to be implemented.

  All wishes for the project are considered and discussed. It will be made quality and beautiful.

  Write, I will be happy to collaborate. Freelancehunt

  thank you.
  with respect
  by Vitaly.
  Здравствуйте, Анастасия.
  
Специализируюсь на иллюстрировании обложек книг/альбомов.

  Могли бы Вы больше предоставить информации для иллюстрации? Напишите мне и мы обсудим все детали для реализации Вашей идеи.

  
Все пожелания по проекту учитываются и обговариваются. Будет сделано качественно и красиво.

  Пишите, буду рад сотрудничеству. 
 Freelancehunt

  Спасибо.
  С уважением
  Виталий.

 38. proposal concealed by freelancer
 39. proposal concealed by freelancer
 40. 1936    35  0
  5 days2000 UAH

  Good day !
  I offer my painting services.
  I’ll meet with the scratches.
  I’m going to make scenes and colour solutions.
  Доброго дня!
  Пропоную свої послуги по малюванню обкладинки.
  Ознайомлюсь с замальвками.
  Розроблю ескіз та кольрове рішення.

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 452    7  0
  2 days2000 UAH

  Welcome to)
  I will be happy to work with you, I work in Photoshop and Illustrator. There is an example of the storage, I can download it in a private message)
  My portfolio: Behance
  Write – I realize everything.
  Вітаю)
  Буду рада з вами співпрацювати, працюю у Фотошопі та Ілюстраторі. Є приклад обкладинки, можу скинути в приватні повідомлення)
  Моє портфоліо: Behance
  Пишіть - все реалізую)

 43. proposal concealed by freelancer
 44. 797    13  0
  4 days2000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 45. 285    2  0
  5 days2000 UAH

  Welcome to! I am an illustrator, very interested in your project! I have experience in creating illustrations for books. I am pleased to take the project.
  My portfolio is https://www.artstation.com/dialaxy
  I will be happy to cooperate)
  Вітаю! Я художник-ілюстратор, дуже зацікавив Ваш проект! Маю досвід у створенні ілюстрацій для книжок. Із задоволенняи візьмусь за проект)
  Моє портфоліо https://www.artstation.com/dialaxy
  Буду рада співпраці)

 46. 1068    12  0
  4 days2000 UAH

  Good day . I did not make a phantom in a single time.
  Examples of works: Behance
  to turn)
  Добрий день. Розробляла обкладинки для фентезі не одноразово.
  Приклади робіт: Behance
  Звертайтеся)

 47. 394    1  0
  3 days2000 UAH

  Good Morning Anastasia!

  With me you will be able to get a painting and interesting coverage for your book. I have experience working as a graphic designer for 4 years in polygraphy as well as experience in preparing material for printing. I am a responsible person, so I do everything in time. If you need an illustration, it will be pleasant to work with you!

  Link to my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго вечора Анастасія!

  Зі мною ви зможете отримати мальовничу та цікаву обкладинку для вашї книги. Маю досвід роботи графічним дизайнером 4 роки у поліграфії, як і досвід підготовки матеріалу для друку. Я відповідальна людина, тож роблю все завчасно. Якщо Вам потрібна казкова ілюстрація приємно буде з Вами попрацювати!

  Посилання на моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 48. 485    2  0
  2 days2000 UAH

  Hi, ready to fulfill your order https://medintsev.artstation.com/ my portfolio
  Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ https://medintsev.artstation.com/ мое портфолио

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 738
   6  0
  Work samples:
  Фентезі ілюстрація
  5 days2000 UAH

  Good day !
  Ready to work on the project and embodiment your ideas in the storage.
  Experience in painting fantasy.
  _________________________________________________________
  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день!
  Готова попрацювати над проектом та втілити ваші ідеї в обкладинці.
  Є досвід в малюванні фентезі.
  ____________________________
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 51. proposal concealed by freelancer
 52. 1331    7  0
  1 day2000 UAH

  Welcome to Anastasia!

  Let’s paint this cover!

  Examples of:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю, Анастасія!

  Що ж, давайте намалюєм цю обкладинку!

  Приклади:
  Freelancehunt
  Behance

 53. 255  
  5 days2000 UAH

  Hello to you! I will be happy to cooperate)
  Portfolio: Freelancehunt
  Здравствуйте! Буду рада сотрудничеству)
  Портфолио: Freelancehunt

 54. 7691    179  0
  4 days2000 UAH

  Good day, I will be happy to work together.
  Price and time depends on style.
  My portfolio is Behance
  Добрий день, буду рада співпраці
  Ціна і терміни залежать від стилістики
  Моє портфоліо Behance

 55. 515    4  0
  7 days2000 UAH

  Hello, I am a designer and illustrator, I paint in vector and rastre, and I still love books and phantom. If you see the paintings, we will be able to discuss in detail :)
  Вітаю, я дизайнерка та ілюстраторка, малюю у векторі та растрі, а ще люблю книжки та фентезі. Якщо покажете замальовки - зможемо обсудити детальніше :)

 56. 388  
  3 days2000 UAH

  Good day . Ready to fulfill your order, I work in different styles, so choosing the desired style will not be a problem.
  Доброго дня. Готова виконати ваше замовлення, працюю у різних стилях, тож підібрати бажаний вами стиль не складе проблеми.

 57. 1180    11  0
  5 days2000 UAH

  Good day ! I love the genre of fantasy, so I'll be very happy to paint you the cover.
  I paint mostly in a more realistic style, do everything in time and take all the wishes into account.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Добрий день! Люблю жанр фентезі, тому буду дуже рада намалювати вам обкладинку.
  Малюю переважно в більш реалістичному стилі, зроблю все вчасно та врахую всі побажання.
  Портфоліо Behance Freelancehunt

 58. 903    16  0
  8 days2000 UAH

  Good morning,I paint illustrations for books in this genre.I would like to learn more details about your project.Get,portfolio in the profile.
  Доброго дня,малюю ілюстраціїї для книг в цьому жанрі.Хотілось би дізнатись більше подробиць про ваш проект.Звертайтесь,портфоліо в профілі.

 59. 225  
  10 days2000 UAH

  Good afternoon, I’ve been familiar with your project, interested in cooperation. I’m sure the cover will be great.
  Доброго дня, ознайомилась з вашим проектом , зацікавлена у співпраці. Впевнена що обкладинка вийде чудово.

 60. 294  
  2 days2000 UAH

  I can help you turn your idea into a beautiful and effective design. Contact me to start working on your project!
  Я могу помочь вам превратить вашу идею в красивый и эффективный дизайн. Свяжитесь со мной, чтобы начать работу над вашим проектом!

 61. 232    3  0
  5 days5000 UAH

  Good day . Interested in details.
  The portfolio:
  https://www.instagram.com/illustrator_ka_/
  Time and Cost of the Sabbath
  Доброго дня. Цікавлять деталі.
  Портфоліо:
  https://www.instagram.com/illustrator_ka_/
  час та вартість сьавлю навмання

 62. 476    4  0
  5 days2200 UAH

  Welcome to! I am Dennis, I am a designer.
  I am sure I will be able to accomplish your task. I’ve already given you experience in the development of books and music albums. I can not only develop the composition and text but also paint the characters in the necessary style. So create a unique cover that will attract the attention of potential readers.
  The examples of these works you can find out here:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinka-knigi/1558778.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinka-muzikalnogo-abomu/1558779.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/poster-art/1558776.html
  I do the work quickly and efficiently. The price, Dedline and TZ will be discussed in more detail in personal messages.

  I will be very pleased to work together!! Let me always contact you!
  Вітаю! Я Денис, я художник-дизайнер
  І впевнений що зможу виконати ваше завдання. Я вже вам досвід в розробці обкладинок книжок та музикальних альбомів. Зможу не тільки розробити композицію та текст а і намалювати персонажів в потрібному стилі. Та створити уникальну обкладинку яка чіплятиме увагу потенціальних читачів.
  З прикладами цих робіт ви можете ознайомитись тут:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinka-knigi/1558778.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinka-muzikalnogo-abomu/1558779.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/poster-art/1558776.html
  Виконаю роботу швидко та якісно. Ціну, дедлайн та ТЗ детальніше обговоримо в особистих повідомленнях.

  Буду дуже радий співробітництву!! Пишіть я завжди на зв'язку!

 • Veronika Fuks
  29 March, 14:58 |

  Добрий день, Анастасіє! Можете прікріпити приклад бажаного стилю обкладинки, будь ласка? Бо зараз не зрозуміло на жаль який планується обсяг робіт, також потрібно розуміти стилістику, щоб фрілансери могли оцінити свої можливості і відгукнутись на проект.


  Якщо зможете прикріпити свої прикладки та наробітки - було б ідеально.

 • Sergey K.
  29 March, 17:24 |

  Є ідеї та замальовки (+ примітивна візуалізація в Канві. І де вони ?????????????


Client
Project published
2 months 7 days ago
412 views