Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing of Ukrainian text.Написання сеошних україномовних текстів.

Translated

 1. 383    1  0
  1 day400 UAH

  Good day . I’ve planned your project. Interested in detail and volume. There is no problem with the light. I will be happy to cooperate)
  Доброго дня. Зацыкавив ваш проект. Цікавлять подробиці і об'єм. Зі світлом проблем не буває. Буду рада співпраці)

 2. 3902    106  1   2
  111 days5555 UAH

  A great experience. professional work, in particular. From the marketing point of view. The oriented value is indicated in the profile and is clarified after details. Portfolio is Freelancehunt. Responsibility in work, originality in style, uniqueity in text. from pv.
  Великий досвід. Професійне виконання роботи, зокрема. з погляду маркетингу. Орієнтовна вартість зазначена у профілі та уточнюється після подробиць. Портфоліо Freelancehunt. Відповідальність у роботі, оригінальність у стилі, унікальність у тексті. З пов.

 3. 6618    362  1   5
  4 days10 000 UAH

  Good Morning)
  I have the opportunity to work.
  Turn to
  We can agree with the terms of the L.S.
  Доброго дня)
  маю можливість працювати
  Звертайтесь
  Можемо узгодити умови в ЛС

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 153  
  1 day200 UAH

  Welcome to. Interested in vacation.
  Master of Journalism. Experience in writing more than 10 years.
  I write quickly, in accordance with the requests of the customer.
  Ready to start at any time.
  Prices and conditions are discussed.
  Вітаю. Зацікавлена у вакансії.
  Магістр з журналістики. Досвід роботи з текстами понад 10 років.
  Пишу швидко, якісно, дотримуючись побажань замовника.
  Готова почати у будь-який момент.
  Ціна та умови обговорюються)

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 351    7  0
  1 day200 UAH

  Good day . Experience in copywriting for 7 years. There is no problem with light.
  Cost of work 50 UAH/1000
  Добрий день. Досвід роботи копірайтером 7 років. Проблем зі світлом нема.
  Вартість роботи 50 грн/1000

 10. 436    84  2
  1 day220 UAH

  Welcome to!
  Copywriter with 12 years of experience in your services!
  I understand in the topic, there is a great experience of working with Instagram and Facebook (+knowledge of marketing and promotion in social networks).
  When the light is turned off, I work in the normal mode.
  Price: 60 UAH / 1000 Sbp.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Вітаю!
  Копірайтер з 12-річним досвідом до Ваших послуг!
  Розуміюся в тематиці, є великий досвід роботи з Інстаграм та Фейсбук (+знання з маркетингу та просування у соцмережах).
  В умовах відключення світла працюю у звичайному режимі)
  Ціна: 60 грн/1000 сбп.
  Звертайтеся, буду рада співпраці!

 11. 1324    34  0
  3 days987 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting experience, re-righting, SEO-text creation and any other text content. I write both in Ukrainian and Russian. Get a guarantee. The price is 50 UAH for 1 sign. For a day I do articles on 20-25 to signs.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як українською, так і російською мовою. Вчасніть гарантую. Вартість - 50 грн за 1 к знаків. За день роблю статей на 20-25 к знаків.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 12. 258    4  1
  3 days300 UAH

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶I am studying SMM and Digital Marketing.▶I guarantee profound immersion in the topic, rapidity, literacy.▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Some examples of work can be seen here:
  Google Drive

  You can also get more acquainted with me in the Instagram profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.
  ▶️Гарантую глибоке занурення в тему, оперативність, грамотність.

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  Деякі приклади робіт можна побачити тут:
  Google Drive

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в Інстаграм профілі
  https://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 13. 310    5  0
  1 day500 UAH

  Good day .
  13 years in copywriting. It is possible to work without light.
  The price is 50 UAH for 1000 symbols. I can do a small test task.
  to turn.
  Доброго дня.
  В копірайті 13 років. Є можливість працювати навіть без світла.
  Ціна 50 грн за 1000 символів. Можу виконати невелике тестове завдання.
  Звертайтесь.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 509
   4  0

  2 days200 UAH

  Welcome to! I love to write the text on these topics in short lines and without a breakdown!)
  Вітаю! Залюбки напишу тексти з цих тем у короткі строки та без перепон!)

 16. 393    2  0
  1 day205 UAH

  I write texts in Ukrainian. I have the theme of promoting posts in social networks. Ready to perform a small test task.
  Payment of the work is 45 UAH.\1000 signs.
  Examples of robots will be given in personal communication.
  I look forward to your message.
  Пишу тексти українською. Володію темою просування постів в соцмережах. Готова виконати невелике тестове завдання.
  Оплата роботи - 45 грн.\1000 знаків.
  Приклади робот надішлю в особистому спілкуванні.
  Чекаю на ваше повідомлення.

 17. 2553    125  0   1
  3 days200 UAH

  Good day . A huge experience. There is no problem with light. I look forward to the task :)
  Доброго дня. Величезний досвід. Проблем зі світлом немає. Чекаю подробиці завдання :)

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 451

  5 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 20. 1729    74  0   1
  2 days1200 UAH

  Good day ! Ready to implement your project. I have a lot of experience, I work well.
  Добрий день! Готовий виконати ваш проект. Маю чималий досвід, працюю якісно.

 21. 1284    52  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready for cooperation.
  In March of this year, it finished the "Basics of Internet Marketing" from Google.
  My posts come to the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Oriented price: 70 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В березні цього року закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статі виходять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Орієнтовна ціна: 70 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.

 22. 657    33  5   1
  2 days200 UAH

  Welcome to. I am interested in your proposal. Experience in work 3 years.
  I write in Ukrainian, Russian and English.
  The price for 1000 symbols is 50 UAH.
  The battery to the note is already on the way, so there will be no more problems with the electricity.
  I add examples:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQQiTbOkdN8lh8M/edit
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю. Цікавить ваша пропозиція. Досвід роботи 3 роки.
  Пишу українською, російською та англійською.
  Ціна за 1000 символів - 50 грн.
  Батарея до ноута уже в дорозі, тому з електрикою проблем більше не буде.
  Приклади додаю:
  https://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  https://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  https://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQQiTbOkdN8lh8M/edit
  Буду рада співпраці.

 23.  freelancer isn't working in the service any longer
 24. 282    2  0
  1 day200 UAH

  Good day . Experience in copywriting – 9 years. The task is clear. I can write readable SEO texts with an adequate number of keys (not more than 4 per 1000 ppm). The price is 70/1000.
  There is no problem with the light.
  Добрий день. Досвід у копірайтингу —9 років. Завдання зрозуміле. Вмію писати читабельні СЕО -тексти з адекватною кількістю ключів (не більше 4-х на 1000 зн.). Ціна — 70/1000.
  Зі світлом проблем немає.

 25. 494    59  1   5
  3 days300 UAH

  Good day !
  We work with a team, so we take even a large order.
  With the light the question is resolved, so there will not be a breakthrough.
  We will look at your offers by price.
  In connection !
  Доброго дня!
  Працюємо командою, тож візьмемо навіть об'ємне замовлення.
  Із світлом питання вирішене, тож перепоною не буде.
  Розглянемо ваші пропозиції по ціні.
  На зв'язку!

 26.  freelancer isn't working in the service any longer
 27. 4055
   101  4

  1 day200 UAH

  Welcome to Julia!
  There is understanding of the subject.
  Ready for cooperation.
  I can work in current conditions.
  Turn to!
  Вітаю, Юлія!
  Є розуміння тематики.
  Готова до співпраці.
  Зможу працювати навіть у поточних умовах.
  Звертайтесь!

 28. 467    17  1
  1 day200 UAH

  There is no problem with the world.
  There is experience writing texts that sell, under goods for the online store. Examples of my works:
  https://wookie.com.ua/realme-pad-mini-glasses/
  HTTPS://wookie.com.ua/xiaomi-redmi-a1-glasses/
  https://wookie.com.ua/2993-huawei-nova-9-se/
  HTTPS://www.stall.com.ua/ua/product/7331/
  HTTPS://www.stall.com.ua/ua/product/7373/
  HTTPS://www.stall.com.ua/ua/product/7454/
  HTTPS://www.stall.com.ua/ua/product/7578/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7522/
  I can work with keys, headlines and marked lists. I have a skill in Ukrainian and Russian languages. Also a lot of dictionary. I can write on any topic. It is able to quickly collect and process information. Unicity guaranteed, performed exactly in time and so on. It is also a constant contact and a constant contact. My portfolio is: Freelancehunt
  Зі світом проблем немає.
  Є досвід написання текстів, що продають, під товари для інтернет-магазину. Приклади моїх робіт:
  https://wookie.com.ua/realme-pad-mini-glasses/
  https://wookie.com.ua/xiaomi-redmi-a1-glasses/
  https://wookie.com.ua/2993-huawei-nova-9-se/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7331/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7373/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7454/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7578/
  https://www.stall.com.ua/ua/product/7522/
  Вмію працювати з ключами, заголовками та маркованими списками. Володію грамотною українською та російською мовами. А також великим словниковим запасом. Тому можу писати на будь-яку тему. Здатний швидко збирати та обробляти інформацію. Гарантую унікальність, виконання точно у строки та за т.з. А також контактність і постійний вихід на зв'язок. Моє портфоліо: Freelancehunt

 29. 412    5  0
  3 days350 UAH

  Good morning, I have the opportunity to work in the conditions of lighting, so ready to help with the assigned task. I do everything quickly and efficiently within the framework set, without excessive "water" in the text.
  Доброго дня, маю можливіть працювати в умовах відключення світла, тому готовий допомогти з поставленим завданням. Виконаю все швидко та якісно у межах поставлених рамок, без зайвої "води" у тексті.

 30. 307  
  2 days200 UAH

  My name is Anna, I am a beginner copywriter. She graduated from the Institute of Journalism and passed 2 copywriting courses. It has a small portfolio. Ready to fulfill your task.
  Добрий день, мене звати Анна, я починаючий копірайтер. Закінчила інститут журналістики і пройшла 2 курси по копірайтингу. Є своє невелике портфоліо. Готова виконати Ваше завдання.

 31. proposal concealed by freelancer
 32. proposal concealed by freelancer