Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Writing a script for video

Translated13 USD

 1. 270    2  0
  2 days13 USD

  Good day ! Ready to fulfill the task. Fast and quality. I have experience in other resources.
  Добрий день! Готовий виконати завдання. Швидко і якісно. Маю досвід виконання на інших ресурсах.

 2. 1002    19  1
  1 day51 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German and Russian languages. I master English and German at B2 level.
  I use different styles of writing, I have the skills of a prop-engineer, SEO, LSI copywriting. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landings, sales and information texts, comments, reviews, translations, recruitment and editorial.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I make the meta tags: Title, Description. In general, I write laconic, understandable, structured, attractive and clear texts. I can quickly find information and print, and I also possess literary letters.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 3. 579    13  0
  1 day15 USD

  Good day . Interested in your proposal, ready to fulfill your task. I have experience in writing articles for online shops and blogs. I freely speak Ukrainian, English and Russian languages, including working with English-speaking sources. Cost of writing: 390 UAH/1000 words. More details are ready to be discussed in private messages. Ready for Long-Term Cooperation
  Доброго дня. Зацікавила ваша пропозиція, готовий виконати завдання. Маю досвід у написанні статей для інтернет-магазинів та блогів. Вільно володію українською, англійською та російською мовами, в тому числі працював із англомовними джерелами. Вартість написання: 390 грн/1000 слів. Більше деталей готовий обговорити у приватних повідомленнях. Готовий до довготривалої співпраці

 4. 1166    17  0
  1 day13 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  Experience in similar projects.
  * Details in Personal
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в схожих проектах - є.
  *деталі в особистих*

 5. 423    1  0
  1 day38 USD

  Hello to you! I’m called Cofia, and I’m an experienced copywriter and editor with more than two years of work experience. My capabilities include not only creating unique content for websites and blogs, but also editing and correcting texts taking into account the customer’s needs.
  Creating unique content: Text development for a variety of websites and blogs, with a focus on quality and indicated structure, recruitment.
  I can guarantee a high level of uniqueity and relevance.I have experience writing scenarios for YouTube channels,price for 1000 characters/ 75 UAH
  Привіт! Мене звати Cофія, і я є досвідченим копірайтером та редактором з більш ніж дворічним досвідом роботи. Мої здібності охоплюють не лише створення унікального контенту для веб-сайтів і блогів, а й редагування та корекцію текстів з врахуванням вимог клієнта.Досвід роботи включає в себе:
  Створення унікального контенту: Розробка текстів для різноманітних веб-сайтів та блогів, з фокусом на якість та вказану структуру, рерайтинг.
  Можу гарантувати високий рівень унікальності і актуальності.Маю досвід написання сценаріїв для Ютуб каналів,ціна за 1000 символів/ 75 грн

 6. 1800    30  0
  4 days51 USD

  I am Mary. Journalist and screenwriter of popular reality shows, programs for TV, author, screenwriter and producer of youth projects. The portfolio is on the website here. Ready for cooperation. The price indicated for the performance of all the task, because the writing of the script does not measure 1000 words, it's not a printed press
  Я- Марія. Журналіст та сценарист популярних реаліті- шоу, програм для ТБ, автор, сценарист та продюсер ютьюб проектів. Портфоліо є на сайті тут. Готова до співпраці. Ціну вказала за виконання всього завдання, тому що написання сценаріїв не вимірюю 1000 слів, це не друкована преса

 7. 2034    95  0   1
  2 days38 USD

  Good day ! Prepared to complete the project at the rate of 1000 UAH for 1000 words. I have great experience, I work well.
  Добрий день! Готовий виконати проект по ставці 1000 грн за 1000 слів. Маю великий досвід, працюю якісно.

 8. 485    10  0
  2 days18 USD

  Good day . Interested in your project. Ready to perform in the shortest time.
  I have 2 years of experience in SEO writing. I know how to correctly form and structure the material in order to interest the audience on YouTube.
  Cost of 1000 words - 700 UAH
  Details can be discussed in personal messages.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Зацікавив ваш проєкт. Готова виконати в найкоротший термін.
  Маю 2-річний досвід SEO-спеціалістом з написанням сценаріїв. Знаю як правильно оформити та структурувати матеріал, щоб зацікавити глядача на Ютуб.
  Вартість за 1000 слів - 700 грн
  Деталі можемо обговорити в особистих повідомленнях.
  Буду рада співпраці.

 9. 743    24  0
  1 day13 USD

  Good day .
  I will be able to help with the script, especially if I learn more in detail about what you specifically want to get.
  Доброго дня.
  Зможу допомогти зі сценарієм, особливо, якщо більш детально ознайомлюсь з тим, що конкретно ви хочете отримати.

 10. 5 more hidden bids

Current freelance projects in the category Article writing

Article on Wikipedia

128 USD

It is necessary to write and publish an article about a consulting company + to get it approved by Wikipedia. In other words, to write in a neutral tone, confirm the identity.

CopywritingArticle writing

Need to come up with an article template + chatgpt prompt

We need to come up with some seo template for describing products for an online store of beverages, since there are many products - we want to generate through ChatGPT. At the input characteristics of the product + 2-3 good photos of the can or packaging, at the output a…

CopywritingArticle writing ∙ 2 proposals

Make a term paper on Labor Law

It is necessary to do a term paper on Labor Law for the 3rd year. Topic: "Features of legal regulation of labor relations of subjects of small and medium entrepreneurship" Contents: - Introduction - Section 1 - Question 1.1 - Question 1.2 - Question 1.3 - Section 2 - Question…

CopywritingArticle writing ∙ 3 proposals

10 articles in English of 1500 words each for Africa

255 USD

Need: 1. Pick keywords, choose low-competition medium-frequency by geo. 2. Formulate article plan 3. Write an article of 1500 words about land-based casino. Using competitive sites and public information from Google Maps. 4. Select 3-4 images on the topic 5. Uniqueness 80-99%…

Article writingRewriting ∙ 18 proposals

Writer-marketer for creating a promo-presentation of a social project

We are looking for a writer who approaches the project with maximum responsibility. Who will deeply research the project's topic, identify strengths and competitive advantages, develop the structure of the promo presentation, and outline everything necessary. A marketing…

Article writingPresentation development ∙ 7 proposals

Client
Project published
1 month 21 days ago
114 views