Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Download for video on YouTube

Translated

 1. 831    10  0
  2 days14 USD

  Good day !I'm going to make a beautiful overview, here's a link to the portfolio Freelancehunt and
  I will be very pleased with our collaboration.😊
  Добрий день!
  Зроблю красиві прев'ю, ось посилання на портфоліо Freelancehunt і
  Буду дуже радий НАШОМУ співробітництву 😊

 2. 788    34  0
  2 days16 USD

  Hello to you! I’m going to design my portfolio.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-prev-yu-dlya-youtube/1686048.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-prev-yu-dlya-youtube/1680972.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1586529.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1514911.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1430539.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1426599.html
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн обкладинок, моє портфоліо
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-prev-yu-dlya-youtube/1686048.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-prev-yu-dlya-youtube/1680972.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1586529.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1514911.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1430539.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-youtube-prevyu/1426599.html
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 3. 2529    130  0   7
  2 days41 USD

  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \


  Good day
  Ready for cooperation
  Profile in Profile


  //
  \\ / \| | / \ \/\ / \/ \ |\ | /| / \ | / | /\ |\ //


  Доброго дня
  Готовий до співпраці
  ПРТФОЛІО У ПРОФІЛІ


  // \ | |/ \ \\ / | \| | \ | | / /\ / / \ | | / | \\

 4. 310  
  1 day14 USD

  Good day !
  I can make a deposit for YouTube you want to click on!
  The topic of your video is quite interesting, so I would like to transmit its idea on the cover.
  The price will be discussed in personal messages (I hope your cooperation).

  The portfolio:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/prev-yu-dlya-youtube-kanala/1752170.html
  Добрий день!
  Я можу зробити обкладинку для YouTube, на яку захочуть натиснути!
  Тема вашого відео досить цікава, тому я хотів би передати його ідею на обкладинці.
  Ціну обговорим в особистих повідомленнях (надіюсь на вашу співпрацю).

  Портфоліо:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/prev-yu-dlya-youtube-kanala/1752170.html

 5. 320  
  2 days41 USD

  Welcome, I was very interested in your announcement.
  The experience of work in this field is approximately 5 years.
  If necessary, we can discuss details by phone, or collaborate on Telegram.
  A lot of samples of my works are in the portfolio on the platform, but if necessary I can send additional samples in the personal message.
  Thank you for your time and hope for future cooperation.
  Behance
  Вітаю, мене дуже сильно зацікавило ваше оголошення.
  Довід роботи у цій сфері сягає близько 5-ти років.
  За потреби можемо обговорити деталі по телефону, або співпрацювати в Telegram.
  Багато зразків моїх робіт знаходиться в портфоліо на платформі, але за потреби можу надіслати додаткові зразки в особисті повідомлення.
  Дякую за приділений час та сподіваюся на майбутню співпрацю)
  Behance

 6. 1095    38  0
  1 day14 USD

  Welcome to Natalia! I'm creating good and cool clothes for you, I have some experience working with youtubers, so I know how to make an attractive switch just on your channel. I will do it fine and stylish.
  300 grn
  Examples of my works:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1750721.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1731259.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1731258.html
  Вітаю, Наталiя! Створю для вас круті та клiкабельнi обкладинки, маю певний досвід роботи з ютуберами, тому знаю як зробити привабливу превью саме пiд ваш канал. Зроблю якісно та стильно.
  300грн
  Приклади моїх робіт:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1750721.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1731259.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/prevyu-dlya-youtube/1731258.html

 7. 488    3  0
  2 days19 USD

  Good day Natalie!
  I’ll make a professional design for you.
  Quality, speed and fast feedback guarantee.
  My portfolio:
  Dribbble
  or
  Behance
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня, Наталiя!
  Розроблю для вас професійний дизайн
  Якість, оперативність та швидкий зворотний зв'язок гарантую.
  Моє портфоліо:
  Dribbble
  або
  Behance
  Буду радий співпраці!

 8. 2037    90  0   4
  3 days27 USD

  Hello Natalie, I would be happy to work with you, watch the work/read the reviews and I am in contact.
  вітаю Наталія, з радістю співпрацював би з вами, дивіться роботи/читайте відгуки і я на зв'язку.

 9. 337  
  2 days14 USD

  Welcome to! Interested in your task. It is ready to begin its execution immediately after the agreement of the details. Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавило ваше завдання. Готовий приступити до його виконання відразу після узгодження деталей. Freelancehunt

 10. 1687    19  1
  2 days27 USD

  Good night !
  Get acquainted with your task, I am pleased to make you a quality video coverage, taking into account all your wishes. Let us make it beautiful and bright!

  Examples of my coverage:
  Google Drive
  Добрий вечір!
  Ознайомився із Вашим завданням, із задоволенням зроблю Вам якісну обкладинку для відео, з урахуванням усіх Ваших побажань. Зробимо красиво та яскраво!

  Приклад моїх обкладинок:
  Google Drive

 11. 555    5  0
  1 day14 USD

  Good day !
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 12. 1160    23  0
  1 day22 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I have 3 years of experience in design.
  I work in different styles and directions.
  100% of successful projects.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Я маю 3 роки досвіду у дизайні.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  100% успішних проектів.
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 13. 563    7  0
  3 days41 USD

  Welcome to. Ready to discuss your work and your project.
  8+ years of work in the design and illustration field;
  I work on the result;
  We work to the right (to the full approval).
  I have all the weekend files.

  Portfolio: Behance
  Вітаю. Готова обговорити співпрацю та Ваш проект.
  - 8+ років роботи у сфері дизайну та ілюстрації;
  - працюю на результат;
  - адекватно ставлюся до правок (працюємо до повного затвердження);
  - віддаю усі вихідні файли.

  Портфоліо: Behance

 14. 243  
  1 day16 USD

  Hello, I’ve been working as a web designer for about 4 years, I’ve done many bloggers. I am glad to collaborate!

  Examples of works - Behance
  Привіт, дизайнером превью вже працюю близько 4-х років, робив багатьом блогерам. Радий співпрацювати!

  приклади робіт - Behance

 15. 14 more hidden bids
 • Danyil Kalinichenko
  25 September, 13:45 |

  Перша пропозиція виглядає так: Було б чудово, якщо ви додасте пару прикладів обкладинок, які вам подобаються, які для вас є "Вау ефектом".

 • Karina S.
  25 September, 13:49 |

  Вау эффект это сам не знаю чего хочу.Ты дизайнер -удиви меня.Ко всему этому 1001 правка и в итоге саботирование сделки.