Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Processing videos of classes in the online schoolОбробка відеозаписів занять в онлайн школі

Translated

 1. 393    52  0
  1 day300 UAH

  Good day . I will be happy to cooperate with you. There is experience working with the online school.
  Доброго дня. Буду рад співпраці з Вами. Є досвід праці з Онлайн школою.

 2. 1172    25  0
  3 days700 UAH

  Here are some examples of the channels for which I install.
  HTTPS://youtu.be/p4I56jAdZ1M
  HTTPS://youtu.be/bSGq5QExkhg
  HTTPS://youtu.be/yVgVGdQmWNY

  Seminars and video lessons
  What exactly should I do?
  Ось деякі приклади з каналів для яких монтую
  https://youtu.be/p4I56jAdZ1M
  https://youtu.be/bSGq5QExkhg
  https://youtu.be/yVgVGdQmWNY

  Монтував семінари та відеоуроки
  Що саме треба зробити?

 3. 260  
  1 day500 UAH

  Good morning, this is a easy task, I will do it as quickly and quality as possible. Ready to do the test task today.
  Доброго дня, це легке завдання, зроблю максимально швидко та якісно. Готовий зробити тестове завдання сьогодні.

 4. 577    8  0
  2 days500 UAH

  Good day .
  Ready for work.
  The details and details will be waiting for you.
  Добрий день.
  Готовий взятися за роботу
  Матеріали і подробиці буду чекати в ОП.

 5. 238    2  0
  2 days500 UAH

  Good day .
  It would be interesting to work with you. I can do a test task.
  The time and value must be clarified.
  I will wait for your message to clarify the details. thank you
  Congratulations to Anna.
  Доброго дня.
  Було б цікаво з вами попрацювати. Можу зробити тестове завдання.
  З приводу строків та вартості необхідно уточнити.
  Буду очікувати на ваше повідомлення для уточнення деталей. Дякую
  З Повагою, Анна.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 306  
  1 day400 UAH

  Good Morning, Andrei, I am glad to help you with this task. I do it quickly and efficiently. I will be happy to cooperate. Portfolio: https://youtube.com/channel/UChxxT_f5ZFHsly-ZglzWnew
  Доброго дня Андрій, з радістю допоможу вам з цим завданням. Роблю швидко та якісно. Буду радий співпраці. Портфоліо: https://youtube.com/channel/UChxxT_f5ZFHsly-ZglzWnew

 8. 391    1  0
  2 days200 UAH

  Welcome to. I can make a basic video and audio processing. Ready for cooperation.
  Вітаю. Зможу зробити базову обробку відео та аудіо. Повністю готовий до співпраці.

 9. 645    13  0
  2 days500 UAH

  Good day ! Ready to perform your test task.
  Price for 10 minutes of video - 500g
  My portfolio is: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/Artem_Horobets.html#portfolio
  I am pleased to cooperate
  Доброго дня! Готовий виконати Ваше тестове завдання.
  Ціна за 10хв відео - 500грн
  Моє портфоліо: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/Artem_Horobets.html#portfolio
  Буду радий співпраці

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 1880
   28  0

  1 day1000 UAH

  I have done courses and webinars,this experience is.Examples of my work: https://www.youtube.com/channel/UCWkO2-cn6Tk1ACl_TLCN0Rg I am pleased to work with you)
  Добрий день,готовий зробити тестове завдання.Робив курси і вебінари,тому досвід є.Приклади моїх робіт: 
https://www.youtube.com/channel/UCWkO2-cn6Tk1ACl_TLCN0Rg 
Буду радий з вами співпрацювати)

 12. 267  
  1 day700 UAH

  Good day ! I can perform tasks, remove noise from the audio, add an animated text or signatures.
  Доброго дня! Можу виконати завдання, прибрати шуми з аудіо, додати анімований текст чи підписи.

 13. 558    23  0
  2 days400 UAH

  Good day ! Interested in cooperation.
  My portfolio: https://youtu.be/HrmVNbu7PSA?list=PLR4gIs2yQ6hAxdODstapxebNCZz7PT2I-
  Доброго дня! Зацікавлена у співпраці.
  Моє портфоліо: https://youtu.be/HrmVNbu7PSA?list=PLR4gIs2yQ6hAxdODstapxebNCZz7PT2I-

 14. 235    5  0
  1 day300 UAH

  Good day
  Ready for cooperation
  I do work quickly and quality.
  More in LS
  Добрый день
  С радостью готов к сотрудничеству
  Работу делаю быстро и качественно
  Подробнее в ЛС

 15. 185  
  2 days700 UAH

  Good day !
  I’ve done a similar video this year, ready to take on the task.
  Some of my works:
  HTTPS://youtu.be/fz_L_De0pHE
  HTTPS://youtu.be/KsU3ryFU2rk
  HTTPS://youtu.be/ux6dPvLd70s
  Добрый день!
  Занимался похожими видео в этом году, готов взяться за выполнение задания.
  Некоторые из моих работ:
  https://youtu.be/fz_L_De0pHE
  https://youtu.be/KsU3ryFU2rk
  https://youtu.be/ux6dPvLd70s

 16. 281  
  2 days500 UAH

  I will be glad to cooperate with you.
  Ready to perform the test task.
  in 10 minutes. The video is 500 UAH.
  I will do it within the time specified by you.
  Буду рада сотрудничать с вами.
  Готова выполнить тестовое задание.
  За 10 мин. готового видео 500 грн.
  По времени выполню в указанный вами срок.

 17. 810    7  1
  1 day500 UAH

  Good day ! I am a beginner freelancer but behind I have experience in video assembly and filming for about 2 years. I am ready to make your order in a short time, and you can agree on the payment account. I adapt quickly to any style and type of video. The work is already done.
  The portfolio:
  Google Drive

  Google Drive

  Google Drive

  HTTPS://www.youtube.com/watch?v=fXAPMc-EvGc
  Добрий день! Я починаючий фрілансер але за спиною є досвід у відеомонтажі та зйомці роликів близько 2х років. Я готовий виконати для Вас замовлення у короткий термін, та на рахунок оплати можна домовитись. Швидко адаптуюсь під будь-який стиль та тип відео. Є вже виконані роботи.
  Портфоліо :
  Google Drive

  Google Drive

  Google Drive

  https://www.youtube.com/watch?v=fXAPMc-EvGc

 18. 664    15  0   1
  3 days3000 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/motion-graphic-design
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/motion-graphic-design

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 303    2  0
  1 day200 UAH

  I am pleased to take the installation, faced with such an example of work. Ready for implementation)

  The test is ready, and the price is recommended to be discussed at Ls.

  Examples of work we do to customers with whom we currently work
  With the bloggers:
  1. https://vm.tiktok.com/ZMNQhswpE
  2. https://vm.tiktok.com/ZMFNpy4aN/
  3. https://www.instagram.com/reel/CjFxpr2IFQs/?igshid=NzNkNDdiOGI=
  4. https://youtube.com/channel/UCk8kyw0kYCjkNZcTsm-n3w

  The portfolio:

  Google Drive

  We will be happy to cooperate with you too.)
  С радостью возьмусь за монтаж, сталкивались с таким примером работ . Уже готов к выполнению)

  К тестовому готов, а цену предлагаю обсудить в Лс

  Примеры работ которые делаем клиентам, с которыми на данный момент сотрудничаем
  С блогерами:
  1. https://vm.tiktok.com/ZMNQhswpE
  2. https://vm.tiktok.com/ZMFNpy4aN/
  3. https://www.instagram.com/reel/CjFxpr2IFQs/?igshid=NzNkNDdiOGI=
  4. https://youtube.com/channel/UCk8kyw0kYYCjkNZcTsm-n3w

  Портфолио:

  Google Drive

  Будем рады сотрудничать и с вами)

 22. 296  
  3 days700 UAH

  Good day !
  I am pleased to help
  I am engaged in recording and processing videos on the phone and computer, creating advertising videos and editing existing.
  Добрий день!
  З задоволенням допоможу
  Займаюсь зйомкою та обробкою відео на телефоні та компьтері, створюю рекламні ролики та редагую існуючі.

 23. 597    6  0
  1 day500 UAH

  Good day . Ready to perform the test task. Experience of more than 7 years in video installation. I do different types of assembly. Write in private, let’s talk about the details.
  With respect, Anastasia.
  Доброго дня. Готова виконати тестове завдання. Досвід роботи більше 7-ми років у відеомонтажі. Виконую різного роду монтаж. Пишіть в приватні - обговоримо деталі.
  З повагою, Анастасія.

 24. proposal concealed by freelancer
 25. 532    1  0
  1 day500 UAH

  Good Morning Andrei!
  I have experience with the installation. I also previously processed a video for the Halo Lab channel with a similar format. I’m going to do it quickly and the main thing is good.
  I will be happy to collaborate =)
  Добрий день, Андрію!
  Маю досвід з монтажу. Також раніше обробляв відео для каналу Halo Lab із схожим форматом. Зроблю швидко і головне - якісно
  Буду рад співпраці =)

 26. 278  
  3 days400 UAH

  I greet you. I have experience working with Adobe Premiere Pro. I have a test task for you. I will be glad to work with you. A good evening.
  Вітаю вас. Я маю досвід роботи в Adobe Premiere Pro. Виконаю для вас тестове завдання. Буду радий співпрацювати з вами. Гарного вечора.

 27. 3076    73  0
  1 day1111 UAH

  Good Morning, Andrei

  I take right now.
  I work efficiently and quickly.
  Go back and talk about everything.

  Portfolio: Behance
  Доброго дня, Андрій

  Візьмуся прямо зараз
  Працюю якісно та оперативно
  Звертайтесь, все обговоримо

  Портфоліо: Behance

 28. 446    3  0
  1 day300 UAH

  Good afternoon, I can start the test task without any problems! I wait for answers!
  Доброго вечора , без проблем можу почати виконувати тестове завдання! чекаю відповіді!

 29. 337    16  1
  3 days777 UAH

  Good evening . Ready to perform. Examples of works:
  www://videocorr.montage.tilda.ws/
  HTTPS://videocorr.wixsite.com/denoise
  Добрый вечер. Готов выполнить. Примеры работ:
  http://videocorr.montage.tilda.ws/
  https://videocorr.wixsite.com/denoise

 30. 350  
  1 day500 UAH

  Good day .
  I am pleased to do the Video Recording Processing classes at the online school.
  I will be happy and grateful for your collaboration.
  I can start right now.
  In this role,
  HTTPS://youtu.be/8h2UiJbDQ5c
  HTTPS://youtu.be/AgxmrPHnoKE
  HTTPS://youtu.be/R4OJrromO7c
  You can see my work in this playlist:
  HTTPS://youtube.com/playlist?list=PLd9pSveVdmP5SvbH7SHIZs5S887miaTdq
  You can watch my channels and videos here:
  https://www.youtube.com/channel/UCYAnngwCOUVAXSYSV3i4wMg
  HTTP://www.youtube.com/c/VadimSenna
  Here is my collaboration with the channels:
  https://www.youtube.com/c/LovePoemsandStories
  HTTPS://www.youtube.com/channel/UCl9VTc53en1fQ909aFktbLQ
  Добрий день.
  Із задоволенням зроблю Обробку відеозаписів занять в онлайн школі.
  Звертайтеся, буду радий та вдячний співпраці.
  Можу розпочати прямо зараз.
  На прикладі цього ролика -
  https://youtu.be/8h2UiJbDQ5c
  https://youtu.be/AgxmrPHnoKE
  https://youtu.be/R4OJrromO7c
  Мої роботи можете переглянути в цьому плейлисті:
  https://youtube.com/playlist?list=PLd9pSveVdmP5SvbH7SHIZs5S887miaTdq
  А тут можете переглянути мої канали та ролики:
  https://www.youtube.com/channel/UCYAnngwCOUVAXSYSV3i4wMg
  http://www.youtube.com/c/VadimSenna
  А тут моя співпраця з каналами:
  https://www.youtube.com/c/LovePoemsandStories
  https://www.youtube.com/channel/UCl9VTc53en1fQ909aFktbLQ

 31. 330    21  1   1
  1 day350 UAH

  Hello to you!
  Your project is interesting, you are ready to work.
  I have great experience in creating videos for YouTube, TickTok, Instagram.
  Ready to perform the test task.
  I promise the quick and quality performance of the task.
  Write to Ls, we will discuss.
  A few of my works (I will show more in the letter):
  Google Drive
  Здравствуйте!
  Интересен ваш проект - готов взяться за работу.
  У меня большой опыт в создании роликов для Ютуб, ТикТок, Инстаграм.
  Готов выполнить тестовое задание.
  От себя обещаю быстрое и качественное выполнение поставленной задачи.
  Пишите в лс, обсудим)
  Немного моих работ (в переписке покажу больше):
  Google Drive

 32. 10719    260  0
  1 day500 UAH

  Good day, ready to work with you. I can process your videos quickly and efficiently.
  Добрий день, готовий з вами співпрацювати. Можу оперативно та якісно обробляти ваші відео.

 33. proposal concealed by freelancer
 34. 475    8  0
  1 day500 UAH

  Hello, I am a professional video monter.
  I was very interested in your order, I would like to work with you.

  I work with advertising videos and wedding projects, you can see it in my portfolio. I can use a lot of fine folds that work would remember. I work quickly and quality, high skills in sound design and color correction.

  I propose to discuss details in a personal letter.
  Good day to you :)
  Здравствуйте, я профессиональный видеомонтажер.
  Меня очень заинтересовал ваш заказ, хотела бы с вами сотрудничать.

  Работаю с рекламными роликами и свадебными проектами, вы можете это увидеть в моем портфолио. Смогу использовать много классных фишек, что б работа запомнилась. Работаю оперативно и качественно, высокие навыки в саунд дизайне и цветокоррекции.

  Предлагаю обсудить детали в личной переписке
  Хорошего дня:))

 35. 632    2  0
  2 days500 UAH

  Welcome to! I am working on the video and I can take your task. Ready to perform the test. Details can be discussed in OP.
  Вітаю! Я займаюсь монтуванням відео и можу взятись за ваше завдання. Готовий виконати тестове. Подробиці можемо обговорити в оп

 1. 724    30  0
  1 day400 UAH

  Good morning, I am engaged in video installation and in particular, I do stores, with your task acquainted, with pleasure ready to go to work and help you
  Доброго дня, займаюся відео монтажем і зокрема роблю заставки, із вашим завданням ознайомився, із задоволенням готовий приступати до роботи та допомагати вам