Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create the case on BehanceОформлення кейсу на Behance

Translated

 1. 2470    46  0
  3 days2000 UAH

  Hello to you!

  There is experience in creating cases on Bechance.
  I can also form your project in a class case.

  Can I get more material on your project?
  Here is my work on Bechance:
  Behance

  I'm waiting for your answer!)
  Привіт!

  Є досвід у створенні кейсів на Bechance.
  Зможу і ваш проект оформити в класний кейс.

  Можна отримати більше матеріалів по вашому проекту?
  Тут мої роботи на Bechance:
  Behance

  Чекаю на вашу відповідь!)

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 440    6  1   1
  5 days2000 UAH

  Ready to take the project.
  Details are ready to be discussed
  I will be pleased to cooperate
  Здравствуйте, готов взяться за проект
  Детали готов обсудить
  Буду рад сотрудничеству

 5. 813    13  0
  3 days2000 UAH

  Examples of my presentations: Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  In accordance with the policy of this Service, you cannot provide direct links to other sites that may contain contacts. Therefore, I don’t give a link to that profile;
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Приклади моїх презентацій: Freelancehunt
  Все портфоліо: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  Згідно з політикою даного Сервісу не можна давати прямі посилання на інші сайти, які можуть містити контакти. Тому, я не даю посилання на той свій профіль;
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 733    25  0
  1 day1000 UAH

  I can help, my profile on Behance says for myself:

  The portfolio:

  Behance👇🔥
  Могу помочь, мой профиль на Behance говорит сам за себя:

  Портфолио: 👇 🔥

  Behance

 8. 697    14  3
  4 days2000 UAH

  Good day . My name is Nathalie.

  Your project is very interesting to me. I work in Figma, Adobe Xd, Photoshop. I also work on the designers Tilda, Bitrix and Wix. I know English at B2+ level.

  I do designs for Landing Page, banners, product cards, multi-page sites, mobile applications. Here is my portfolio Behance that you can read.

  Also, if it is necessary, there is a person in my team who is doing this.

  Ready to start the work immediately as soon as you appoint an executive.
  Добрый день. Меня зовут Настя.

  Ваш проект мне очень интересен. Работаю в программах Figma, Adobe Xd, Photoshop. Также, работаю на конструкторах Tilda, Bitrix и Wix. Владею английским на уровне В2+.

  Делаю дизайны для Landing Page, баннеров, карточек товара, сайтов-многостраничников, мобильных приложений. Вот моё портфолио Behance , с которым Вы можете ознакомиться.

  Также, если необходима вёрстка, в моей команде есть человек, который этим занимается.

  Готова приступить к работе немедленно, как только назначаете исполнителем.

 9. 280    1  0
  2 days700 UAH

  Good day !
  I make a case.

  Behance
  Добрий день!
  Оформлю кейс

  Behance

 10. 2226    38  0
  3 days1500 UAH

  Good evening !
  8 years experience in graphic design.
  Love will help you.
  Work: Behance
  Let’s talk about the terms.
  Доброго вечора!
  Досвід роботи 8 років в графічному дизайні.
  Залюбки вам допоможу)
  Роботи: Behance
  Пишіть, обговоримо умови.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 772    9  1
  1 day1000 UAH

  Good day !
  Interested in your task, ready to discuss and get a general good outcome. A year of work 150 rupees.
  Work in the portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to work together, respond quickly and work well.
  Good day !
  Добридень!
  Зацікавило ваше завдання, готова обговорити та дійти загального хорошого результату. Година роботи 150 грн.
  Роботи в портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці, відповідаю швидко та працюю якісно.
  Гарного дня!

 13. 600
   10  0

  3 days2000 UAH

  Hi, there are free hands that can create a stylish case shape in your stylism
  I indicated the oriented value when you send the project and profile, I will be able to indicate more accurately (more or less)
  My profile on behance: Behance
  Additional: Dribbble
  Доброго дня, є вільні руки, які можуть створити стильне оформення кейсу у вашій стилістиці
  Я вказала орієнтовну вартість, коли відправите проєкт та профіль, зможу вказати більш точно (менше або більше)
  Мій профіль на behance: Behance
  Додатково: Dribbble

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 379    1  0
  1 day200 UAH

  Hello to you. I do it quickly and quality.
  Here is the portfolio:
  HTTPS://sites.google.com/view/my-portfolio-makd/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%B1%D0%D0%B1%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D0%D
  Здравствуйте. Сделаю быстро и качественно.
  Вот портфолио:
  https://sites.google.com/view/my-portfolio-makd/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-powerpoint

 17. 499    2  0
  2 days700 UAH

  Good morning Elena.
  Interested in your task. Ready to work right now. Examples of my case can be seen in me on Behance Behance
  What is the theme of your design? Let’s write, we can talk more and create together beauty)))
  Доброго дня, Елена.
  Зацікавило ваше завдання. Готова приступити до роботи вже зараз. Приклади моїх кейсів можете побачити в мене на сторінці Behance Behance
  Яка тематика вашого дизайну? Пишіть, можемо більше обговорити і створити разом красу)))

 18. 378    3  0
  1 day1000 UAH

  I am going to work right now.
  Examples: Behance
  Приступлю к работе прямо сейчас.
  примеры: Behance

 1. 387    1  0
  123 days1234 UAH

  Hello, my name is Vladimir, I am UI/UX designer.I have a great experience with web and mobile design.I create logos and graphs for companies and agencies.15$Hr

  This is what you get:
  Unlimited number of routes.✔Fast deadlines for implementation.✔Professional customer service.✔Original design concepts adapted to your brand.✔Examples of my work:
  Dribbble
  Behance
  Здравствуйте, меня зовут Владимир, я UI/UX дизайнер.

  У меня огромный опыт работы с веб и мобильным дизайном. Создаю логотипы и графику для компаний и агентств.
  15$hr

  Вот что вы получаете:
  ✔ Неограниченное количество правок.
  ✔ Быстрые сроки выполнения.
  ✔ Профессиональное обслуживание клиентов.
  ✔ Оригинальные концепции дизайна, адаптированные под ваш бренд.

  Bот примеры моих работ:
  Dribbble
  Behance