Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Repeat the logoПеремалювати логотип

Translated400 UAH

Client's feedback on cooperation with Anastasiia M.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is done in excellent, fast and quality. I recommend cooperation!

Freelancer's feedback on cooperation with Dmitro D.

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Minutes with the customer are not found.

Anastasiia M. | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 271    1  0
  Winning proposal1 day400 UAH

  I can do the work in a couple of hours.
  I work in Illustrator (possibility for storage in any format)
  Connectivity during work
  За пару годин роботу можу виконати
  Працюю в Іллюстраторі (можливість збереження в любому форматі)
  Зворотній зв'язок на протязі роботи

 4. 2002    210  11   8
  1 day1000 UAH

  Welcome to.
  I will be glad to fulfill your task.
  It is ready to start immediately after the discussion and approval of the details of the project.
  Let us cooperate!
  Вітаю.
  Буду радий виконати ваше завдання.
  Готовий розпочати відразу ж після обговорення та затвердження деталей проекту.
  Давайте співпрацювати!

 5. 2492
   108  0

  1 day400 UAH

  Welcome to Dmitry.Ready to professionally scratch the logo 1 in 1 and provide a pack of high-end files tomorrow!Write to me, let’s talk about the details!Work is ready now.

  Writing - Freelancehunt
  My work- Freelancehunt
  Review - Freelancehunt🙌✉💼⭐
  Вітаю, Дмитро. Готова професійно премалювати лого 1 в 1 та надати пакет висхдіних файлів завтра!

  Напишіть мені - обговоримо деталі! Почати роботу готова зараз🙌

  ✉️ Написати - Freelancehunt
  💼 Мої роботи- Freelancehunt
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 702    3  0
  1 day400 UAH

  Good day . I will perform the task in the necessary forms during the day. I can start early in the morning.
  Доброго дня. Якісно виконаю завдання протягом дня у необхідних форматах. Зможу приступити рано вранці)

 9. 246  
  1 day400 UAH

  Good afternoon, ready to fulfill your order.
  Thank you for the feedback.
  Доброго вечора, готовий реалізувати ваше замовлення.
  Дякую за зворотній зв’язок.

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. 738    25  0
  1 day300 UAH

  Good day Dmitry!

  A certified graphic designer is available to you.
  I am pleased to take on your project and will make an accurate copy of the logo today.

  Expect details of the order)
  My portfolio is: Freelancehunt
  My reviews: Freelancehunt
  Добрий день, Дмитре!

  До ваших послуг сертифікований графічний дизайнер.
  Із задоволенням візьмуся за ваш проект і виконаю вже сьогодні точну копію логотипу.

  Очікую деталі замовлення)
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Мої відгуки: Freelancehunt

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 346  
  1 day200 UAH

  Congratulations to Dmitry! Ready to perform your order professionally.
  I will be glad to work with you!
  I get to order immediately! In a few hours you will get all the necessary formats.
  If you give me a chance to fulfill the order, you will be 100% excited about working with me.
  I look forward to the feedback.
  With respect to Ivan.
  Вітаю Дмитро! Готовий професійно виконати Ваше замовлення.
  Буду радий з Вами співпрацювати!
  До замовлення приступлю відразу! Через кілька годин отримаєте всі необхідні Вам формати.
  Якщо дасте мені шанс виконати замовлення, то 100% будете в захваті від роботи зі мною.
  Чекаю зворотнього зв'язку.
  З повагою Іван.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. 430    2  1
  1 day400 UAH

  Welcome to. My name is Anton, I am 29 years old.
  I have been working in design for more than two years.
  After reading your project, I know how to do it.
  ready to offer their services.

  I work in Illustrator, Photoshop, Indesign.
  3DsMax, Maya, AvtoCAD
  Вітаю. Мене звуть Антон, мені 29 років.
  Я займаюся дизайном більше двох років.
  Прочитавши ваш проект, знаю як його зробити,
  готовий запропонувати свої послуги.

  Працюю у програмах: Illustrator, Photoshop, Indesign,
  3DsMax, Maya, AvtoCAD

 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. 791    16  0
  1 day400 UAH

  Welcome to. My name is Anna, I was interested in your project. I have experience in this field, now I am free and I can start today.
  I send the logo in all the necessary formats.
  Portfolio - Behance
  Freelancehunt
  Вітаю. Мене звати Анна, мене зацікавив Ваш проект. Я маю досвід в цій сфері, наразі я вільна і можу приступити вже сьогодні.
  Передам логотип у всіх необхідних форматах)
  Портфоліо - Behance
  Freelancehunt

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 498    14  0
  1 day350 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 25. 512    4  1
  1 day400 UAH

  Good day Dmitry!
  I can work in Adobe Illustrator. The results are offered in the formats png, svg, jpg, ai, psd, ico. 1 in 1 will look like the original. I’m going to get it right away, I’m going to get it in an hour.
  Добрий день, Дмитро!
  Можу якісно виконати роботу в Adobe Illustrator. Результати надам у форматах png, svg, jpg, ai, psd, ico. Виглядатиме 1 в 1 як на оригіналі. Пишіть - приступлю відразу, виконаю за годину.

 26. proposal concealed by freelancer
 27. proposal concealed by freelancer
 28. 411    4  0
  1 day250 UAH

  Hello, I am very pleased to work with this project.
  I have free graphic editors, I will do everything quality and at the time. You can see my portfolio on Behance Freelancehunt
  I’ve done the time with the stock, but I’ll do it faster.
  Здравствуйте, огромное желание поработать с данным проектом.
  Свободно владею графическими редакторами, сделаю все качественно и в поставленные сроки. С моим портфолио можете ознакомиться на платформе Behance Freelancehunt
  Срок сделал с запасом, но сделаю быстрее.

 29. 1492    80  0
  1 day250 UAH

  🤝Good day !I will be happy to cooperate!I will start working right now.❗I have a great experience as a designer.❗💼Let’s write to the Ls, let’s discuss details.✍Profile: Freelancehunt
  Behance: Behance
  I do work smoothly and professionally.
  I am working to complete the macet.◾◾➡
  🤝 Доброго дня! Буду радий співпраці!
  ❗️ Почну працювати прямо зараз. ❗️
  💼 Маю великий досвід роботи дизайнером!
  ✍ Пишіть в ЛС - обговоримо деталі.
  ◾ Профіль: Freelancehunt
  ◾ Behance: Behance
  ➡️ Виконаю роботу ШВИДКО І ПРОФЕСІЙНО
  Працюю до полного затверждения макету.

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 1560
   55  0

  1 day300 UAH

  Good Morning,

  I'm painting the logo and send in good quality for Instagram and the site today

  You can view my portfolio by link - Behance

  For the convenience of communication there are Weber and Telegram.🙌Thank you !Go back ;)
  Доброго дня,

  Перемалюю логотип та надішлю у гарній якості для інстаграма та сайту сьогодні 🙌

  Ви можете переглянути моє портфоліо за посиланням - Behance

  Для зручності комунікації є Вайбер і Телеграм.

  Дякую! Звертайтесь ;)

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 408    11  0   1
  1 day500 UAH

  Good Morning, Dmitry Ready to paint the logo right now. I will do it in the best way. Always in contact. My portfolio in profile. Turn on!
  Доброго дня, Дмитро! Готова прямо зраз перемалювати логотип. Зроблю в найкращому вигляді. Завжди на зв'язку. Моє портфоліо в профілі. Звертайтеся!

 35. proposal concealed by freelancer
 36. proposal concealed by freelancer
 37. proposal concealed by freelancer
 38. 605    14  0   1
  3 days5000 UAH

  Good day .I will do the work quickly and efficiently.Great practical experience.I am engaged in Architectural, Building projects, the development of concepts of different degree of complexity, 3d modeling, 3d visualization, 3d video animation, project presentation, interior and exterior design, video assembly, as well as subject design, the development of prototypes of furniture (developed and manufactured).Exhibition in Canada, after which they were launched in serial production), industrial design for serial production (developed street lights installed in large amounts in different cities in different countries), a list of goods.Excellent knowledge of ergonomics, regulatory basis in the field of construction design.Great practical experience.A creative approach to work.I work in 3ds Max 2023+V-Ray 6+Corona 8.2, SketchUp 2021+V-Ray 5, AutoCAD 2021, Revit 2021, Photoshop 2021, Lumion 12, After Effects 2021, Archicad 24.My portfolio is https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7 , https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  Я займаюся Архітектурними, Будівельними проектами, розробкою концепцій різного ступеня складності, 3d моделюванням, 3d візуалізацією, 3d відеоанімацією, презентацією проектів, дизайном інтер'єрів та екстер'єрів, відеомонтажем, а також предметним дизайном, розробкою прототипів меблів (розроблені та вироблені. виставку в Канаду, після чого були запущені в серійне виробництво), промисловим дизайном для серійного виробництва (розроблений вуличний світильник встановили у великих кількостях у різних містах у різних країнах), лістингом товарів. Відмінні знання з ергономіки, нормативної бази в галузі будівельного проектування. Великий практичний досвід. Творчий підхід до роботи. Працюю в програмах 3ds Max 2023+V-Ray 6+Corona 8.2, SketchUp 2021+V-Ray 5, AutoCAD 2021, Revit 2021, Photoshop 2021, Lumion 12, After Effects 2021, Archicad 24. Моє портфоліо https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7 , https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2

 39. 362  
  1 day300 UAH

  Good day ! I can do the vectorization of the logo one in one and provide the file in the required formats.
  Ready to start work immediately.
  Добрий день! Можу зробити векторизацію логотипу один в один і надати файл у потрібних форматах.
  Готова зразу приступити до роботи.

 40. 186  
  1 day1000 UAH

  Good day !
  I will be happy to perform your task quickly and efficiently.
  I count all your wishes.
  All the necessary file formats.
  Get ready to work right now, contact us.
  Доброго дня!
  Буду радий виконати ваше завдання швидко та якісно.
  Врахую всі ваші побажання
  - Надаю всі потрібні формати файлу
  До роботи готовий приступити прямо зараз, звертайтесь.

 41. 235    1  0
  1 day400 UAH

  Good day . Interested in your project. Ready to cooperate with you. I own Photoshop, Illustrator, After Effect, and I have experience in printing models for more than 4 years. I will do everything quickly and well.
  Доброго дня. Зацікавив Ваш проект. Готовий з Вами співпрацювати. Добре володію Photoshop, Illustrator, After Effect, маю досвід в додрукарській підготовці макетів більше 4-х років. Зроблю усе швидко і якісно.

 42. 1284
   13  0

  1 day250 UAH

  Good day ! I will perform your task quickly and efficiently - open to any directions and desires. Great experience in the development of logos and idents. File in different formats.
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Добрий день! Готовий приступить.. Оперативно і якісно виконаю ваше завдання - відкритий до будь-яких правок і побажань. Великий досвід у розробці логотипів та айдентики. Підготую файли у різних форматах
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 43. proposal concealed by freelancer
 44. proposal concealed by freelancer
 45. 2181    17  0
  1 day300 UAH

  Dmitry good day.
  I do it in a couple of hours, work is easy.
  Just for the Favicon I suggest a little to change the logo. A lot of details, it will be badly displayed and look narrow.
  Дмитрий добрый день
  Сделаю за пару часов, работа простая
  Только для фавикона предлагаю всё таки чуть изменить логотип. Сильно много деталей, будет плохо отображаться и выглядеть наляписто

 46. 2297    76  0   1
  1 day250 UAH

  Good Morning ! I will do it in 15 minutes!
  I have more than 8 years of experience, professional graphic editors!
  Добрий ранок! Зроблю за 15 хвилин!
  Досвід більше 8 років, професійно володію графічними редакторами!

 47. 475    2  0
  2 days450 UAH

  Welcome to Dmitry!
  Your logo is ready (for reference)
  Pay and download weekend files.

  Google Drive
  Вітаю, Дмитро!
  Ваш лого вже готовий (за посиланням)
  Сплачуйте та забирайте вихідні файли

  Google Drive

 48. 471  
  1 day300 UAH

  Good day .
  I am very pleased to help you repaint your logo. Working with Adobe Illustrator
  I will work immediately after discussing the details. And in a few hours you will have existing files in all the necessary formats: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR, JPG
  You can view my portfolio here: Behance

  I will be glad to work with you.
  Доброго дня.
  З радістю допомогу вам перемалювати ваш логотип. Працюю в Adobe Illustrator
  Роботу разпочну відразу після обговорення деталей. Та вже через декілька годин у вас будуть ісходні файли у всіх необхідних форматах: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR, JPG
  Моє портфоліо ви можете переглянути тут: Behance

  Буду радий працювати з вами.

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 1998    47  0
  2 days400 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 51. proposal concealed by freelancer
 52. 1677    142  0
  1 day300 UAH

  Good Morning, Dmitry
  I repaint the logo 1 to 1 in the vector, I give all the necessary formats and favicon.
  He has done such a job many times.
  Доброго дня, Дмитро.
  Перемалюю лого 1 в 1 у векторі, надам всі потрібні формати та фавікон.
  Багато разів робила подібну роботу.

 53.  freelancer isn't working in the service any longer
 54. 1172    25  0
  1 day200 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs2014.myportfolio.com/work

  If you have any questions, I will be happy to answer.
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs2014.myportfolio.com/work

  Якщо є питання, з радістю відповім) Гарного дня.

 55. 618    5  0
  1 day400 UAH

  Good morning, I work on Adobe Illustrator, quickly paint in the vector with good quality, and keep in the required format.
  He will be ready today!
  Write if you are interested.
  I will be happy to collaborate!
  Portfolio
  Freelancehunt
  Доброго дня, працюю на Adobe Illustrator, швидко відмалювати у векторі с гарною якістю, та збережу у необхідному форматі.
  Вже сьогодні буде готовий!
  Пишить, якщо цікавить.
  Буду рада співпраці!
  Портфоліо
  Freelancehunt

 56. 423    2  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I am a graphic designer. Interested in your project, I have 2 years experience in design. I will do the work in 1 day, and at a lower price because I collect reviews on this platform. My portfolio
  Behance
  Congratulations to Margo!
  Доброго дня!
  Я — графічний дизайнер. Зацікавив ваш проект, маю досвід у дизайні 2 роки. Зроблю роботу за 1 день, та за нижчою ціною, тому що збираю відгуки на цій платформі. Моє портфоліо
  Behance
  З повагою, Марго!

 57. 506  
  1 day250 UAH

  Good Morning Dmitry. I can do this work efficiently and efficiently. You will receive a .ico file, a file with a logo for social networks in the required sizes.

  I am in contact and ready to work.
  Добрий день Дмитро. Я можу шаидко і якісно виконати цю роботу. Ви отримаєте файл .ico, файл з логотипом для соц мереж в необхідним розмірах.

  Я на зв'язку і готова приступити до роботи.

 58. 3125    13  0
  1 day200 UAH

  Welcome to.
  Ready to perform the task.


  - Experience
  - Quality
  - Operativity
  вітаю.
  готовий виконати завдання.


  - досвід
  - якість
  - оперативність

 59. 4541
   119  0

  1 day300 UAH

  Good day .
  I propose timely and efficient performance. Always in contact and quickly account for all the wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Web design: Behance
  Добрий день.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 60. 390  
  1 day400 UAH

  Good Morning, Dmitry
  Interesting task. I am pleased to repaint your logo on a black background: an avatar for Instagram and an ico for Favicon.
  Work will take a few hours. Quality is guaranteed.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, Дмитро!
  Цікаве завдання. З радістю перемалюю Ваш логотип на чорному фоні: аватарку для інстаграм та ico для фавікон.
  Робота займе декілька годин. Якість гарантую.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance