Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I need to take pictures of jewelry.Потрібно відретушувати фотографії ювелірних прикрас

Translated3000 UAH

Applications 9

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Aleksandr Katrush

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

An incredibly responsible person.
The project was made in a short time and very good quality.
A true professional of your business.
I recommend cooperation!

Freelancer's feedback on cooperation with Artem Zadorozhnyi

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Clear task setting, adequate requirements, pleasant in communication person! I will be happy to work together and I will recommend it to everyone!

Aleksandr Katrush | Safe Safe

 1. 847    8  0
  Winning proposal4 days3000 UAH

  Congratulations Mr. Arthur! The task is clear. The price is perfect. to turn. I refined, cleaned the background, painted the flashes and shadows, everything will be as in the reference (with side lighting). I work until the full work is completed.
  Examples of my works in the portfolio, or by link Behance
  I will be happy to cooperate.
  - - - - - - - - - - -
  I have made a test retouch of your photo. Write me in a personal message!
  In fact, according to the reference you provided - there are backgrounds and shadows painted (it is also not a studio light! There is also more work of the retoucher than the photographer.)
  Вітаю, пане Артем! Завдання зрозуміле. Ціна цілком влаштовує. Звертайтесь. Відретушую, почищу фон, перемалюю бліки та домалюю тіні, все буде як в референсі (з боковим освітленням). Працюю до повного затвердження роботи.
  Зразки моїх робіт в портфоліо, або за посиланням Behance
  Буду радий співпраці.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Зробив тестову ретуш вашого фото. Напишіть мені в особисті повідомлення!
  До речі, за посиланням, що Ви надали - там фон і тіні намальовані (то теж не студійне світло! Там теж більше роботи ретушера ніж фотографа ))).

 2. 766    11  0
  2 days3000 UAH

  Welcome to Artem!

  I am a professional photographer and retoucher.
  I’ve already filmed and processed jewelry beauty for various companies and online stores.

  I will do as close as possible to what you want!
  I can also give recommendations for future photos.

  Ready for long-term cooperation.

  My examples:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/fotosyomka-bizhuterii-dlya-soroka-ywlrs/1585060.html
  Вітаю, Артеме!)

  Я професійний фотограф та ретушер.
  Вже знімав та оброблював ювелірні прекраси для різних компаній та інтернет-магазинів.

  Оброблю максимально наближено до того, що ви хочете!
  Також можу дати рекомендації при майбутніх зйомках.

  Готовий до довгострокової співпраці.

  Мої приклади:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/fotosyomka-bizhuterii-dlya-soroka-ywlrs/1585060.html

 3. 756    20  1
  3 days3000 UAH

  Welcome, ready to fulfill your order. Go to turn! Portfolio - Freelancehunt
  Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ. Обращайтесь! Портфолио - Freelancehunt

 4. 330    1  0
  2 days3000 UAH

  Hello to you! I do everything in the best way. I have experience with retush and I have learned more in detail with what you want. The outcome of the work will fit you. Download the photo to the LS and you will see the first results today.
  Здравствуйте! Сделаю все в лучшем виде. Имею опыт ретуши и + я ознакомился подробной с тем, что вы хотите. Итог работы вас устроит. Скидывайте фото в ЛС, и уже сегодня увидите первые результаты

 5. 5430    221  0
  2 days3000 UAH

  Hello, I'll make you a good picture, close to examples.
  I can try one if necessary.
  Portfolio Freelancehunt
  Здравствуйте, сделаю вам хорошую картинку, близкую к примерам.
  Могу обработать одну на пробу, если нужно.
  Портфолио Freelancehunt

 6. 678    7  0
  3 days3000 UAH

  Good morning, examples reviewed and analyzed, ready to take the retouch (I can work one test photo for you).
  Доброго дня, приклади переглянула та проаналізувала, готова взятися за ретуш (можу відпрацювати одне тестове фото для Вас).

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 461  
  1 day3000 UAH

  greetings
  I work with: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
  Experience in these programs 1 year
  Portfolio:https://freelancehunt.com/ua/freelancer/piskin_palec.html#portfolio
  Здраствуйте
  Работаю в программах:Adobe Photoshop,Adobe Illustrator
  Опыт работы в этих программах 1 год
  Портфолио:https://freelancehunt.com/ua/freelancer/piskin_palec.html#portfolio

 9. 1544    75  2   1
  3 days3000 UAH

  Good day ! I’m engaged in retouching photos for more than 4 years, I’m working with many Ukrainian stores. I am happy to take a project, I can make one photo for an example. Let’s talk about details?

  Portfolio Freelancehunt
  Доброго дня! Займайюся ретушуванням фото більше 4-х років, працюю з багатьма українськими магазинами. Із задоволенням займусь проєктом, можу обробити одне фото для прикладу. Давайте обговоримо деталі?

  Портфоліо Freelancehunt

 10. 522  
  2 days3000 UAH

  Good day !
  You have very good decorations! I would like to work with your photos. I have great experience in processing and retaining photos made on the iPhone. I will make the best of the possible.
  Let’s write, let’s discuss details. Thank you, I’ll wait for your answer.)
  Добрий день!
  У вас дуже круті прикраси! Дуже хотів би попрацювати з вашими фото. Маю великий досвід в обробці та ретуші фото зроблених на IPhone. Зроблю найкращий варіант з можливих.
  Пишіть, обговоримо деталі. Дякую, буду чекати на відповідь)

 11. 219    3  0
  1 day3000 UAH

  Hi, I am engaged in the collection of jewelry photos, I will be happy to collaborate, portfolio: Freelancehunt
  Здравствуйте, я занимаюсь ретушью фотографий ювелирных изделий, буду рад сотрудничеству, портфолио: Freelancehunt

 12. 517    7  0
  2 days3000 UAH

  Good luck to fulfill your task, I will do everything properly.
  There is experience with jewelry.
  Examples of works.
  HTTPS://photos.app.goo.gl/aZHeC5ScrQUFk7eg7
  Доброго дя годов виконати Ваше завдання, зроблю все якисно.
  Є досвід з ювелірними виробами.
  Приклади робіт.
  https://photos.app.goo.gl/aZHeC5ScrQUFk7eg7

 13. 558    3  0
  1 day3000 UAH

  and greetings.
  I do in two options. The price is $2 for 1 photo.
  My portfolio is: Freelancehunt
  If you liked my work, write to me.
  Привіт.
  Виконаю в двох варіантах. Ціна $2 за 1 фото.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Якщо, мої роботи вам сподобались, напишіть мені.

 14. 408  
  2 days3000 UAH

  Good day . I am professional in jewelry photography and photography. Your task is clear to me and I am ready to make a few pictures for you. During the course of the work, you will be able to monitor the process and, if necessary, make some adjustments. I regularly have to retouch amateur shoots of jewelry. Examples can be seen here: Google Drive
  Ready for long-term cooperation. If you want I can advise you how to remove your jewellery correctly by phone.
  Добрый день. Я профессионально занимаюсь ювелирной фотосъемкой и ретушью фотографий. Ваша задача мне понятна и я готов выполнить для вас ретушь снимков. По ходу работу можно будет контролировать процесс и вносить при необходимости те или иные коррективы. Мне регулярно приходиится ретушировать любительские съемки ювелирных украшений. Примеры можно посмотреть здесь: Google Drive
  Готов к долгосрочному сотрудничеству. Если хотите могу посоветовать как правильнее снимать ваши украшения телефоном.

 15.  freelancer isn't working in the service any longer
 16. 498    14  0
  3 days3000 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  I have great experience.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Маю великий досвід.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі

 17. 270    7  0
  7 days3000 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 18. 234  
  2 days3000 UAH

  Good Morning, I’ll take your photos. Be as close as possible to what you want. I will also help with setting up the camera on the iPhone, it will be the most professional result.

  Examples of my works can be seen on my Instagram page https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MjUzOTE4NjgxMDk3MzYz?igshid=MDJmNzVkMjY=

  I will be happy to cooperate)
  Доброго дня , відретушую ваші фотографії. Буде максимально наближено до того що ви хочете. Також допоможу з налаштуванням камери на айфоні, буде максимально професійний результат.

  Приклади моїх робіт можна побачити на моїй сторінці інстаграм https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MjUzOTE4NjgxMDk3MzYz?igshid=MDJmNzVkMjY=

  Буду Рада співпраці)

 19. 1170    50  0
  1 day3000 UAH

  Good day .
  Ready for processing. I'm going to do it as well as in the reference =)
  Доброго дня.
  Готовий взятися за обробку. Зроблю так гарно, як на референсі =)

 20. 421  
  3 days3000 UAH

  Good day . I am making a piece of jewelry. My portfolio is Freelancehunt. Your price is perfect. I will be happy to cooperate
  – – –
  I have made a test retouch of your photo. Write me in a personal message!
  Доброго дня. Роблю ретуш ювелірних виробів. Моє портфоліо Freelancehunt. Ваша ціна цілком влаштовує. буду рада співпраці
  ----------
  Зробила тестову ретуш вашого фото. Напишіть мені в особисті повідомлення!

 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 861    75  0
  3 days3000 UAH

  Good day .
  Turn toward.
  This is the example: Google Drive
  Доброго дня.
  Звертайтеся.
  Ось зразок: Google Drive

 24. 873    34  0
  3 days3000 UAH

  Good day .
  Experience in photography processing. I can do 1 for example.
  Examples of work can be viewed in the portfolio: https://shtifanich.pb.design/
  Доброго дня.
  Є досвід обробки фото прикрас. Можу 1 для прикладу обробити.
  Приклади роботи дивіться в портфоліо: https://shtifanich.pb.design/

 25. 1780
   44  0
  Work samples:

  5 days3000 UAH

  Good day !
  Don’t punish yourself. Your photos are of good quality.
  Everything you need experience in the freelancer jewelry.
  I have such. I will do everything in the best quality.
  Доброго дня!
  Не наговорюйте на себе. Ваші фото достатньої якості.
  Все що треба досвід у ювелірці фрилансера.
  Маю такий. Зроблю все в найкращій якості.

 26. 416  
  2 days3000 UAH

  Welcome to Artem!
  I am welcomed.
  I’ll take a photo of the jewelry.
  Google Drive
  Вітаю, Артеме!
  Я Віталій.
  Зроблю ретуш фотографій ювелірних прикрас.
  Google Drive

 27. 376    5  1
  1 day3000 UAH

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. The price is yours, I do the key.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Цена ваша, работу делаю под ключ.
  Моё портфолио:
  Freelancehunt

 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. 247    1  0
  1 day2900 UAH

  Hello to you! I do the processing quickly and quality. I retouched for a long time. I studied from professions. I’m taking a photo by myself, so I’ll make your photo easy! Go to turn. I am pleased to work.
  Здравствуйте! Сделаю обработку быстро и качественно. Ретуширую давно. Училась у проффесионалов. Сама фотографирую - поэтому легко сделаю ваши фото! Обращайтесь. С удовольствием поработаю.

 31. 915    27  0
  2 days3000 UAH

  Hello to

  I work on such programs (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
  Video advertising is on Google Disk
  [link to the portfolio]
  Freelancehunt

  [Google Disk] - for easy viewing of works
  Google Drive

  turn to
  Здравствуйте

  Работаю в таких программах (Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Premiere Pro,After Effects)
  Видеореклама находится на Гугл Диске
  [Ссылка на портфолио]
  Freelancehunt

  [Google Disk]-для удобного просмотра работ
  Google Drive

  Обращайтесь

 32. 325    5  0
  7 days3000 UAH

  Hello, a very interesting proposal.
  My portfolio is Freelancehunt
  If you are interested in my skills then I will be happy to collaborate with 3 years experience robot.
  I will perform the task in the shortest time.
  Здравствуйте, очень интересное предложение
  Мое портфолио Freelancehunt
  Если вас заинтересовали мои навыки то буду рад сотрудничеству Опыт роботы 3 года.
  Выполню задание в кротчайшие сроки

 33. 755    30  0   2
  3 days3000 UAH

  Good Morning Artem!
  There is experience in this retouch, I’ll make a Hi-end retouch....quality...!
  Look at your image and turn...

  Google Drive
  Google Drive
  Доброго дня Артем!
  Є досвід у даній ретуші, зроблю Hi-end ретушь....якісно...!
  Дивиться Ваш зразок...Звертайтесь...

  Google Drive
  Google Drive

 34. proposal concealed by freelancer
 35. proposal concealed by freelancer
 36. 729    15  0
  2 days3000 UAH

  Good day !

  I am pleased to accomplish your project! Cheap and fast!
  I have all your wishes, if necessary.
  Experience in content manager for 4 years.
  Experience in photography for over 10 years.

  Let me write!
  Доброго дня!

  З радістю виконаю ваш проект! Якісно і швидко!
  Врахую всі ваші побажання, внесу правки при необхідності!
  Досвід роботи контент менеджером 4 роки,
  Досвід роботи у фотошопі більше 10 років!

  Пишіть!

 37. 262  
  1 day3000 UAH

  Good day ! I am very pleased, I have a great experience in the processing of jewelry.
  Your photos are high quality!
  Examples in the portfolio.
  Доброго дня! Виконаю с задоволенням, маю великий досвід в обробці ювелірки.
  Ваші фото достатньо якісні!
  Мої приклади в портфоліо.

 38. 477    4  0
  2 days3000 UAH

  Good Morning Arthur.
  I have more than 3 years of experience in the retail of goods on the window of online stores.
  I will be happy to talk and perform my tasks.
  Write, I will answer the question.

  Congratulations to you, Alexander!
  Доброго дня, Артем.
  Маю досвід білье 3 років в ретуші товару на вітрину інтернет магазинів.
  Буду радий поспілкуватись та виконати завдання.
  Пишіть, дам відповіді на питання.

  З повагою, Олександр!

 39. 280  
  2 days3000 UAH

  Good day . The quality of the picture is enough to make a good picture. I can take one picture as an example. I will correct all the comments that may be.
  Доброго дня. Якість фото достатня щоб зробити гарну картинку. Можу виконати одне фото, як приклад. Виправлю всі зауваження які можуть бути .

 40. 1172    25  0
  5 days3000 UAH

  Good day
  Not a bad photo.
  I do as much as I am like the example.
  I can take a test photo.

  If you have any questions, I will be happy to answer.
  Доброго дня
  Не погані фото)
  Зроблю максимально схоже до прикладу
  Можу зробити тестове фото

  Якщо є питання, з радістю відповім) Гарного дня.

 41. 604    14  0
  1 day3000 UAH

  Welcome to.
  acquainted with the project.
  I have similar evidence.
  Ready to perform the task.
  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  Turn to!
  Вітаю.
  Ознайомилася з проектом.
  МАЮ ПОДіБНИЙ ДОСВІД
  ГОТОВА ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ.
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance
  Звертайтесь!

 42. 735    53  0
  3 days3000 UAH

  Hello to Arthur.
  Ready to work with you and make a test photo so you can see the result.
  Examples of work in the portfolio: Freelancehunt
  With respect, Jan
  Здравствуйте, Артем.
  Готова с Вами сотрудничать и сделать тестовое фото, чтобы вы могли видеть результат.
  Примеры работ в портфолио: Freelancehunt
  С уважением, Яна

 43. proposal concealed by freelancer
 44. 506    1  0
  1 day3333 UAH

  Maybe you get to.Maybe you get to.Maybe you get to.🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🥰🥰🥰🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🥰🥰🥰🙂🙂🙂🥰🥰🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂
  Можливо, звертайтеся. Можливо, звертайтеся. Можливо, звертайтеся. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🥰🥰🥰🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🥰🥰🥰🙂🙂🙂🥰🥰🥰🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🥰🙂

 45. 1195    24  0
  3 days3000 UAH

  Good afternoon,
  I will make a close to the reference brush on a black and white background or transparent. There is experience with a few decorations and objects in general.

  My portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго вечора,
  Зроблю близьку до референсу ретуш браслетів на чорному та білому фоні чи прозорому. Є досвід ретачу прикрас і предметки в загалому.

  Моє портфоліо
  Freelancehunt
  Behance

 46. 2785    64  1   1
  4 days3000 UAH

  Good Morning .

  It can be done in a similar way, especially if the light is placed on the left (if possible). Do you want to look like in the example? Let’s write and talk.
  Доброго ранку.

  Можна зробити схожим чином, особливо якщо світло розмістити лівіше (за можливостi). Фони хочете як в прикладі? Пишіть, обговоримо.

 47. 1632    47  1
  5 days3000 UAH

  Good day !
  Free to work, ready to discuss details.

  Experience in work over 10 years.
  Communications 24/7
  Portfolio: Freelancehunt

  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Вільна для роботи, готова обговорити деталі.

  Досвід роботи понад 10 років.
  На зв'язку 24/7
  Портфоліо: Freelancehunt

  Буду рада співпраці!

 48. 467    4  0
  2 days3000 UAH

  Good morning, ready to fulfill your order. I will try to do everything as quickly as possible.)
  I want to offer you a couple of options so that you understand whether our vision of your order fits. I look forward to more detailed information from you and I begin to show work for you) if our vision coincides, I will be glad to cooperate)
  Добрый день, готова выполнить ваш заказ. Постараюсь сделать всё как можно быстрее )
  Хочу предложить вам пару вариантов чтобы вы понимали совпадает ли наше видение вашего заказа. Жду от вас более подробную информацию и приступаю к показной работе для вас) если наше видение совпадет, буду рада сотрудничеству)

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 329    1  0
  3 days3000 UAH

  Good day !
  Ready to work, call me!
  I have a lot of experience in the processing of photos. My portfolio is Freelancehunt
  Добрый день!
  Готова выполнить работу, обращайтесь!
  Имею большой опыт в обработке фотографий. Мое портфолио Freelancehunt

 51. 480    4  0
  14 days3000 UAH

  I welcome. Ready to take the project into work. Give me the products I will sleep normally.
  Territorially in Odessa, there is a personal subject studio, diverse backgrounds, prof. The equipment.
  Contact me I am ready to make the key photo of your product.

  * The work on the project can be performed earlier than the specified deadline, provided that no force of major circumstances.
  ** The cost for 1 finished photo 500 but can be changed, after detailed knowledge of the materials provided for processing and all the details on the project, as well as provided for new details in the process.
  *** With the condition of permanent and long-term cooperation, the price policy is ready to be revised.
  Приветствую. Готов взять проект в работу. Пришлите мне изделия я нормально отсниму.
  Территориально в Одессе, есть личная предметная студия, разноцветные фоны, проф. оборудование.
  Свяжитесь со мной я готов делать под ключ фото вашего товара.

  * Работа по проекту может быть выполнена ранее указанного срока, при условии отсутствия форс мажорных обстоятельств.
  ** Стоимость за 1 готовое фото 500 но может быть изменена, после детального ознакомления с предоставленными материалами для обработки и всеми деталями по проекту, а также при условии новых деталей в процессе.
  *** При условии постоянного и долгосрочного сотрудничества готов пересмотреть ценовую политику.

 1. proposal concealed by freelancer
 • Diana Ibragimova
  5 December 2022, 12:52 |

  Чекаю від вас смс повідомлення, для того, щоб відправити пробну роботу для вас   


Client
Artem Zadorozhnyi
Canada Vancouver  3  0
Project published
1 month 28 days ago
487 views
Labels
 • ретушь
 • фотошоп
 • Ретушь фото
 • обработка фото
 • обработка фотографий
 • обработка изображений
 • Adode Photoshop
 • обработка фотографии
 • AdobePhotoshop
 • Photoshop обработка