Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Project on WebflowПроект на webflow

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 656    5  0
  1 day1900 UAH

  Good Morning,
  Do you just need a first screen?
  “Twitter Information Bulletin” – what is it? Send an email to a service?
  Is this template already installed in your Webflow account?

  I will estimate the amount in two or three hours.
  Доброго дня,
  виходить, що потрібен просто перший екран?
  "інформаційного бюлетеня Twitter" - що це? Емейл відправляти в якийсь сервіс?
  Цей шаблон уже встановлений у вашому Вебфлов-акаунті?

  Оцінюю в сумі в дві-три години.

 6. 1424    21  0
  1 day400 UAH

  Good day !
  Ready to take your project under the key!
  I don’t know what the page is and what the page is. Ready to work! (The price is set in an hour)
  Write all the details we will discuss.

  About me:
  I am a UI/UX designer, I am engaged in creating websites for any business under key.
  I’ve been working with Figma, Webflow, Wix, and I’ve been working on Tilda before the war.
  I have successfully created more than 300 sites, I have 4 years of experience in website design and development.

  I’m doing landings and the sites they sell.
  I do all my work accurately and timely.
  I guarantee the quality of my work.
  - I can also provide reliable professionals in the promotion of business, setting ads in Google Adwords, social networks, SEO.

  P.S. Look at my comments ;)
  Добрий день!
  Готовий взятися за ваш проект під ключ!
  Я не дуже зрозумів що за шаблон та що за сторінка. Але готовий працювати! (Ціну вказав за годину)
  Пишіть всі деталі обговоримо.

  Про мене:
  Я UI/UX-дизайнер, займаюсь створенням сайтів для будь-якого бізнесу під ключ.
  Постійно працюю з Figma, Webflow, Wix, до війни працював ще й на Tilda.
  Зробив успішно понад 300 сайтів, маю 4 роки досвіду у дизайні та розробці сайтів.

  - Роблю лендинги та сайти що продають.
  - Всю роботу я виконую точно та вчасно.
  - Гарантую якість своєї роботи.
  - Також можу надати надійних професіоналів з просування бізнесу, налаштування реклами в Google Adwords, соціальних мережах, СЕО.

  P.S Дивіться мої відгуки ;)

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 307    2  0
  1 day850 UAH

  Good day ! )
  My name is Andrew and I have been working on web development for about 2 years, and I have been actively using Webflow for the last 1.5 years. In addition to the assigned tasks, I can do basic SEO settings and integrations with different platforms.
  I can do the animations too!

  Do you know if you already have a logotype?

  I will be happy to discuss the details of your project!
  Добрий день!)
  Мене звати Андрій і близько 2-х років працюю в сфері веб-розробки з яких останні півтора роки активно використовую Webflow. Окрім поставлених задач за потреби можу зробити базові налаштування SEO та інтеграції з різними платформами.
  Анімації теж вмію зробити!)

  Також підкажіть чи маєте вже готові логотипи?

  Буду радий обговорити деталі Вашого проекту!

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 270  
  25 days20 000 UAH

  Good day . IT company from Kiev to consider this project. For a more accurate calculation, the request to provide "Technical tasks" for the evaluation of the project and the deadline of the work. We work with a guarantee. Congratulations to Alexander.
  Доброго дня. ІТ компанія з Києва розглянути цей проект. Для більш коректного прорахунку, прохання надати "Технічне завдання" для оцінки проекту та строки виконання робіт. Ми працюємо із гарантією. З повагою, Олександр.

 11. 1195    22  0
  3 days1234 UAH

  Good day !
  1 hour = 5$ Ready to discuss the project, deadlines, budget.
  The portfolio is https://webnick.webflow.io/
  to turn.
  Доброго дня!
  1hour=5$ Готовий обговорити проект, терміни, бюджет.
  Портфоліо https://webnick.webflow.io/
  Звертайтеся.

 12. 220    1  0
  2 days1000 UAH

  Good afternoon, I got acquainted with the makets.
  I have experience in frontend development over 5 years.
  I will be glad to help you.
  I can start right now, write in a personal message.
  Доброго дня, з макетами ознайомився.
  Маю досвід в frontend розробці більше 5-ти років
  Буду радий вам допомогти.
  Почати можу прямо зараз, пишіть в особисті повідомлення.

 13. 255  
  2 days2000 UAH

  Good Morning Anthony! On the market for 4 years, I am engaged in the development of websites, a great experience of creating online stores, lending. I work with various CMS including Webflow. I always do the work at a high level and timely. Let’s talk to you more in detail.
  Добрий день, Антон! На ринку вже 4 роки, займаюся розробкою веб-сайтів, великий досвід створення інтернет-магазинів, лендінгів. Попрацюю з різними CMS включно з Webflow. Роботу завжди виконую на високому рівні і вчасно. Пишіть, обговоримо ТЗ докладніше.