Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create integration for PosterРозробити інтеграцію для Poster

Translated

 1. 3940
   19  0

  25 days15 000 UAH

  Good day, ready to fulfill your task, is work experience. It is also possible to make an online store and combine integration and sales.
  Доброго дня, готовий виконати ваше завдання, є досвід роботи. Також можливо зробити інтернет магазин і поєднати інтеграцію та продажі

 2. 1857    46  1   1
  7 days4000 UAH

  Good has already worked with a poster, with which the site needs to make integration to write in the same message.
  Доброго вже працював з постер, з якім сайтом потрібно зробити інтеграцію напишіть в осоюистому повідомленні.

 3. 3790    74  2   3
  3 days3500 UAH

  I’ve done a similar project recently, but synchronization only orders from the site to the poster.

  I can do your task, but the necessary details where to upload these data.
  Робив нещодавно подібний проект, але сихронізація тільки замовлень з сайту до постеру.

  Можу зробити і вашу задачу, але необхідні подробиці куди вигружати ці данні.

 4. 1024    54  0   2
  1 day500 UAH

  Good night
  Let’s look at the minimum example of this. What data we receive etc. Ready to do this, experience is great. I’m waiting for you at LS. and thank you.
  Добрий вечір
  Потрібно подивитись на мінімальний приклад цього. Які дані получаємо і тд. Готовий це зробити, досвід великий. Чекаю вас в ЛС. Дякую.

 5. 546    11  0
  1 day500 UAH

  Hello to you. He worked with a poster (30+ establishments). I can help. Write to LS!
  Здравствуйте. Работал с постером (30+ заведений). Могу помочь. Пишите в ЛС!