Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Developing an app for two IOS and Android platforms

Translated

 1. 387    1  0
  10 days365 USD

  Good evening !

  I can help you with the development of the app, but you need a more detailed description of how you imagine its appearance and functionality.
  Доброго вечора!

  Можу вам допомогти з розробкою додатку, але потрібен більш детальний опис як ви собі уявляете його вигляд та функціонал.

 2. 416  
  20 days974 USD

  Ready to discuss the project, realize under the key. I have great experience in design business projects.
  Готовий обговорити проєкт, реалізувати під ключ. Маю великий досвід в проектуванні бізнес проектів.

 3. 1016    10  0
  5 days122 USD

  Hello, I am a talented app developer on iOS and Android with rich experience.

  My ambition is to provide quality results quickly and accurately, as well as to guarantee reliable support after the completion of the project. I'm in contact for more than an hour, so your messages will not be left without a response in the entire dynamic of work.

  Ready to participate in your exciting project and contribute to its successful implementation.

  I am looking forward to the opportunity to discuss details and start cooperation.
  Доброго дня, я талановитий розробник додатків на IOS and Android із багатим досвідом.

  Моє прагнення - надавати якісні результати швидко та точно, а також гарантувати надійну підтримку після завершення проекту. Знаходжусь на зв'язку понад годину, тому ваші повідомлення не залишаться без відповіді в усій динаміці роботи.

  Готовий взяти участь у вашому захоплюючому проекті та внести свій внесок в його успішну реалізацію.

  З нетерпінням чекаю можливості обговорити подробиці та почати співпрацю.

 4. 726    7  0
  3 days49 USD

  Ready to develop a native app for you on Android with the possibility of further scalability
  Готовий розробити для вас нативний додаток на Android з можливістю подальшого масштабування

 5. 421    4  0
  10 days30 USD

  Hello, I am the author of the resource 2donow.info

  I propose the creation of applications on the basis of finished services from $500. + subscription, approximately $50/month. -> ibit.ly/wZu7
  It’s 10 times faster and 5 times cheaper than zero.

  If interesting, you can discuss.
  Здравствуйте, я автор ресурса 2donow.info

  #предлагаю создание приложений на базе готовых сервисов от 500 дол. + абонплата, около 50 дол/мес. -> ibit.ly/wZu7
  это в 10 быстрее и 5 раз дешевле, чем делать с нуля

  Если интересно, можно обсудить

 6. 1267    16  0
  1 day24 USD

  Good Morning, Vitalino
  Ready to develop a light app for biological wastewater cleaning stations for IOS and Android platforms on React Native.
  With regard to the design, I work with the designer and it is on mobile apps.
  I can't call the exact price without detailed design and design, but the project is interesting so I think we'll agree.
  Доброго дня, Віталіно!
  Готовий розробити легкий додаток для станцій біологічного очищення стічних вод для IOS та Android платформ на React Native.
  По поводу дизайна, я співпрацюю з дизайнером і вона по мобільних додатках.
  Точну ціну назвати не зможу без детального ТЗ і дизайну, але проект цікавий тому думаю домовимося.

 7. 521    1  0
  30 days487 USD

  We are ready to implement your project quickly and efficiently.
  Здравствуйте, готов быстро и качественно выполнить ваш проект.

 8. 1346    9  0
  5 days244 USD

  and greetings.
  Our team has been developing mobile apps for more than 7 years. It would be interesting to work on the development of your project.
  Since the design is not yet available, I would like to get more information about the functionality of the app. Per you can schematically show how the interface should look?
  There is a solution that we will be able to adapt to you if it is a service call. I will be able to share the details in personal messages.
  Привіт.
  Наша команда розробляє мобільні додатки понад 7 років. Цікаво було б попрацювати над розробкою Вашого проекту.
  Оскільки дизайну ще нема - хотілось би отримати більше інформації про функціональність додатку. Можливо Ви зможете схематично показати як має виглядати інтерфейс?
  Є рішення, яке зможемо адаптувати під вас, якщо мова суто про виклик сервісної служби. Деталями зможу поділитися в особистих повідомленнях.

 9. Mihaylo Yastrebov Pixel Lab
  1059    1  0
  30 days536 USD

  Good day ! My name is Mikhail, and I am the manager of the Pixel Lab.

  We are a team of professionals who prefer a full cycle of web solutions development and specialize in creating individual approaches to boost the customer’s business productivity to a new, higher level.

  We will quickly and efficiently develop the cross-platform app to the biological wastewater cleaning stations (IOS & Android) and publish it in the story.

  Can we discuss more in detail the important aspects and details of your order?

  by P.S. A real final evaluation of the project will be made after clarification of all the important details.
  Доброго дня! Мене звати Михайло, і я є менеджером компанії Pixel Lab.

  Ми - команда професіоналів, яка віддає перевагу повному циклу розробки веб-рішень і спеціалізується на створенні індивідуальних підходів для підвищення продуктивності бізнесу клієнта на новий, більш високий рівень.

  Швидко та якісно розробимо кроссплатформенний додаток до станцій біологічного очищення стічних вод (IOS & Android) та опублікуємо в стори.

  Чи можемо обговорити детальніше важливі аспекти та деталі вашого замовлення?

  P.S. Реальну фінальну оцінку проекту ми сформуємо після уточнення всіх важливих деталей.

 10. 12 more hidden bids

Current freelance projects in the category Hybrid mobile apps

React Native + Android, Java help needed with Calls on Android.

301 USD

Task Description: Developing video calls based on React Native, using React Native Callkeep with self-managed: true. Encountered an issue with call handling when the application is closed on android, need to implement functionality that will respond to data-notification from…

Hybrid mobile appsApps for Android ∙ 2 proposals

Develop a website and/or MiniApp for Telegram

Good day, it is necessary to develop a website and/or MiniApp for Telegram, with the functionality of opening cases. This should be a website or program in Telegram, similar to Hamster Combat, TapSwap, Bloom. Integration with Telegram and cryptocurrency is required. We are…

Web programmingHybrid mobile apps ∙ 19 proposals

Plugin for a web application for linking coordinates in the background

73 USD

General InformationProject: Web application (monolith) on Vue.js 2 with subsequent build through Capacitor on iOS and Android.Purpose: Add functionality to send coordinates when the application is running but minimized or the screen is locked.Functional Requirements 1. Plugin…

JavaScriptHybrid mobile apps ∙ 3 proposals

Neural network specialists

We are looking for specialists in neural networks (video only) for project work on creating neural networks for conducting online lessons experience with neural networks is mandatory

Hybrid mobile appsMachine learning ∙ 3 proposals

Mobile movie catalog application

Good evening! We have an API with movies by categories and information about them The design task is to implement the application needed for many regions the application consists of: login / registration movie catalog with filters movie search "likes" catalog let's discuss!

Hybrid mobile apps ∙ 17 proposals

Client
Vitalina Harchenko KMK Group Ukraine
Ukraine Vasilkov  4  0
Project published
5 months 13 days ago
159 views