Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Development of a business card website for the church

Translated1588 USD

Work result

Attachment view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Vadim Grinchuk

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Quick, competently and without unnecessary fuss.

Freelancer's feedback on cooperation with Dmitro Yakimets

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for working on an interesting project. I look forward to further cooperation.

 1. 7729
   39  0

  1 day311 USD

  Ready to discuss your project, will show my latest works. If you like it, waiting for you in PM
  https://renewtechsolar.com/
  https://bravo.mkeymedia.com/
  https://www.lazardevelopment.com.ua/
  https://belkoz.mkeymedia.com/
  https://test.mkeymedia.com/

  Price ready to discuss after personal correspondence
  Готовий обговорити ваш проект, покажу свої останні роботи. Якщо сподобатися, чекаю у ПП
  https://renewtechsolar.com/
  https://bravo.mkeymedia.com/
  https://www.lazardevelopment.com.ua/
  https://belkoz.mkeymedia.com/
  https://test.mkeymedia.com/

  Ціну готовий обговорити після особистого листування

  With me, clients save up to -30% of their project budget by optimizing technical processes and proper task management. Our portfolio on bihans https://www.behance.net/mkeymediaua

 2. 756
   7  0

  7 days151 USD

  I will develop on wordpress with the ability to add new posts, and edit some elements, also help with uploading to hosting.
  Розроблю на wordpress з можливостью додавати нові пости, та редагувати деякі елементи, також допому з заливкою на хостінг.

 3. 333  
  5 days101 USD

  Good day Dmitry!
  I have experience in developing websites on CMS Wordpress. I will gladly create a business card website for you, which you will be able to edit and create individual pages.

  Working with me, you will receive a fully completed project that will look stylish and beautiful and will meet all your needs. The website will be mobile responsive.

  The cost of my work is estimated at 5000 UAH for 2-3 pages. We can agree on the final price after discussing the details. I am ready to discuss a price that is acceptable to you and will not increase during the work process. My payment scheme is standard: 50% before starting work and 50% after completion.

  I will start working after the project is fully agreed upon and competitor analysis is done.

  You won't have to worry because I will take your task seriously. I will do everything in the best possible way and in the shortest time. I always fulfill client's wishes and I am available during working hours.
  My works: Behance
  Feel free to write or call, I will be happy to cooperate.
  Добрий день Дмитре!
  Маю досвід по розробці сайтів на CMS Wordpress. Залюбки зроблю для Вас сайт - візитку, яку Ви зможете редагувати та створювати окремі сторінки.

  Працюючи зі мною Ви отримаєте повністю готовий проект, який стильно та красиво виглядатиме та задовільнятиме усі Ваші потреби. Сайт буде адаптовано під мобільні пристрої.

  Вартість моєї роботи, орієнтовано, якщо на 2-3 сторінки, то від 5000 грн. Остаточну ціну зможемо погодити, коли обговоримо деталі. Готова обговорити прийнятну для Вас ціну, яка не буде збільшуватись в процесі роботи.
  Схема оплати у мене стандартна: 50% до початку роботи і 50% після виконання.

  Починаю працювати після повного узгодження проекту та аналізу конкурентів.

  Вам не доведеться турбуватися, адже я відповідально поставлюся до поставленого Вами завдання. Зроблю усе у найкращому вигляді та у найкоротший термін. Завжди виконую побажання клієнта та на зв’язку у робочий час.
  Мої роботи: Behance
  Пишіть чи телефонуйте, буду дуже рада співпраці.

 4. 406    1  0
  7 days504 USD

  Good day!
  We are the development team HeadGroup24!
  We create websites with individual design to suit any taste.
  We develop websites "turnkey", as well as perform various tasks of any complexity, such as integration of payment systems, page optimization, web design, and more.

  We develop websites on the following platforms:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  We work on projects with a team of professional designers and developers.
  Combined experience of 20 years.

  We are ready to start work and provide a fast and professional result.
  Write to us privately and we will discuss the budget and cooperation in more detail.
  The deadline and cost are approximate, for a full assessment of the work, we suggest conducting a brief interview.
  Доброго дня!
  Ми команда розробників HeadGroup24!
  Ми створюємо сайти з індивідуальним дизайном під любий смак.
  Створюємо сайти "під ключ", а також виконуючи різноманітні завдання будь-якої складності, такі як інтеграція платіжних систем, оптимізація сторінок, дизайн веб-сайтів та інші.

  Розробляємо сайти на таких платформах:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  Працюємо над проектами командою професійних дизайнерів та розробників.
  Спільний досвід 20 років.

  Ми готові розпочати роботу і забезпечити швидкий та професійний результат.
  Напишіть в особисті і обговоримо детальніше бюджет та співпрацю.
  Термін виконання та вартість вказані приблизні, для повної оцінки роботи пропоную провести невеличке інтервʼю)

 5. 1588    20  0
  4 days55 USD

  Good day! I suggest using the WordPress platform in combination with Elementor. This will provide convenient content editing, similar to working with Word, making it intuitive and easy for website administrators. I will be glad to await your response and the opportunity for cooperation. Examples of work can be provided in private messages.
  Доброго дня! Пропоную використовувати платформу WordPress у поєднанні з Elementor. Це забезпечить зручне редагування вмісту, аналогічне роботі з програмою Word, що робить її інтуїтивно зрозумілою та простою для адміністраторів сайту. Буду радий чекати вашого відгуку та можливості співпраці.
  Приклади робіт можу надати у приватні повідомлення

 6. 282  
  10 days252 USD

  Good day, ready to develop a completely new website for you using html css js and transfer it to the WordPress cms. I will do everything for convenient blog editing. In addition, I will implement the functions you desire. I will complete the work quickly and qualitatively. I will be glad to cooperate with you.
  Доброго дня, готовий розробити для вас цілком новий сайт за допомогою html css js та перенесення його на cms WordPress. Зроблю все для зручного коригування блогів. Крім того підключення функції які ви забажаєте. Роботу зроблю швидко та якісно. Буду радий з вами співпрацювати

 7. 250  
  5 days88 USD

  Good day! I will gladly implement this website. I guarantee a pleasant and easy design as well as ease of use for future website content.
  Доброго дня! З радістю реалізую цей сайт. Гарантую приємний і легкий дизайн а також простоту використання в подальшому наповнені сайта.

 8. 263  
  7 days252 USD

  Hello, Dmitry!
  I have extensive experience in website development.
  I am ready to start working on your project.
  Please contact me in private messages so that we can discuss all aspects and features of the project in more detail.
  Здравствуйте, Дмитрий!
  Я обладаю обширным опытом в разработке cайтов.
  Готов начать работу над вашим проектом.
  Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы мы смогли более детально обсудить все аспекты и особенности проекта.

 9. 798    5  0
  30 days706 USD

  Hello Dmitry!
  I will create a convenient, understandable, and beautiful design.
  I will develop a website adapted for all devices, with clean and valid code, without overloading the site.
  I will integrate it into WordPress with a custom theme, where you can easily edit content from the admin panel.

  Projects completed by me: https://portfolio.webpanacea.com.ua
  Let's get in touch and discuss everything.
  Вітаю Дмитро!
  Зроблю зручний, зрозумілий та красивий дизайн.
  Зверстаю сайт адаптовано під усі пристрої, чистим та валідним кодом, не навантажуючи сайт.
  Інтегрую на WordPress на індивідуальну тему, де зможете зручно редагувати контентом з панелі адміністратора.

  Проекти виконані мною: https://portfolio.webpanacea.com.ua
  Давайте зв'яжемося та все обговоримо.

 10. 1897    9  0
  14 days504 USD

  Hello, Dmitry! 👋
  I am ready to help create a beautiful and functional website for the church.

  It would be great to show 1-2 examples of similar websites that you like, or highlight what you like from another theme.

  I will make it responsive and cross-browser compatible, adding all the necessary features to the website. The design will be unique and modern.
  Please tell me more about your preferences.

  🛠 I suggest implementing it on the WordPress engine with a user-friendly control panel.

  I will gather all the necessary information, conduct research, create a full-fledged website according to your needs.

  Portfolio: Freelancehunt
  More detailed cases: Behance

  I look forward to collaborating with you! 🤝
  Здравствуйте, Дмитрий! 👋
  Готов помочь в создании красивого и функционального сайта для церкви.

  Будет отлично показать 1-2 примера подобных сайтов, которые нравятся либо можно подчеркнуть то, что нравится из другой тематики.

  Выполню адаптивно и кроссбраузерно, с добавлением на сайт всех нужных возможностей. Дизайн будет индивидуальный и современный.
  Напишите мне подробнее свои пожелания.

  🛠 Реализовать предлагаю на движке WordPress с удобной панелью управления.

  Соберу всю нужную информацию, проведу ресерч, создам полноценный сайт, согласно вашим потребностям.

  Портфолио: Freelancehunt
  Больше детальных кейсов: Behance

  Буду рад сотрудничеству! 🤝

 11. 358  
  30 days756 USD

  Hello!
  Our Web Studio specializes in developing websites "turnkey". We are ready to take orders and execute them according to your wishes. Write in private messages - we will provide you with a brief and discuss the project in more detail. Budget and deadlines are negotiable.
  Have a great day :)
  Вітаю!
  Наша Веб-Студія займається розробкою сайтів "під ключ". Готові взяти замовлення та виконати згідно з Вашими побажаннями. Напишіть у приватні повідомлення - надамо Вам бриф й обговоримо проєкт більш детально. Бюджет й строки обговорюються.
  Гарного дня :)

 12. 1228    7  0
  4 days63 USD

  Hello, I will be developing a website on the WordPress CMS, as statistics show that 1/4 of websites on the Internet are powered by this engine! I will create a nice blog section and add an easy-to-use page builder for creating and editing pages.

  I have been working in website development and management on this system for 3 years, and my main focus is on portfolio websites, landing pages, directories, and business service websites.

  Videos of my work: https://youtu.be/cTulcsPj2dU
  Similar project example: https://allforbusinesses.org/
  My latest work: https://www.tsdruk.store/
  Вітаю, я буду розробляти сайт на cms WordPress за статистикою 1/4 сайтів в Інтернеті стоять на даному движку! Зроблю гарний розділ з блогом та добавлю легкий у використанні конструктор для створювання та редагування сторінок.

  Я, в темі розробки і управління сайтами на цій системі вже 3 роки і головним моїм профілем є сайти візитників, ландінги, каталоги і сайти для бізнес-послуг.

  Відео з моїми роботами :https://youtu.be/cTulcsPj2dU
  Приклад схожого проекту : https://allforbusinesses.org/
  Моя остання робота :https://www.tsdruk.store/

 13. 876    7  1
  3 days76 USD

  Hello! I will make you an easy-to-manage website, visually pleasing for visitors. Contact me!
  I am waiting for your budget proposals.
  Вітаю! Зроблю вам легкий в управлінні сайт, але візуально приємний для відвідувачів. Звертайтесь!
  Чекаю ваших пропозицій по бюджету.

 14. 145    2  0
  8 days202 USD

  Good day!
  MODx Revolution is perfect for your project. The admin panel (site management) will be at an intuitive level and much simpler than WordPress or something similar. And it works much faster than WordPress.
  Write to me in private messages. We will solve all the issues and I will show examples.
  День добрый!
  Для вашего проекта идеально подойдет MODx Revolution. Админка (управление сайтом) будет на инуитивном уровне и гораздо проще, чем Wordpress или что то подобное. Да и работает намного быстрее, чем WordPress.
  Напишите мне в личку. Решим все вопросы и покажу примеры.

 15. 706    2  0
  1 day13 USD

  Hello, Dmitry.
  I made a website for the Temple of the Holy Equal-to-the-Apostles Methodius and Cyril.
  Unfortunately, the abbot of the temple asked to temporarily freeze the site.
  In general, if needed, I can do it.
  Made on Wordpress.
  What is your budget?
  Приветсвтую, Дмитрий.
  Делал сайт для Храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.
  К сожалению настоятель храма попросил временно заморозить сайт.
  В общем если нужно могу сделать.
  Делал на Wordpress.
  Какой у Вас бюджет?

 16. 201  
  2 days28 USD

  Good day. 12 years of experience, creating a new version of the website, modern design, mobile adaptation, convenient admin panel, easy self-filling, blog and all necessary functions. We will agree on the budget. Write in private.
  Доброго дня. Досвід 12 років, створю нову версію сайта, сучасний дизайн, адаптація під мобільні, зручна адмінка, легке наповнення самостійно, блог і всі необхідні функції. По бюджету домовимось. Пишіть в приват

 17. 577    3  0
  3 days76 USD

  Good day.

  Thank you for providing the task. I am ready to take on its implementation and develop a new website on the WordPress platform, taking into account all the specified functional requirements.

  I propose the following plan of action:

  1. Designing a new website: Together with you, we will determine the appearance and functionality of the new website, including a blog and the ability to edit pages.

  2. Development and setup of the website on WordPress: I will create a new site based on WordPress using the necessary plugins and themes that will ensure maximum ease of management.

  3. Testing and optimization: After completing the development, I will conduct testing to ensure the correct functioning of all elements of the site. I will also optimize its performance and SEO parameters.

  4. Training and support: I will conduct an online meeting for you, during which I will explain how to use the site and its administrative panel. After completing the project, I will be ready to provide consultations on further work with the site for a month.

  Feel free to contact me with any questions or clarifications. I am ready to start working on your project immediately.
  Доброго дня.

  Дякую за надане завдання. Я готовий взятися за його виконання та розробити новий сайт на платформі WordPress з урахуванням всіх вказаних функціональних вимог.

  Пропоную наступний план дій:

  1. Проектування нового сайту: Спільно з вами визначимо вигляд та функціонал нового сайту, зокрема блог та можливість редагування сторінок.

  2. Розробка та налаштування сайту на WordPress: Створю новий сайт на базі WordPress з використанням потрібних плагінів та тем, які забезпечать максимальну простоту управління.

  3. Тестування та оптимізація: Після завершення розробки проведу тестування, щоб переконатися в коректному функціонуванні всіх елементів сайту. Також оптимізую його швидкодію та SEO-параметри.

  4. Навчання та підтримка: Проведу для вас онлайн зустріч, під час якої поясню, як користуватися сайтом та його адміністративною панеллю. Після завершення проекту протягом місяця буду готовий надавати консультації щодо подальшої роботи з сайтом.

  Не сумнівайтеся звертатися до мене з будь-якими питаннями чи уточненнями. Я готовий почати роботу над вашим проектом негайно.

 18. 2281    10  0
  10 days504 USD

  Hello, Dmitry

  We can implement your turnkey project, have experience working with the Western market, namely Italy, USA, Switzerland, Poland. We know clean code, Word Press.
  We are confident that based on our experience we will bring you results.

  To assess my interest and experience - I am ready to make a free first screen.

  In short, we have worked with Bitnorm, App Cake, and other top companies.

  More information about me and my cases with optimization of 90/100 points and conversion of 4% in my profile.

  I am waiting for you in private messages.

  My latest websites:
  https://bbox-solutions.com/
  https://armovik.com/
  https://skygenwindows.com/Skygen/page.html
  https://sunrise-city.com/
  https://katarinamovchan.com/
  https://weclean24.com/
  https://cryptoinvestor.com.ua/
  Приветствую, Дмитрий

  Мы сможем реализовать ваш проект под ключ, имеем опыт работы с западным рынком, а именно Италия, США, Швейцария, Польша. Знаем чистый код, Word Press.
  Уверенны что на основе нашего опыта мы принесем вам результат

  Чтобы вы оценили мою заинтересованность и опыт - готов сделать бесплатный первый экран

  Если коротко, успели поработать с Bitnorm, App Cake, и другими топами.

  Больше информации о мне и моих кейсах с оптимизацией 90/100 баллов и конверсией 4% в моём профиле.

  Жду вас в личных сообщениях

  Мои последние cайты:
  https://bbox-solutions.com/
  https://armovik.com/
  https://skygenwindows.com/Skygen/page.html
  https://sunrise-city.com/
  https://katarinamovchan.com/
  https://weclean24.com/
  https://cryptoinvestor.com.ua/

 19. 1481    55  0
  10 days202 USD

  Good day!
  I will gladly take on such work. I have been working on similar tasks since 2015, including content creation, optimization, etc. I have a content manager certificate. Ready to discuss the details.
  Доброго дня!
  З радістю займуся такою роботою. Подібними завданнями займаюся з 2015 року, включаючи наповнення, оптимізацію тощо. Маю сертифікат контент-менеджера. Готовий обговорити деталі.

 20. 326    2  0
  3 days101 USD

  Good day! Ready to offer on the framework (Codeigniter) - no wordpresses and joomlas. You can see an example of the admin panel in the portfolio - it doesn't get any simpler:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/primer-adminki/1810118.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/primer-adminki/1810119.html
  Доброго дня! Готовий запропонувати на фреймворцi (Codeigniter) - нiяких вордпресiв i джумлiв. Приклад адмiнки можете побачити в портфолiо - простiшоi не буваэ:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/primer-adminki/1810118.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/primer-adminki/1810119.html

 21. 236  
  10 days303 USD

  Good day.
  I develop websites for various markets in Ukraine. I will implement your project from start to finish, I have experience with a similar type of website. I am confident that developing this website will bring you the desired result.
  I will configure and connect all the necessary functionality.
  I will be glad to cooperate.
  Добрий день.
  Розробляю сайти для різних ринків України. Реалізую, Ваш проект під ключ, маю досвід з подібним типом сайту. Впевнений, що розробка даного веб-ресурсу принесе Вам бажаний результат.
  Налаштую та підключу весь необхідний функціонал.
  Буду радий співпраці.

 22. 2920    13  0
  8 days378 USD

  Good day. I will do it qualitatively and in a short time. The amount includes SEO, design, layout, setting up analytics and tags. Setting up all communication channels and much more.

  Examples of works:

  https://pr-compass.ukcom.com.ua/
  https://pixels.com.ua/
  https://ukcommsclub.ukcom.com.ua/
  https://mibox.com.ua/
  https://posmishka.kharkiv.ua/
  https://likeauto.com.ua/
  https://norsoblocks.com.ua/
  https://yt-talne.com.ua/
  https://vtoravto.com.ua/
  https://staryj-xutir.com.ua/
  https://bravekidsukraine.org/
  http://taxi.servicehelp.com.ua/
  https://www.ubaseinvest.com/
  https://www.studioandyou.com/
  https://89663-toyota.com/
  https://shop.luba-design.com/
  http://agro.servicehelp.com.ua/
  https://nebokray.club/
  https://stage1.ee/
  https://dnepr-stroy.com/
  https://www.slobodaukraine.com/
  https://www.latschbacher.com.ua/
  http://bmsys.co.il/
  https://slav.in.ua/
  http://servicehelp.com.ua/
  https://naturproduct.store/
  https://titanbike.ua/
  Добрий день. Зроблю якісно і за короткий термін. У суму входить СЕО, дизайн, верстка, налаштування аналітики та тегів. Налаштування всіх каналів зв'язку та багато іншого.

  Приклади робіт

  https://pr-compass.ukcom.com.ua/
  https://pixels.com.ua/
  https://ukcommsclub.ukcom.com.ua/
  https://mibox.com.ua/
  https://posmishka.kharkiv.ua/
  https://likeauto.com.ua/
  https://norsoblocks.com.ua/
  https://yt-talne.com.ua/
  https://vtoravto.com.ua/
  https://staryj-xutir.com.ua/
  https://bravekidsukraine.org/
  http://taxi.servicehelp.com.ua/
  https://www.ubaseinvest.com/
  https://www.studioandyou.com/
  https://89663-toyota.com/
  https://shop.luba-design.com/
  http://agro.servicehelp.com.ua/
  https://nebokray.club/
  https://stage1.ee/
  https://dnepr-stroy.com/
  https://www.slobodaukraine.com/
  https://www.latschbacher.com.ua/
  http://bmsys.co.il/
  https://slav.in.ua/
  http://servicehelp.com.ua/
  https://naturproduct.store/
  https://titanbike.ua/

 23. 1537    29  1
  10 days202 USD

  Good day!
  I will make a quality and easy-to-manage website for the church.
  Доброго дня!
  Зроблю якісний та простий в керуванні сайт для церкви

 24. 3972    24  0
  33 days560 USD

  Good time)

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Part of the work!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Доброго часу)

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 25. 2499    58  0
  14 days630 USD

  Hello!

  I am ready to offer development based on the opencart cms. By removing all unnecessary from the admin panel, we will get a convenient and simple system for managing the site. This approach has already been tested in practice.

  It is possible to save and transfer content to a new site.
  Further support is possible.
  Привіт!

  Готовий запропонувати розробку на базі cms opencart. Прибравши з адмінки все зайве отримаємо зручну і просту систему для керування сайтом. Такий підхід уже перевірений на практиці.

  Можливе збереження і перенесення контенту на новий сайт.
  Можлива подальша підтримка.

 26. 531    2  0
  5 days126 USD

  Hello, I am also a Christian. If you have no difficulties with editing HTML, which is quite simple, I can do a simple implementation; otherwise, I can create an application in Laravel/PHP + React and set up direct blog post creation through the website. Write to me.
  Вітаю, теж християнин. Якщо у вас не буде труднощів з редагуванням HTML, що досить просто, то можу зробити просту реалізацію, в іному випадку можу зробити додаток на Laravel/PHP + React і створення блог постів напряму через сайт. Пишіть

 27. 819    5  0
  6 days50 USD

  Good day, I will update your website in terms of design and functionality. On WordPress. I can start working on the website now.
  Доброго дня, оновлю ваш сайт по дизайну та функціоналую. На Вордпресс. Можу почати вже працювати на сайтом.

 28. 1177    11  0
  7 days126 USD

  ❗️ Hello.
  ✅ The project will be implemented on WordPress
  ✅ Website admin panel for editing
  ✅ Responsive design
  ✅ SEO (basic settings)
  ✅ Optimization (basic settings)
  ✅ Help with purchasing and setting up hosting and domain
  ✅ Training on working with the website admin panel
  ❗️ My works - https://www.3zweb.com.ua/portfolio/
  ❗️ Вітаю.
  ✅ Реалізація проекту буде на WordPress
  ✅ Адмінка сайту для редагування
  ✅ Адаптивний дизайн
  ✅ SEO (базові налаштування)
  ✅ Оптимізація (базові налаштування)
  ✅ Допомога в купівлі та налаштування хостингу та домену
  ✅ Навчання по роботі з адмінкою сайту
  ❗️ Мої роботи - https://www.3zweb.com.ua/portfolio/

 29. 1872    28  0
  10 days630 USD

  Good day!
  I can start now.
  I will make it easy to edit.
  But we need to start with the design.
  Let's discuss the details.
  Доброго дня!
  Можу почати зараз.
  Зроблю, щоб редагувати було максимально просто.
  Але почати потрібно з дизайну.
  Давайте обговоримо деталі

 30. 1116    10  0
  7 days176 USD

  Good day! I am ready to upgrade your website.
  I see it is still on tablets, this is outdated technology, it needs to be revamped immediately.
  Contact me and we will discuss all the details.
  I suggest doing it on WordPress.
  It will have a convenient blog with an easy-to-use admin panel. I provide video instructions for all my clients on how to work with the website, and one month of free support.
  As a bonus for each WordPress website, I do the following:
  Setting up a set of plugins to optimize the code and speed up the site.
  100% SEO optimization (built-in micro-markup, SEO plugin, and more) for PageSpeed GOOGLE.
  I install my messenger integration plugin (no need to pay third-party services).
  Integration of the website with Telegram (all website emails are duplicated in a private Telegram group).
  Looking forward to collaborating!
  My portfolio: https://ashifin.com/ru/portfolio
  Доброго дня! Готовий зробити Вам апгрейд сайту.
  Бачу Він у вас ще на талицях зверстан, це туже застріла технологія, треба негайно переробляти.
  Звертайтеся і обговоримо всі деталі.
  Пропоную зробити на WordPress
  Буде удобній блог зі зручною адмінкою, Всі своїм замвникам я роблю відеоінструкціїї як працювати з сайтом , та місяц безкоштовной підтримки.
  для кожного сайту Wordpress роблю як бонус:
  Налаштування комплексу плагінів для оптимізації коду та прискорення сайту
  100% SEO оптимізація (вбудована мікророзмітка, Seo-плагін та інше) під PageSpeed GOOGLE
  Ставлю свій плагін кнопки зв'язку через месенджери (не потрібно платити стороннім сервісам)
  Інтеграція сайту з телеграм (уся пошта з сайту дублюються в закриту групу телеграм)
  Радий співпрацювати!
  моє портфоліо https://ashifin.com/ru/portfolio

 31. 571    4  0
  1 day28 USD

  Hello!
  Ready to develop your project quickly and qualitatively.
  I suggest developing on WordPress, OpenCart, or Weblium.
  Please write in private messages)
  Вітаю!
  Готовий розробити ваший проект, швидко та якісно
  Пропоную розробити на WordPress, OpenCart або Weblium
  Напишіть будь ласка в особисті)

 32. 500    2  0
  4 days101 USD

  Good day, I am a developer of selling websites on the WordPress graphic editor using the Elementor constructor. I suggest creating and setting up a site specifically on this platform for you. I will help you choose a domain and hosting according to your budget. I provide free consultation regarding your project, coordinate each stage of work with the customer. I work with and without a technical task, when creating a site, I immediately make tablet and mobile versions, value an individual approach to each client. The prices for my services are quite affordable, I complete tasks on time, always in touch during working hours and focused on your result. Examples of my work: moongallery.pp.ua, nlp.vn.ua, gnatyukartcenter.com, pankondicionerio.pp.ua
  Freelancehunt
  Добрий день, я розробник продаючих сайтів на графічному редакторі WordPress за допомогою конструктора Elementor. Пропоную Вам створити і налаштувати сайт саме на цій платформі.
  Допоможу підібрати домен і хостинг відповідно до вашого бюджету. Надаю безкоштовну консультацію щодо вашого проєкту, узгоджую кожний етап роботи з замовником. Працюю по ТЗ і без, при створенні сайту відразу роблю планшетну і мобільну версії, ціную індивідуальний підхід до кожного клієнта.
  Ціни на мої послуги цілком доступні, виконую завдання вчасно, завжди на зв'язку в робочий час та орієнтована на ваш результат.
  Приклади моїх робіт: moongallery.pp.ua, nlp.vn.ua, gnatyukartcenter.com, pankondicionerio.pp.ua
  Freelancehunt

 33. 342  
  7 days252 USD

  Good day, I am a full-stack developer with professional experience in js/ts/react/next for over 3 years, ready to complete your task. Please message me privately, we will discuss all the details. The cost/completion time is approximate, more precise after reviewing the full specification.
  Доброго дня, я full-stack developer з професійним досвідом js/ts/react/next 3+ років, готовий виконати ваше завдання. Напишіть в особисті, обговоримо всі деталі. Вартість/термін виконання вказано приблизні, точніше після ознайомлення з повним ТЗ.

 34. 386    14  0
  5 days126 USD

  Good day! Ready to help for a small fee. I suggest development on constructor platforms. It is convenient and simple for you in the future, without coding. With integration, you can add anything) Contact me, let's discuss the details.
  Доброго дня! Готова допомогти за невеликі гроші. Пропоную розробку на платформах-конструкторах. Це зручно і просто для вас у майбутньому, без кодування. За допомогою інтеграції можна додати будь-що) Звертайтесь, обговоримо деталі.

 35. 336    1  0
  18 days630 USD

  Good day.

  We can develop the design and implement everything on Wordpress.

  We will set everything up and explain how to add content, it's easy in the Wordpress admin panel.

  The price is indicated for design and layout turnkey. You provide the hosting.

  Contact us using our contact information.
  Добрий день.

  Можемо розробити дизайн і все зверстати поставити на Wordpress.

  Все настроїмо і роскажимо як добавляти, просто в управлінні двигун Wordpress.

  Ціну вказали за дизайн і верстку під ключ. Від вас хостинг.

  Звертайтесь на наші контакти.

 36. 398  
  30 days756 USD

  💙💛 Hello! Ready to start work immediately and provide you with high-quality services in the shortest terms! My team (9 professionals) and I have over 8 years of experience in turnkey development and a large portfolio (over 100 projects)! 🤓
  We work officially, under contract! 💙💛
  The price is approximate, we need to discuss the technical task....

  Here are some of our works: daddysmoke.com.ua, kralya.online, occultsci.com, vozugerhouse.com.ua, ekojar.com.ua, nasintrav.com.ua, ia.in.ua, minoko.com.ua, theivystreets.com, copycenter.in.ua, lion-mebli.com.ua, beautycode-cosmetics.com.ua, dim-dverey.com.ua, tdvir.com, idycam.com, motosvit.net, aboutcoffee.com.ua, globus.ck.ua, leopold.ck.ua, aidini.in.ua
  💙💛 Вітаю! Готовий приступити до роботи негайно і надати Вам високоякісні послуги в найкоротші терміни! У мене та моєї команди (9 професіоналів) більше 8 років досвіду розробки “під ключ” та велике портфоліо (понад 100 проєктів)! 🤓
  Працюємо офіційно, по договору! 💙💛
  Ціна орієнтовна, треба обговорювати технічне завдання….

  Ось деякі наші роботи: daddysmoke.com.ua, kralya.online, occultsci.com, vozugerhouse.com.ua, ekojar.com.ua, nasintrav.com.ua, ia.in.ua, minoko.com.ua, theivystreets.com, copycenter.in.ua, lion-mebli.com.ua, beautycode-cosmetics.com.ua, dim-dverey.com.ua, tdvir.com, idycam.com, motosvit.net, aboutcoffee.com.ua, globus.ck.ua, leopold.ck.ua, aidini.in.ua

 37. 30 more hidden bids
 • Aleksandr Gansky SkyLex
  9 April, 11:58 |

  це часом не московський патріархат?

Current freelance projects in the category Website development

Updating WordPress website, changing images (+-35 pcs), texts, and prices

38 USD

Need: Change the menu to higher quality images. Change prices for goods and possibly edit descriptions. Configure payments (Only cash payment or bank transfer (currently exclude LikPay). Complete change of texts. Configure meta tags for Dnipro pizza delivery. Remove the logo -…

Website developmentWebsite maintenance

WordPress website refinement according to the technical specification.

88 USD

Recommendations for HTTPS correctionImplementation of semantic markupOptimizing site page listings Setting up product cardsProhibition on indexing advertising and technical URLs on the site Correct configuration of technical parameters in URLs Correct configuration of…

HTML and CSSWebsite development ∙ 1 proposal

Making corrections on the website

33 USD

There are 2 identical business card websites (I will send in private messages), corrections need to be made to the text Regular text (example)Are Our Partners We believe that the key to growing our business is to focus our energy and attention towards helping our…

Web designWebsite development ∙ 1 proposal

Transfer website from wordpress to wordpress.

It is necessary to copy our website to WordPress (https://cloudassociation.me/) and deploy it on another domain/hosting. Access is only available to the admin panel of the website. There is no FTP access. All accesses are available on the new hosting.

Website development ∙ 17 proposals

One-page website for a logistics company

153 USD

Create a simple website within 2 days on Word Pres. We provide logo, domain, hosting, copywriting. Need the simplest and fastest solution possible.

Website development ∙ 33 proposals

Client
Dmitro Yakimets
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
1 month 13 days ago
354 views