Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The line of the booklet (heads, infobies)

Translated14 USD

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 697
   4  0

  3 days14 USD

  Good day Mary. I’ll make a booklet. Structure of information.
  Discuss details in private messages.
  Добрий день, Маріє. Зроблю верстку буклетів. Структурою інформацію.
  Обговорімо деталі в приватних повідомленнях

 2. 552    7  0
  1 day14 USD

  Good Morning Mary!
  I am Sophia, a professional graphic designer with over 5 years of experience working on branding and a wide range of visual materials and design.
  Ready to start the development of the gadgets as soon as possible.

  I take care of the details of the project from the beginning to the end and work until my customer is fully satisfied with the result, I appreciate the visual quality of the work and the organization of the files.

  https://sofiatatomyr.wixsite.com/sofiatatomyr
  Behance
  Добридень, Маріє!
  Я Софія, професійний графічний дизайнер із понад 5-річним досвідом роботи над брендингом та широким спектром візуальних матеріалів і дизайну.
  Готова почати розробку гайдів якнайшвидше.

  Я дбаю про деталі проекту від початку до кінця і працюю до тих пір, поки мій клієнт буде повністю задоволений результатом, ціную візуальну якість роботи та організацію файлів.

  https://sofiatatomyr.wixsite.com/sofiatatomyr
  Behance

 3. 2110    56  0   1
  2 days14 USD

  I will develop interesting options for you with infographics as I specialize in it. There are examples of ice magnets.
  Розроблю для вас цікаві варіанти гайдів з інфографікою, так як спеціалізуюсь на ній. Є приклади лід-магнітів.

 4. 555    5  0
  1 day14 USD

  Good day !
  I am very interested in your project.
  Ready to start right now!
  Please write, ready to discuss all the details.
  My portfolio is Freelancehunt
  My Vehance - Behance
  Доброго дня!
  Дуже зацікавлений у вашому проєкті.
  Готовий приступити прямо зараз!
  Пишіть, готовий обговорити всі деталі.👇🏻
  Моє портоліо - Freelancehunt
  Мій Вehance - Behance

 5. 848    16  0
  2 days14 USD

  Good day ! I am working on education, education of children. I am pleased to take your tasks.
  I have great experience in creating texts, its formatting, selection of photos, other images. Style is agreeing. In the process, you will be able to consider a number of arrangements. I am the author of the online course. to turn)
  Portfolio: https://freelancehunt.com/project/verstka-bukletu-gayd-infobiz/1271803.html
  Доброго дня! Працюю з тематикою освіти, виховання дітей. Із задоволенням візьмусь за Ваші задачі.
  Маю великий досвід по створенні текстів, його форматування, підбору фото, інших зображень. Стиль узгодимо. В процесі можна буде розглянути кілька варіантів оформлення. Являюсь автором онлайн-курсу. Звертайтеся)
  Портфоліо: https://freelancehunt.com/project/verstka-bukletu-gayd-infobiz/1271803.html

 6. 437  
  2 days14 USD

  Ready to fulfill the task. My summary: Google Drive
  Готова виконати завдання. Моє резюме: Google Drive

 7. 1306
   12  0

  2 days28 USD

  I have experience in creating similar lydmagnites, I have done checklists and gaids. Examples in pdf, so I can only send through the disk :)
  To get acquainted with my work in general: Behance
  Вітаю) Маю досвід в створенні подібних лідмагнітів, робила і чек-листи і гайди. Приклади у пдф, тому можу надіслати тільки через диск :))
  Щоб ознайомитися із моїми роботами загально: Behance

 8. 2280    88  1
  2 days21 USD

  Good day !
  I do your project professionally and quickly.
  Great experience in similar works
  Turn to
  Доброго дня!
  Виконаю ваш проект професійно та оперативно
  Величезний досвід аналогічних робіт
  Звертайтесь

 9. 2186    175  2   6
  4 days14 USD

  Good day !
  I have great experience in developing and preparing for the printing of booklets and catalogues.
  My work can be viewed:
  Polygraphy Behance
  logos Behance
  Доброго дня!
  Маю великий досвід розробки і підготовки до друку буклетів та каталогів.
  мої роботи можна переглянути:
  поліграфія Behance
  логотипи Behance

 10. 390  
  2 days14 USD

  Hello to you! Interested in your proposal. Portfolio: Behance
  Здравствуйте! Интересует Ваше предложение. Портфолио: Behance

 11. 612    9  1
  2 days14 USD

  I will make a booklet for you, I will offer the layout options, I will process the selected, taking into account your wishes, I will prepare for printing. I have a lot of experience in polygraphy. Go back, let’s discuss the details.
  Зверстаю для Вас буклет, запропоную варіанти оформлення, доопрацюю обраний, враховуючи Ваші побажання, підготую до друку. Маю великий досвід роботи в поліграфії. Звертайтесь, обговоримо деталі.

 12. 643    70  0   1
  4 days14 USD

  Good day .
  Ready for your project.
  I will be happy to have a permanent collaboration.
  We create a beautiful design of creativity for you. Everything will be completed quality and sold.
  I respect all your wishes.
  I will always be connected.
  Experience in the design field is 10 years.
  I am among the top 10 percent of the best designers in Florence-Burge. There is a certificate.
  Portfolio: Freelancehunt
  Write it. The price and deadlines.
  I will be grateful for the reversal link.
  ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
  ГОТОВ ВЗЯТЬСЯ ЗА ВАШ ПРОЕКТ.
  БУДУ РАД ПОСТОЯННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.
  СОЗДАМ ДЛЯ ВАС КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН КРЕАТИВА. ВСЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО КАЧЕСТВЕННО И ПРОДАЮЩИМ.
  УЧТУ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.
  ВСЕГДА БУДУ НА СВЯЗИ.
  ОПЫТ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 10 ЛЕТ.
  ВХОЖУ В ТОП-10% ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ФРИЛАНС-БИРЖЕ. ЕСТЬ СЕРТИФИКАТ.
  ПОРТФОЛИО: Freelancehunt
  ПИШИТЕ. ОБСУДИМ ЦЕНУ И СРОКИ.
  БУДУ БЛАГОДАРЕН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

 13. 543  
  2 days15 USD

  Good day .
  Will the booklets be used only in the web format?
  I have a great experience working with polygraphy, images for the promotion of displays and magazine. I will be happy to collaborate!
  Добрий день.
  Буклети будуть використовуватись лише у веб форматі?
  Маю чималий досвід роботи з поліграфією, зображень для промо розсилок і журнальною версткою. Буду рада співпраці!

 14. 2007    46  0
  3 days14 USD

  Good day !

  Ready to quickly and professionally create newsletters for your project.
  I have experience in creating and a large portfolio, I have positive reviews, I have ready patterns in any required formats.

  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Доброго дня!

  Готовий швидко та професійно створити буклети для вашого проєкту.
  Маю досвід у створенні та велике портфоліо, маю позитивні відгуки, готую макети у будь-яких потрібних форматах.

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Звертайтесь, буду радий співпраці!

 15. 625    5  0
  1 day14 USD

  Good day, in what format should the result be? Do you need a final file or not?
  It will depend on which program to do.

  Everything is clear, the task is not difficult.
  Work: A few hours
  Quality and structured work with information, experience in KP and copywriting

  My presentations:
  Google Drive
  Доброго дня, у якому форматі має бути результат? Потрібен вихідний файл чи ні?
  Від цього буде залежати у якій програмі робити

  По прикладу усе зрозуміло, задача не складна
  По роботі: декілька годин
  Якісно та структуровано працюю з інформацією, досвід у КП та копірайтингу

  Мої презентації:
  Google Drive

 16. 944    5  0
  3 days14 USD

  Welcome to! Interested in your project.
  I work in different styles and directions.
  The portfolio can be viewed at Behance and Freelancehunt
  Вітаю! Зацікавив Ваш проект.
  Працюю у різних стилях та напрямках.
  Портфоліо можна переглянути за посиланням Behance і Freelancehunt

 17. 315  
  1 day14 USD

  I will be happy to collaborate, for details please contact the private message! Portfolio: Google Drive
  Буду рада співпраці, за деталями звертайтеся у приватні повідомлення! Портфоліо: Google Drive

 18. 8 more hidden bids