Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Make changes to the website, WordPressВнести зміни на сайті, вордпрес

Translated3000 UAH

 1. 515    12  2   2
  5 days3000 UAH

  ✅Good day to call me Paul.
  Experience in work 5 years,
  There is a profile on the apple.
  I was very interested in your project.✅✅✅For detailed discussion of all the nuances, contact me.
  The deadline is with the stock.✅I will do everything in time and according to your expectations.✅Working at WayPoint (SEO junior)
  Working at Transparen (Canada)
  HTTPS://transparen.com/
  ReactJs developer
  ReactNative (IOS) developer
  The same sites under key (DLE, WordPress, Joomla, Bitrix24)✅✅✅✅✅✅
  ✅ Добрий день мене звати Павло,
  ✅ Досвід роботи 5 років,
  ✅ Є профіль на апворке,
  ✅ Дуже зацікавив ваш проект. для докладного обговорення всіх нюансів, зв'яжіться зі мною
  ✅ Термін беру з запасом.
  ✅ Виконаю все в строк і за вашими уподобаннями.
  ✅ Працював в WayPoint (SEO junior)
  ✅ Працював в компанії Transparen (Canada)
  ✅ https://transparen.com/
  ✅ ReactJs developer
  ✅ ReactNative (IOS) developer
  ✅ Так само сайти під ключ (DLE, WordPress, Joomla, Bitrix24)

 2. 446    4  0
  1 day3000 UAH

  Welcome to! For love, we realize this project in a short time and quality.

  You can view the work in our profile.
  Вітаю! За любки реалізуємо цей проєкт в короткі строки та якісно.

  Роботи можете переглянути в нашому профілі.

 3. 835    10  0
  4 days3500 UAH

  Good morning, I will be able to get to the task today, we will discuss everything in detail in the ears.
  Добрий день, зможу приступити до завдання сьогодні, обговоримо все детальніше в ос.

 4. 4397
   115  6

  5 days3000 UAH

  Good Morning, Irina
  I have looked at your TZ, everything is in principle clear and can be realised.
  I don’t understand the last point, let’s talk more in detail.

  After the discussion, I will tell you the final price and deadlines.
  My website is mzweb.online
  Доброго дня, Ірина.
  Переглянув Ваше ТЗ, все в принципі зрозуміло та можна реалізувати.
  Не зрозуміло останній пункт, можливо давайте обговоримо все детальніше?

  Після обговорення скажу кінцеву ціну та терміни.
  Мій сайт - mzweb.online

 5. 208  
  5 days3000 UAH

  Good morning, I have experience in work I am WordPress
  Ready to do your needs in 3-5 days
  There are some questions that we will solve in personal messages, they relate to location and some inscriptions.

  The main type of work I did are on the wordpress.
  Monmo portfolio has a few of the largest works.

  I'm glad to work with you, I'm waiting for your SMS for cooperation (we may be able to agree for a lower price)
  Доброго дня, маю досвід по праці я ВордПреес
  Готовий зробити ваші потреби за 3-5 днів
  Є деякі питання які ми вирішимо в особистих повідомленнях, вони стосуються розташуванні та деяких надписів

  Основний тип робіт, які я робив вони саме на вордпрессі
  У монму портфоліо є декілька найбільший робіт

  Буду радий працювати з вами, чекаю на ваше смс для співпраці(можливо зможемо домовитись за нижчу ціну)

 6. 1832
   45  1

  5 days3000 UAH

  Hello to you!
  I am ready to make changes to the site.
  You are using the Elementor plugin I have been working with it for 5 years.
  Here are some of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте!
  Я готов внести изменения на сайт.
  Вы используете плагин Elementor я с ним активно работаю 5 лет.
  Вот некоторые мои работы: Freelancehunt

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 1680    39  1   1
  5 days3000 UAH

  Irina, welcome to you.
  Ready to experiment with you.
  I hope that the outcome will come out what makes you feel good.
  Ірино, вітаю.
  Готовий разом з вами поексперементувати.
  Сподіваюсь, що в результаті вийде те, що вас влаштує.

 10. 696
   8  0

  3 days3000 UAH

  Good evening .
  I have more than 7 years of development experience. I will perform your instructions according to your requirements.

  I only have a question on point 4 (I don't really understand your opinions))
  Добрий вечір.
  Маю досвід у розробці більше 7 років. Виконаю ваші правки відповідно до вимог.

  По ТЗ маю лише питання по 4-му пункту (не дуже зрозумів ваші думки))

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 211  
  5 days3000 UAH

  Welcome to Irina!
  I have a great experience working with WordPress sites.
  I am pleased to help you improve your position on the site and make the necessary directions.
  Let’s talk about the best options for the implementation of the tasks.
  Вітаю, Ірина!
  Маю великий досвід роботи з сайтами на WordPress.
  З радістю допоможу Вам поліпшити товарні позиції на сайті та внесу необхідні правки.
  Звертайтеся, обговоримо найкращі варіанти реалізації поставлених завдань.