Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Banner Infographic AdvertisingБанер інфографіка реклама

Translated300 UAH

Client's feedback on cooperation with Nataliia Kutsa

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The task is done quickly and well.

Freelancer's feedback on cooperation with Ivan Chypesh

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

a clearly set task,
Everything is clear on task.
It was pleasant to work together.
Thank you !

Nataliia Kutsa | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 356    2  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  Ready to Start Work
  I have all the demands and requests.
  Portfolio - Freelancehunt
  Доброго дня!
  Готовий приступити до роботи
  Врахую всі вимоги та побажання
  Портфоліо - Freelancehunt

 3. 1852    45  0
  1 day300 UAH

  Congratulations to Ukraine! I am an artist/designer. I respect all the minds and desires.
  I have a 4 year design.
  Ready to perform direct creative banner infographics according to tz, quality and quickly.
  Time of execution 3-4 hours. I will be happy to collaborate, please.
  Слава Україні ! Я художник/дизайнер. 
Дотримуюся усіх умов та побажань. 

  Створюю дизайн 4роки. 

  Готова виконати прямо креативний банер інфографіку згідно тз, якісно та швидко.
  Час виконання 3-4год . Буду рада співпраці, звертайтеся.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 492    17  0   1
  2 days300 UAH

  Good day . I’ll make a banner with infographics. Ready to start work immediately.
  My portfolio is: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Розроблю банери з інфографікою. Готова приступити до роботи одразу.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 688    7  0
  1 day300 UAH

  I would have proposed another re-design site, it’s not visible and unreadable Head at all no... And on the banner I’ll offer 3 options to choose with a pleasant readable and intuitive design.
  My portfolio :
  Freelancehunt
  Я бы предложил еще редизайн сайт, он не смотрибленый и нечитабельный Хедер вообще никакой... А по банеру предложу 3 варианта на выбор с приятным читабельным и интуитивным дизайном.
  Мое портфолио :
  Freelancehunt

 8. 404    7  0
  Winning proposal1 day300 UAH

  Good day .

  I am a graphic designer with 10 years of work experience.
  Interested in your project, ready to help create infographics.

  Portfolio: Behance

  Let's write, let's discuss all the details.
  Добрий день.

  Я графічний дизайнер із 10-річним досвідом роботи.
  Зацікавив ваш проект, готова допомогти створити інфографіку.

  Портфоліо: Behance

  Пишіть, обговоримо всі деталі.

 9. 338  
  1 day500 UAH

  Good Morning Ivan! I can give you a black option. You need more information from you. Write to me and we will discuss this in more detail.
  My work can be viewed here: Google Drive
  Доброго дня, Іване! Можу вам відразу накидати чорновий варіант. Але від вас потрібно більше інформації. Напишіть мені і ми з вами обговоримо це детальніше.
  Мої роботи можна подивитися тут: Google Drive

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 790    19  1
  2 days300 UAH

  Welcome, ready to fulfill your order. Portfolio - Freelancehunt
  Здравствуйте, готов выполнить ваш заказ. Портфолио - Freelancehunt

 12. proposal concealed by freelancer
 1. 1550    110  3   5
  1 day300 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 2. 804    12  0
  1 day300 UAH

  Examples of my banners: Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  A little about me:
  * Experience in work - over 20 years;
  I am in the TOP in a number of categories on one of the well-known freelance services. In particular, TOP-1 in the categories "Presentations" and "Icons", TOP-5 in the categories "Banner", "Scripts", "Design of Interfaces and Games" and "Cartography", as well as TOP-10 in the category "Design of Mobile Applications"
  In accordance with the policy of this Service, you cannot provide direct links to other sites that may contain contacts. Therefore, I don’t give a link to that profile;
  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Приклади моїх банерів: Freelancehunt
  Все портфолио: Freelancehunt

  Трохи про мене:
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  * Я входжу в ТОП в ряді категорій на одному з відомих фриланс-сервісів. Зокрема, ТОП-1 в категоріях "Презентації" та "Іконки", ТОП-5 в категоріях "Банери", "Шрифти", "Дизайн інтерфейсів та ігор" та "Картографія", а також ТОП-10 в категорії "Дизайн мобільних додатків"
  Згідно з політикою даного Сервісу не можна давати прямі посилання на інші сайти, які можуть містити контакти. Тому, я не даю посилання на той свій профіль;
  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1287    102  0   1
  1 day300 UAH

  I am happy to make a banner for you.
  Similar examples are in the portfolio.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/kreativ-dlya-an/1554482.html#&gid=snippet&pid=1
  С удовольствием сделаю для Вас баннер.
  Похожие примеры есть в портфолио.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/kreativ-dlya-an/1554482.html#&gid=snippet&pid=1

 6. proposal concealed by freelancer
 • Alexandr H.
  2 July, 13:34 |

  Ищите веб дизайнера сайт вообще не привлекает людей, оттуда хочеться сбежать поскорей....