Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of Banner and Lendings

Translated49 USD

 1. 686
   1  0

  4 days49 USD

  Welcome to,

  I am a designer with great experience in creating banners and bandings. My technical skills are high and I’m sure I’ll be able to perform your project according to your requirements.

  I am looking forward to the details of the project in the reports.
  Вітаю,

  Я дизайнер з великим досвідом у створенні баннерів та лендингів. Мої технічні навички високого рівня, і я впевнений, що зможу виконати ваш проект згідно з вашими вимогами.

  З нетерпінням чекаю на деталі проекту у повідомленнях.

 2. 1105
   53  0

  2 days49 USD

  Welcome to. I will develop the design of the banner quality and in a minimum time. Thro the day on the contact, write to discuss details, in the portfolio there are examples.

  Examples of work Freelancehunt
  I will be happy to cooperate. and thank you.
  Вітаю. Розроблю дизайн банерів якісно та в мінімальні терміни. Протягом дня на зв'язку, пишіть для обговорення подробиць, в портфоліо є приклади.

  Приклади робіт Freelancehunt
  Буду радий співпраці. Дякую.

 3. 428    4  0
  5 days49 USD

  Good day . I work in Figma, I can start working on design as soon as possible. Let’s talk about the details.
  My portfolio:
  Behance
  Добрий день. Працюю у фігмі, можу почати працювати над дизайном якнайшвидше. Пишіть, поспілкуємось про деталі.
  Моє портфоліо:
  Behance

 4. 293  
  1 day49 USD

  Good day .
  Ui/ux design of online stores and landing page. I suggest you check out my portfolio, if you are interested in work, I will be happy to send your message in my telegram or instagram :)

  Portfolio: Behance?fbclid=PAAabQuL4DBoswH98v5mf_pmp5NXXpcHzyMzCJ7ux95Yy3ZI0JRNrLtMEerSA

  Instagram: https://instagram.com/daria_.melnykova777?igshid=MTNiYzNiMzkwZA==

  Posts Tagged: Daria_uiux
  Доброго дня.
  Займають ui/ux дизайном інтернет магазинів та landing page. Пропоную переглянути моє портфоліо, якщо зацікавлять роботи, буду рада вашому повідомленю в мій телеграм або інстаграм:)

  Портфоліо: Behance?fbclid=PAAabQuL4DBoswH98v5mf_pmp5NXXpcHzyMzCJ7ux95Yy3ZI0JRNrLtMEerSA

  Інстаграм: https://instagram.com/daria_.melnykova777?igshid=MTNiYzNiMzkwZA==

  Телеграм: Daria_uiux

 5. 190  
  1 day49 USD

  Good day .

  I can successfully create you the design of landings and banners.
  I have experience in gembley arbitration so I know what the language is about.
  I can also make a creo for fb target.

  Thank you for attention!
  Доброго дня.

  Успішно можу створити вам дизайн лендингів та банерів.
  Маю досвід в арбітражі гембли тому знаю про що йдеться мова.
  Також можу робити крео для фб таргету

  Дякую за увагу!.

 6. 630    4  0
  1 day49 USD

  Welcome, get to know me with details, create and creativity and lending.
  Вітаю, ознайомте мене з деталями, створюю і креативи і лендінги.

 7. 942    9  0
  7 days49 USD

  Good day !
  From personal experience I know that the fields of gambling attract attention and sell only quality and convenient landings and banners. Such designs will be distinguished by their comfort for the user, and the corner colors are well remembered to him. This will lead to a huge conversion of visitors to such a site.
  I have a successful experience with upwork buildings in the field of gambling, so I know exactly what you need.

  I will be happy to work together)
  Добрий день!
  З особистого досвіду знаю, що сфері гемблінгу привертають увагу та продають лише якісні та зручні лендинги та банери. Такі дизайни будуть відрізнятися своєю комфортністю для користувача, а доречні кольори добре йому запам'ятаються. Це призведе до величезної конверсії відвідувачів такого сайту.
  Я маю успішний досвід проєктів на Upwork у сфері гемблінгу, тому точно знаю, що Вам потрібно.

  Буду рада співпрацювати)

 8. 598    4  0
  5 days49 USD

  Welcome to!
  Ready to take on the development of the banding design and banners. I count all your wishes and directions, work to the final approval, respond quickly and always in contact!
  Write in person to discuss the project and detailed TZ!

  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Готова взятися за розробку дизайну лендінгу та банерів. Врахую всі ваші побажання та правки, працюю до остаточного затвердження, швидко відповідаю та завжди на зв'язку!
  Пишіть в особисті для обговорення проєкту та детального ТЗ!

  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 9. 786    15  0
  1 day49 USD

  Good day, I work stylish and fast! I suggest to discuss more in detail.
  The portfolio:
  Behance
  Доброго дня, працюю стильно та швидко! Пропоную детальніше обговорити.
  портфоліо:
  Behance

 10. 2074    66  0
  5 days49 USD

  Good day !
  Interesting your project! Make a beautiful and modern design.
  Working at Figma
  Experience in UX/UI 5+ years
  • • • • • •
  Behance
  Dribbble
  Доброго дня!
  Цікавить ваш проект! Зроблю гарний та сучасний дизайн!
  Працюю у Figma
  Досвід UX/UI 5+ років
  ----------------------------------------------
  Behance
  Dribbble

 11. 494    6  0
  1 day49 USD

  Good Morning Max.
  I will be happy to work with you.)
  Portfolio: Freelancehunt
  I work in Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects.
  Let’s talk about details?
  Добрий день, Макс.
  Буду рада співпрацювати з вами)
  Портфоліо: Freelancehunt
  Працюю в Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects.
  Обговоримо деталі?

 12. 391  
  2 days49 USD

  Good day !
  I will be glad to help!
  Working at: Figma
  The Banner-Logo-Lending
  Доброго дня!
  Буду радий допомогти!
  Працюю в: Figma
  -БАННЕР-ЛОГО-ЛЕНДИНГ-

 13. 518    4  0
  2 days49 USD

  Good day !
  Interested in your project, ready to start work right now!
  I work with Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

  My portfolio: Behance

  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Зацікавив ваш проєкт, готова приступити до роботи прямо зараз!
  Працюю у Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

  Моє портфоліо: Behance

  Буду рада співпраці!

 14. 2837    127  0   1
  4 days49 USD

  Hello, I'll show you in the record, but you'll see the banners and others in the foil, there's statistics and gifs and videos,
  Let’s discuss details, I do almost everything, great experience working with betting, gambling (sites, banners(statistics, gifs, videos), games)
  The Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  The Games:
  Behance
  and thank you.
  Вітаю, по гемблу покажу в переписці, але подивиться банери і інші в фоліо, там і статика і гіф і відео,
  давайте обговоримо деталі, роблю майже все, великий досвід роботи із беттінг, гембл (сайти, банери(статика, гіф, відео), ігри)
  Моє фоліо:
  Behance
  Банери:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  Ігри:
  Behance
  Дякую.

 15. 293    1  0
  3 days49 USD

  Good day !

  I am a UI/UX designer, ready to make you a good and professional design
  Term and price will be reviewed after discussing details.

  I am looking forward to the answer!)

  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день!

  Я UI/UX дизайнер, готова зробити вам гарний та професійний дизайн
  Термін та вартість переглядатиметься після обговорення деталей

  З нетерпінням чекаю на відповідь!)

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 16. 6433    101  0
  1 day49 USD

  and greetings.
  I have experience, in the potfolio you can look at the design of your theme.
  Freelancehunt
  Привіт.
  Досвід маю, в потфоліо можете глянути дизайн вашої тематики.
  Freelancehunt

 17. 1221    13  0
  2 days49 USD

  Good day !Ready to start the design development immediately after the project discussion

  My work: Freelancehunt
  Behance

  1 .👩💻🎨I will conduct a thorough analysis of the competitors in your niche.The 2ndI’m developing a few styles of your site.3 .I make a modern design according to your wishes and TZ.and 4.I develop adaptive design versions (mobile, laptop)

  Let us discuss this project and create a good website for you.
  I’m always in contact.🔥👋
  Доброго дня! Готова почати розробку дизайну одразу після обговорення проекту👩💻

  🎨 Мої роботи: Freelancehunt
  Behance

  1. Проводжу глибокий аналіз конкурентів в вашій ніші.
  2. Розробляю декілька варіантів стилів вашого сайту.
  3. Створюю сучасний дизайн згідно до ваших побажань та ТЗ.
  4. Розробляю адаптивні версії дизайну (mobile, laptop)

  Давайте обговоримо цей проект та створимо вам крутий сайт🔥
  Пишіть, я завжди на зв'язку👋

 18. 240  
  3 days49 USD

  Good day !
  I am a web designer that will help you realize your ideas.
  I am pleased to help you with the design of your banners and bandings.
  I am also a very punctual and responsible person, so I always do all the work in time and quality, taking into account the details and requirements of the customer.
  I am glad to help at any time!
  Доброго дня !
  Я веб-дизайнер, який допоможе реалізувати ваші ідеї.
  Я з радістю допоможу вам з дизайном ваших банерів та лендінгів
  Я також дуже пунктуальна і відповідальна людина, тому завжди виконую всю роботу вчасно і якісно, з увагою до деталей і вимог замовника.
  Рада допомогти в будь-який час!

 19. 266  
  3 days62 USD

  Good day !
  I am ready to help you realize your project!

  I work at: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva

  My portfolio: Behance
  See also my checklist: https://docs.google.com/presentation/d/1PwVWbuAavz0WiyWnEivNehl3nfdea0vUZnUZVBqNCL0/edit?usp=sharing
  Доброго дня !
  Я готовий допомогти вам реалізувати ваш проект!

  Працюю в: Figma, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Canva

  Моє портфоліо: Behance
  Також ознайомтесь з моїм чеклистом: https://docs.google.com/presentation/d/1PwVWbuAavz0WiyWnEivNehl3nfdea0vUZnUZVBqNCL0/edit?usp=sharing

 20. 1701    29  0
  1 day49 USD

  Let’s talk about cooperation.
  Portfolio Freelancehunt and Behance
  If you are interested, contact me.
  Давайте обговоримо співпрацю
  Портфоліо Freelancehunt та Behance
  Якщо зацікавить, звертайтесь.

 21. 12 more hidden bids
  1 bid hidden

Current freelance projects in the category Interface design

Adult games

12 USD

Looking for a designer who draws in adult themes. Waiting for bids with examples. Will write to those who are interested.

Interface designMobile apps design ∙ 5 proposals

Draw the design of the main page of the game provider

Hello, it is necessary to design the gaming provider project. At the first stage, only the main page needs to be designed. Reference - https://bgaming.com/- https://betsoft.com/- https://platipusgaming.com/ru More detailed specifications will be sent to candidates…

Interface designWeb design ∙ 49 proposals

Design screenshots for publication on Google Play / App Store

Design screenshots for a mobile game. It should be bright and catchy for the user's eye. I expect to see your portfolio and prices from you. Here are examples of what the result should look like: For any questions, leave an application, we will talk in private messages.

Interface designMobile apps design ∙ 8 proposals

Integration of Keenthemes into php Rootpanel

Welcome! It is necessary to fully integrate the Keenthemes template into the Rootpanel billing panel written in PHP. Template: Documentation: https://preview.keenthemes.com/html/keen/docs/index Demo: https://preview.keenthemes.com/keen/demo1/index.html Rootpanel:…

PHPInterface design ∙ 1 proposal

Creating Brand identity

1468 USD

For the AI legal product, a corporate style needs to be created. The candidate will be selected based on their previous work, so first of all, indicate your best works in the portfolio. P.S. If you are AI, then write about it at the beginning of the response.

Interface designCorporate style ∙ 37 proposals

Client
Max Max
Ukraine Bar  12  0
Project published
6 months 25 days ago
321 views