Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design a thank you poster for an employee, advertising banner on the website

Translated

 1. 4802
   178  0

  1 day21 USD

  Hello! I have read it, I will do🙌
  More about me - in the profile!

  Result guarantee: if your requests are not fulfilled - I will refund the money!
  Write to me - let's discuss the order details! I am ready to start working right now🙌

  💼 My works - Behance
  ⭐️ Reviews - Freelancehunt

  *The price is approximate. For an accurate assessment, please contact me to clarify project details!
  Вітаю! Ознайомилась, зроблю🙌
  Детальніше про мене - у профілі!

  Гарантія результату: якщо ваші прохання не будуть виконані - поверну кошти!
  Напишіть мені - обговоримо деталі замовлення! Почати роботу готова прямо зараз🙌

  💼 Мої роботи- Behance
  ⭐️Відгуки - Freelancehunt

  *Ціна вказана орієнтовна. Для точної оцінки, будь ласка, зв'яжіться зі мною для уточнення деталей проєкту!

  Freelancer is in the TOP-10 of his category!

 2. 898
   7  1

  2 days49 USD

  Hello, I will create a modern, high-quality thank you poster. And also a banner.
  Over 15 years of experience in design. Quality and efficiency are my strengths.
  Feel free to contact me.
  Example of a poster https://freelancehunt.com/showcase/work/poster/1823887.html
  Вітаю, розроблю сучасний, якісний постер-подяку. А також банер.
  Понад 15 років досвіду в дизайні. Якість і оперативність - мої козирі.
  Звертайтесь.
  Приклад постера https://freelancehunt.com/showcase/work/poster/1823887.html

 3. 1306
   7  0

  1 day12 USD

  Hello. I am ready to work on the project. I would like to see the scope of work, please let me know if you have any preferences or a clear specification document (brief)?
  Привіт. готовйи виконати проєкт. Хотілось б подивитись на обсяг роботи, скажіть чи є у вас побажання, або чітке ТЗ?

 4. 330    1  0
  3 days37 USD

  Hello! I am a student.
  I have 2+ years of commercial experience.
  I worked with signs, logos, covers, packaging, brochures, posters, and additionally studied rebranding.
  I am incredibly interested in your offer.
  The price is negotiable, I suggest +- 1500 UAH.
  The completion days may depend on your response, so the deadline is also approximate.

  I will be glad to cooperate :)
  Привіт! Я – студентка.
  Маю 2+ роки комерційного досвіду.
  Працювала з вивісками, логотипами, обкладинками, упаковками, брошурами, плакатами та додатково вивчала ребрендинг .
  Мене неймовірно зацікавила Ваша пропозиція.
  Ціна договірна, пропоную +- 1500 грн
  Дні виконання можуть залежити від вашої відповіді, тому теж приблизний термін.

  Буду рада співпраці)

 5. 368  
  3 days25 USD

  Hello!
  I am ready to complete your task.
  Portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!
  Готова виконати ваше завдання.
  Портфоліо: Freelancehunt

 6. 1234    52  3
  1 day25 USD

  Hello! 👋🏻
  Ready to start working on your project.

  Portfolio: Freelancehunt
  Contact me, let's discuss all the details!✅
  Привіт! 👋🏻
  Готовий розпочати роботу над вашим проєктом.

  Портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтеся, обговоримо всі деталі!✅

 7. 4282    105  0
  7 days32 USD

  Hello!
  I will be glad to cooperate!
  Portfolio link: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Посилання на портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 8. 415  
  5 days25 USD

  Good day, I have been working in the field of illustration for over 4 years and have a large number of positive reviews. I have recently started working on this platform, so my rating is currently low. The time and price for the work depend on the task and whether you have any ideas for implementation. I can provide you with quality work and take into account all your needs. I will be glad to cooperate!
  Доброго дня, я працюю в сфері ілюстрації більше 4 років і маю велику кількість позитивних відгуків. На цьому сервісі працюю нещодавно, тому рейтинг на разі невисокий. Час і ціна за роботу залежить від завдання та того чи є у вас якісь ідеї щодо реалізації. Я можу вам забезпечити якісне сне виконання та врахування всіх потреб. Буду рад й співпраці!

 9. 2586    107  4   8
  1 day25 USD

  Hello!
  Ready to do.
  Portfolio Behance Freelancehunt
  Write! I will be glad to cooperate.
  Вітаю!
  Готовий зробити.
  Портфоліо Behance Freelancehunt
  Пишить! Буду радий співпраці.

 10. 1033    16  0
  7 days49 USD

  Hello!
  Write, I will make quality and stylish layouts for banners and posters, according to your terms of reference and taking into account the corporate style of the product.


  Works in the profile.
  Вітаю!
  Пишіть, зроблю якісні та стильні макети для банеру та плакату, згідно вашого ТЗ та з урахуванням фірмового стилю продукції.


  Роботи в профілі.

 11. 478    1  0
  1 day12 USD

  I will gladly do everything as indicated. Vector or raster graphics of your choice
  Виконаю все вказане із задоволенням. Векторна чи растрова графіка за вашим вибором

 12. 522    4  0
  1 day17 USD

  Good day, my name is Vitaliy
  Carefully read your task
  Ready to discuss the details of the technical specification in more detail
  My portfolio: Behance
  Добрый день, мое имя Виталий
  Внимательно ознакомился с вашим заданием
  Готов подробнее обговорить детали ТЗ
  Мое портфолио: Behance

 13. 285    1  0
  3 days21 USD

  Hello. I work as a UX/UI designer. My clients are startups, private entrepreneurs (education sector, beauty industry, e-commerce), and others. My tool for work is Figma, where I create designs and interactive prototypes. My skills: website design, app design, UX research, creating interactive prototypes. I am open to new tasks, so I will be happy to complete your task quickly and qualitatively!
  Вітаю. Працюю UX/UI дизайнером. Мої клієнти це стартапи, приватні підприємці (сфера освіти, індустрія краси, є-комерція) та інші. Мій інструмент для роботи це Figma, де я створюю дизайни та інтерактивні прототипи. Мої навички: дизайн вебсайтів, дизайн додатків, UX дослідження, створення інтерактивних прототипів. Я відкрита для нових завдань, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 14. 246  
  2 days22 USD

  Good day! Ready to take on the redesign of the poster. We can discuss the details in private messages.
  Доброго дня! Готова взятися за переробку плаката.
  Можем обсудити деталі в особистих повідомленях.

 15. 207  
  3 days20 USD

  Hello) I am interested in your proposal, I already have several ideas and ready to discuss the task. I have experience in designing banners, guaranteeing timely and quality work! Waiting for a response)
  Привіт) зацікавила Ваша пропозиція, вже маю декілька ідей та готова обговорити тз. Маю досвід в дизайні банерів, гарантую вчасно та якісно виконану роботу! Чекаю на відовідь)

 16. 13258    733  5   13
  4 days37 USD

  Good day! 👋
  Ready to discuss your project 📝 and start working! 💻
  Examples in my portfolio! 🖼️
  Freelancehunt

  Contact me!😉
  Добрий день! 👋
  Готовий обговорити ваш проект 📝 і почати роботу! 💻
  Приклади в моєму портфоліо! 🖼️
  Freelancehunt

  Звертайтеся!😉

 17. 894    10  0
  1 day15 USD

  Hello!
  I will gladly create a banner design for you :)
  I will develop a unique, high-quality, and modern design according to your preferences.
  You can check out my portfolio here: Freelancehunt

  I guarantee high quality and fast completion of the work.
  Feel free to contact me, I AM READY TO START WORKING RIGHT NOW)
  Вітаю!
  З радістю зроблю дизайн банера для вас)
  Розроблю унікальний, якісний та сучасний дизайн, відповідно до ваших побажанть)
  Ознайомитись з моїм портфоліо можна тут: Freelancehunt

  Гарантую високу якість та швидке виконання роботи.
  Звертайтесь, Я ГОТОВА ПРИСТУПИТИ ДО РОБОТИ УЖЕ ЗАРАЗ)

 18. 275  
  2 days20 USD

  Hello! I am interested in your vacancy, I am ready to take on this job!
  My skills:
  *Figma 1 year
  *Adobe Photoshop 1 year
  *Adobe Illustrator 1 year
  Let's keep in touch 😄
  Вітаю! Мене зацікавила ваша вакансія, я готовий взятися за цю роботу!
  Мої навички:
  *Figma 1 рік
  *Adobe Photoshop 1 рік
  *Adobe illustrator 1 рік
  Let's keep in touch 😄

 19. 3542    121  0
  1 day12 USD

  Hello! I am very interested in your order and would be happy to take it on. I have completed similar tasks before. I promise a quick completion of your technical specification and good quality work. Write to me, I am ready to discuss all the details and start work right now.

  My portfolio: Freelancehunt
  Привіт! Дуже зацікавило ваше замовлення, буду радий взятися за нього. Раніше вже були зроблені подібні задачі. Обіцяю швидке виконання вашого ТЗ та хорошу якість роботи. Пишіть, готовий обговорити всі деталі та розпочати роботу прямо зараз.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 20. 462    9  0
  2 days20 USD

  Hello! I am ready to design a banner and modify a thank you poster. Please write to me in a private message to clarify the details of our cooperation. Some of my works can be viewed here: Behance Freelancehunt
  Вітаю!
  Готова розробити дизайн банера та переробити плакат-подяку.
  Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення для уточнення деталей співпраці.
  Деякі з моїх робіт можна переглянути тут:
  Behance
  Freelancehunt

 21. 1042    31  0
  2 days20 USD

  Good day! Ready to help you, let's discuss the details?
  Доброго дня! Готова допомогти Вам, давайте обговоримо деталі?

 22. 847    22  1
  1 day25 USD

  Hello, ready to do all your work qualitatively and quickly. I have experience in this field. I will do all the work for your price. I will be glad to cooperate with you.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Всю работу сделаю за вашу цену. Буду рад сотрудничеству с вами.
  Моё портфолио:
  Freelancehunt

 23. 3332    117  1
  2 days25 USD

  Hello!
  I will create a stylish, modern design for a poster and banner.
  Professional and fast.
  Portfolio - Freelancehunt
  Contact me!
  Вітаю!
  Зроблю стильний, сучасний дизайн плакату та банеру.
  Професійно та оперативно.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь!

 24. 637    7  0
  5 days20 USD

  🙌Greetings!
  _____________________________________________
  Portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  ________________________________________
  I will be happy to collaborate🤝
  🙌Приветствую!
  _____________________________________________
  Портфолио:
  Behance
  Freelancehunt
  ________________________________________
  Буду рада сотрудничеству🤝

 25. 776    5  0
  3 days25 USD

  Good day
  I have experience in developing banners
  I will be glad to help you, contact me

  I attach a portfolio:
  Behance
  Добрый день
  У меня есть опыт в разработке баннеров
  Буду рада Вам помочь, обращайтесь

  прикрепляю портфолио:
  Behance

 26. 784    37  0
  3 days20 USD

  Hello! I will develop the design, my portfolio Freelancehunt
  Приветствую! Разработаю дизайн, мое портфолио Freelancehunt

 27. 2022    65  0
  2 days25 USD

  Hello!
  Let's discuss? I will make a banner for advertising and a poster!
  I work in the Figma program
  ----------------------------------------------
  Behance
  Dribbble
  Здравствуйте!
  Давайте обсудим? Сделаю баннер для рекламы и плакат!
  Работаю в программе Figma
  ----------------------------------------------
  Behance
  Dribbble

 28. 392    3  0
  1 day17 USD

  Good day!
  I will gladly complete your order!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Write to me - we will agree.
  Доброго дня!
  Із задоволенням виконаю Ваше замовлення!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt
  Пишіть – домовимося.

 29. 849    4  0
  3 days124 USD

  Hello,
  My name is Anastasia and I would like to learn more about your project.

  ☺️ I have my own team of specialists with whom we provide all services related to design and business promotion.

  👩💻 We have been working for more than 5 years in various fields and with clients from different countries.

  ‼️ 80+ projects. We worked on the website design for a huge and well-known Ukrainian organization🔝

  Link to my portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  I also have a presentation with examples of other projects for you, I will send it in a personal message.
  I will be glad for your interest!)
  Вітаю,
  Мене звати Анастасія і я
  хотіла б ознайомитися детальніше з Вашим проєктом.

  ☺️ Маю власну команду спеціалістів, разом з якими надаємо усі послуги щодо дизайну та просуванню бізнесів.

  👩💻Працюємо більше 5ти років в різних напрямках і з замовниками з різних країн)

  ‼️80+ проектів. Працювали над дизайном сайту для величезної і всім відомої української організації🔝


  Лінк на моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  Також маю для вас презентацію з прикладами інших проектів, надішлю в особисті повідомлення)
  Буду рада Вашій зацікавленності!)

 30. 625    4  0
  1 day19 USD

  Good day.

  Ready to start immediately. We will discuss all the details in PM, including deadlines, as it depends on the volume and complexity of the work.
  Current portfolio at the link on Behance:
  Behance
  Freelancehunt

  You can write here, through the website, then we can switch to Telegram.

  Best regards, Yaroslav.
  Добрый день.

  Готов приступить немедленно. Все детали обсудим в ЛС, как и сроки, ибо зависит от объёма и сложности работы.
  Актуальное портфолио по ссылке на Behance:
  Behance
  Freelancehunt

  Писать можете тут, через сайт, затем можно в телеграм.

  C уважением, Ярослав.

 31. 843    15  0
  2 days25 USD

  Hello) I will be happy to fulfill your order. I work qualitatively and quickly. We can discuss the details immediately and start working)

  Portfolio: Freelancehunt
  Привіт) буду рада виконати ваше замовлення. Працюю якісно і швидко. Можемо одразу обговорити деталі і розпочати роботу)

  Портфоліо: Freelancehunt

 32. 494    6  0
  2 days25 USD

  Good day!
  I have read your task and I am ready to start working.
  I will do everything quickly and qualitatively and all according to your wishes.
  Portfolio: Freelancehunt
  I will be glad to cooperate with you!
  Добрий день!
  Я ознайомилася з вашим завданням і готова приступити до роботи.
  Зроблю все швидко та якісно і все за вашими побажаннями.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпрацювати з вами!

 33. 1803    143  6   6
  1 day25 USD

  Hello. I will be happy to cooperate with you.
  Feel free to contact me. Ready to start immediately.
  Portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістю співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 34. 622    6  0
  2 days25 USD

  Hello)
  I will create a beautiful and neat design
  My portfolio Behance and Freelancehunt
  I am looking forward to working together
  Здравствуйте)
  Сделаю красивый аккуратный дизайн
  Мое портфолио Behance и Freelancehunt
  Буду рада совместной работе

 35. 481    5  0
  2 days25 USD

  Hello!

  I am Tetiana, Higher education in design, 12 years of work in graphic design.

  Please familiarize yourself with my portfolio: Behance
  I will be happy to get in touch with you and discuss the details of the work!

  Have a great day!
  Вітаю!

  Я Тетяна, Вища освіта дизайнера, 12 років роботи у графічному дизайні.

  Прошу ознайомитись з моїм портфоліо: Behance
  Буду рада вийти з Вами на звязок та обговорити тонкості роботи!

  Гарного дня!

 36. 1282    61  0   3
  2 days49 USD

  Good day, ready to perform, can start right now, contact me
  Доброго дня, готовий виконати, розпочати можу прямо зараз, звертайтесь

 37. 13 more hidden bids

Current freelance projects in the category Print design

Development of a page for a recipe book and a divider for them.

It is necessary to develop the design of recipe book pages and one universal divider for them. Pages are needed in three formats - A4, A5, and A6 (the design of the page may vary slightly from format to format due to different sizes). The inscriptions should be in English. On…

InfographicsPrint design ∙ 10 proposals

Design for a notebook/workbook

- Design/redesign notebook - + cover - Design should be suitable for printing - 26 pages of plain text, but design will be much more elaborate

Illustrations and drawingsPrint design ∙ 25 proposals

Book layout

25 USD

Standard layout for a book in InDesign CC needs to be created 152 pages, 12 font, book format a5, without illustrations book print + epub + pdf

HTML and CSSPrint design ∙ 11 proposals

Label design

12 USD

Need to redesign/develop a label for the beauty industry. Initially 1 layout, then possible extension of work to other layouts. Provide portfolio and price for 1 layout. Basics of label design: 1) Black background. 2) Application will be silver.

Package designPrint design ∙ 42 proposals

Create a cover for a recipe book and A-content

49 USD

A cover for the Blackstone Griddle Cookbook recipe book similar to competitors' with recipe information needs to be created.

Vector graphicsPrint design ∙ 40 proposals

Client
Ecofrost Ecofrost
Ukraine Dnepr  1  0
Project published
23 days 1 hour ago
262 views