Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of mailingДизайн рассылочного письма

Translated500 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 918    35  0
  1 day500 UAH

  Good evening ! Interested in your order, please take it. I offer high quality and fast performance. Write, ready to discuss all the details and start the work right now.

  My portfolio is Freelancehunt
  Доброго вечора! Зацікавило ваше замовлення, радий взятися за нього. Обіцяю високу якість та швидке виконання. Пишіть, готовий обговорити всі деталі та розпочати роботу прямо зараз.

  Моє портоліо - Freelancehunt

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 710    6  0
  1 day700 UAH

  I can negate, the price is indicated, the period 1 day after the setup of the seafood. I know Verstka, I am sure I will be able to organize and help you in this project.
  Example: Behance
  Могу отрисовать, цена указана, срок 1 день после создания сейфа. Верстку знаю, уверен, что смогу организовать и помочь вам в этом проекте.
  Пример: Behance

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 619    2  0
  1 day500 UAH

  Hi, I am a UX/UI designer with experience. I make letters with adaptations on different devices. Send the map and we will discuss it.
  Portfolio: Behance
  Здравствуйте, я ux/ui дищайнер с опытом работы. Сделаю письма с адаптивами под разные девайсы. Присылайте макет и будем обсуждать
  Портфолио: Behance

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 416    2  0
  2 days500 UAH

  Good day .
  I -- Marina, ui\ux designer from Odessa)))
  I am engaged in the design of websites, visits, etc. I will be happy to take your order to work.
  I guarantee quality and speed of performance. Delivery is free.
  I work in Figma and Photoshop.
  Adaptation to different gadgets.
  Portfolio -- Behance
  Добрый день.
  Я -- Марина, ui\ux дизайнер с Одессы)))
  Занимаюсь разработкой дизайна сайтов, визиток и др. С удовольствием возьму ваш заказ в работу.
  От себя гарантирую -- качество и скорость выполнения. Правки бесплатны.
  Работаю в Фигма и Фотошоп.
  Делаю адаптивы под разные гаджеты
  Портфолио -- Behance

 12. 570
   3  0

  2 days500 UAH

  Good Morning, MaximeI am ready to complete to get acquainted with the details of the project and to complete it.We will do an analysis and determine what you like.Top 6 main reasons to choose me:
  I am responsible for the order;
  I immediately discuss all the conditions of work, delays and wishes;
  - during the work I agree all the nuances with the customer so that there will not be any excessive questions;
  performing the tasks properly and clearly;
  Modern and stylish design;
  - I will help to determine the color range and structure.I work at Figma.My work awaits you in the portfolio:
  Freelancehunt

  Term and price will be indicated after full familiarity with the project!!The !Good day
  I'm waiting for a reply in personal messages.😉
  Добрий день, Максим .

  Я готова виконати ознайомитись з деталями проекту і його виконати. Проведемо аналіз та визначимо, що саме вам подобається.

  ТОП - 6 основних причин обрати мене:
  - відповідально відношусь до замовлення;
  - одразу обговорюю всі умови роботи, дедлайни та побажання;
  - під час роботи погоджую всі нюанси із замовником, щоб не було потім зайвих питань;
  - якісно та чітко виконую завдання;
  - використовую сучасний та стильний дизайн;
  - допоможу визначитися з кольоровою гаммою та структурою.


  Працюю у Figma.

  Мої роботи чекають вас в портфоліо:
  Freelancehunt

  Термін та вартість буде вказана після повного ознайомлення з проектом!!!

  Гарного дня 😉
  Чекаю відповідь в особистих повідомленнях)

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 1591    93  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  What is the subject of dissemination? I’m ready to get to work, I just wanted to see what to work with. Prices and deadlines after more detailed discussions.
  Congratulations to Ludmila.
  Доброго дня!
  Яка тема розсилання? Готова взятися за роботу, тільки хотілося би побачити з чим працювати. Ціна та терміни після більш детального обговорення.
  З повагою, Людмила.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 491    3  0
  2 days600 UAH

  Good evening .
  Examples of work: https://www.figma.com/proto/kYc8VOsy0hYmcEGJIL2QTp/e-mail-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0?node-id=1-659&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1
  Добрый вечер.
  Примеры работ: https://www.figma.com/proto/kYc8VOsy0hYmcEGJIL2QTp/e-mail-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0?node-id=1-659&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1

 17. 799    30  0
  6 days1500 UAH

  Welcome to! I make website design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project write in the message
  Приветствую! делаю дизайн сайтов, мое портфолио Freelancehunt
  детали проекта пишите в сообщении

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 398    3  0
  2 days500 UAH

  Good day . Ready to make a high quality design of the dish. I am engaged in web design - the development of stylistic solutions, the design and the layout of the site.
  I offer my services. I have Figma, Illustrator. Design and adaptations.
  Always in contact.

  Portfolio Freelancehunt
  Доброго дня. Готова зробити якісний дизайн розсилкового листа. Я займаюсь Web-дизайном - розробкою стилістичних рішень, проектуванням та оформленням сайту.
  Пропоную свої послуги. Добре володію Figma, Illustrator. Роблю дизайн, адаптиви.
  Завжди на зв'язку.

  Портфоліо Freelancehunt

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 290  
  10 days500 UAH

  Good Morning, Maxime.I was interested in your order. I work on Figma, Photoshop, and Inkscape. I will do your task timely and properly. to turn. My portfolio is Behance
  Доброго ранку,Максиме.Зацікавило ваше замовлення. Працюю у програмах Figma,photoshop,Inkscape. Зроблю ваше завдання вчасно та якісно. Звертайтесь. Моє портфоліо Behance

 22. 286  
  1 day700 UAH

  Welcome to
  My name is Catherine, I’m doing ui / ux desinger for two years. Over the last half of the year, it has completed the project with the same task that increased the perception of customers.

  I am ready to take responsibility for the tasks and projects that I have trusted and to ensure timely commitment and professional performance.

  Thank you for considering my application, I am sure that the combination of my skills and experience can be a valuable contribution to your projects. Examples of work are posted on my profile.

  Good day !
  Вітаю
  Мене звати Катерина, я займаюсь ui / ux desinger протягом двох років. За останні пів року, виконала проект з саме таким завданням, що підвищіло сприйняття клієнтів.

  Я готова взяти на себе відповідальність за довірені мені задачі та проєкти та забеспечити своєвчасну сдачу і професійне віконання.

  Дякую за розгляд моєї кандидатури, впевнена що комбінація мої навичок та досвіту може стати цінним вкладом у ваші проєкти. Приклади робіт опубліковані на моєму профілі.

  Гарного дня!

 23. 753    7  0
  1 day500 UAH

  by Behance
  Hello, I'm glad to make it attractive and comfortable(!) Design with a positive conversion for your business that will attract the attention of the target audience. I look forward to personal messages to clarify the details to make your message unforgettable together.
  Behance
  Здравствуйте, рад сделать привлекательные и удобный(!) дизайн с положительной конверсией для Вашего бизнеса, который привлечет внимание целевой аудитории. Жду в личных сообщениях для уточнения деталей, чтобы вместе сделать вашу рассылку незабываемой.

 24. 289  
  1 day1500 UAH

  Hello, I will be happy to help you implement your project. I do it quickly, beautifully and professionally) Part of the work in the portfolio, more work I can provide at LS on your topic)
  Thank you for your attention, I will be happy to collaborate.)
  Здравствуйте, буду рад помочь в реализации вашего проекта. Сделаю быстро, красиво и профессионально) Часть работ в портфолио, больше работ могу предоставить в ЛС по вашей тематике)
  Спасибо за внимание, буду рад сотрудничеству)

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 400    2  0
  2 days1000 UAH

  I will do everything beautiful, comfortable and quality. Trust me)
  Behance
  Зроблю все красиво, зручно та якісно. Довіртеся мені)
  Behance

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 309  
  2 days1000 UAH

  My name is Andrei.
  Examples of completed projects.

  Behance
  Dribbble
  Google Drive

  I create for you a high-quality product that will help the business get a great benefit, such as financial, image creation and branding.
  If you want to make your site or logo efficient and productive, I am to your services.
  Добрий день, мене звати Андрій.
  Приклади завершених проектів.

  Behance
  Dribbble
  Google Drive

  Я створюю для вас продукт високої якості, який допоможе бізнесу отримати чудову вигоду, таку як фінансову, створення іміджу та брендинг.
  Якщо ви хочете зробити свій сайт або логотип ефективним і продуктивним - я до ваших послуг.

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 1188    37  0
  2 days500 UAH

  Good day !
  Interesting your project! I'm going to make a beautiful and modern design for the dish!
  Working at Figma
  Experience in UX/UI 4+ years
  • • • • • •
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня!
  Цікавить ваш проект! Зроблю гарний та сучасний дизайн для розсилки!
  Працюю у Figma
  Досвід UX/UI 4+ роки
  ----------------------------------------------
  Freelancehunt
  Behance

 31. 1761    73  0   1
  2 days555 UAH

  Good day!
  I am interested in your project, I will be glad to cooperate)
  Portfolio link: Behance

  I guarantee:
  - Prompt feedback;
  - compliance with deadlines;
  - quality work is the result
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, буду рада співпраці)
  Посилання на портфоліо: Behance

  Гарантую:
  - Оперативний зворотний зв'язок;
  - дотримання термінів;
  - якісну роботу результат

 32.  freelancer isn't working in the service any longer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. proposal concealed by freelancer
 35. 270  
  2 days2000 UAH

  Hello to you!
  I am very sure I can be in your event :)
  My design is made in Figma. Experience in work is 1.5 years.
  Portfolio - Behance
  I'm going to make a modern design, please go!
  Привіт!
  Дуже впевнена в тому, що можу стати Вам у пригоді :)
  Свій дизайн створюю в Figma . Досвід роботи - 1.5 року.
  Портфоліо - Behance
  Зроблю сучасний дизайн, звертайтесь!

 36. 1100    11  0
  2 days500 UAH

  Welcome to! I am a UI/UX designer and 2D illustrator. I create a modern and understandable design of websites and mobile apps, and also draw in vector and scale graphics, in any style, and any complexity. More in detail we will be able to discuss the term and cost in private messages, please contact us, I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Я UI/UX дизайнер та 2д ілюстратор. Створюю сучасний та зрозумілий дизайн веб-сайтів та мобільних додатків, а також малюю у векторній та растровій графіці, у будь-якому стилі, та будь-якої складності. Більш детально зможемо обговорити термін та вартість у приватних повідомленнях, звертайтесь, буду рада співпраці!