Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The Cabinet, CabanaКав’ярня , кебабна

Translated1000 UAH

 1. 355    3  0
  2 days1000 UAH

  Good night, I will fulfill your order at Revit. The deadline can be approved after the details are clarified.
  Добрий вечір, виконаю Ваше замовлення в Revit. Термін виконання можна буде утвердити після уточненння деталей.

 2. 350    3  0
  14 days1000 UAH

  Good day ! I can help
  My portfolio is Behance
  Доброго дня! можу допомогти
  моє портфоліо Behance

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 582    3  0
  10 days1000 UAH

  Good night ! Ready to complete your project, contact us, we will discuss everything.
  My work in the portfolio or here: Behance
  Добрий вечір! Готова виконати Ваш проект, звертайтеся, все обговоримо.
  Мої роботи в портфоліо або тут: Behance

 5. 1656    8  0
  15 days1000 UAH

  Good evening, I offer my services to the interior designer and architect.
  Everything we need will be discussed in private messages or at a meeting. The Levi
  The final price depends on the m2 of the room, and the room itself.
  I'm waiting for your answer, thank you!

  Link to work:
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго вечора, пропоную свої послуги дизайнера інтер'єру та архітектора.
  Все необхідне обговоримо в приватних повідомлення або ж при зустрічі. Львів
  Кінцева ціна залежить від м2 приміщення, та самого приміщення.
  Чекаю на Вашу відповідь, дякую!

  Посилання на роботи:
  Behance
  Behance
  Behance
  Behance
  Freelancehunt

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 315    1  0
  10 days5000 UAH

  Good day, I will be grateful if you send more detailed information in private. We will discuss the terms and conditions, and if you get the result, I will be happy to cooperate.
  Добрий день, буду вдячний якщо надішлете більш детальну інформацію в приватні. Обговоримо умови, та якщо вас влаштує результат - буду радий співпраці.

 9. 565    8  0
  15 days1000 UAH

  Good day .
  I am an engineer-architect, and I have been working in design for about 15 years.
  Ready to cooperate with you. I suggested
  A stylish thoughtful, comfortable and functional interior.
  My work can be viewed at https://photos.app.goo.gl/uE3SiM4W6DU512qc6
  Congratulations, Elena
  Добрий день.
  Я інженер-архітектор, дизайном займаюся близько 15 років.
  Готова співпрацювати з Вами. Запропоную
  стильний продуманий, комфортний та функціональний інтер'єр.
  Мої роботи можна переглянути https://photos.app.goo.gl/uE3SiM4W6DU512qc6
  З повагою, Олена

 10. 248  
  2 days1000 UAH

  Good day ! I can help with the order. The price will be less than you indicated.
  Добрый день! Помогу с заказом! Цена будет меньше чем указали Вы

 11. 672    2  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to! I can execute your project.
  Portfolio: Behance
  Design of furniture: Google Drive
  Вітаю! Можу виконати Ваш проект.
  Портфоліо: Behance
  Розробка меблів: Google Drive

 12. 2355    20  0
  15 days1000 UAH

  Good day .
  We are engaged in architectural and design projects, visualization.
  We have more than 10 years of practical experience in design and architecture.
  We will do everything classfully and quality,professional and good visualization.
  The price will be discussed more in detail after the full understanding of T.Z.

  The portfolio:
  Freelancehunt
  Доброго дня.
  Займаємось архітектурними та дизайн-проектами,візуалізацією.
  Маємо більше 10- років практичного досвіду в дизайні та архітектурі.
  Все зробимо классно і якісно,професійні та круті візуілізації.
  Ціну обговоримо більш детально після повного розуміння Т.З.

  Портфоліо:
  Freelancehunt

 13. 9103    114  1   1
  4 days4000 UAH

  Good day ! I am making a project for you! Experience in work for over 8 years! Let’s talk about the details! My work : Behance
  Доброго дня ! Виконаю для вас проект ! Досвід роботи більше 8 років ! Звертайтесь обговоримо деталі ! Мої роботи : Behance

 14. 1544    28  0
  7 days3000 UAH

  Good day !
  I can prepare the drawing of furniture, planned by room and 3-4 corners of the interior. Examples in the portfolio, more will be sent on request. Price 300 per square meter
  Доброго дня!
  Можу підготувати креслення меблів, планувальне по приміщенню та 3-4 ракурса інтерьеру. Приклади в портфоліо, більше відправлю по запиту. Ціна 300 за квадратний метр

 15. 416  
  14 days4000 UAH

  Welcome to!
  I am pleased to realize your idea, direct meeting in Lviv and discussing all issues!
  Вітаю!
  З задоволенням реалізую Ваш задум, безпосередньо зустріч у Львові та обговорення всіх питань!

 16. 146  
  10 days25 000 UAH

  Good day ! I will make your order quickly and quickly, please contact us.
  Добрий день! Виконаю Ваше замовлення швидко та якiсно, звертайтесь.

 17. 267  
  2 days1000 UAH

  Good day
  Ready to help you create a logo.
  I work in such programs: Illustrator, Photoshop, InDesign
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день
  Готова вам допомогти у створенні ЛОГО
  Працюю в таких програмах: Illustrator, Photoshop, InDesign
  Буду рада співпраці!

 18. 262  
  15 days6000 UAH

  Welcome to!
  I can do your task.)
  You can find out my work here:
  Behance
  Вітаю!
  Маю змогу виконати ваше завдання)
  З моїми роботами можна ознайомитись тут:
  Behance

 19. 222  
  15 days6000 UAH

  Welcome to. I can fulfill your order.
  Price depends on the area.
  Вітаю. Можу виконати ваше замовлення.
  Ціна залежить від площі

 1. 1622    14  1
  18 days1188 UAH

  Turn on! I’m developing and incorporating projects of shopping rooms, (a couple of examples in the portfolio are) from – “Kebabén” I’ve never done. It will be interesting.
  The price per m2 is 594g.
  Звертайтеся! Розробляю та втілюю проекти торгових приміщень, (пару прикладів у портфоліо є) от - "кебабень" НЕ робив ніколи. - буде цікаво.
  ціна за м2 - 594грн.

 2. 479    2  0
  30 days1000 UAH

  by 1000 gr. M2 is real. Otherwise do it yourself.
  Portfolio: Behance
  За 1000 гр. м2 это реально. Иначе делайте сами.
  Портфолио: Behance

 3. 150  
  5 days2000 UAH

  Good day
  The cottage performs the layout of furniture and the visualization of your coffee shop.
  Добрый день
  Готовп выполнить расстановку мебели и визуализацию вашей кофейни.

 • Oleksandr M.
  28 November 2022, 20:58 |

  Планування приміщення та референси до студії!
  Або це таємниця?))


Client
Project published
2 months 1 day ago
254 views
Labels
 • дизайн
 • визуализация
 • Дизайн интерьера
 • 3d моделирование
 • дизайнер интерьера
 • 3d визуализация
 • 3D графика
 • 3d визуализатор
 • визуализация интерьера