Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Content Manager for the Formatting of GoodsКонтент менеджер для формлення карток товару

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 694    45  2
  10 days1000 UAH

  Good day, ready to work together, there is experience of such work.
  Добрий день, готова співпрацювати, досвід подібної роботи є.

 2. 719    19  1   1
  1 day500 UAH

  Good day, interested in long-term cooperation, the experience of such work is.
  Доброго дня, зацікавлений в довгостроковому співробітництві, досвід подібної роботи є.

 3. 670    10  0
  2 days500 UAH

  Good day . Interested in your project.
  I have a great experience of filling online stores with a variety of goods.
  I am free to use different CMSs. Looking at the video, it’s clear.
  I will be happy to collaborate.
  Добрий день. Зацікавив ваш проект.
  Маю великий досвід наповнення інтернет-магазинів різноманітними товарами.
  Вільно орієнтуюсь у різних CMS. Переглянула відеоінструкцію - все зрозуміло.
  Звертайтесь, буду рада співробітицтву.

 4. 187    4  0
  5 days1500 UAH

  Good day ! Ready to do work.
  We have great experience in various offices.
  I am working responsibly, and I will be happy to work together.
  Добридень! Готова виконувати роботу.
  Є великий досвід роботи у різних адмінках.
  До роботи підходжу відповідально, буду рада співпраці!

 5. 280    2  0
  1 day1000 UAH

  Good day . Ready to complete your project with site filling with positions. I do everything in accordance with the Terms and Conditions responsibly, I take into account all desires. Experience over 5 years with various cms and market plays. The price is 12 UAH per card. I can do 100 pieces per day. Always in contact. I will be happy to cooperate
  Добрий день. Готова виконати ваш проєкт з наповнення сайту позиціями. Виконаю все по ТЗ в обумовлений термін відповідально, врахую всі побажання. Досвід понад 5 років з різними cms та маркетплейсами. Ціна 12 грн за картку. В день можу робити від 100 шт. Завжди на зв'язку. Буду рада співпраці

 6. 250  
  30 days6000 UAH

  Good night ! Thank you for the offer! What kind of category?
  Добрый вечер! Спасибо за предложение! Какая категориятовара?

 7. 267    2  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to!
  Ready to cooperate. I need the experience.
  I work quickly and well. I try the text with 10 fingers.
  I do the work correctly, I will clean it out. It is widely used by synonyms, Russians are missing.
  Please contact me!
  Вітаю!
  Готова співпрацювати. Маю потрібний досвід.
  Працюю швидко, та якісно. Друкую текст 10-ю пальцями всліпу.
  Роботу виконую коректно, вичитую. Широко використовую синоніми, русізми відсутні.
  Будь ласка, звертайтесь!

 8. 618    18  0
  3 days200 UAH

  Hello to you.

  We can try to work. The freelancer experience is great :) She worked as a content manager for about 5 years in a large TC.
  The payment level is being discussed.

  thank you.
  Здравствуйте.

  Можем попробовать поработать. Опыт фриланса... большой :). Работала контен-менеджером около 5 лет в крупном ТЦ.
  Уровень оплаты обсуждается.

  Спасибо.

 9. 149  
  10 days1000 UAH

  Welcome, ready for long collaboration, 7 years experience, free 24/7.
  Здравствуйте, готова к длительному сотрудничеству, опыт работы 7 лет, свободна 24/7.

 10. 350    3  0
  1 day450 UAH

  Good day ! I watched the video instructions, it's clear - no questions. I am free to speak Russian/Ukrainian, I work with Photoshop. constantly in contact. Interested for long-term cooperation.
  Доброго дня! Переглянув відеоінструкцію, все зрозуміло - питань немає. Вільно володію російською/українською мовами, працюю з Photoshop. Постійно на зв'язку. Цікавить довгострокова співпраця.

 11. 270    2  0
  5 days1000 UAH

  Good day . Interesting on the vacation. I am looking for a long-term job. I have great experience in adding products to different platforms, writing texts and working with photographs.
  Thank you for attention!
  Доброго дня. Цікавить дана вакансія. Шукаю довготривалу працю. Маю великий досвід на додавання товарів на різні платформи, написання текстів та працюю з фотографіями.
  Дякую за увагу!

 12. 636    40  0
  30 days2000 UAH

  Welcome to!

  In the project everything was clear, he worked with categories of children's toys. It has been in content for more than 8 years. There are two questions about the editing of the photo, and so it's clear.

  Ready to perform the work on a long-term basis and make the tests.
  Вітаю!

  В проекті все зрозуміло, працювала з категоріями дитячих іграшок. В контенті вже більше 8років. Є два питання щодо редагування фото, а так все чітко.

  Готова до виконання роботи на довгостроковій основі та зробити тестове.

 13. 206  
  20 days200 UAH

  Good day, interested in long-term cooperation is the experience of working with market plays ( filling the cards of goods and more). Term and cost depending on the volumes.
  Добрий день, зацікавлена в довгостроковій співпраці є досвід роботи маркетплейсами ( заповнення карток товару та інше). Терміни та вартість в залежності від обсягів.

 14. 255  
  1 day200 UAH

  Good night ! Interested in your project, the experience of working with Rosetka is. Write to the PP, let's discuss details, I'll be glad for long-term cooperation!
  Доброї ночі! Зацікавлена у вашому проекті, досвід роботи з Розеткою є. Пишіть у ПП, обговоримо деталі, буду рада довгостроковому співробітництві!

 15. 726    5  1
  1 day500 UAH

  Sergey, hello to you!

  I will fill out the pages of the product cards according to your requirements.
  I’ve looked at TZ, if necessary I’ll ask questions, I’ll also send screenshots with performance so you can see if everything is right.
  Quality and responsibility is guaranteed.
  Write and discuss a more detailed order.
  I will be glad to cooperate with you!

  With respect, Darja
  Сергей, здравствуйте!

  Заполню страницы карточек товаров, согласно Вашим требованиям.
  Посмотрела ТЗ, при необходимости задам вопросы, также буду отправлять скриншоты с выполнением, чтобы Вы могли посмотреть, всё ли верно.
  Качество и ответственность - гарантирую.
  Напишите и обговорим более детальней заказ.
  Буду рада сотрудничеству с Вами!

  С уважением, Дарья.

 16. 551    12  0
  1 day500 UAH

  Good day . Interested in your project. Experience in work on the roof is present. Quality and speed is guaranteed.
  Доброго дня. Зацікавив ваш проект. Досвід роботи на розетці присутній. Якість та швидкість гарантую.

 17. 373  
  1 day200 UAH

  Good day, ready to work together, there is experience of such work.

  Good day, ready to work together, there is experience of such work.

  Good day, ready to work together, there is experience of such work.
  Добрий день, готов співпрацювати, досвід подібної роботи є.

  Добрий день, готов співпрацювати, досвід подібної роботи є.

  Добрий день, готов співпрацювати, досвід подібної роботи є.

 18. 220  
  30 days500 UAH

  Welcome to!

  I am pleased to do the work, at a moderate price (details in pp).

  Always in contact. Possible long-term cooperation.
  Вітаю!

  З радістю виконаю роботу, за помірну ціну (деталі в пп).

  Завжди на зв'язку. Можлива довгострокова співпраця.

 19. 265    3  0
  1 day550 UAH

  Good day ! Open to collaboration, I have similar work experience. Go back, let’s agree.)
  Доброго дня! Відкрита до співпраці, маю аналогічний досвід роботи. Звертайтесь, домовимось))

 • Valentina Vell
  1 December 2022, 11:24 |

  Якщо потрібен контент-менеджер, то може і категорію змінити на  "Контент-менеджер"? Удачі!

 • Sergey Kanonik MYOX
  1 December 2022, 13:37 |

  Дуже Вам вдячні за доречне зауваження. Відкорегували.